ODBYŁ SIĘ WIELKI SPRZECIW WOBEC ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI ZDROWIA!!! WARSZAWA 1.12!
data:09 listopada 2023     Redaktor: Redakcja

WARSZAWA 1.12!
OBEJRZYJ TRANSMISJĘ Z PROTESTU! - video.

 
 
 
Protest odbył się 1 grudnia 2023 roku, w ostatnim dniu, kiedy Polska mogła zgłosić swój sprzeciw do poprawek w Międzynarodowych Przepisach Zdrowotnych (IHR 2005) pod Ministerstwem Zdrowia w Warszawie, ul. Miodowa 15.
 
 
 
 
 
 
Jest to inicjatywa wielu organizacji społecznych, który wspólnie postanowili zorganizować to wydarzenie - oto lista:
- Stowarzyszenie Nauczycieli i Pracowników Oświaty "Nauczyciele dla Wolności",
- Fundacja Polskie Veto,
- Projekt Norymberga 2.0,
- Wolni Orzesze,
- Konfederacja Korony Polskiej,
- Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia - Medycy Nadziei,
- Stowarzyszenie Solidarni 2010,
- Cała Polska Zjednoczona,
- Niezależny Związek Zawodowy Wolność i Godność,
- Bojownicy Wolności Sosnowiec,
- Stowarzyszenie Serce Wolności,
- Wataha Głosu Obywatelskiego,
- Polska Jest Jedna,
- Telewizja wRealu24,
- Portal Rebel24,
- Korona Młodych,
- Stowarzyszenie Nowa Polska Ponad Podziałami,
- Wolnościowe Zrzeszenie Ogień Wielkopolska,
- Katarzyna Tarnawa-Gwóźdź & Przyjaciele,
- Śląski Porządek,
- Narodowe Centrum Monitorowania Antypolonizmu (NCMA),
- Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców,
- Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP,
- Fundacja Ordo Medicus,
- Narodowe Centrum Monitorowania Antypolonizmu
- Stowarzyszenie Polska To My - Sosnowiec
- Polskie Stowarzyszenie Wolne Podkarpacie
- Rodacy Kamraci
- Wolne Wilki Warszawa
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
SPRZECIW WOBEC WHO! Przyjdź na protest 1.12!
ALARMUJĄCY GŁOS ROZSĄDKU. PRZEŁAMUJEMY ZMOWĘ MILCZENIA NASZA BIERNOŚĆ = ZGODA
W ramach rozwijania naszego działania, którego celem jest wyjście Polski ze Światowej Organizacji Zdrowia oraz przerwania zmowy milczenia w tym temacie zapraszamy do podjęcia pilnych działań.
Stowarzyszenie Solidarni2010 jest Sygnatariuszem tej inicjatywy.
Podpisz petycję w tej sprawie_- link na samym dole!
 
  • WYSYŁAMY MAILE DO MINISTERSTWA ZDROWIA. DO 1 GRUDNIA MOŻEMY ODRZUCIĆ POPRAWKĘ NR 59 IHR, KTÓRA SKARACA CZAS WPROWADZANIA KOLEJNYCH 307 GROŹNYCH ZMIAN!
  • Propozycja treści maila w załączeniu. Wysłanie go na adres MZ: kancelaria@mz.gov.pl zajmuje kwadrans.
 
Pokażmy, że nie ma naszej zgody na przepychanie groźnych dla nas i naszych bliskich zmian w międzynarodowym prawie zdrowotnycm.
 
 
UWAGA!!! WYSŁANIE TEGO MAILA JEST SPRAWĄ PILNĄ!!
Gorąco zapraszamy do skorzystania z propozycji pisma, które można wykorzystać i wysłać do radnych w swoim miejscu zamieszkania. Dotyczy zagrożeń wynikających z forsowanych przez WHO zmian w Międzynarodowych Przepisach Zdrowotnych.
 
Szanowni Państwo (Szanowna Pani/Szanowny Panie Pośle)
Zaniepokojeni silną presją Światowej Organizacji Zdrowia na rozszerzenie jej uprawnień, zdolności strukturalnych i finansowych, co będzie mieć trwały wpływ na suwerenność krajów i samostanowienie ludzi, chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na zagrożenia wynikające z procedowanych poprawek do Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych (2005), uzupełniających negocjowany Traktat Pandemiczny WHO CA+. Gdy poprawki zostaną przyjęte, Polska utraci prawo do podejmowania suwerennych decyzji, mających wpływ na zdrowie i dobrobyt swoich obywateli.
Jeśli wspomniane zagrożenia są dla Państwa nowością, prosimy o poświęcenie kilku chwil na zapoznanie się z problemem, który bulwersuje wiele stowarzyszeń, organizacji i zwykłych obywateli, jest krytykowany w niezależnym obiegu informacji, całkowicie zaś pominięty w mediach głównego nurtu.
Istnieje wiele powodów, dla których powinniśmy sprzeciwić się zmianom w Międzynarodowych Przepisach Zdrowotnych (IHR). WHO rości sobie prawo do absolutnego i niekwestionowanego przywództwa we wszystkich kwestiach zdrowotnych. Pokazuje to lektura obowiązującego projektu poprawek do Międzynarodowych przepisów zdrowotnych - art. 13A i art. 42 (załączamy tłumaczenia tych artykułów na końcu maila). Artykuł 12 ustanawia warunki wstępne dla stanu zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym, wraz z Załącznikiem 2 do proponowanych zmian. Na podstawie niezwykle niejasnej koncepcji „One Health”, która zawiera zdrowie zwierząt, ekosystem, obawy o poziom CO2 i zdrowie ludzkie, WHO ma prawo nie tylko ogłaszać stanu zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym, wydawać zalecenia, ale także nakładać na mieszkańców państw członkowskich wszelkiego rodzaju ograniczenia - ograniczenia wyjazdów, lockdowny, kontrolę informacji łącznie z prawem do cenzury i do ingerowania w komunikację społeczną cenzurę oraz może narzucać eksperymentalne metody leczenia. W Załączniku 6 (Szczepienia, profilaktyka i odpowiednie zaświadczenia) WHO dopuszcza w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym scenariusz szczepień z wykorzystaniem produktów znajdujących się w fazie badań.
Co gorsza, nie przewidziano żadnego mechanizmu, który pozwoli obywatelom lub państwom członkowskim zakwestionować ocenę WHO, niezależnie od tego, czy jest to ocena dotycząca stanu zagrożenia zdrowia publicznego, czy w odniesieniu do niektórych narzuconych środków, jak narzucenie reżimu szczepień eksperymentalnymi szczepionkami.
WHO dąży do zmiany charakteru Światowej Organizacji Zdrowia z organizacji doradczej - która wydaje niewiążące zalecenia - na organ zarządzający, którego proklamacje byłyby prawnie obowiązujące. To wszystko dzieje się w oparciu o zmiany w istniejącym dokumencie, przy zastrzeżeniu WHO, że nie doprowadzi to do ponownego otwarcia instrumentu do renegocjacji dokumentu - co jest szczególnie bulwersujące, gdyż w ten sposób, tylnymi drzwiami, wprowadza się zmiany, które przekazują kompetencje organów władzy państwowej do organizacji międzynarodowej, a to powinno zostać poddane ratyfikacji, w zgodzie z art. 90 Konstytucji RP.
Fakt, że zmiany w Międzynarodowego Przepisach Zdrowotnych procedowane są bez publicznej debaty, a proces ich wprowadzenia będzie automatyczny, jest naruszeniem zasady świadomej zgody, która jest jedną z zasad założycielskich Organizacji Narodów Zjednoczonych, opublikowaną w Karcie Narodów Zjednoczonych (art. 1 z 1946 roku).
Czujemy się zaniepokojeni, bo proponowane poprawki wprowadzają zapisy, które:
- pozbawiają Państwa Członkowskie suwerenności w podejmowaniu decyzji przez zmianę roli WHO z organizacji doradczej, która wydaje zalecenia, w organizację decyzyjną, której postanowienia byłyby prawnie wiążące, a chodzi o decyzje dotyczących zdrowia naszych współobywateli
- dają organowi doradczemu ds. zdrowia bezprecedensowe uprawnienia do ogłaszania pandemii z mocą prawa międzynarodowego, nakazu ponoszenie znacznych wkładów finansowych przez poszczególne państwa, cenzurowania debaty naukowej, zarządzania lockdownów, wprowadzania ograniczeń w podróżowaniu, wprowadzają przymus badań lekarskich i obowiązek szczepień,
- dają niebezpieczną władzę i uprawnienia jednej, nie wybieranej w wyborach powszechnych osobie. Dyrektor generalny WHO będzie mógł ogłaszać stany zagrożenia zdrowia, rzeczywiste lub potencjalne, w każdej sprawie związanej ze zdrowiem, którą pod wpływem swoich prywatnych i korporacyjnych sponsorów uzna za potencjalnie niebezpieczną
- lekceważą godność, prawa i wolności ludzi przez dążenie do usunięcia zapisów dotyczących "poszanowania godności, praw człowieka i podstawowych wolności ludzi".
WHO po przyjęciu proponowanych zmian w przepisach zdrowotnych będzie w stanie wydawać prawnie wiążące wytyczne państwom członkowskim i ich obywatelom. W świetle katastrofalnych szkód, jakie polityka WHO spowodowała podczas tej pandemii, prawdopodobnie większych niż sam wirus, nie można przecenić potencjalnych szkód gospodarczych i zdrowotnych związanych z taką władzą. Istnieje ogromny przemysł pandemiczny dysponujący nieograniczonymi środkami finansowymi, gotowy na wywieranie nacisku, w celu uzyskania satysfakcjonujących decyzji. Rodzi to obawy o zasadność procesów politycznych pod względem reprezentatywności powstającego programu gotowości na wypadek pandemii.
Ponownie zwracamy uwagę, że wprowadzane zmiany:
1. Zmieniają rolę WHO z organizacji doradczej, która jedynie wydaje zalecenia do organu zarządzającego, na organizację, której postanowienia byłyby prawnie wiążące?(Artykuł 4 i Artykuł 42)
2. Znacznie rozszerzają zakres Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych o scenariusze, które jedynie "potencjalnie mogą mieć wpływ na zdrowie publiczne" (Artykuł 2).
3. Lekceważą godność, prawa i wolności ludzi przez dążenie do usunięcia zapisów dotyczących "poszanowania godności, praw człowieka i podstawowych wolności ludzi". (Artykuł 3)
4. Przekazują Dyrektorowi Generalnemu WHO kontrolę nad środkami produkcji poprzez "plan przydziału produktów zdrowotnych", co nakłada obowiązek dla rozwiniętych państw do dostarczania produktów reagowania na pandemię zgodnie z zarządzeniami. (Artykuł 13A)
5. Nadają WHO uprawnienia do wymagania badań lekarskich, dowodu profilaktyki, dowodu szczepień i, śledzenia kontaktów, nakazu kwarantanny i leczenia. (Artykuł 18)
6. Umożliwiają wdrożenie systemu globalnych świadectw zdrowia w formacie cyfrowym lub papierowym, zawierających zaświadczenia o testach, szczepionkach, o profilaktyce, o powrocie do zdrowia, formularze lokalizacji pasażerów i oświadczenie o stanie zdrowia podróżnego (Artykuły 18, 23, 24, 27, 28, 31, 35, 36 i 44 oraz załączniki 6 i 8).
7. Uprawniają Komitet ds. Sytuacji Nadzwyczajnych do unieważnienia decyzji podejmowanych przez suwerenne narody w odniesieniu do środków zdrowotnych, co sprawia, że decyzje Komitetu ds. Decyzje Komitetu ds. Sytuacji Nadzwyczajnych są ostateczne. (Artykuł 43).
8. Umożliwiają przekierowanie nieokreślonych miliardów dolarów do kompleksu farmaceutyczno-szpitalnego bez jakiejkolwiek odpowiedzialności finansowej (Artykuł 44A).
9. Znacznie rozszerzają zdolności Światowej Organizacji Zdrowia do cenzurowania tego, co uważa za błędne informacje czy dezinformację, ce jest w sprzeczności z Art. 54. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Załącznik 1, strona 36).
10. Nakładają obowiązek budowania, udostępniania i utrzymania infrastruktury IHR w punktach wjazdu (Załącznik 10).
- link do dokumentu z proponowanymi zmianami: https://apps.who.int/gb/wgihr/pdf_files/wgihr1/WGIHR_Compilation-en.pdf
Procedowane w ramach WHO zmiany w Międzynarodowych Przepisach Zdrowotnych to 307 poprawki, które radykalnie zmieniają oryginalny dokument. Uważamy, że w tym wypadku konieczna jest debata, a dokument powinien być ratyfikowany przez Parlament. Nie godzimy się z rezolucją WHO wzywającą do przyjęcia zmian „przy założeniu, że nie doprowadzi to do ponownego otwarcia całego instrumentu do renegocjacji”. Żądamy otwarcia renegocjacji nowych Przepisów Zdrowotnych – to jest nowy dokument!
Nie tylko my widzimy ten problem. W Parlamencie Europejskim w ostatnim czasie odbyły się ważne konferencje poświęcone polityce WHO:
1) 13 września 2023 w Strasburgu odbyła się konferencja Health and Democracy Conference, podczas której szwajcarski prawnik, mecenas Philipp Kruse, ostrzegał: „Jeśli WHO otrzyma prawo do autoryzacji oraz ogłaszania stanu zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym i do utrzymywania go tak długo, jak według WHO będzie to konieczne, do wydawania tak zwanych zaleceń, które będą prawnie wiążące i które będą wprowadzać system nadzoru nad ludźmi, do wprowadzenia całkowitej kontroli i monopolu na informacje, w tym prawo do cenzury, bez mechanizmu kontroli i korekty zaleceń WOHO, to w rezultacie bardzo łatwo jest powiedzieć, że bez otwartej debaty, bez możliwości posiadania różnych opinii, różnych hipotez oznaczać to może koniec nauki i w efekcie koniec demokracji. Nie będzie postępowania sądowego i możliwości szukania sprawiedliwości, skoro wynik jest już z góry określony przez jedną, jedyną władzę na ziemi, z definicji nie będzie żadnego procesu naukowego, procesu decyzyjnego, żadnej demokracji”.
Źródło:https://www.youtube.com/watch?v=kCoFLhDKlA4,
2) 19 kwietnia 2023 r. w Strasburgu odbyła się onferencja "Children's Health Defense", zorganizowana przez europosłów Francesca Donato, Stasysa Jakeliunasa, Virginię Joron, Mislava Kulakusica, Sylvię Limmer, Roba Roosa, Ivana Vilibora Sincica i Cristiana Terhes. Na konferencję zaproszono lekarzy i prawników mających wieloletnie doświadczenie w pracy z WHO, którzy przedstawili ich własną zawodową ocenę sytuacji sanitarnej z ostatnich trzech lat na poziomie światowym, jak i obecne tendencje rozwojowe zarządzania epidemiami. Przypominając klimat polityczny roku powołania do życia WHO (1948) pragną, aby poszanowanie praw człowieka i zapobieganie ludobójstwu nadal wytyczały drogę europejskiej demokracji i ludzkiemu dobrobytowi. Nie ukrywają jednak swojego niepokoju, a obawy te rosną wobec docierających informacji o aktualnie toczących się negocjacjach dotyczących przyszłej zmiany statusu WHO w stosunku do krajów członkowskich i wobec braku zaangażowania mediów głównego nurtu w informowanie społeczeństwa na ten temat. Mecenas Kruse nawiązuje także do sytuacji w szwajcarskim parlamencie, gdzie tamtejszym posłom nie udało się otrzymać odpowiedzi na postawione na ten temat pytania.
Źródło:https://youtu.be/mll3s0BnJ5g
3) 4 lipca 2023 r. podczas konferencji Challenging the Pandemic Treaty zorganizowanej w Brukseli przez Europejską Inicjatywę Obywatelską " Trust and Freedom" europosłowie ogłosili, że „chcą rozpocząć publiczną dyskusję i publiczne działania w sprawie prób podejmowanych ze strony Światowej Organizacji Zdrowia w celu przejęcia narodowych uprawnień do ogłaszania i radzenia sobie z epidemiami.
Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=bwL4HLvHEcI
Orzecznictwo sądowe, badania naukowe oraz kontrola NIK w Polsce wyraźnie wykazują, cytując wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 2023 r., że „pandemia dla władz na całym świecie stała się okazją do skokowego i drastycznego ograniczenia podstawowych praw i wolności obywatelskich wprowadzanych chaotycznie, bezmyślnie i często bezprawnie pod pozorem ochrony zdrowia i życia."
 
Źródło: https://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/OrzeczeniaHTML/iii%20pzp%206-22.docx.html?fbclid=IwAR1DNwVBPKJyjqxK0zrnII32a5wOqjFYRWWI6i26jEiurKKpK7k7B9QDX0w
 
Ustalenia europarlamentarzystów, prawników i lekarzy są szokujące. Prelegenci alarmują o niebezpiecznych zjawiskach - konfliktach interesów, braku jakiejkolwiek kontroli, tajnych umowach i procedurach, bezprecedensowej centralizacja władzy w rękach niewybieralnej, skompromitowanej organizacji. Podnoszony jest groźny plan zmiany statusu Światowej Organizacji Zdrowia wobec państw członkowskich oraz braku udziału mediów w informowanie opinii publicznej o procedowanych zmianach.
 
Światowa Organizacja Zdrowia jest w ponad 80% finansowana przez sektor prywatny, w tym koncerny farmaceutyczne i sojusze szczepionkowe. W propozycjach poprawek do Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych są bardzo kontrowersyjne zapisy, takie jak wykreślenie w art. 3 wymogu realizacji tych przepisów z pełnym poszanowanie godności, praw człowieka i podstawowych wolności, próba zmiany statusu tej organizacji z doradczego na obowiązujący czy możliwość jednoosobowego ogłaszania kryzysów zdrowotnych z powodu potencjalnych, a nie realnych zagrożeń.
 
Eksperci alarmują, że zmiany w międzynarodowym prawie zdrowotnym są zagrożeniem dla suwerenności Polski, suwerenności cielesnej i medycznej każdego z nas oraz dla wolności słowa.
 
Europoseł Ivan Sincic powiedział: „Myślę, że traktat antypandemiczny, o którym dzisiaj mówimy, którego wprowadzenie w życie planowane jest na przyszły rok, nie jest niczym więcej jak tylko narzędziem organizacji, która poniosła smutną klęskę w kryzysie covid. Jest to narzędzie, które pozwoliłoby rządom zdobyć jeszcze większą kontrolę nad populacją. Tym razem nie tylko w krajach Europy Zachodniej czy w dużej części świata, ale na całym świecie”.
Źródło: https://rumble.com/v2r0gds-konferencja-w-europarlamencie-dotyczaca-midzynarodowej-polityki-zdrowotnej-.html
 
Europoseł Mislav Kolakusic: „Wszystkie pandemie, które znaliśmy do tej pory, czyli ptasia grypa, świńska grypa, Covid i wiele innych są medialnymi kampaniami strachu. Zawsze ci sami pseudo-naukowcy wspierani przez media głównego nurtu przewidywali dziesiątki milionów zgonów. Tymczasem, prawdziwa śmiertelność mierzona była w tysiącach. Ludność dość szybko przestała się bać, a epidemie szybko wygasały. WHO która jest głównym promotorem tej pandemii, jak i poprzednich, wiele nauczyła się na swoich błędach. W końcu zrozumiała co trzeba zrobić , aby dana choroba średnio niebezpieczna mogła być ogłoszona jako niebezpieczeństwo na skalę światową”.
Źródło: https://rumble.com/v2s8wiq-2.-konferencja-w-europarlamencie-dotyczaca-midzynarodowej-polityki-zdrowotn.html
 
Także w Polsce specjaliści dostrzegają niebezpieczeństwo związane z dążeniem przez WHO do stania się Światowym Ministerstwem Zdrowia:
- Dorota Rodziewicz o dyktaturze Światowej Organizacji Zdrowia (WHO):
https://youtu.be/iMnL8s85uJo
- petycja w sprawie wyjścia Polski z WHO: https://www.petycjeonline.com/stop_who_danie_wyjcia_polski_ze_wiatowej_organizacji_zdrowia?fbclid=IwAR0aADWBN9kUQ1ihRdYAGD3kz6jU8hfnluMdfWomIWS-QZRIn7cQAI0JvDI#form
 
- wykład dr Aldony Ciborowskiej na temat ideologii zrównoważonego rozwoju i genezy Światowej Organizacji Zdrowia: https://youtu.be/wUl8bt6z0hs?si=xxRputiKVbY6koQv
 
Poniżej załączamy linki do artykułów poruszających inne ważne tematy związane ze Światową Organizacją Zdrowia:
 
1. https://stopwho.pl/czy-swiatowa-organizacja-zdrowia-powinna-zostac-uznana-za-organizacje-terrorystyczna/
2. https://stopwho.pl/alarmujacy-glos-rozsadku-zadajmy-wyjscia-polski-ze-swiatowej-organizacji-zdrowia/
3. https://stopwho.pl/who-staje-sie-globalnym-dyktatorem-szybciej-niz-myslimy-gw-22-05-2022-r/
4. https://stopwho.pl/uwaga-pandemia-klimatyczna-szczepienia-klimatyczne-grozna-idea-jednego-zdrowia/
5. https://stopwho.pl/who-w-opozycji-do-natury-stop-absurdom/
6. https://stopwho.pl/ponad-103-tysiace-brytyjczykow-wyrazilo-brak-zgody-na-zmiany-w-miedzynarodowym-prawie-zdrowotnym-czas-na-polske/
7. https://stopwho.pl/trust-freedom-posluchaj-i-porozmawiaj-o-tym-z-ludzmi/
8. https://stopwho.pl/globalna-cyfrowa-inwigilacja-grupa-g20-wdraza-globalna-strategie-zdrowia-cyfrowego-2020-2025-ktora-bedzie-zarzadzana-przez-swiatowa-organizacje-zdrowia/
9. https://stopwho.pl/jesli-myslicie-panstwo-ze-szalenstwo-kowidowe-jest-za-nami-to-strategiczna-grupa-doradcza-ekspertow-swiatowej-organizacji-zdrowia-szykuje-dla-was-nowa-normalnosc/
10. https://www.youtube.com/watch?v=kCoFLhDKlA4
11. https://www.youtube.com/watch?v=_lyeO9IqJzc
12. https://mariuszjagora.substack.com/p/traktat-who-kto-bedzie-decydowac
13. https://mariuszjagora.substack.com/p/who-zadba-o-nasze-cyfrowe-zdrowie
14. https://mariuszjagora.substack.com/p/who-na-drodze-do-wadzy
15. https://appgpandemic.org/news/who-pandemic-treat
16. https://mariuszjagora.substack.com/p/ustawa-zabraniajaca-finansowanie
17.https://mariuszjagora.substack.com/p/proba-przejecia-wadzy-przez-who
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 

............. listopada 2023 r.

...............................................

..............................................

Do

Ministra Zdrowia
Pani Katarzyny Sójki
Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa15
00-952 Warszawa

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

W imieniu ............................... składamy wniosek o udostępnienie informacji publicznej na

podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP oraz art. 1 ust. 1, art. 6 ust. 1 pkt 1 i 4, art. 10 ust. 1
ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 Nr 112 poz. 1198):
1. Do 1 grudnia b.r. Państwa-Strony mogą odrzucić informując o tym Dyrektora Generalnego WHO
poprawki do artykułów 55, 59, 61, 62 i 63 Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych IHR (2005)
przyjęte rezolucją WHA 75.12.
Czy Ministerstwo Zdrowia i przedstawiciele Polski w WHO zamierzają odrzucić poprawkę
do artykułu 59, która bez konsultacji społecznych skraca czas wprowadzania w życie
kontrowersyjnych 307 procedowanych obecnie w ramach WHO zmian Międzynarodowych
Przepisów Zdrowotnych IHR(2005)?
Z niezależnego obiegu informacji dociera do nas alarmujący głos krytyki całkowitej reformy
międzynarodowych przepisów prawa zdrowotnego w postaci procedowanych 307 poprawek
Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych. Skrócenie czasu legislacji tak poważnych zmian bez
konsultacji społecznych, rzetelnego poinformowania opinii publicznej o wynikających z nich
zagrożeniach oraz wyjaśnienia wszystkich kontrowersji odbieramy jako zaniedbanie i
lekceważenie naszego bezpieczeństwa zarówno społecznego jak i osobistego.
Do informacji Ministerstwa Zdrowia przesyłamy linki do trzech konferencji, które odbyły się w
Parlamencie Europejskim wraz z alarmującymi wnioskami prelegentów:
1) 13 września 2023 w Strasburgu odbyła się konferencja Health and Democracy Conference,
podczas której szwajcarski prawnik, mecenas Philipp Kruse, ostrzegał:
„Jeśli WHO otrzyma prawo do autoryzacji oraz ogłaszania stanu zagrożenia zdrowia publicznego
o zasięgu międzynarodowym i do utrzymywania go tak długo, jak według WHO będzie to
konieczne, do wydawania tak zwanych zaleceń, które będą prawnie wiążące i które będą
wprowadzać system nadzoru nad ludźmi, do wprowadzenia całkowitej kontroli i monopolu na
informacje, w tym prawo do cenzury, bez mechanizmu kontroli i korekty zaleceń WHO, to w
rezultacie bardzo łatwo jest powiedzieć, że bez otwartej debaty, bez możliwości posiadania
różnych opinii, różnych hipotez oznaczać to może koniec nauki i w efekcie koniec
demokracji. Nie będzie postępowania sądowego i możliwości szukania sprawiedliwości,
skoro wynik jest już z góry określony przez jedną, jedyną władzę na ziemi, z definicji nie
będzie żadnego procesu naukowego, procesu decyzyjnego, żadnej demokracji”.
Źródło:
https://youtu.be/dpvjLG7647s
2) 4 lipca 2023 r. podczas konferencji Challenging the Pandemic Treaty zorganizowanej w
Brukseli przez Europejską Inicjatywę Obywatelską " Trust and Freedom" europosłowie
ogłosili, że „chcą rozpocząć publiczną dyskusję i publiczne działania w sprawie prób
podejmowanych ze strony Światowej Organizacji Zdrowia w celu przejęcia narodowych
uprawnień do ogłaszania i radzenia sobie z epidemiami.
Źródło:

https://www.youtube.com/watch?v=bwL4HLvHEcI

3) 19 kwietnia 2023 r. w Strasburgu odbyła się onferencja "Children's Health Defense",
zorganizowana przez europosłów Francesca Donato, Stasysa Jakeliunasa, Virginię Joron,
Mislava Kulakusica, Sylvię Limmer, Roba Roosa, Ivana Vilibora Sincica i Cristiana Terhes.
Na konferencję zaproszono lekarzy i prawników mających wieloletnie doświadczenie w
pracy z WHO, którzy przedstawili ich własną zawodową ocenę sytuacji sanitarnej z
ostatnich trzech lat na poziomie światowym, jak i obecne tendencje rozwojowe
zarządzania epidemiami. Przypominając klimat polityczny roku powołania do życia WHO (1948)
pragną, aby poszanowanie praw człowieka i zapobieganie ludobójstwu nadal wytyczały drogę
europejskiej demokracji i ludzkiemu dobrobytowi. Nie ukrywają jednak swojego niepokoju, a
obawy te rosną wobec docierających informacji o aktualnie toczących się negocjacjach
dotyczących przyszłej zmiany statusu WHO w stosunku do krajów członkowskich i wobec
braku zaangażowania mediów głównego nurtu w informowanie społeczeństwa na ten
temat. Mecenas Kruse nawiązuje także do sytuacji w szwajcarskim parlamencie, gdzie
tamtejszym posłom nie udało się otrzymać odpowiedzi na postawione na ten temat pytania.
Źródło:
https://youtu.be/mll3s0BnJ5g
Zmiany w Międzynarodowego Przepisach Zdrowotnych procedowane są bez publicznej debaty, a
proces ich wprowadzenia będzie automatyczny, jest naruszeniem zasady świadomej zgody,
która jest jedną z zasad założycielskich Organizacji Narodów Zjednoczonych,
opublikowaną w Karcie Narodów Zjednoczonych (art. 1 z 1946 roku).

Orzecznictwo sądowe, badania naukowe oraz kontrola NIK w Polsce wyraźnie wykazują, cytując

wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 2023 r., że „pandemia dla władz na całym świecie
stała się okazją do skokowego i drastycznego ograniczenia podstawowych praw i wolności
obywatelskich wprowadzanych chaotycznie, bezmyślnie i często bezprawnie pod pozorem
ochrony zdrowia i życia."
Źródło: https://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/OrzeczeniaHTML/iii%20pzp%206-22.docx.html?
fbclid=IwAR1DNwVBPKJyjqxK0zrnII32a5wOqjFYRWWI6i26jEiurKKpK7k7B9QDX0w
Ustalenia europarlamentarzystów, prawników i lekarzy są szokujące. Prelegenci alarmują o
niebezpiecznych zjawiskach - konfliktach interesów, braku jakiejkolwiek kontroli, tajnych
umowach i procedurach, bezprecedensowej centralizacja władzy w rękach niewybieralnej,
skompromitowanej organizacji. Podnoszony jest groźny plan zmiany statusu Światowej
Organizacji Zdrowia wobec państw członkowskich oraz braku udziału mediów w informowanie
opinii publicznej o procedowanych zmianach.
Światowa Organizacja Zdrowia jest w ponad 80% finansowana przez sektor prywatny, w tym koncerny
farmaceutyczne i sojusze szczepionkowe. W propozycjach poprawek do Międzynarodowych Przepisów
Zdrowotnych są bardzo kontrowersyjne zapisy, takie jak wykreślenie w art. 3 wymogu realizacji tych
przepisów z pełnym poszanowanie godności, praw człowieka i podstawowych wolności, próba zmiany
statusu tej organizacji z doradczego na obowiązujący czy możliwość jednoosobowego ogłaszania
kryzysów zdrowotnych z powodu potencjalnych, a nie realnych powodów.
Eksperci alarmują, że zmiany w międzynarodowym prawie zdrowotnym są zagrożeniem dla
suwerenności Polski, suwerenności cielesnej i medycznej każdego z nas oraz dla wolności
słowa.
Europoseł Ivan Sincic powiedział: „Myślę, że traktat antypandemiczny, o którym dzisiaj mówimy,
którego wprowadzenie w życie planowane jest na przyszły rok, nie jest niczym więcej jak tylko
narzędziem organizacji, która poniosła smutną klęskę w kryzysie covid. Jest to narzędzie, które
pozwoliłoby rządom zdobyć jeszcze większą kontrolę nad populacją. Tym razem nie tylko w krajach
Europy Zachodniej czy w dużej części świata, ale na całym świecie”.

Źródło: https://rumble.com/v2r0gds-konferencja-w-europarlamencie-dotyczaca-midzynarodowej-

polityki-zdrowotnej-.html

Europoseł Mislav Kolakusic: „Wszystkie pandemie, które znaliśmy do tej pory, czyli ptasia

grypa, świńska grypa, Covid i wiele innych są medialnymi kampaniami strachu. Zawsze ci sami
pseudo-naukowcy wspierani przez media głównego nurtu przewidywali dziesiątki milionów
zgonów. Tymczasem, prawdziwa śmiertelność mierzona była w tysiącach. Ludność dość szybko
przestała się bać, a epidemie szybko wygasały. WHO która jest głównym promotorem tej
pandemii, jak i poprzednich, wiele nauczyła się na swoich błędach. W końcu zrozumiała co
trzeba zrobić , aby dana choroba średnio niebezpieczna mogła być ogłoszona jako
niebezpieczeństwo na skalę światową”.

Źródło: https://rumble.com/v2s8wiq-2.-konferencja-w-europarlamencie-dotyczaca-

midzynarodowej-polityki-zdrowotn.html

Czujemy się zaniepokojeni bo proponowane poprawki wprowadzają zapisy, które:

- pozbawiają Państwa Członkowskie suwerenności w podejmowaniu decyzji przez zmianę roli
WHO z organizacji doradczej, która wydaje zalecenia, w organizację decyzyjną, której
postanowienia byłyby prawnie wiążące, a chodzi o decyzje dotyczących zdrowia naszych
współobywateli
- dają organowi doradczemu ds. zdrowia bezprecedensowe uprawnienia do ogłaszania
pandemii z mocą prawa międzynarodowego, nakazu ponoszenie znacznych wkładów
finansowych przez poszczególne państwa, cenzurowania debaty naukowej, zarządzania
lockdownów, wprowadzania ograniczeń w podróżowaniu, wprowadzają przymus badań
lekarskich i obowiązek szczepień,
- dają niebezpieczną władzę i uprawnienia jednej, nie wybieranej w wyborach powszechnych
osobie. Dyrektor generalny WHO będzie mógł ogłaszać stany zagrożenia zdrowia, rzeczywiste
lub potencjalne, w każdej sprawie związanej ze zdrowiem, którą pod wpływem swoich
prywatnych i korporacyjnych sponsorów uzna za potencjalnie niebezpieczną
- lekceważą godność, prawa i wolności ludzi przez dążenie do usunięcia zapisów dotyczących
"poszanowania godności, praw człowieka i podstawowych wolności ludzi".
Ponownie zwracamy uwagę, że wprowadzane zmiany:
1. Zmieniają rolę WHO z organizacji doradczej, która jedynie wydaje zalecenia do organu
zarządzającego, na organizację, której postanowienia byłyby prawnie wiążące?(Artykuł 4 i
Artykuł 42)
2. Znacznie rozszerzają zakres Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych o scenariusze,
które jedynie "potencjalnie mogą mieć wpływ na zdrowie publiczne" (Artykuł 2).
3. Lekceważą godność, prawa i wolności ludzi przez dążenie do usunięcia zapisów
dotyczących "poszanowania godności, praw człowieka i podstawowych wolności ludzi". (Artykuł
3)
4. Przekazują Dyrektorowi Generalnemu WHO kontrolę nad środkami produkcji poprzez "plan
przydziału produktów zdrowotnych", co nakłada obowiązek dla rozwiniętych państw do
dostarczania produktów reagowania na pandemię zgodnie z zarządzeniami. (Artykuł 13A)
5. Nadają WHO uprawnienia do wymagania badań lekarskich, dowodu profilaktyki, dowodu
szczepień i, śledzenia kontaktów, nakazu kwarantanny i leczenia. (Artykuł 18)
6. Umożliwiają wdrożenie systemu globalnych świadectw zdrowia w formacie cyfrowym lub
papierowym, zawierających zaświadczenia o testach, szczepionkach, o profilaktyce, o powrocie
do zdrowia, formularze lokalizacji pasażerów i oświadczenie o stanie zdrowia podróżnego
(Artykuły 18, 23, 24, 27, 28, 31, 35, 36 i 44 oraz załączniki 6 i 8).
7. Uprawniają Komitet ds. Sytuacji Nadzwyczajnych do unieważnienia decyzji
podejmowanych przez suwerenne narody w odniesieniu do środków zdrowotnych, co sprawia,
że decyzje Komitetu ds. Decyzje Komitetu ds. Sytuacji Nadzwyczajnych są ostateczne. (Artykuł
43).
8. Umożliwiają przekierowanie nieokreślonych miliardów dolarów do kompleksu
farmaceutyczno-szpitalnego bez jakiejkolwiek odpowiedzialności finansowej (Artykuł 44A).
9. Znacznie rozszerzają zdolności Światowej Organizacji Zdrowia do cenzurowania tego, co
uważa za błędne informacje czy dezinformację, ce jest w sprzeczności z Art. 54. Konstytucji

Rzeczypospolitej Polskiej (Załącznik 1, strona 36).

10. Nakładają obowiązek budowania, udostępniania i utrzymania infrastruktury IHR w punktach
wjazdu (Załącznik 10).
- link do dokumentu z proponowanymi zmianami
https://apps.who.int/gb/wgihr/pdf_files/wgihr1/WGIHR_Compilation-en.pdf
Procedowane w ramach WHO zmiany w Międzynarodowych Przepisach Zdrowotnych to 307
poprawki, które radykalnie zmieniają oryginalny dokument. Uważamy, że w tym wypadku
konieczna jest debata, a dokument powinien być ratyfikowany przez Parlament. Nie możemy się
zgodzić z rezolucją WHO wzywającą do przyjęcia zmian „przy założeniu, że nie doprowadzi
to do ponownego otwarcia całego instrumentu do renegocjacji”.
Przypominamy, że we wrześniu tego roku wpłynęło do Ministerstwa Zdrowia "żądanie
wyjścia Polski ze Światowej Organizacji Zdrowia, które przesyłamy w załączeniu.
Sygnatariuszami tego żądania jest ponad pięćdziesiąt organizacji, które zauważają te
zagrożenia.
2. Jakie działania Ministerstwo Zdrowia podjęło i zamierza podjąć, aby poinformować opinię
publiczną o w/w zagrożeniach oraz wywołać niezbędną debatę społeczną w tym temacie?
Odwołujemy się w tym miejscu do zapewnienia pani Ewy Nowackiej Zastępcy Dyrektora Biura
Współpracy Międzynarodowej zawartego w piśmie z dnia 8 marca 2023 r. nr
WMO.0164.1.2023.KK, że "głos obywateli jest i będzie ważny dla Ministerstwa w toku prac nad
oboma dokumentami, a przekazywane uwagi są szczegółowo analizowane w toku
wypracowywania stanowiska MZ."
3. Jakie działania Ministerstwo Zdrowia podjęło i zamierza podjąć w celu ochrony interesu i
suwerenności Polski oraz Polaków w odniesieniu do w/w zagrożeń?

Z wyrazami szacunku

-----------------------------------------------------------------

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) jest coraz bliżej finalizacji swojego Traktatu Pandemicznego, który dałby jej bezprecedensowe uprawnienia do zarządzania globalnymi kryzysami zdrowotnymi.

Zbliżając się do nadchodzącego spotkania Międzyrządowego Ciała Negocjacyjnego (INB) w dniach 4-6 grudnia, ponownie prosimy o Państwa wsparcie w celu oddalenia tego zagrożenia.

Los tej skandalicznej propozycji zależy od wyników negocjacji. My, Państwo i ja, musimy działać teraz, bo Traktat Pandemiczny może stać się rzeczywistością już w maju 2024 roku. Czas jest niezwykle istotny w tej sprawie.

Dołączcie do nas dziś, sprzeciwiając się temu totalitarnemu zamachowi za władzę, poprzez podpisanie naszej petycji.

Stańce Państwo przeciwko centralizacji władzy, którą chce nam narzucić WHO. Nie pozwólmy na ingerencję w nasze zdrowie, przymusowe szczepienia naszych dzieci oraz pozbawianie nas podstawowych praw i swobód.

 

ZATRZYMAJ TRAKTAT PANDEMICZNY
link do petycji:
https://citizengo.org/pl/ot/212356-urgent-call-action-block-pandemic-treaty-now?dr=1532706::c0ad80ff264351afbb435cad4c48d341&utm_source=em&utm_medium=e-mail&utm_content=em_link1&utm_campaign=PL-2023-11-21-Global-OT-FMA-212356-Pandemic_Zero_Draft-Pandemic_Zero_Draft.01_AA_Launch&mkt_tok=OTA3LU9EWS0wNTEAAAGPmfdljDqiaX1C8Dit0zGbHw5gL7poVtcPcTpaLQpzcMSBj2mzfKZ2DyvsZApYCsN-Vd8YwEnS0JvM3Ql4NJ-6jvfv1Ya80ppj0AvFitsIyJfI-QYO
Zdjęcia do artykułu :
Zdjęcia do artykułu :
Zobacz równiez:

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.