Zb. Żak: Myśli - Dobrostan Polski dzięki UE
data:13 stycznia 2023     Redaktor: Redakcja

Myśli, 02/2023, 13 stycznia 2023
Nakłońcie ucha, wy, co nad wieloma panujecie i chlubicie się mnogością narodów, bo od Pana otrzymaliście władzę, od Najwyższego panowanie: On zbada uczynki wasze i zamysły wasze rozsądzi. Będąc bowiem sługami Jego królestwa, nie sądziliście uczciwie aniście prawa nie przestrzegali, aniście poszli za wolą Boga.
Początkiem jej (mądrości) najprawdziwszym - pragnienie nauki, a staranie o naukę - to miłość, miłość zaś - to przestrzeganie jej praw, a poszanowanie praw to rękojmia nieśmiertelności, a nieśmiertelność przybliża do Boga. (Mdr 6, 2-4, 17-19).

Czego lękamy się najbardziej?
 
Może tego, że wojna przeniesie się na terytorium Polski? A może, że nastąpi wzrost cen i nie będzie nas stać na podstawowe produkty. A może, że nie otrzymamy pieniędzy z UE w ramach KPO i nastąpi kryzys gospodarczy?
 
Częstokroć obawiamy się tego, na co wskazują media, a nie zauważamy tego, co może istotniejsze i może powodować dalekosiężne skutki.
 
W sprawie toczącej się wojnie na Ukrainie polskie władze postępują niebezpiecznie i stwarzają ryzyko wciągnięcia nas do wojny. Poprzez swoje decyzje chcą wymusić na krajach NATO dostawę uzbrojenia ryzykując uderzenie na szlaki transportowe broni, które przechodzą przez nasz kraj. Polacy mają prawo znać skalę pomocy, której udzielamy Ukrainie i korzyści jakie to nam przynosi. Mają także prawo wiedzieć, jakie działania podejmują władze polskie, by przeciwdziałać sympatiom banderowskim na Ukrainie. Tak więc lęk o rozlanie się wojny na teren Polski jest całkowicie uzasadniony i może mieć dalekosiężne skutki.
 
Media koncentrują naszą uwagę na rozgrywkach, jakie rząd polski prowadzi z UE dla odblokowania części należnych nam środków z KPO sprowadzając sprawę do pieniędzy. Pomijają zaś bardziej długofalowe skutki destabilizacji systemu sądownictwa w Polsce oraz zgodę władz w Warszawie na ingerencję UE, w sprawy, które należą do kompetencji narodowych. Tego należało się spodziewać, gdy rząd przyjął mechanizm warunkowości, tzn., uzależnił się od urzędników w Brukseli (nie wybieranych a mianowanych), którzy mają rozstrzygać czy przestrzegana jest praworządność i czy cele europejskie są realizowane. To musiało prowadzić do ustępstw i ograniczania suwerenności.
 
Może należy powiedzieć dość i wycofać się z funduszy KPO. Jak wskazuje europoseł P. Jaki, KPO to żaden interes dla Polski. Otrzymujemy 23,9 mld euro dotacji, 11,5 mld euro pożyczki. Spłacać będziemy to do 2058 roku. A na spłatę Krajowego Planu Odbudowy zaprojektowano nowe podatki unijne i podwyższenie składki członkowskiej. Podatek od plastiku, podatek od ETS, podatek od "śladu węglowego", podatek od zysków rezydualnych. Zapłacimy za to od 143 do 153 mld euro, czyli wielokrotnie więcej niż dostaniemy. A to nie koniec kosztów. Dochodzą jeszcze nowe podatki, których kosztów nie znamy. Podatek cyfrowy, podatek od transakcji finansowych, podatek korporacyjny. Kosztem są również „kamienie milowe", takie jak "nowe podatki od autostrad, dróg ekspresowych, które dziś są darmowe, podatki od samochodów spalinowych". Do tego jeszcze narzucanie regulaminu Sejmu, ustaw sądowych. Jako jedyne państwo będziemy mieli taki test bezstronności sędziego i możliwość kwestionowania statusu sędziego. Projekt ten zdezorganizuje wymiar sprawiedliwości. Zresztą wprowadzenie zmian do funkcjonowania Sądu Najwyższego nie gwarantuje otrzymania pieniędzy. Kuriozalne jest również, że minister sprawiedliwości tego rządu jest przeciwny temu projektowi, a mimo to rząd ten projekt wprowadza. Czy kto inny decyduje o systemie sprawiedliwości?
 
Jest również zaciąganie zobowiązań na wiele lat do przodu, a przecież obecne władze nie mają takiego mandatu.
 
Natomiast po cichu, bez rozgłosu, dokonuje się w Polsce zmiany systemu oświatowego zgodnie z wytycznymi ONZ i EU, które będą miały dalekosiężny wpływ na kolejne pokolenia Polaków. Mowa tu edukacji włączającej (inkluzyjnej) wdrażanej we wszystkich polskich szkołach. Jestem przekonany, że wielu rodziców nie wie, o czym tu mowa. Rodzice z niepokojem obserwują spadek poziomu nauczania i brak dyscypliny w szkole. Być może są to efekty przygotowań do wdrożenia w Polsce edukacji włączającej, bo zgodnie z planami ta edukacja ma być w pełni wdrożona w latach 2026-2030 i zastąpić obecną. Chodzi o to, by zastąpić obecny model szkołą dla wszystkich, również z różnymi niepełnosprawnościami, i dostosować poziom nauki do najmniej zdolnego ucznia, by się w takiej szkole czuł dobrze. Znikną wymagania i oceny. Osiągnięcia z poszczególnych przedmiotów mają ustąpić przed ogólnym dobrostanem psychospołecznym. Oznacza to, że ci co są zdolni, nie będą mieli żadnych szans rozwoju i realizacji swoich możliwości. Dobro konkretnego ucznia jako osoby znikło pod naporem ideologii wdrażania edukacji włączającej.
 
Celem edukacji włączającej jest wykorzystanie szkoły do przeprowadzenia szeroko zakrojonych zmian społecznych: uformowania niewykształconego, sterowalnego społeczeństwa o przewidywalnych, formatowanych potrzebach, które łatwo centralnie modyfikować. Program edukacji włączającej w Polsce powstał w oparciu o unijne „rekomendacje” sformułowane w 2019 r. A wiemy, że „rekomendacje” UE to narzucanie. I mimo że kraje członkowskie mają autonomię w dziedzinie edukacji, to istnieją mechanizmy wymuszające (choćby KPO i ustawa o Sądzie Najwyższym).
 
Obecnie prowadzone są działania pilotażowe oraz rozbudowane szkolenia dla nauczycieli. Nauczyciele przedmiotowi obciążenie zostaną dodatkowymi zadaniami z pogranicza pedagogiki specjalnej i psychoterapii. Szkoły przestaną kształcić i wprowadzać dzieci w świat wiedzy (obecna podstawa programowa), a będą wspierać wszystkich i będą „katalizatorami włączenia”. Porzucony zostanie system oceniania efektów pracy ucznia.
 
Autorka artykułu, na którym się oparłem („Tsunami uderza w polskie szkoły” WPiS nr 12/2022), Hanna Dobrowolska pyta: „Czy polska oświata obroni się przed tym ideologicznym walcem? Czy stanie się polska szkoła w razie wprowadzenia opisanych zmian? Zastąpi ją włączająca placówka opiekuńczo-terapeutyczna wyłączająca myślenie przyszłych uczniów? To byłby koniec polskiej szkoły! Nie tylko szkoły!”
 
Trzeba pozyskać wiedzę o tym zagrożeniu! Pod tym linkiem
https://ruchochronyszkoly.pl/aktualnosci/juz-jest-zapis-konferencji-live-z-dnia-19-11-2022/
można zapoznać się z wystąpieniami na konferencji: “EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA – IDEOLOGIA INKLUZJI W REALIACH SZKOLNYCH”. Można sobie wybrać (przewijając) poszczególne wystąpienia.
 
Zaproponowałbym szczególnie wystąpienie H. Dobrowolskiej:
 
 
 
Zb.

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.