Nauczycielu! Broń się przed gender! Broń swoich praw!
data:16 września 2022     Redaktor: Redakcja

Propagujmy oświadczenie nauczyciela!
Pracujesz w szkole? Nie daj się zmusić do „genderowania” dzieci! [wzór oświadczenia dla nauczycieli]
- Fundacja Życie i Rodzina

……………………………………………………... ……….…………………………………………….. ………..............................…………...
Imię i nazwisko nauczyciela wraz ze stanowiskiem
 
Miejscowość, data 
………….…………………………………………………………………………… ……………….……………………………………………………………………… …….…………………………………………………………………………………
 
Dane dyrektora szkoły wraz z danymi placówki
 
OŚWIADCZENIE NAUCZYCIELA
 
Na podstawie art. 83 w zw. z art. 53 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 75 ust. 1 Karty Nauczyciela informuję, iz# nie wyraz#am zgody na zmuszanie mnie lub zachęcanie do szerzenia w placówce os'wiatowej jakiejkolwiek ideologii z naciskiem na ideologię gender, LGBT+, trans. W związku z pojawiającymi się coraz częs'ciej informacjami dotyczącymi samodzielnego decydowania przez uczniów o formie ich nazywania (np. nazywanie dziewcząt imionami męskimi lub odwrotnie) informuję, iz# nie wykonam takiego polecenia od Dyrekcji szkoły i nie spełnię tak postawionej pros'by ucznia o zwracanie się za pomocą zaimków i/lub imion innych niz# wynikające z płci biologicznej danej osoby ani traktowanie jakiejkolwiek osoby na terenie szkoły w sposób sprzeczny z jej płcią biologiczną. Wskazuję na powołane powyz#ej przepisy, które normują przestrzeganie prawa przez wszystkich obywateli, koniecznos'c' działania zgodnie z godnos'cią zawodu nauczyciela oraz prawo do wolnos'ci sumienia i wyznania. Działania podejmowane przez s'rodowiska propagujące pojęcie płci jako zjawiska o charakterze umownym godzą tak w moje dobra osobiste, jak równiez# w wolnos'c' sumienia i wyznania, zas' próby przymuszania mnie przez przełoz#onych (dyrekcję lub organ prowadzący) do respektowania optyki „gender” wobec członków społecznos'ci szkoły będą stanowiły o mobbingu w rozumieniu Kodeksu pracy. Wskazuję, z#e zgodnie ze wskazanym na wstępie art. 83 Konstytucji RP mam obowiązek przestrzegania prawa RP, na podstawie art. 53 Konstytucji RP mam zapewnioną wolnos'c' sumienia i religii, zas' art. 75 ust. 1 Karty Nauczyciela obliguje mnie do postępowania zgodnie z godnos'cią zawodu nauczyciela, stąd tez# informuję, iz# w przypadku próby naruszania moich praw pracowniczych jako nauczyciel będę podejmował wszelkie moz#liwe kroki prawne zmierzające do poszanowania moich praw, w tym do ochrony dóbr osobistych oraz do zaprzestania mobbingu w jakiejkolwiek formie. Podkres'lam, iz# w obowiązujących przepisach prawa nie istnieje podstawa prawna zezwalająca dyrekcji szkoły lub organowi prowadzącemu do zmuszania nauczyciela do zachowan' powyz#ej opisanych ani w formie polecenia słuz#bowego ani zarządzenia wewnętrznego
 
. …………………………….…………………………
\
Podpis nauczyciela

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.