„Misja publiczna” TVP ze szkodą dla dzieci - sprzeciw KROPS
data:04 czerwca 2024     Redaktor: Redakcja

 Koalicja na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły reaguje na działania poznańskiej TVP

Szanowny Panie Dyrektorze!

Zdecydował Pan o nawiązaniu współpracy Regionalnego Oddziału TVP w Poznaniu z Grupą Stonewall. W wyniku Pana decyzji Grupa Stonewall otrzymała w TVP Poznań możliwość realizacji własnego  programu. W ramach tego programu wyemitowano w dniu 29.05.2024 wywiad z mężczyzną ubranym jak kobieta, przedstawionym jako drag queen o pseudonimie „Twoja Stara”. Wywiad ten prowadził p. Mateusz Sulwiński – członek Zarządu Grupy Stonewall. Ze względu na wybraną godzinę emisji 18.15 wywiad był dostępy dla szerokiego kręgu odbiorców – w tym dla dzieci i młodzieży.

W imieniu Koalicji na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły żądamy natychmiastowego zaprzestania współpracy TVP Poznań z Grupą Stonewall. Żądamy także wycofania z emisji ewentualnych dalszych programów przygotowanych przez Grupę Stonewall dla TVP Poznań.

Żądamy zaprzestania tej współpracy i emisji kolejnych odcinków ze względu na to, że działalność Grupy Stonewall:

Uderza w prawidłowo rozumiany rozwój dzieci i młodzieży
Ma charakter antyrodzinny
Łamie normy obowiązującego w Polsce prawa
Ma na celu zniszczenie ładu społecznego zakorzenionego w polskiej kulturze i cywilizacji łacińskiej
Ad 1. Działania Grupy Stonewall uderzają w prawidłowo rozumiany rozwój dzieci i młodzieży

Uderzenie w prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży dotyczy m.in.: a) kwestii akceptacji własnej płci oraz b) sfery moralnej.

a) Działania Grupy Stonewall uderzają w akceptację własnej płci

Dzieci i młodzież rozwijają się prawidłowo w sferze płci wtedy, gdy akceptują swoją płeć. Brak akceptacji własnej płci to zaburzenie rozwojowe, które wymaga pomocy i wsparcia ze strony dorosłych. Celem tej pomocy powinno być zaakceptowanie własnej płci, zaakceptowanie faktu, że rodzimy się kobietami lub mężczyznami.

Grupa Stonewall kieruje – także do dzieci i młodzieży – przesłanie, że płeć można odrzucić, że brak akceptacji własnej płci to zjawisko pozytywne. Wedle tego poglądu akceptacja własnej płci to tylko jedna z opcji do wyboru i to opcja nie najlepsza, bo ograniczająca możliwość określania własnej tożsamości płciowej na skali co najmniej 56 zmiennych możliwości[1].

Uderzenie w akceptację własnej płci było obecne we wspomnianym programie wyemitowanym przez TVP Poznań w dniu 29.05.br. Podczas tego programu promowano mężczyznę, który przebrał się za kobietę. Takie jest bowiem znaczenie określenia drag queen: „Drag queen to mężczyzna, który przebiera się za kobietę i występuje przed publicznością (z angielskiego „in drag” oznacza bycie w przebraniu przeciwnej płci). Upodabnia się on do kobiety za pomocą krzykliwego, jaskrawego makijażu, dodatków i kolorowego, kiczowatego stroju, a także zachowania”[2].

Uderzenie w akceptację własnej płci jest również obecne w postulacie Grupy Stonewall wprowadzenia do polskiego prawa „uzgodnienia płci zgodnie z zasada samostanowienia”[3]. Jest to związane z rozumieniem płci jako rzeczywistości niebinarnej, płynnej, zmiennej, deklarowanej. Zgodnie z tym rozumieniem płci „można urodzić się w niewłaściwym ciele” i jest to zjawisko częste.

Trzeba tu wskazać, że istnieją państwa np. Wielka Brytania, gdzie przyjęto takie rozumienie płci, jakie promuje Grupa Stonewall. Konsekwencją przyjęcie tej koncepcji płci było oferowanie nawet kilkuletnim dzieciom hormonów blokujących rozwój seksualny czy operacje chirurgiczne. Takim miejscem była m.in. klinika Travistock[4]. Została ostatnio zamknięta przez rząd Wielkiej Brytanii ze względu na udokumentowane zbrodnie na dzieciach. Wobec lekarzy kierujących dzieci na tego typu operacje toczy się obecnie wiele procesów sądów.

Konsekwencje takiego rozumienia płci, jakie promuje Grupa Stonewall, opisano m.in. w publikacji „Nieodwracalna krzywda”[5] A. Shrier. Opisano w niej tragiczne losy dzieci, którym „zmieniono płeć”.

Promowanie przez Grupę Stonewall idei, że płeć ma charakter płynny i deklaratywny wskazuje dzieciom i młodzieży fałszywe drogi rozwoju. Biologia i genetyka wskazują bowiem jednoznacznie, że istnieją tylko dwie stałe płci: żeńska i męska. Zamiast pomocy w zaakceptowaniu własnej płci Grupa Stonewall zachęca dzieci i młodzież do odmowy akceptacji własnej płci i wspiera związane z tym zaburzenia rozwojowe.

b) Działania Grupy Stonewall demoralizują dzieci i młodzież – uderzają w ich prawidłowy rozwój moralny

Grupa Stonewall promuje pogląd, ze najważniejszą sferą życia jest seks, a najważniejszą wartością jest przyjemność seksualna. Skutkiem takiego ustawienia hierarchii wartości wszystkie inne wartości schodzą na dalszy plan i staja się podporządkowane seksowi, jako wartości absolutnej i najwyższej. Bez nieskrępowanej przyjemności seksualnej nie można – wedle Grupy Stonewall – być sobą, nie można być wolnym. Świadczy o tym m.in. seria filmów na otwartym kanale YouTube Grupy Stonewall, z których przykładowe to „Jak zrobić sobie lewatywę przed seksem analnym?” czy  „Gadżety dla penisa” – odcinek otwierany przez Mateusza Sulwińskiego, prowadzącego program w TVP. Nagrania  często mają charakter promujący treści pornograficzne.

Wizja seksualności w materiałach Grupy Stonewall jest całkowicie oderwana od wartości małżeństwa, rodziny i dzieci. Małżeństwo, rodzina, dzieci w tej wizji stanowią tylko i wyłącznie przeszkodę i barierę dla nieskrępowanej niczym przyjemności seksualnej. Są dla tej przyjemności zagrożeniem. Promowanie takiego rozumienia wartości w życiu jest szczególnie niebezpieczne, gdy odbiorcami tych działań stają się dzieci i młodzież. W wyniku tego typu działań dzieci i młodzież zaczynają wyrabiać w sobie fałszywe przekonania na temat tego, co jest rzeczywistą wartością, a co w życiu się nie liczy. Przyjemność seksualna staje się ważniejsza niż budowanie z drugim człowiekiem trwałego emocjonalnego związku, niż przysięga małżeńska i otwartość na pojawienie się dzieci. Propagowanie takiej wizji w sferze wartości powoduje, że rozwój moralny dzieci  i młodzieży zostaje zaburzony. Tego typu działania to demoralizacja.

Ad 2. Działania Grupy Stonewall mają charakter antyrodzinny

Koncepcja płci promowana przez Grupę Stonewall ma charakter antyrodzinny. Przyjęcie tej koncepcji płci prowadzi do likwidacji rodziny. Relacje w rodzinie oparte są bowiem na rozumieniu płci, jako stałej rzeczywistości, zakorzenionej w biologii. Ojciec to mężczyzna, matka to kobieta, córka to kobieta, syn to mężczyzna. Przyjęcie rozumienia płci jako rzeczywistości płynnej, bez związku z biologią, neguje realną podstawę relacji w rodzinie. Jeśli płynna koncepcja płci, promowana przez Grupę Stonewall, jest słuszna to nie ma realnych podstaw dla określeń „”ojciec”, „matka”, „syn”, „córka”.  Pokazuje to wywiad z biologicznym mężczyzną, który spłodził dziecko, a identyfikuje się jako kobieta:

Kasia Gauza jeszcze niedawno była Michałem. (…) wkrótce jej dziewczyna urodzi ich dziecko. (…) Kasia wciąż jest biologicznie mężczyzną i tak samo funkcjonuje w papierach. Będzie więc ojcem. – To prawda, że we wszystkich papierach będę funkcjonować jako ojciec, ale tylko od nas zależy, jak będziemy komunikować się w domu, jak będzie się do mnie dziecko zwracało (…) jeśli zdecyduję się na tranzycję (…) wtedy też już nie będę przecież ojcem, mimo że to dziecko spłodziłam i będę wychowywać. Jest cała plątanina spraw, które trzeba w jakiś sposób rozwiązać, ale to jest dopiero przed nami[6].

Ad 3. Działania Grupy Stonewall łamią normy obowiązującego prawa

Działania Grupy Stonewall łamią normy obowiązującego w Polsce prawa. Dotyczy to m.in. poziomu fundamentu prawnego, jakim jest Konstytucja RP jak i prawa rodzinnego i opiekuńczego.

a) Działania Grupy Stonewall łamią Konstytucję RP

Konstytucja RP mówi o ochronie małżeństwa, macierzyństwa i rodziny w art. 18: „Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej”. Grupa Stonewall chce wprowadzić „równość małżeńską” z prawem adopcji dzieci. „Równość małżeńska” nie wyklucza żadnego związku, a więc nie tylko dwuosobowych związków jednopłciowych, ale także związków wieloosobowych, poliamorycznych. Jest to uderzenie we wzorzec normatywny chroniony przez Konstytucję RP.

Konstytucja RP w art. 48 mówi: „Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami”. Wielu rodziców jest przekonanych, że syna trzeba wychować na dobrego i silnego mężczyznę, a córkę na dobrą i silną kobietę. Działania Grupy Stonewall – wsparte przez TVP Poznań – docierające m.in. do dzieci i młodzieży próbują im przedstawić kobiecość i męskość jako coś, co można swobodnie i bez konsekwencji odrzucić. Takie działania to łamanie – konstytucyjnie poświadczonych – praw rodziców, to uderzenie w ich wieloletnią działalność wychowawczą.

Konstytucja RP mówi w art. 72: o ochronie dzieci przed demoralizacją: „Każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją”. Działania Grupy Stonewall – wsparte przez TVP Poznań – promują wizję seksualności, jako najważniejszej sfery życia, oderwanej od małżeństwa i rodziny. Przekonywanie dzieci i młodzieży do takiej wizji życia to demoralizacja – niszcząca w nich zdolność do założenia w przyszłości stabilnej i szczęśliwej rodziny.

b) Działania Grupy Stonewall uderzają w podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego

Prawo rodzinne i opiekuńcze oparte jest na podziale płci na męską i kobiecą. Matką może być tylko kobieta. Ojcem może być tylko mężczyzna. Syn – to mężczyzna, córka – to kobieta. Grupa Stonewall promuje pogląd, że płeć to rzeczywistość niebinarna, płynna, zmienna, deklarowana. Chce zmiany prawa polegającej na tym, aby urzędowo poświadczoną płcią było to, co dane osoba deklaruje np. jedna z 56 deklarowanych płci. Taki pogląd rozsadza od postaw prawo rodzinne i opiekuńcze.

Ad 3. Działania Grupy Stonewall mają na celu zniszczenie ładu społecznego zakorzenionego w polskiej kulturze i cywilizacji łacińskiej

Grupa Stonewall chce fundamentalnej zmiany ładu społecznego zakorzenionego w polskiej kulturze i cywilizacji łacińskiej. Elementem tego ładu i porządku jest monogamiczne małżeństwo mężczyzny i kobiety oraz uznanie, że ojciec i matka pozostający w trwałym związku małżeńskim to optymalne środowisko rozwojowe dla dzieci.

Zakres tych zmian pokazują z jednej strony deklaracje wprost Grupy Stonewall, z drugiej zaś postulaty teorii queer stojącej u podstaw działalności środowisk i organizacji LGBT+ (lesbijek, gejów, biseksualistów, transseksualistów i innych osób „nieheteronormatywnych”)

a) Zmiana społeczna według deklaracji Grupy Stonewall[7]

Grupa Stonewall na swojej stronie internetowej deklaruje walkę o prawa osób LGBT+, a w szczególności m.in.:

„Wprowadzenie w Polsce pełnej równości małżeńskiej z możliwością adopcji dzieci.
Uchwalenie ustawy o uzgodnieniu płci przewidująca szybką, przejrzystą i przystępną procedurę administracyjną umożliwiającą uzgodnienie płci, opartą o zasadę samostanowienia.
Nowelizację Kodeksu karnego wprowadzająca definicję przestępstwa z nienawiści i objęcie tą definicją czynów popełnionych ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową”.
Wprowadzenie „pełnej równości małżeńskiej” oznacza przyznanie różnego rodzaju związkom (m.in. związkom jednopłciowym dwuosobowym, ale także związkom jednopłciowym wieloosobowym) prawa do zawarcia małżeństwa i adopcji dzieci. Jest to postulat całkowitej zmiany sposobu rozumienia rodziny – podstawowej komórki społecznej.

Wprowadzenie do prawa możliwości „uzgodnienia płci” opiera rozumienie płci na subiektywnej deklaracji, bez związku z rzeczywistością biologiczną. Takie rozumienie płci prowadzi w konsekwencji do całkowitej zmiany sposobu zorganizowania tych obszarów życia społecznego, które opiera się na podziale społeczeństwa na kobiety i mężczyzn. Są to m.in. relacje rodzinne (matka, ojciec, syn, córka), szatnie i prysznice (dla kobiet i mężczyzn), sport (zawody kobiece i męskie), więzienia (więzienia dla kobiet i więzienia dla mężczyzn), szpitale (oddziały dla kobiet), wiek emerytalny. Konsekwencją takiego rozumienia płci jest likwidacja idei równości kobiet i mężczyzn (w to miejsce wchodzi równość wszystkich 56 płynnych płci), a nawet likwidacja samego pojęcia „kobieta”. Tak o tym ostatnim zjawisku pisze O. Tokarczuk w skądinąd życzliwym, omówieniu książki J. Butler „Uwikłani w płeć”:

Skoro „kobieta” nie istnieje, skoro jest zaledwie pustym znakiem, to jak rozumieć emancypacyjne dążenia feminizmu – co feminizm ma wyzwalać, skoro sam przedmiot tego wyzwolenia rysuje się tak nieostro i podejrzanie[8].

Postulat wprowadzenia do prawa „przestępstwa z nienawiści ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową” oznacza karanie tzw. „mowę nienawiści”. W praktyce będzie to karanie wszelkiej krytyki np. poglądów Grupy Stonewall. Tego typu prawo będzie bowiem umożliwiało utożsamienie każdej krytyki poglądów środowisk LGBT+ z nienawiścią do osób LGBT+. Takie utożsamienie to likwidacja wolności słowa i krok w stronę totalitaryzmu.

b) Zmiana społeczna według teorii queer

Ideową podstawą działalności środowisk LGBT (lesbijek, gejów, biseksualistów, transseksualistów) – do których należy także Grupa Stonewalll – jest teoria queer. Przedstawienie tej teorii zawarte jest m.in. w pracy „Queer studies. Podręcznik kursu”[9] pod redakcją Roberta Biedronia (aktualnego posła na Sejm RP, przedstawiciela środowisk LGBT) czy prof. Jacka Kochanowskiego (wykładowcy UW, przedstawiciela środowisk LGBT). Jest to przestawienie teorii queer przez osoby zaangażowane w jej promowanie, osoby będące autorytetami dla środowisk LGBT. Pracę tę wydała Kampania Przeciw Homofobii. Jest ona dostępna w internecie.

W pracy tej obecne są m.in. takie deklaracje celów zmiany społecznej:

„dekonstrukcja i destabilizacja kategorii płci i seksualności”, „destrukcja całego systemu społecznego opartego na tych kategoriach”, uwolnienie seksualności z „opresji normatywnej”
Polityka wiążąca się z wiedzą wypracowywaną w ramach queer studies umożliwia osiągnięcie celu strategicznego: dekonstrukcję i destabilizację kategorii płci i seksualności, a co za tym idzie, destrukcję opartego na tych kategoriach systemu stratyfikacji społecznej, z jego wykluczeniami i jego przemocą. Jest to cel dalekosiężny i o wiele bardziej doniosły niż doraźne sukcesy taktyczne, ale tylko on prowadzić może do uwolnienia naszych ciał i pragnień z opresji normatywnej, co jest zasadniczym przedmiotem zabiegów polityki queer[10].

„odrzucenie chronionych normatywnie, kulturowych wzorów zachowań seksualnych i ról płciowych”, „odrzucenie przypisywania jednostkom trwałych ról i tożsamości, raz na zawsze definiujących osobę co do jej orientacji seksualnej”
… teoria queer postuluje odrzucenie chronionych normatywnie, kulturowych wzorów zachowań seksualnych i ról płciowych. Człowiek w rożnych momentach swojego życia i w rożnych sytuacjach powinien mieć prawo do rożnych zachowań seksualnych – o ile, rzecz jasna, nie będą one zagrażać innym osobom. W związku z tym w kulturze i życiu społecznym powinno się odrzucić przypisywanie jednostkom trwałych ról i tożsamości, raz na zawsze definiujących osobę co do jej orientacji seksualnej. Świat szczęśliwy społecznie ma być światem, w którym i kobiety, i mężczyźni określają się w płynny, dynamiczny sposób co do swych seksualnych preferencji[11].

„całkowita likwidacja instytucji małżeństwa, także dla par heteroseksualnych”
Radykalny amerykański aktywista queer Michael Warner w głośnej książce The Trouble with Normal domaga się wręcz odrzucenia dumy gejowskiej jako propagującej zakłamaną pseudoświadomość i docenienia tego, co napiętnowane i wstydliwe. W konsekwencji Warner domaga się rezygnacji z żądań wprowadzenia ślubów osób tej samej płci ponieważ małżeństwo zawsze dzieli na ludzi na tych, którzy pozostają w związkach usankcjonowanych, a przez to lepszych, i tych gorszych, pozbawionych społecznego uznania. Rozwiązaniem nie jest więc wprowadzenie małżeństw dla lesbijek i gejów, ale całkowita likwidacja instytucji małżeństwa, także dla par heteroseksualnych. Oczywiście nie wiadomo, jak dziś można by ten projekt zrealizować, ale tymczasem ruch na rzecz praw mniejszości seksualnych nie powinien asymilować się do przyjętych wzorców społecznych kosztem członków tejże mniejszości, których taka asymilacja nie obejmie albo wręcz nie interesuje[12].

Z deklaracji Grupy Stonewall oraz z postulatów zawartych w teorii queer wyłania się obraz zmiany społecznej o charakterze całościowym fundamentalnym. Zmiana ta oznacza całkowite zniszczenie ładu społecznego zakorzenionego w polskiej kulturze i cywilizacji łacińskiej.

Na koniec chcemy jeszcze raz podkreślić, że w imieniu 70 organizacji tworzących Koalicję na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły żądamy natychmiastowego zaprzestania przez TVP Poznań wszelkiej współpracy z Grupą Stonewall i wycofania ewentualnych kolejnych programów przez tę Grupę przygotowanych. Oczekujemy natychmiastowego zaprzestawania przez TVP Poznań wspierania działań, które uderzają w dzieci i młodzież oraz w rodzinę, łamią prawo oraz zmierzają do całkowitego zniszczenia ładu społecznego zakorzenionego w polskiej kulturze i cywilizacji łacińskiej.Z poważaniem

W imieniu Koalicji na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły, która zrzesza ponad 70 organizacji społecznych, grupa koordynatorów:

Hanna Dobrowolska, Ruch Ochrony Szkoły

Bartosz Kopczyński, Towarzystwo Wiedzy Społecznej

Agnieszka Pawlik Regulska, Stowarzyszenie „Nauczyciele dla Wolności”

Sebastian Zuber, Stowarzyszenie Serce Wolności

[1] https://www.komputerswiat.pl/aktualnosci/internet/gender-juz-na-facebooku-wybierz-sobie-jedna-z-56-plci-pelna-lista-oraz-instrukcja-jak/0nxn3mn

[2] https://portal.abczdrowie.pl/drag-queen

[3] https://grupa-stonewall.pl/o-nas/#postulaty

[4] https://www.totylkoteoria.pl/klinika-tavistock-hannah-barnes/

[5] https://lubimyczytac.pl/ksiazka/5065387/nieodwracalna-krzywda

[6] https://kobieta.wp.pl/w-papierach-bedzie-funkcjonowac-jako-ojciec-w-domu-jako-druga-mama-wywiad-z-kasia-gauza-6288150042429057a[7] https://grupa-stonewall.pl/o-nas/#postulaty

[8] O. Tokarczuk, Kobieta nie istnieje, w: J. Butler, Uwikłani w płeć, Warszawa 2008, s. 9.

[9] http://www.kph.org.pl/publikacje/queerstudies_podrecznik.pdf

[10] J. Kochanowski, Queer Studies – wprowadzenie, w: Queer studies. Podręcznik kursu, s. 9; http://www.kph.org.pl/publikacje/queerstudies_podrecznik.pdf

[11]I. Krzemiński, Społeczna historia homoseksualności. Ruch wyzwolenia (szkic do problematyki); w: Queer studies. Podręcznik kursu, s. 50 http://www.kph.org.pl/publikacje/queerstudies_podrecznik.pdf

[12] T. Basiuk, Coming out po polsku, w: w: Queer studies. Podręcznik kursu, s. 119 – 120 http://www.kph.org.pl/publikacje/queerstudies_podrecznik.pdf

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.