B. Ratter: Czy jesteśmy wystarczająco czujni i aktywni jak nasi przodkowie pod zaborami?
data:13 września 2022     Redaktor: Anna

Feliks Koneczny -  jeden z najwybitniejszych XX-wiecznych myślicieli był również wydawcą i odpowiedzialnym redaktorem naukowego miesięcznika: ŚWIAT SŁOWIAŃSKI  MIESIĘCZNIK poświęcony słowianoznawstwu i przeglądowi spraw słowiańskich ze stanowiska polskiego. POD REDAKCYĄ Dra Feliksa Konecznego.
ROCZNIK IV Tom II Sierpień -wrzesień 1908  Kraków. Druk W. Korneckiego i K. Wojnara.  Pod zarządem Adolfa Nowaka.
Prześladowanie w zaborze pruskim. W Wąbrzeskiem w Prusiech Królewskich zakupiła komisya kolonizacyjna około 71.000 mórg tj. więcej niż 1/4 obszaru powiatu. Dotychczas sprowadzono około 1000 rodzin niemieckich, zbudowano 3 protestanckie zbory, modlitewnię, seminarium protestanckie, stację diakonisek, 17 szkół wiejskich, 12 innych szkół, 18 domów dla ubogich, 4 mleczarnie, 2 gorzelnie i 9 spółek raiffeisenowskich.

(…) W Kunowie przyjmowano uroczyście księdza proboszcza Jezierskiego (kościoła rzymsko katolickiego), gdy wracał z (niemieckiego) więzienia, w którym przesiedział 3 miesiące (za naukę religii). Otóż Z POWODU PRZYJĘCIA KAPŁANA, skazani zostali za przyozdobienia drogi trzej bracia Urbaniakowie, liczący 13, 16 i 17 lat, każdy na 3 dni więzienia. (…) W Tempelhofie w okolicy Berlina, w kościele katolickim znajdował się obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, który kazano usunąć, jako niebezpieczny. Po długiej polemice z rządem stanęło na tym, że obraz został, ale twarz całą przemalowano i zmieniono. (Świat Słowiański 1908 )

Minęło ponad 100 lat i Monika Strzępka niczym gorliwa potomkini rosyjskich aktywistów bezbożnych jaczejek dokonuje  wulgarnej profanacji, wyszydzając katolicką procesję poprzez wniesienie do teatru rzeźby „złotej waginy”, którą ustylizowano na podobieństwo figury Matki Bożej. „Krytyka Polityczna” jako młoda jaczejka wychowana przez guru marksistowskiej ideologii Adama Michnika, żąda bezkarności obrażania uczuć religijnych ale TYLKO RZYMSKO KATOLICKICH, identycznie jak NIEMIECKA KOMISJA KOLONIZACYJNA z 1908 roku.  Czy domaga  się  likwidacji  protestanckich i żydowskich zborów , ich modlitewni i  seminariów?

Świat Słowiański - Feliks Koneczny, 1908 Kraków: (…)Rosya oficyalna tkwi po uszy w najserdeczniejszem prusofilstwie, a konsul niemiecki w Warszawie jest istnym panem miasta, kraju i swego chochoła generał gubernatora Skałłona. Doskonale określa tę sytuację artykuł p. H. Wiercińskiego p. t. „Margrafowie warszawscy”, wart, żeby za naszem pośrednictwem dostał cię do prasy słowiańskiej:

„Nie zdajemy sobie zwykle sprawy, lub niedostatecznie rozumiemy te czynniki, jakie oddziaływają w kraju naszym zarówno na politykę władz, jak i nasze własne poglądy. Czynników tych jest wiele. Do nich zaliczyć wypada organizacyę zakulisowych rządów niemieckich w krajach polskich. Zdawałoby się to bajką Tak jednakże nic jest. Liczą się z nią najwyżsi nawet zwierzchnicy kraju tutejszego, w obawie, ażeby w razie przeciwdziałania tym rządom, sami nie padli ofiarą intryg i insynuacyi. „Jest ktoś - kończy p. H. W. co nie tylko obserwuje tętno życia naszego wewnętrznego, ale je bada, styka się z niem bezpośrednio i trzyma rękę na jego pulsie. Nie może być więc nim ktoś, siedzący zdala. Zakapturowany ów szef armii osadniczej i wywiadowczej niemieckiej w kraju naszym wśród nas przebywać musi. Ze względu na obszar działalności, na wielką odpowiedzialność, jaka na nim ciąży, gdyby niezręcznym jakim krokiem skompromitował urzędowych swych zwierzchników, nie może to być człowiek tuzinkowy. Pod skromną może powierzchnością jakiegoś burżuja ani się domyślamy męża zaufania- swego rządu i dostojnika, bo w istocie margrafa warszawskiego, torującego drogę do podbojów w przyszłość (Feliks Koneczny Świat Słowiański, 1908 Kraków) .

W XXI wieku  wewnątrz Rzeczypospolitej nadal mamy „mężów zaufania” naszych wrogów ze  zachodu i wschodu, dążących do podboju czyli niszczenia narodu i historii państwa polskiego. Czy broni nas przed tym rząd i mnożone przez niego narodowe instytuty? Czy to decydują o interesie Polski  czy przedstawiciele mniejszości , które od wieków z nami walczyły? Czy jesteśmy wystarczająco czujni jak nasi przodkowie pod zaborami?

(…) Landrat Lucke wyrzuca z zarządów szkolnych w Opolskieni tych księży (rzymsko katolickiego kościoła), którzy nie głosowali za nim przy ostatnich wyborach sejmowych.

Zeszłego, roku podczas procesji w parafii Św. Marcina w Poznaniu rozkazał prezydent z balkonu posła Bernarda Chrzanowskiego zerwać draperyę biało-czerwoną, upatrzył w tem bowiem polską demonstracyę. P. Chrzanowski podał skargę do sądu.

(…) Sędziwy litęrat dr Józef Chociszewski w Gnieźnie skazany został na 200 m. za wydanie gry pt. .Lech". Mianowicie w napisie „pracuj, ucz się i oszczędzaj” PROKURATURA PRUSKA dopatrzyła się podburzania do gwałtów. Wyrok uzasadniono ciekawie; „Napomnienie „pracuj, ucz się i oszczędzaj" niema celów moralnych ani społecznych, lecz jasno i namacalnie dowodzi, że praca, nauka i oszczędność są najlepszemi drogami do osiągnięcia upragnionego celu, to jest DO WSKRZESZENIA PAŃSTWA POLSKIEGO.

(…) Odpowiedzialna redaktorka wychodzącego od kilku miesięcy w Poznaniu Głosu Wielkopolanek, p. Karwowska, stawała przed izbą karną pod zarzutem „podburzania do gwałtów”,  którego dopatrzono się w artykułach z dnia 5, 12 i 19 kwietnia rb. W artykułach tych omawiano historyę Polski, przyczem wspomniano też o bitwie pod Racławicami. Prokurator wniósł za te artykuły o 250 marek grzywny. Sąd zawyrokował 180 mk., oraz zniszczenie płyt drukarskich. (Świat Słowiański, 1908 Kraków) .

Dr Mieczysław Skrudlik: W roku 1935 rząd meksykański starał się prześcignąć Rosjan w prześladowaniu i tępieniu religji. W całym szeregu stanów przeprowadzono likwidację kościołów, które zamieniono na „budynki użyteczności publicznej". W urzędach cywilnych niewolno dzieciom nadawać imion świętych. Obchodzenie świąt katolickich jest zakazane. Nauczanie w szkołach posiada wybitnie antyreligijny charakter. Satanistyczny charakter rewolucji bolszewickiej wyraził się między innemi  we wznoszeniu pomników dla Judasza Iskarjoty, w Meksyku zaś w nadawaniu nowych nazw miastom, noszącym dotychczas imiona świętych. Dawne nazwy, Santa Rosalia, Conception, zastąpiono obecnie nazwami: Lucyfer, Szatan... Ruch bezbożniczy w Rosji współczesnej oddziaływa bezpośrednio na cały świat. Bezbożnictwo rosyjskie jest tylko terytorjalnem wyjaskrawieniem bezbożnictwa światowego.

Bożena Ratter

      

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.