Ruszyła akcja dla rodziców: Zabezpiecz twoje dziecko przed warsztatami gender w szkole!
data:14 września 2022     Redaktor: Anna

W związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym Fundacja Życie i Rodzina przygotowała specjalne oświadczenie dla rodziców, które zabezpieczy ich dzieci przed uczestnictwem w prowadzonych w szkole warsztatach genderowych. Druk trzeba pobrać i wydrukować, a następnie dostarczyć do swojej szkoły.

Co roku w niektórych szkołach próbuje się wprowadzać warsztaty, spotkania, wykłady (często prowadzone przez organizacje LGBT itp.). Zajęcia te w swojej treści zazwyczaj są po prostu nachalną propagandą ideologii gender i LGBT w obszarach seksualności, tożsamości płciowej, antykoncepcji oraz tzw. "płci społeczno-kulturowej". Często nie są o nich informowani rodzice. Tak być nie może! W niektórych szkołach uczniowie są też poddawani presji, by osoby z zaburzeniami identyfikacji płciowej traktować niezgodnie z ich faktyczną płcią (np. w sytuacjach dotyczących korzystania z toalet, przebieralni, użycia zaimków niezgodnych z płcią biologiczną).

Pełna treść oświadczenia znajduje się pod adresem: https://www.zycierodzina.pl/zabezpiecz-dziecko-przed-warsztatami-gender-w-szkole-wzor-oswiadczenia/

Z wyrazami szacunku,
Zespół Prasowy
Fundacja Życie i Rodzina

                              OŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE
Na podstawie art. 48 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 92 oraz 95 § 1 i 3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie wyrażam zgody, aby moje dziecko... .     (imię i nazwisko dziecka, data urodzenia, klasa)uczestniczyło w jakichkolwiek formach zajęć, warsztatów, wykładów, spotkań lub w innych wydarzeniach o tematyce związanej   z   seksualnością   człowieka,   antykoncepcją,   tożsamością   płciową,   tzw.   „płcią   społeczno-kulturową”, szkoleniach równościowych, antydyskryminacyjnych, na tematy związane z tolerancją, niedyskryminacją i pokrewne, których tematyka wykracza poza treści podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia. W sposób szczególny nie wyrażam zgody na uczestnictwo dziecka w zajęciach o wymienionej tematyce prowadzonych przez organizacje i prelegentów zewnętrznych. Moje dziecko może uczestniczyć w podobnych zajęciach jedynie po zapoznaniu mnie z treściami, jakie mają być prezentowane uczniom oraz po wyrażeniu przeze mnie stosownej zgody w formie pisemnej. Nie wyrażam także zgody, aby moje dziecko było pośrednio lub bezpośrednio nakłaniane lub przymuszane do zwracania się do innych osób w szkole za pomocą zaimków i/lub imion innych niż wynikające z płci biologicznej danej osoby ani do traktowania jakiejkolwiek osoby na terenie szkoły w sposób sprzeczny z jej płcią biologiczną (np. w sytuacji korzystania z toalet, przebieralni i w innych sytuacjach, gdy ma miejsce podział na płci).Wskazuję, że zgodnie ze wskazanym na wstępie art. 48 ust. 1 Konstytucji RP  rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami i w związku z tym informuję, iż w przypadku niezastosowania się do niniejszego oświadczenia jako rodzic będę podejmował/a wszelkie możliwe kroki prawne zmierzające do poszanowania praw mojego dziecka.
.  .  . (podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Źródło: Fundacja Życie i Rodzina
Zdjęcie: gniezno24.com

-----------------------------------------------------

Zjednoczone w Ruchu Ochrony Szkoły organizacje wskazują konieczność takich działań rodziców; więcej informacji znajdziesz tu:

https://ruchochronyszkoly.pl/materialy-ordo-iuris/

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.