Koalicja na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły apeluje do Prezydenta
data:06 maja 2024     Redaktor: Redakcja

Koalicja na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły - współtworzona między innymi przez Ruch Ochrony Szkoły walczy o oświatę!
W związku z faktem, iż rozporządzenie dot. zakazu zadawania prac domowych – mimo wielu głosów sprzeciwu – weszło w życie, jedynym sposobem na skuteczne wstrzymanie niebezpiecznego procesu obniżania w polskich szkołach poziomu nauczania i ograniczenia funkcji wychowawczej szkoły w obszarze kształtowania obowiązkowości oraz systematyczności  jest w obecnej sytuacji orzeczenie przez Trybunał Konstytucyjny niezgodności przepisów rozporządzenia z Konstytucją RP lub ustawą. ROS wskazywał na te niezgodności i przekraczanie ram prawnych wielokrotnie.


W związku z tym zawiązała się Koalicja na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły, która wspólnie opracowała petycję do Prezydenta w tej sprawie. Petycję w sprawie prac domowych podpisało blisko 50 organizacji. Prezes Stow. nauczyciele dla Wolności Agnieszka Pawlik-Regulska złożyła ją dnia 30.05.2024 (dzień wcześniej została wysłana drogą mailową).

Oto pełne brzmienie dokumentu:

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2024 r.

Koalicja na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły
ul. Lindleya 16
02-013 Warszawa
koalicjars@nauczycieledlawolnosci.pl

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa

PETYCJA

Szanowny Panie Prezydencie,
od kilku miesięcy z uwagą i niepokojem obserwujemy działania Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zauważamy, że destabilizują one polski system edukacji oraz szeroko otwierają szkoły na niebezpieczne ideologie, pozbawiając je zarazem komponentu narodowego. Jako obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, rodzice, nauczyciele, działacze społeczni, przedstawiciele organizacji pozarządowych podejmujemy szereg działań, aby zahamować niebezpieczne dla polskiej edukacji reformy. Analizujemy i opiniujemy projekty rozporządzeń przygotowywanych przez MEN, bierzemy udział w prekonsultacjach i konsultacjach oraz posiedzeniach sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, piszemy pisma i petycje do Ministerstwa Edukacji Narodowej, informujemy opinię publiczną o szkodliwości i negatywnych skutkach wprowadzanych reform. Obserwujemy z niepokojem, że mimo szerokiej fali krytyki z różnych stron i środowisk resort wprowadził rozporządzenie ograniczające możliwość zadawania i oceniania prac domowych w szkołach podstawowych

/ 1
Wielu prawników i ekspertów zwraca uwagę w przestrzeni publicznej, że nie ma ono prawidłowej delegacji ustawowej, jest sprzeczne z Konstytucją, Kartą
Nauczyciela i ustawą Prawo oświatowe

/ 2
Jako pierwszy pisał o tym już w lutym Rzecznik Praw Obywatelskich, który wydał opinię krytyczną o wspomnianym projekcie rozporządzenia

/ 3
Podobnie projekt ten skrytykowała m.in. Sekcja Oświatowa NSZZ „Solidarność”

/ 4
Głosy niepokoju płyną również od rodziców, którzy zdają sobie sprawę, że pewne umiejętności należy przećwiczyć w domu i chcą, aby dzieci odrabiały prace domowe. Ich brak powoduje, że rodzice są wyłączeni z procesu edukacyjnego, nie wiedzą, co ich pociechy omawiają na lekcjach, co potrafią, a z czym mają problem. Nie mogą pomóc, zareagować. Warto wspomnieć, że do tej pory bardzo duże zaangażowanie polskich rodziców w proces edukacyjny było ewenementem na skalę światową.

1 Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 22 marca 2024 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 438) zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, którego § 1 pkt 1, dotyczący prac domowych, wszedł w życie z dniem 1 kwietnia 2024 r.
2  Zob.: https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/9454576,prace-domowe-2024-to-beda-mieli-zadawane-uczniowie-klasi-iii.html, https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/2251229,1,zakaz-prac-domowych–rozwiazywanie-problemuod-konca-brak-wizji-znow-nikt-nie-slucha-ekspertow.read [dostęp: 19.04.2024], https://ordoiuris.pl/edukacja/rozporzadzenie-wsprawie-likwidacji-prac-domowych-niezgodne-z-ustawami-i-konstytucja [dostęp: 22.04.2024].
3 Zob.: https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-prace-domowe-rozporzadzenie-projekt-men-odpowiedz [dostęp: 20.04.2024].
4 Zob.: https://legislacja.gov.pl/docs//501/12381254/13033416/13033419/dokument658864.pdf [dostęp: 20.04.2024].

Niezgodę rodziców na pozbawienie uczniów obowiązku odrabiania prac domowych pokazują również sondaże w mainstreamowych mediach, np. na portalu eDziecko.pl aż 81% z ponad 5800 ankietowanych opowiedziało się za jak najszybszym powrotem prac domowych do szkoły, przeciwne zdanie wyraziło tylko 10% głosujących /5

Zdajemy sobie sprawę, że jedyną możliwością skutecznego wstrzymania niebezpiecznego procesu obniżania w polskich szkołach poziomu nauczania i ograniczenia funkcji wychowawczej w obszarze kształtowania obowiązkowości oraz systematyczności poprzez ustanowiony jednoosobowo rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej zakaz zadawania uczniom klas I-III pisemnych i praktyczno-technicznych prac domowych, z wyjątkiem ćwiczeń usprawniających motorykę małą, oraz likwidację obowiązku wykonywania przez uczniów prac domowych pisemnych i praktyczno-technicznych w klasach IV-VIII jest w obecnej sytuacji orzeczenie przez Trybunał Konstytucyjny niezgodności przepisów rozporządzenia z Konstytucją RP lub ustawą.

Panie Prezydencie, zwracamy się do Pana jako głowy naszego państwa, ufając, że stoi Pan na straży dobra Polskiego Narodu i zależy Panu, tak jak nam, na wychowaniu młodego pokolenia Polaków w oparciu o tradycyjne wartości, poprzez kształtowanie takich cnót jak obowiązkowość, sumienność, pracowitość. Dlatego apelujemy o zwrócenie się do Trybunału Konstytucyjnego na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 188 pkt 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, o zbadanie zgodności § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 22 marca 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 438): z ustawą z dnia września 1991 r. o systemie oświaty ( z z r poz z pó n. zm.; zwłaszcza z jej art. 44zb), z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (przede wszystkim art. 12 ust. 2) oraz z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej (w tym z jej art. 70 ust. 1 oraz 92 ust. 1). Jesteśmy przekonani, że jeśli pozwolimy, aby tak wątpliwe prawnie, szeroko krytykowane, niekonstytucyjne rozporządzenie stało się faktem w polskim prawie, damy tym samym „zielone światło” dla kolejnych groźnych, naruszających prawo zmian w polskim systemie edukacji.

5 Zob.: https://www.edziecko.pl/starsze_dziecko/7,79351,30901657,nauczycielka-zadala-uczniom-prace-domowa-gdypowiedzieli-ze.html#sondaz [21.04.2024].

Z wyrazami szacunku
Agnieszka Pawlik-Regulska, Stowarzyszenie Nauczycieli i Pracowników Oświaty „Nauczyciele dla Wolności”
Hanna Dobrowolska, Ruch Ochrony Szkoły
Sebastian Zuber, Serce Wolności
Katarzyna Marek, Wolni Orzesze
Adam Kania, Fundacja Polskie Veto
Grażyna Osadnik, Śląski Porządek
Paweł Wieczorkiewicz, Mur Przytomnych Poznań
Paweł Kuliński, Stowarzyszenie „Bronimy Munduru dla Przyszłych Pokoleń”
dr Zbigniew Barciński, Stowarzyszenie Pedagogów NATAN
dr Dorota Sienkiewicz, Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców
Bartosz Grula, Prawa Młodzież
Tomasz Wodniok, Stowarzyszenie Śląska Husaria
Mariusz Bąk, Odpowiedzialny Gdańsk

Jadwiga Łopata, Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC
Katarzyna Tarnawa-Gwóźdź, radca prawny
Teresa Adamska, Centrum Rozwoju im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Łódź
Natalia Tarczyńska, Fundacja Cegiełka dla Wolności Słowa
Damian Prędota, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Środowiska i Praw Człowieka
Mateusz Piotr Ślozowski, Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia – Medycy Nadziei
dr Mariusz Błochowiak, Fundacja Ordo Medicus
Ilona Zych, Stowarzyszenie Świadome Gryfice’22
prof. Jakub Z. Lichański, członek zwyczajny Towarzystwa Naukowego Warszawskiego
Eugeniusz Maciejewski, PIAST-Jedność Myśli Europejskich Narodów i Świata
Bartosz Kopczyński, Towarzystwo Wiedzy Społecznej
Magdalena Sztompka, MFA, Fundacja Outbox
Krzysztof Klimek, Pabjanie
Izabella Zyman, Stowarzyszenie „Wybór – nie przymus”
Magdalena Czarnik, Rodzice Chronią Dzieci
Paweł Zdziarski, Stowarzyszenie Wspólnota i Pamięć
Adam Gajkowski, Federacja Polskich Organizacji w Nowej Południowej Walii, Australia
Małgorzata Bojarska, Instytut Naturalnego Planowania Rodziny według metody
prof. dr. med. J. Rötzera
Janina Kościelny, Stowarzyszenie „Miłość i Odpowiedzialność” Oddział Przemyski
dr Paweł Wosicki, Fundacja Głos dla Życia
Antoni Buchała, Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców
Zofia Szydłowska, Stowarzyszenie Przedszkole Aniołów Stróżów
Małgorzata Kalinowska, Stowarzyszenie „Żyj dla Innych”
Regina Pruszyńska, Fundacja Szkolna im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Paweł Januszek, Stowarzyszenie Głos Obywatelski Powiatu Opolskiego, Opole Lubelskie
Zjednoczenie Konserwatywno-Narodowe Środowisk Patriotycznych okręgu siedlecko-ostrołęckiego
Bogdan Hałucha, Fundacja Pro Prawo do Życia Siedlce
Janusz Olewiński, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych
Jacek Kamiński, Sylwester Popławski, Patriotyczne Siedlce
Marcin Wyrębek, Patrioci doliny Liwca
Paweł Wyrzykowski, Stowarzyszenie Koliber Siedlce
Jerzy Kwaśniewski, Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
Marcin Perłowski, Centrum Życia i Rodziny
Jan Balwierz, Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowywani

po złożeniu dokumentu akces złożyło:

Światowe Stowarzyszenie “Republika Polonia”

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.