Klasztor Jasnogórski odznaczony Krzyżem Służby Niepodległości
data:20 czerwca 2022     Redaktor: Redakcja

O uroczystościach, w których brała udział Agnieszka Hałaburdzin -Rutkowska, członek Fundacji Walczącym o Niepodległość, Wyklętych, Pokrzywdzonych, Internowanych, Więzionych  oraz szefowa OT Warszawa Solidarnych2010 - szeroko informowaliśmy pod Namiotem na Krakowskim Przedmieściu w dniu 19.06. przez głośniki. Rozdawane były także przechodniom  pamiątkowe informatory, których treść publikujemy poniżej.


Fundacja Walczącym o Niepodległość, Wyklętych, Pokrzywdzonych, Internowanych, Więzionych nadała 18.06.2022 r., podczas uroczystej Eucharystii Klasztorowi Jasna Góra Krzyż Służby Niepodległości, który został złożony na ręce o. Rafała Wilka – Podprzeora Klasztoru.
Obchody Nadania Krzyża Służby Niepodległości rozpoczęły się pod pomnikiem bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, gdzie wspólnie z wicewojewodą śląskim, Robertem Magdziarzem  złożyłem  kwiaty w imieniu  Marszałek Sejmu Pani Elżbiety Witek.
Uroczysta Msza św.,  podczas której został wręczony Krzyż Służby Niepodległości  została odprawiona przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. Homilię do uczestników wygłosił ks. Ryszard Umański. Po Eucharystii uczestnicy złożyli kwiaty u stóp pomnika św. Jana Pawła II. W imieniu Marszałek Sejmu Pani Elżbiety Witek, kwiaty złożył wicewojewoda śląski Robert Magdziarz.
Druga część spotkania odbyła się w Sali Różańcowej na Jasnej Górze, gdzie zostały odczytane listy gratulacyjne, skierowane na ręce Ojców Paulinów i Organizatorów uroczystości. Listy nadesłali: Marszałek Sejmu Elżbieta Witek, który miałem ogromny zaszczyt odczytać; Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, Szef Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk oraz Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł.

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w uroczystościach 18 czerwca 2022 na Jasnej Górze, a szczególnie Posłowi Szymonowi Giżyńskiemu, wojewodzie śląskiemu i opolskiem, klasie mundurowej z Zespołu Szkół nr.7 im. Szczepana Bońkowskiego w Warszawie oraz pocztom sztandarowym, które uświetniły naszą uroczystość. Mimo upału i wielkich tłumów pielgrzymów udało się przeprowadzić wydarzenie godnie i Klasztor Jasnogórski został włączony w "rodzinę" odznaczonych Krzyżem Służby Niepodległości. Chwila ta była szczególnym wydarzeniem kiedy mogliśmy jako Formacja Niepodległościowa okazać wdzięczność Klasztorowi, Prymasowi Wyszyńskiemu i Janowi Pawłowi II za wspieranie w walce o Niepodległość i za przestrzeń Kościoła, który stał się dla nas strefą wolności.

---------------------------------------

Od Krzyża Niepodległości po Krzyż Służby Niepodległości
Inicjatywa ustanowienia odznaczenia Krzyż Niepodległości pojawiła się w 1928
na wniosek Aleksandry Piłsudskiej, która zwróciła uwagę, że wielu zasłużonych
dla niepodległości nie posiada żadnych odznaczeń – jako że nie służyli w wojsku.
Krzyż i Medal Niepodległości został ustanowiony rozporządzeniem Prezydenta
RP z dnia 29 października 1930 roku. Powstało nowe odznaczenie, które miało
charakter wojskowego (co umożliwiało jego nadawanie np. urzędnikom
państwowym czy posłom – niepodległościowcom) o wysokim prestiżu. W
hierarchii odznaczeń Krzyż Niepodległości (z mieczami lub bez) zajmował
miejsce przed orderem Odrodzenia Polski 4 kl., zaś Medal Niepodległości przed
srebrnym Krzyżem Zasługi. Jego posiadacze cieszyli się dużym autorytetem w
środowiskach lokalnych, tworzyli elity już na poziomie gmin wiejskich czy
niewielkich miast…
Warto zauważyć, że wśród nadań były dwa odznaczenia zbiorowe, obejmujące
poległych i zmarłych powstańców 1863 r. oraz poległych w obronie Lwowa w
czasie od 1 do 21 listopada 1918 r.
Krzyż i Medal Niepodległości nadawano w latach 1930-1939. Prawo do jego
otrzymania przysługiwało działaczom niepodległościowym począwszy od
żyjących jeszcze powstańców 1863 r. po powstańców zaolziańskich z 1938 r.
Ogółem przyznano 88 753 odznaczenia (1817 Krzyży Niepodległości z mieczami,
35 271 Krzyży Niepodległości i 51 665 Medali Niepodległości), z tego 11 259
nadań było pośmiertnych.
Jak wspominali wyróżnieni tym odznaczeniem, przesłanie odznaczenia było
jasne: czarna wstążeczka z czerwonymi prążkami symbolizowała fakt, iż z
mroków niewoli przez krew Polska osiągnęła niepodległość (dewiza
odznaczenia: Bojownikom Niepodległości).
Marzeniem Tadeusza Stańskiego i Formacji Niepodległościowej było
utworzenie na wzór Krzyża Niepodległościowego odznaczenia dla pokolenia,
które w jednym stuleciu po raz drugi odzyskało Niepodległość. Uhonorowanie
to zostało zrealizowane 17 września 2020r na II Zjeździe Formacji
Niepodległościowej
NIEPODLEGŁOŚCI
KRZYŻ SŁUŻBY
Klasztor Jasnogórski przez całe stulecia pozostawał duchową stolicą
Polaków. Jego rola podczas potopu szwedzkiego otworzyła piękną kartę
walki o Prawdę i Niepodległość. Obraz Czarnej Madonny
w najtrudniejszych czasach był miejscem, gdzie oddawaliśmy się w opiekę
Matce Bożej i Królowej Polski.
Przybywając tu tłumnie odchodziliśmy napełnieni duchem, że prawda jest
warta każdej ofiary. Doświadczyliśmy wiele dobra, które budowało nasze
postawy patriotyczne dzięki opiece Klasztoru i Ojców Paulinów, którzy jako
rycerze Niepokalanej stali na straży ducha polskiego.
Kapituła Krzyża Służby Niepodległości postanowiła odznaczyć Klasztor
Jasnogórski za jego działania i postawę Krzyżem Służby Niepodległości
rozumiejąc, że walka o Niepodległość bez wsparcia Kościoła, a w
szczególności Klasztoru byłaby niemożliwą.
W czasach PRL-u to Kościół stał się przestrzenią wolności ducha i słowa
wspierając ludzi upominających się o godność Dzieci Bożych.
Jasna Góra 18 czerwca 2022 roku
Wstęp
Jesteśmy opozycjonistami antykomunistycznymi - ludźmi, którzy po
raz drugi w jednym stuleciu odzyskali Niepodległość!
Utworzyliśmy Formację Niepodległościową, Fundację Walczącym
o Niepodległość, Wyklętych, Pokrzywdzonych, Internowanych,
Więzionych i Kapitułę Krzyża Służby Niepodległości
Dokonaliśmy podsumowania naszych działań, zadbaliśmy
o przyszłość i uhonorowaliśmy naszych braci w walce.
Czuliśmy, że wykonaliśmy swoje zadanie, ale zapragnęliśmy także
podziękować Kościołowi za bezmiar ofiarności i niesioną pomoc.
Dlatego za bezmiar niesionej pomocy, za trwanie gdy wszyscy wątpili
postanowiliśmy Klasztorowi na Jasnej Górze nadać nasze
środowiskowe odznaczenie – Krzyż Służby Niepodległości.
Czujemy, że nasza walka w obronie prawdy i godności człowieka
mogła przynieść dobre owoce tylko będąc zanurzona w wierze,
którą podtrzymywał Kościół i duchowa stolica Polski Jasna Góra.
Ojcom o gorącym Polskim sercu, którzy przez lata musieli ponosić
konsekwencje trwania i bycia wiernym gorące „Bóg zapłać”
Zarząd Fundacji

NIEPODLEGŁOŚCIOWCY
Geneza
Skąd się wziął pomysł na stworzenie Fundacji?
Na to pytanie odpowiada Prezes Fundacji Tadeusz Stański, prawnik -
wieczny bojownik marzący o wolnej Polsce, współzałożyciel KPN i PPN,
więziony na Rakowieckiej i w Barczewie, gdzie kierował „buntem
czynnym” współwięźniów, jeden z inicjatorów powstania Konwentu
św. Katarzyny - Kawaler Krzyża Wolności i Solidarności oraz Krzyża
Służby Niepodległości: „Z czegoś co może dziwnie zabrzmi - ale
z potrzeby i poczucia odpowiedzialności za ludzi, z którymi
zaczynaliśmy i zrealizowaliśmy cel ideowy Formacji
Niepodległościowej czyli odzyskaliśmy niepodległość i obaliliśmy
komunę. Tę odpowiedzialność za ludzi mi powierzonych, zaszczepił we
mnie - młodym 12 letnim chłopaku , Jerzy Strzałkowski - ucząc, że
przewodzić - znaczy odpowiadać. Jeżeli wydajesz polecenia, to jesteś
odpowiedzialny za konsekwencje, które spadną na drugich.
Zbieraliśmy się więc tu, u mnie w domu – na kanapie
i zastanawialiśmy się jaką formę powinna przyjąć nasza działalność,
abyśmy mogli uleczyć ludzi, którzy pomimo odzyskania niepodległości
dalej byli obywatelami drugiej kategorii i doświadczali bardzo dużo
upokorzeń, złej działalności władz państwowych. Bo właśnie my -
pokolenie, które doprowadziło do niepodległości i obalenia komuny,
ponieśliśmy największy koszt zmiany, która się dokonała się w kraju”.
Początkowo myśleliśmy, że trzeba przekazać następnym pokoleniom
prawdę o naszych działaniach – i tak zrodziła się Formacja
Niepodległościowa.
- Stowarzyszenie „Solidarność Walcząca”
- Klub Więzionych Internowanych Represjonowanych w Białymstoku
- Ogólnopolskie Stowarzyszenie Represjonowanych w Specjalnych Obozach Wojskowych
w latach 1982-1983
- Stowarzyszenie Działaczy i Sympatyków Porozumienia Partii i Organizacji
Niepodległościowych
- Stowarzyszenie Dzieci Łączki z Podlasia
- Stowarzyszenie Historyczne „Solidarność” Huty
„Warszawa”
- Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego
- Stowarzyszenie „Internowani Mazowsza”
- Stowarzyszenie Kombatantów - Duszpasterstwo
Weteranów Kawalerii i Artylerii Konnej
- Stowarzyszenia Komitet Katyński
- Stowarzyszenie Krąg Pamięci Narodowej
- Stowarzyszenie Kryptonim Operacyjny „Judasze”
- Stowarzyszenie „Polskiej Partii Niepodległościowej”
- Stowarzyszenie Przyjaciół Orląt i Strzelca
- Stowarzyszenie współpracowników „Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela”
- Staropolskie Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Kielcach
- Stowarzyszenie „Towarzystwo Patriotyczne” Radomsko
- Stowarzyszenie „Wierność Rzeczpospolitej Wojciecha Ziembińskiego”
- Stowarzyszenie „Więźniów Politycznych” skazanych w stanie wojennym z terenu
Małopolski i Śląska
- Stowarzyszenie Wolnego Słowa
- Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych
- Stowarzyszenie „Dzieci Pomordowanych przez UB na Mazowszu”
- Fundacja Józefa Szaniawskiego
- Stowarzyszenie Kontynuatorów Pamięci o Zagładzie Narodu Polskiego „Prawo do
Prawdy"
- Stowarzyszenie Ludowe „Ojcowizna RP” Zarząd
Krajowy
- Okręg Warszawa Wschód Światowego Związku
Żołnierzy Armii Krajowej
- Koło Krajowe „Opocznik” Światowego Związku
Żołnierzy Armii Krajowej
- Grupy Oporu „Solidarni”
- Stowarzyszenie Pamięci Historii Tradycji Kultury
i Rozwoju
- Stowarzyszenie Kapłani Niezłomni
- Instytut Józef Piłsudskiego w Warszawie
- Fundacja Lex Nostra
- Federacja Stowarzyszeń Weteranów i Sukcesorów Walk o Niepodległość RP
- Stowarzyszenie Ruch Młodzieży Niezależnej
- Stowarzyszenie Opozycji Antykomunistycznej Zagłębia Miedziowego
Nasza strona internetowa: odszkodowani. pl.
Fundacja działa w porozumieniu z organizacjami:
Pamięć o działaniach i ideach
W latach 1975 - 89 powstały organizacje, których celem było
odzyskanie Niepodległości. Nie zasiedli przy „okrągłym stole”, nie
wzięli także udziału w kontraktowych wyborach.
Nawoływali do bojkotu wyborów aby nie legitymizować umowy
zawartej ponad wolą narodu. Uznawali, że takie wybory zablokują
Polakom drogę do pełnej niepodległości oraz , że nie paktuje się
z kłamcą (rządzącymi). Członkowie tych organizacji przez wiele lat tzw.
rzeczywistości po okrągłostołowej nie tylko świadomie zostali
wyeliminowani z życia politycznego. Także ekipy, które przejęły
władzę, nie dopuściły do upublicznienia ich wkładu w walkę
o odzyskanie Niepodległości. „Gruba kreska” Mazowieckiego, nie
tylko zrównała ofiary z katami ale odcięła się też od ideałów działaczy
niepodległościowych. W imię „nowoczesności i przyszłości” mieliśmy
zapomnieć o historii, której nawet nie przywrócono narodowi.
Wyśmiewano i drwiono z patriotyzmu nazywając go zaściankowym.
Opozycjoniści niepodległościowi podjęli próbę radzenia sobie w
„nowych czasach”.
W końcu, po 19 latach od tzw. transformacji ustrojowej, czując że
dorobek organizacji niepodległościowych jest nazbyt cenny i
różnorodny aby dalej popadał w zapomnienie, liderzy niektórych
organizacji niepodległościowych podpisali w dniu 21.06.2008 r. -
Deklarację Utworzenia Formacji Niepodległościowej - organizacji z
lat 1975 - 1989. (fot. 1)


Ku pamięci wszystkim !
Ostatni gryps więzienny płk Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług” (WiN),
zamordowanego 1 marca 1951 r. w więzieniu na Rakowieckiej
w Warszawie, do syna Andrzeja:
Andrzejku! Ażeby nie zmarnować życia, ażeby wziąć czynny udział
w dokonujących się procesach i wnieść w życie pozytywne twórcze
wartości, musisz starać się zająć odpowiednie stanowisko społeczne.
Celem tego nie mogą być osobiste ambicje, ale świadomość i wiara
w ideały które Tobie mają przyświecać. Droga do tego prowadzi
przez wartości charakteru i umysłu. Przez głęboką wiarę w słuszność
celów [wyraz nieczytelny].
Pamiętaj, że o wartości człowieka stanowi w pierwszym rzędzie jego
charakter. Musisz go szkolić drogą wyrzeczeń.
Silna wola, odwaga, pracowitość, prawdomówność, inicjatywa,
godność osobista, narodowa i ludzka – oto elementy, na które
zwrócić musisz specjalną uwagę. Bez silnego charakteru nie
osiągniesz żadnego celu. W połowie drogi połamią Cię przeciwności.
Oto, moim zdaniem – idealna recepta na autorytet autentyczny.
Prawda, ze lśni swoją aktualnością? Szukajmy takich i gromadźmy się
wokół. Nasza Ojczyzna nieustannie tego potrzebuje…


W uzasadnieniu takiej decyzji pisali: „Jesteśmy reprezentantami partii
niepodległościowych oraz środowisk niezależnych, które w okresie PRL
za cel swojego działania przyjęły odzyskanie przez Polskę
niepodległości” (…)
„Poczytujemy sobie za honor uczestniczenia
w walce cywilnej o wolność i niepodległość Narodu.(…) Podejmujemy
starania, aby przywrócić świadomości społecznej nasze ideały oraz
pamięć o tych, którzy podjęli walkę(…) z komunistyczną dyktaturą.
Chcemy przypomnieć tych z naszych kolegów, którzy uznawani przez
ludzi małej wiary za pozbawionych realizmu, bo nie chcieli reformować
>sowieckiego socjalizmu < i nie bali się komunistycznej władzy”.
Za cel swych działań uznali gromadzenie dokumentów, wspomnień,
relacji, publikacji ugrupowań niepodległościowych. Chcieli przekazać
kolejnym pokoleniom niepodległościową myśl polityczną, która
rodziła się w PRL. W Deklaracji zapisali: „Podejmujemy tę działalność,
ponieważ nie godzimy się na to, aby jedynym dowodem naszej walki
okazały się ubeckie donosy lub świadectwa ludzi złamanych i uwikłanych w komunizm”.
Formacja Niepodległościowa skupiła początkowo 14 organizacji.
Były to:
Akcja na Rzecz Niepodległości,
Chrześcijańska Demokracja
- Stronnictwo Pracy,
Grupa Polityczna Samostanowienie,
Konfederacja Polski Niepodległej,
„Niepodległość”
- Organizacja Liberalnych Demokratów,
Niezależne Zrzeszenie Studentów,
Ogólnopolski Komitet Oporu Rolników, 3

Polska Partia Niepodległościowa,
Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela,
Ruch Polityczny Wyzwolenie,
Ruch Wolnych Demokratów,
Solidarność Walcząca, Unia,
Demokratów BAZA;
Formacja zaprosiła do współpracy wszystkich działaczy
niepodległościowych. Szybko rozszerzyła się baza członków.
Nawiązano kontakt z IPN i z Archiwum Akt Nowych - jako
organizacjami zobowiązanymi do działań na rzecz zachowania
pamięci. Najważniejszym niefunkcjonującym w przestrzeni tematem,
było spotkanie środowiska niepodległościowego z całego świata
z Rządem Na Uchodźctwie, w Ramsau (Austria) - maj 1989 r. To
właśnie wtedy próbowano zaproponować inny kształt Polski po
transformacji i jest dowód na to, że była to realna alternatywa dla
„okrągłego stołu”. Formacja postanowiła opisać i udokumentować to
wydarzenie.
Podczas kolejnych sesji naukowych przypominano i odpowiadano na
pytania, które ciągle wymagają przypominania i na które do dziś nie
ma odpowiedzi. Rozmawiano o Katyniu – zapomnianej w czasach
komuny zbrodni dokonanej na polskich oficerach, która stała się jedną
z osi działań opozycji antykomunistycznej i „papierkiem lakmusowym”
naszej niepodległości. Na konferencji: „Czy okrągły stół był potrzebny?
- stosunek, ocena idei i ustaleń dokonany przez organizacje
niepodległościowe był miażdżący. Próbowano także po raz kolejny
rozliczyć się z przeszłością i konsekwencjami faktu, że Polska stała się
zakładnikiem ustaleń tamtej umowy.

Uhonorowana została także rodzina ks. Jerzego - Alfreda i Józef
Popiełuszko.
18 czerwca Klasztor na Jasnej Górze otrzymał Krzyż Służby
Niepodległości, który przez całe stulecia pozostawał duchową stolica
Polaków. . Obraz Czarnej Madonny w naj-trudniejszych czasach był
miejscem, gdzie oddawaliśmy się w opiekę Matce Bożej i Królowej
Polski.
Przybywając tu tłumnie odchodziliśmy napełnieni duchem, że prawda
jest warta każdej ofiary. Doświadczyliśmy wiele dobra, które
budowało nasze postawy patriotyczne dzięki opiece Klasztoru i Ojców
Paulinów, którzy jako rycerze Niepokalanej stali na straży ducha
polskiego.
Kapituła Krzyża Służby Niepodległości postanowiła odznaczyć Klasztor
Jasnogórski za jego działania i postawę Krzyżem Służby Niepodległości
rozumiejąc, że walka o Niepodległość bez wsparcia Kościoła,
a w szczególności Klasztoru byłaby niemożliwą.
W czasach PRL-u to Kościół stał się przestrzenią wolności ducha
i słowa wspierając ludzi upominających się o godność Dzieci Bożych.
Realizacja zadań i celów, które założyła sobie przed laty Fundacja, jest
na bieżąco i dynamicznie realizowana. Wbrew niedowiarkom, los
dawnych opozycjonistów w ostatnich latach się poprawia.
Wdzięczność i chęć honorowania tych, którzy doprowadzili do
odzyskania wolności przebija się coraz bardziej do świadomości
społecznej a rodziny z dumą odkrywają historię swoich bliskich.
Fundacja zaprasza do współpracy wszystkich „Braci w Walce”.
Spotykamy się w budynku warszawskiej PAST- y.
Nasza strona internetowa: odszkodowani.pl.
Równocześnie szarość wstążki nawiązuje do koloru mundurów
Piłsudczyków i tradycji, z której wyrósł ruch niepodległościowy.
Dewizą odznaczenia umieszczoną na ramionach Krzyża jest:
„Za Niepodległą, Za Niezawisłą”. Decyzję o ostatecznym kształcie
odznaczenia i przyznaniu Krzyża, podejmuje jednogłośnie Kapituła.
Prestiżowe wyróżnienie
Krzyże Służby Niepodległości przyznawane są w trzech kategoriach:
- dla działaczy niepodległościowych opozycji antykomunistycznej,
- pośmiertnie dla działaczy niepodległościowych szczególnie
zasłużonych w walce o Niepodległość’
- dla osób w szczególny sposób wspierających działania Formacji
Niepodległościowej w czasach po odzyskaniu Niepodległości;
Dotychczas przyznano 420 Krzyży. Wśród odznaczonych znajdują się
AK -owcy, Żołnierze Wyklęci, Działacze Niepodległościowi z kraju
i zagranicy, dawni więźniowie polityczni, internowani, osoby
represjonowane i działacze opozycji antykomunistycznej w czasach
PRL.
Kapituła uhonorowała obrońców naszej Ojczyzny, wśród których
znaleźli się: kpt. Katarzyna Rabińska – Nowakowska „Kasia”,
mjr Zygmunt Godleś „Dębski”, Józef Wójcik „Piorun”, kpt. Hieronim
Piotrowski „Jur”, mjr Franciszek Chrostowski - łącznik w oddziałach
Armii Krajowej, skazany w 1953 r. na 6 lat więzienia.
Warto wspomnieć, że pośmiertnie odznaczeni zostali: Kornel
Morawiecki, Emil Morgiewicz, Wojciech Ziembiński, Stefan Melak,
Zygmunt Goławski, Józef Szaniawski.
Agnieszka Hałaburdzin – Rutkowska

Zmierzono się z tematem „Niepodległościowe uchodźctwo polskie
w Europie i na świecie i jego rola w pomocy Krajowi po układzie
jałtańskim, w latach 1945 – 1990”, próbując przybliżyć rolę Polonii
i pokazać pomoc, jaką uzyskali Polacy dzięki jej aktywności.
Przypomniano też genezę powstania, działalność i losy KPN, PPN
i PPiON. Ukazały się publikacje z konferencji. Wzorem dawnych lat
organizowano uroczystości patriotyczne, które przybliżały ciągle mało
znane fakty z historii. Utworzono stronę internetową, pozyskano
środki i ludzi do współpracy przy nagrywaniu wspomnień
opozycjonistów niepodległościowych.
Zadośćuczynienie zapomnianym i niewygodnym
Formacja Niepodległościowa rozrastała się i zgłaszało się do niej coraz
więcej byłych opozycjonistów. Niejednokrotnie okazywało się, że
ludzie którzy w wydatny sposób przyczynili się do powstania
niepodległego państwa, dziś żyją w skrajnej nędzy. W młodości nie
pracowali – odsiadując wyroki w więzieniach, byli zwalniani z pracy lub
nie chciano ich zatrudniać. Często nie pozwolono im też kończyć szkół
i robić kariery zawodowej. Po latach okazało się, że nikt w wolnej
Polsce o nich nie pamięta. Komunistyczni oprawcy w dalszym ciągu
opływają w dostatki a walczący o wolność zostali zepchnięci na
margines życia. „Gruba kreska”, przedstawiana jako zwycięstwo,
w rzeczywistości stała się gwoździem przypieczętowującym los
opozycjonistów niepodległościowych. W jej wyniku komuniści
uniknęli jakiejkolwiek kary za mordowanie, represjonowanie
i niszczenie innym życia - a ci którzy, walczyli o lepszy los nas
wszystkich - nie szczędząc swego życia, zostali potraktowani jak
nieudacznicy, którzy nie radzą sobie w nowych czasach. 5
Wielokrotnie słyszeli drwinę: „I po co wam to było?. Inni, konformiści
i komuniści mają się od was dużo lepiej, bo wypracowali przecież
rzetelnie na waszych grzbietach swoje emerytury”. A działacz
antykomunistyczny - widocznie był leniem i obibokiem, skoro nic
sobie nie wypracował. Chcąc zmienić tę sytuację i pomóc tym,
o których Polska zapomniała, spotykali się prawnicy: Tadeusz Stański,
adwokat Bonifacy Bąk czy Andrzej Herman, dziekan Okręgowej Rady
Adwokackiej w W-wie Andrzej Rościszewski a także Andrzej
Tomaszewski. Doszli wspólnie do wniosku, że dla uhonorowania
wszystkich tych którzy walczyli o niepodległość i zadośćuczynienia im,
najbezpieczniejszą i najbardziej skuteczną formułą będzie powołanie
fundacji. Wśród fundatorów znaleźli się:
- Zygmunt Goławski, reprezentujący wojennych weteranów, należący
do (NSZ )Narodowych Sił Zbrojnych, - aresztowany (1945)
i wywieziony do łagrów na Syberię. Przez cale życie inwigilowany
i wielokrotnie aresztowany, internowany;
- prof. dr Wiesław Wysocki, od lat związany z działalnością opozycyjną
- Waldemar Pernach, internowany na Białołęce, wieloletni działacz
Solidarności, związany z Hutą Warszawa;
- Tadeusz Stański, inicjator i propagator idei powstania Fundacji i jej
Prezes;
Na rozpoczęcie działalności Fundacji powiedział: „ III RP nie wykazała
się troską o tych, którzy walczyli. Dziś okazuje się, że tylko nasze
środowisko - Formacji Niepodległościowej - uznało za swój obowiązek
troskę o tych, którzy podjęli walkę z komuną a dziś - właśnie z powodu
swojego zaangażowania w walkę o niepodległość Polski, żyją w
opłakanych warunkach”.
Prawo do jego otrzymania przysługiwało działaczom
niepodległościowym - począwszy od żyjących jeszcze powstańców
1863 roku - po powstańców zaolziańskich z 1938 roku. Ogółem
przyznano 88 753 odznaczenia. Czarno - złoty krzyż zawieszony był na
czarnej wstążeczce z czerwonymi prążkami, która symbolizowała
przejście z mroków niewoli - przez krew, dzięki której Polska odzyskała
Niepodległość. Na Krzyżu wygrawerowano: „Bojownikom
Niepodległości”.
…po Krzyż Służby Niepodległości
Marzeniem Tadeusza Stańskiego i Formacji Niepodległościowej było
utworzenie na wzór Krzyża Niepodległości - odznaczenia dla
pokolenia, które po raz drugi w jednym stuleciu, odzyskało dla Polski
niepodległość. Aby było to odznaczenie środowiskowe - walczących,
czyli takie, które koledzy przyznają kolegom. Każdy odznaczony ma
prawo do nominowania kolejnych osób, z którymi współpracował w
walce i uznaje za godnych uhonorowania. Wielu opozycjonistów
pamięta, że ich ojcowie lub dziadowie z pietyzmem przechowywali
Krzyże Niepodległości. Krzyż taki znalazł się wśród rzeczy znalezionych
w katyńskich dołach śmierci. Wiedząc jak ważne dla każdego
uhonorowanego było to odznaczenie - chcieliśmy kolejnemu
polskiemu pokoleniu, które było zmuszone do walki z dwoma
totalitaryzmami - najpierw niemieckim a potem sowieckim - także
przyznawać takie odznaczenia. Ważną częścią każdego odznaczenia
jest symbolika. Kolorystyka wstążki Krzyża Służby Niepodległości –
niesie ze sobą przesłanie: „ z szarości okupacji komunistycznej, przez
krew i trud, do ponownego odzyskania Niepodległości”.

Na podstawie tych wykładów powstało siedem Zeszytów Akademii
Myśli Politycznej. Rozpoczęto rozmowy z Ministerstwem Edukacji
i Nauki o dalszym rozwoju Akademii i o współpracy przy promocji
lekcji dla szkół ze świadkami i żywymi uczestnikami wydarzeń
najnowszej historii Polski. Fundacja zorganizowała też dwa
ogólnokrajowe Zjazdy Formacji Niepodległościowej. Z pierwszego
powstała publikacja książkowa o działaniach jakie podejmowały
organizacje skonfederowane z Fundacją.
Drugi Zjazd Niepodległościowy - z racji pandemii został ograniczony
do 150 osób i odbył się, mimo wszystko, w niezwykle uroczystym
i podniosłym nastroju. Zgromadzono najbardziej zasłużonych dla
niepodległości działaczy. Na tym Zjeździe - po raz pierwszy - wręczono
Krzyże Służby Niepodległości.
Od Krzyża Niepodległości…
Inicjatywa ustanowienia Krzyża Niepodległości pojawiła się w roku
1928, na wniosek Aleksandry Piłsudskiej, która zwróciła uwagę, że
wielu zasłużonych dla niepodległości nie posiada żadnych odznaczeń,
jako że - nie służyli w wojsku.
Krzyż i Medal Niepodległości został ustanowiony rozporządzeniem
Prezydenta RP z dnia 29 października 1930 r. Jego posiadacze cieszyli
się dużym autorytetem w środowiskach lokalnych, tworzyli elity już na
poziomie gmin wiejskich i niewielkich miast. Powołano 27 Komisji
Środowiskowych, które nominowały do odznaczeń. Krzyż i Medal
Niepodległości nadawano w latach 1930 - 1939.

Na pytanie: dlaczego tak późno? - odpowiedział: „Chyba dlatego, że
polscy patrioci są nader dumni aby narzekać na los, na dziejową
niesprawiedliwość”. Dopiero teraz, gdy dawni bojownicy
„Solidarności” - przede wszystkim ci niemal anonimowi, rozsiani po
całej Polsce - osiągnęli wiek emerytalny bez godziwych świadczeń
z powodu lat spędzonych w więzieniach czy ukrywania się i gdy są
schorowani oraz bezradni -w sposób drastyczny ukazuje się rozmiar
zaniechań III RP, która nie wykazała dostatecznej troski o tych, bez
których by nie istniała. To wielki wstyd!”
Formacja - powołuje Fundację uznając, że najważniejszym zadaniem
stojącym przed środowiskiem jest to, aby sama zadbała o przyszłość
Kolegów, skoro Państwo Polskie nie czuje wobec swoich bohaterów
żadnego zobowiązania. Celem statutowym powstającej organizacji
jest zapewnienie kombatantom (żołnierzom) i represjonowanym
(więzionym, internowanym, prześladowanym), walczącym
o niepodległość Polski – należnego szacunku, honoru oraz opieki
i pomocy, objęcie opieką wszystkich zaniedbanych przez państwo
polskie, pozostających w biedzie, która jest skutkiem represji
i prześladowań. Głównym zadaniem stało się przeprowadzenie
procesu o odszkodowanie, powołując się na art. 19 Konstytucji,
w którym państwo polskie zobowiązuje się docenić, dowartościować
i wypełnić swoje zobowiązania wobec wszystkich tych, którzy walczyli
o niepodległość i w ten sposób doprowadzić do polepszenia ich
statusu. Fundacja, aby móc w pełni reprezentować środowisko
opozycji niepodległościowej, postanowiła zaprosić organizacje do
podpisania o reprezentowaniu ich interesów.

Pierwszym, który podpisał Porozumienie był Kornel Morawiecki,
reprezentujący Solidarność Walczącą. W chwili tworzenia Fundacji
skonfederowane były 23 organizacje - obecnie jest ich 35. Tadeusz
Stański zachęcał do zrzeszania się grupy opozycjonistów, którzy nie
mieli swoich stowarzyszeń. Fundacja przygotowała dokumenty,
mające ułatwić proces legislacji. Następnie działając z upoważnienia
23 organizacji walczących o Niepodległość i ich następców, wystąpiła
z pozwem o zasądzenie od Skarbu Państwa kwoty 10 miliardów
złotych, na cele statutowe Fundacji. Sąd odrzucił pozew z przyczyn
formalnych, ale do rządzących dotarł właściwy sygnał. Sytuacja
działaczy antykomunistycznych powoli zaczęła się poprawiać.
W parlamencie pojawiła się wola zadośćuczynienia działaczom
antykomunistycznym. A do tej pory jakoś dziwnie jej nie było. A więc
nasz pierwszy sukces! Po 26 latach od „okrągłego stołu” uchwalono
ustawę o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach
represjonowanych z powodów politycznych. Nadano im status, więc
Fundacja zrezygnowała z nacisków procesowych na rzecz
współdziałania w celu uhonorowania Niepodległościowców przez
przyznawanie statusu i działanie w kierunku rozszerzenia uprawnień.
W dalszym ciągu Fundacja zachęca do tworzenia stowarzyszeń
i dochodzenia w ten sposób należnych praw.
Zobowiązuje też członków takich stowarzyszeń do publikowania
wspomnień i propagowania ich wśród młodzieży. Przy wsparciu
Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – Fundacja
zorganizowała cztery wyjazdy sanatoryjne. Pomaga także uzyskać
status działacza i występuje i pomoc materialną oraz odznaczenia
państwowe.

Konferencje, upamiętnienia, edukacja
Fundacja zorganizowała konferencję o ekonomicznych programach
„Niepodległościówki”. Aby ukazać potencjał jaki tkwił w opozycji
i zadać kłam tezie, że nie było innego pomysłu na rozwój gospodarczy
kraju - powstała publikacja książkowa.
Dzięki staraniom Fundacji odsłonięte zostały w W-wie dwie tablice
upamiętniające działaczy niepodległościowych: Wojciecha
Ziembińskiego i Stefana Melaka, dając w ten sposób „zaczątki”- Alei
Pamięci Działaczy Niepodległościowych, przy jednym
z najpiękniejszych pomników na warszawskim Muranowie -
Poległym i Pomordowanym na Wschodzie.
Powołano Akademię Myśli Politycznej aby korzystać z potencjału
intelektualnego osób zgromadzonych wokół Fundacji i móc przekazać
swój dorobek kolejnym pokoleniom. Wykładowcami są m.in.: Elżbieta
Królikowska - Avis, dziennikarka - specjalistka od spraw brytyjskich;
prof. Paweł Bromski - rektor Wyższej Szkoły Stosunków
Międzynarodowych i Amerykanistyki, historyk filozofii politycznej;
Waldemar Pernach - polityk, ekonomista, działacz opozycji
antykomunistycznej; prof. Wiesław Jan Wysocki - historyk
Uniwersytetu im. Kard. Stefana Wyszyńskiego; prof. Romuald
Szeremietiew - polityk i komentator polityczny; ks. Józef Roman Maj -
kapelan środowisk niepodległościowych; Jan Parys - polityk, prac.
naukowy, rektor Toruńskiej Szkoły Wyższej; dr. Andrzej Anusz -
komentator polityczny; Zbigniew Jackiewicz -konstytucjonalista.
Odbyły się już dwa semestry wykładów internetowych, w których
udział wzięło ponad 500 osób
Zdjęcia do artykułu :
Zdjęcia do artykułu :

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.