Zb. Żak: Myśli - Demokracja przeciw życiu
data:10 marca 2023     Redaktor: Redakcja

Myśli, 10/2023, 10 marca 2023
Któż zastosuje rózgi na moje myśli, a do serca mego - karność mądrości, by nie oszczędzić mnie w moich błędach, nie przepuść moich grzechów, aby się nie mnożyły moje winy i aby moje grzechy się nie wzmagały; abym nie upadł wobec przeciwników i nie sprawił uciechy mojemu wrogowi? (Syr 23, 2-3).
Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu, i Pan jest jego nadzieją. Jest on podobny do drzewa zasadzonego nad wodą, co swe korzenie puszcza ku strumieniowi; nie obawia się, gdy nadejdzie upał, bo zachowa zielone liście; także w roku posuchy nie doznaje niepokoju i nie przestaje wydawać owoców (Jr 17, 7-8).

Sejm w pierwszym czytaniu odrzucił projekt obywatelski „Aborcja to zabóstwo”. Państwo prowadzi politykę dyskryminacyjną wobec nienarodzonych dzieci i odwróciło się w tym głosowaniu od obrońców życia.

To bardzo smutny dzień dla polskiego społeczeństwa; nie została podjęta próba przeciwdziałania zabójstwa młodych, jeszcze nienarodzonych, Polaków.

I okazuje się, że inicjatywy obywatelskie to taka fasada demokracji; zostały dopuszczone stwarzać pozór udziału obywateli w życiu politycznym. Natomiast jeśli inicjatywa obywateli nie odpowiada władzy, która ma większość w sejmie, to może tę inicjatywę już w pierwszym czytaniu odrzucić. Nie liczy się wtedy wysiłek wielu wolontariuszy, którzy zbierają podpisy pod inicjatywą, przekonują do jej podpisania, nie liczy się głos tych, którzy poparli tę inicjatywę. I o ile wcześniej władza uznawała, że takie inicjatywy należy przekazywać do pracy w komisjach sejmowych, to tym razem „ucięła” tę inicjatywę już na samym początku. A inicjatywa ta dotyczyła lepszej ochrony nienarodzonych dzieci.

Pamiętam uchwałę Prawa i Sprawiedliwości z 16 kwietnia 2005 (po śmierci Jana Pawła II) podpisaną przez Prezesa partii, było tam m.in. „złączeni w żałobie po śmierci naszego Papieża zobowiązujemy się do wierności dziedzictwu Jego nauczania. Potwierdzamy nasze zaangażowanie w służbę cywilizacji życia, w czym naszym drogowskazem będzie nauka zawarta w encyklice Evangelium vitae”. I pamiętam, że byliśmy zachęcani do podejmowania inicjatyw obywatelskich, do zbierania podpisów, by w ten sposób wspomóc posłów zabiegających o ochronę życia. Ale teraz to może już nie ta sama partia.

Być może rządzący uznali, że praca nad tą inicjatywą może powodować zamieszki, wystąpienia uliczne, podobne do tych, których byliśmy świadkami w roku 2020. Ale czy z tego powodu należy zaniechać prac nad ulepszeniem prawa? Czy władza nie „przepycha” mówiąc w cudzysłowie takich ustaw, na których jej bardzo zależy, nawet jeśli są zagrożone protestami?

Niewątpliwie, aby przeciwstawić się protestom, należy mieć przeciw nim silne motywy. A jakie mogą być motywy słuszności działania przeciwko nieuzasadnionym protestom? Czy obowiązujące prawo? Niewątpliwie tak! W szczególności gdy dotyczy to spraw zapisanych w konstytucji. Ale czy to wystarcza? Przeciwnicy powiedzą, że konstytucję można zmienić, i oni, poprzez protesty, tego się właśnie domagają. Jeśli prawo uznaje się za umowę społeczną, to istotnie tę umowę można zmienić. Natomiast, jeśli prawo będzie oparte na czymś bardziej fundamentalnym, na prawie Bożym, na Dekalogu, to władza będzie miała silniejszy argument, przeciw próbie obalenia takiego prawa i ma argument wobec społeczeństwa na rzecz przeciwdziałania protestom. Jeśli zaś takiego argumentu nie ma, media będą podsycały atmosferę protestu, by tę władzę obalić, skoro nie można tego dokonać w ramach demokratycznych wyborów. Władza posiada narzędzia przymusu, które wymuszają respektowanie prawa. Niestety obecna władza okazywała słabość w przypadku łamania prawa (napaść na funkcjonariuszy, ataki na kościoły), a to rozzuchwaliło protestujących i przestają się obawiać sankcji prawnych. Z drugiej strony sądy łagodnie traktują takich protestujących.

A ponieważ w polskim społeczeństwie wciąż istnieje przywiązanie do zasad przekazanych przez Kościół katolicki, dlatego należy obalić autorytet Kościoła, by później wprowadzić prawa depopulacyjne, obowiązujące w wielu krajach świata zachodniego. Stąd atak na św. Jana Pawła II, za jego nieugiętą obronę życia i rodziny. A media, które dostały koncesję na funkcjonowanie w Polsce, by służyć polskiemu społeczeństwu, stają się narzędziem jego niszczenia. A procesy ograniczenia suwerenności Polski poszły tak daleko, że nie ma woli politycznej i mocy prawnej by ten proces niszczenia zatrzymać. Jak pisze w Naszym Dzienniku z 8 marca prof. J. Kawęcki (Tak rodzi się dyktatura mediów): „Jeśli nadawca medialny nie stosuje się do wymagań [prawa], to regulator stosuje wobec niego przewidziane w ustawie środki, przywołując go do podporządkowania się temu prawu. Jeśli jednak nadawca pomimo wezwań do zaniechania, a nawet pomimo decyzji regulatora o ukaraniu nadawcy, nie podporządkowuje się obowiązującemu prawu, a regulator na to nie reaguje, to wówczas – tak mi się wydaje – mamy do czynienia z dyktatorem medialnym. Dyktator ów uważa, że może nie stosować się do wymagań obowiązującego prawa. Regulator zaś rezygnuje z przywołania nadawcy do podporządkowania się prawu i czyni to np. z powodu presji na niego ze strony instytucji krajowych lub zagranicznych”.

Taka słabość rozzuchwala i nadawca medialny „idzie” dalej, kształtując świadomość Polaków według zamysłu jego mocodawców.

Sejm powinien chronić społeczeństwo polskie; jeśli władza ma trudność z rozpoznaniem, co temu służy, to powinien wysłuchać tych, którzy się nad tym zastanowili i przedstawili posłom w inicjatywie obywatelskiej, a nie ją odrzucać. Chyba, że władza uważa, że wie najlepiej i nie musi nikogo słuchać. Po co w takim razie przedwyborcze objazdy po całej Polsce?

Bł. Wincenty Kadłubek tak sformułował zasadę sprawiedliwości: „Najbardziej pomagać tym, którzy mogą najmniej”. A któż może mniej niż nienarodzone dzieci?

Niech komentarzem do tego głosowania będzie rozmowa z Moniką Zając z Centrum Życia i Rodziny:

I bardzo ważna rozmowa z mec. Jerzym Kwaśniewskim o źródłach polityki zrównoważonego rozwoju 

 

A najlepiej staniemy w obronie św. Jana Pawła II, gdy podejmiemy Jego nauczanie, w szczególności rodziny i życia od poczęcia do naturalnej śmierci! Można np. podejmować Duchową adopcję dziecka poczętego i wspierać tych którzy podejmują walkę w obronie życia doznając wielu trudów i cierpień. 

Zb.

 

Od Redakcji:

7 marca 2023 posłowie głosowali nad ustawą „Aborcja to Zabójstwo”

Na tej stronie są nazwiska posłów, którzy zagłosowali PRZECIWKO życiu:

https://sejmbezaborterow.pl/


Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.