Są setki tysięcy świadków - Polaków, którzy podzielili się historią gett sowieckich -łagrów
data:20 września 2022     Redaktor: Anna

17 września 2022 roku w rocznicę agresji sowieckiej Rosji na Rzeczypospolitą Polską , w Warszawie na placu Grzybowskim, można obejrzeć piękną wystawę plenerową poświęconą ofiarom tzw. Wielkiej Akcji w getcie warszawskim w jej 80. rocznicę. Wystawa pod Honorowym Patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  dofinansowana przez ministerstwo.
Hasło: ZBIERAMY BUDUJEMY PAMIĘTAMY - Muzeum Getta Warszawskiego poszukuje świadków historii, którzy zechcą podzielić się historią tego getta oraz innych, które staną się częścią wystawy stałej w wersji dwujęzycznej. Zdjęcia, życiorysy , historia.

ZWRACAM SIĘ DO MINISTRA MKIDN PIOTRA GLIŃSKIEGO:
 
                                  Szanowny Panie Ministrze,
 
mamy setki tysięcy świadków, Polaków, którzy podzielili się historią gett sowieckich -łagrów na nieludzkiej ziemi i setek innych miejsc eksterminacji polskiej elity podczas barbarzyńskiej, sowieckiej- rosyjskiej okupacji od 17 września 1939 roku. RELACJE TE ZAPEŁNIŁYBY WSZYSTKIE PLACE I ULICE NIE TYLKO WARSZAWY !. Dlaczego ich tam nie ma?
 
Od pierwszej chwili, na długo przed Katyniem sowieci prowadzili politykę planowej eksterminacji państwotwórczych, by tak rzec, warstw społeczeństwa zamieszkującego zajęte Ziemie Wschodnie Rzeczypospolitej. Trudno sobie bowiem wyobrazić, aby egzekucje na masową skalę przeprowadzono „na gorąco”, nie planując ich z góry , bez uprzedniej zgody najwyższych władz z Moskwy- pisał Jan Tomasz Gross (sic!) we wstępie do wybranych z 10 000 zgromadzonych w Instytucie Hoovera w Stanford relacji złożonych przez żołnierzy Armii Polskiej (Armii Andersa) oraz ich rodziny. Opowieść o pierwszych dniach to opowieść o terrorze, morderstwach i egzekucjach. Głównymi ofiarami w tych dniach są Polacy, osadnicy wojskowi, właściciele ziemscy, policja, służba leśna oraz grupy żołnierzy Wojska Polskiego z rozbitych przez ofensywę niemiecką oddziałów . W tych pierwszych dniach września w zbrodniach uczestniczyli Ukraińcy, Białorusini i Żydzi. Terror pierwszych dni miał, w moim przekonaniu, funkcję pedagogiczną polegającą na zastraszeniu miejscowej ludności i przygotowaniu jej do przyjęcia w pokorze ciosów, które miały na nią niebawem spaść. Jedną z metod wprowadzania nowego porządku były masowe wywożenia ludności do wschodnich i północnych części Związku Sowieckiego – pisze Jan Tomasz Gross.
 
                                             Szanowny Panie Ministrze,
 
Relacje Sybiraków to kilometry zapisanego i podpisanego krwią i łzą dokumentu o historii cierpienia nie jednego łagru – getta sowieckiego w Workujcie, ale setek a może tysięcy innych łagrów i miejsc takich jak doły katyńskie. Dlaczego nie objął ich Pan honorowym patronatem?
 
Ministrowie kultury Ukrainy i Polski podpisali Memorandum o współpracy przewidujące stworzenie ukraińsko-polskiej grupy roboczej, która ma na celu rozwiązywanie wszystkich wrażliwych kwestii w zakresie pamięci narodowej. – W ramach tej grupy będą pracowali eksperci i przedstawiciele odpowiednich instytucji z Ukrainy i Polski – zapowiedział prezydent Zelenski.
 
Ukraiński historyk Wiktor Poliszczuk w posłaniu skierowanym w 1998r. do władz Rzeczypospolitej i braci Polaków - ofiar zbrodni band OUN UPA (Potępić UPA) ostrzegał przed przyzwoleniem na realizację Uchwały Krajowego Prowodu OUN z 22 czerwca 1990 roku przytaczając jej tekst: Przede wszystkim narzucić Polakom nasz punkt widzenia na historię i na stosunki polsko – ukraińskie. Nie dopuścić do głoszenia, że Lwów, Tarnopol, Stanisławów, Krzemieniec i in. kiedykolwiek odgrywały rolę polskich ośrodków kultury. Zawsze były to ośrodki kultury ukraińskiej. Polacy nie odgrywali w nich najmniejszej roli, a to co o nich głosi się dzisiaj zaliczyć należy do polskiej szowinistycznej propagandy (Wiktor Poliszczuk)
 
                                             Szanowny Panie Ministrze,
 
Czy wybrane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego grono ekspertów będzie realizowało Uchwałę Krajowego Prowodu OUN czy będzie reprezentowało polski interes ? Na pytanie w chwili wybuchu wojny rosyjsko ukraińskiej, czy Ministerstwo polskiej (?) Kultury i Dziedzictwa Narodowego stara się o zabezpieczenie POLSKICH ZBIORÓW KULTURY gromadzonych przez stulecia przez POLAKÓW i pozostawionych na terenie obecnej Ukrainy Minister Selin powiedział : chcę wyraźnie powiedzieć, że takie działania jak ratowanie ukraińskich dóbr kultury mogą być podjęte na wyraźną prośbę ukraińskiego rządu.
 
Plenerowa wystawa na Placu Grzybowskim prezentuje sylwetki przedwojennych Żydów. Ileż sylwetek przedwojennych Polaków moglibyśmy zaprezentować, poniżej nazwiska kilku ofiar Katynia. Kim byli ci ludzie? Byli oficerami wszystkich stopni, oficerami zawodowymi i oficerami rezerwy, podoficerami armii i policji. Ponad 600 lotników, 800 lekarzy pośród pierwszych, jakich wykształciła Polska, ponad dwunastu profesorów uniwersyteckich….(Józef Czapski)
 
prof. Pieńkowski - wybitny neurolog
 
prof. Marcin Zieliński - kierownik Oddziału Psychiatrycznego Szpitala Wojskowego w Wilnie
 
dr Nelken - wybitny uczony, dawny wiceminister zdrowia
 
prof. Godłowski- dyrektor Kliniki Neurologicznej na Uniwersytecie Wileńskim
 
dr. Kołodziejski i dr. Levittoux - wybitni chirurdzy warszawscy
 
prof. Morawski - prof. Politechniki Warszawskiej
 
prof. Tucholski - fizyko-chemik, specjalista od materiałów wybuchowych, docent w Cambridge
 
prof. Piotrowicz - sekretarz krakowskiej Akademii Umiejętności
 
prof. Zygmunt Mitera- miał stypendium rockefellerowskie, doktoryzował się w studiach wiertniczo-górniczych w Ameryce
 
dr. Dadej - znany pediatra zakopiański, prowadził przez szereg lat wielki zakład na Bystrem pod opieką Uniwersytetu Jagiellońskiego dla najbiedniejszych dzieci gruźliczych
 
kpt. Hoffman - oficer zawodowy, skończył politechnikę w Belgii, pracował kilka lat w Szwecji, jeden z nielicznych specjalistów – fachowców od działek przeciwlotniczych
 
Tomasz Chęciński - skończył Szkołę Nauk Politycznych w Warszawie, pracował w woj. śląskim, potem w Małopolsce w nafciarstwie.
 
Tylko kilku z milionów Polaków, których przynależność do państwa polskiego jest dla mnie powodem do dumy z tożsamości narodowej.
 
Bożena Ratter

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.