Czy małopolscy radni odrzucą Kartę Praw Rodziny Jana Pawła II?
data:19 czerwca 2022     Redaktor: Anna

W poniedziałek 20 czerwca Sejmik Województwa Małopolskiego będzie głosował uchwałę o odrzuceniu petycji ZChR w sprawie
wprowadzenia w Małopolsce Karty Praw Rodziny Jana Pawła II. W geście protestu odstępujemy od wystąpienia na sesji jako wnioskodawcy! W tej sprawie do przewodniczącego sejmiku list wystosował Prezes Zjednoczenia, eurodeputowany VI kadencji, dr Bogusław Rogalski.
Poniżej drukujemy list Prezesa ZCHR do przewodniczącego sejmiku .

                                                                                                                                        Warszawa, 17.06.2022 r.
                                                                                                                                        Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego
                                                                                                                                                                           Prof. dr hab. Jan Tadeusz DUDA
                     Szanowny Panie Przewodniczący,
Z głębokim żalem informuję Pana Profesora, iż Zarząd Główny Zjednoczenia podjął decyzję o odstąpieniu od wystąpienia przedstawiciela ZChR na sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego w dniu 20 czerwca 2022 roku w punkcie dotyczącym rozpoznania naszej petycji w sprawie wprowadzenia w Małopolsce Karty Praw Rodzina Jana Pawła II, uznając, że niemy protest jest adekwatny do sytuacji, w której małopolski samorząd uznaje nauczanie Świętego Jana Pawła II w kwestii rodzin za „godne” odrzucenia.
Naszym zdaniem, projekt uchwały z druku LV/5 stanowi obrazę dla wszystkich wierzących mieszkańców Małopolski oraz stoi w jaskrawej sprzeczności z publicznym stanowiskiem Pana Prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego.
W wywiadzie z kwietnia 2020 roku dla PAP Prezes Jarosław Kaczyński powiedział że „odejście świętego Jana Pawła II to był cios, nie tylko odnoszący się do wiary, ale także do naszego narodu; odegrał on ogromną rolę w dziejach wyzwolenia Polski od komunizmu. Odszedł wielki człowiek, który wpisał się w dzieje całej ludzkości. Jego zdaniem, nauka Jana Pawła II, która „dzisiaj często jest zapominana powróci”. – Bo to była nauka prawdziwie chrześcijańska i jednocześnie nauka znakomicie wpisująca się w to wszystko, co jest potrzebne dla przetrwania naszej cywilizacji, naszej wolności. Mówię tu zarówno o Polsce, jak i o Europie i o świecie – dodał lider PiS.
Dziwi, nas że niektórzy samorządowcy z PiS postanowili tak ostentacyjnie zlekceważyć stanowisko Jarosława Kaczyńskiego w sprawie podstawowych wartości.
W poprzedniej kadencji Sejmu RP, w dniu 5 lipca 2017 roku powstał Polski Komitet Praw Rodziny został utworzony na podstawie wniosku zawartego w uchwale Parlamentarnego Zespołu na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej. Wydawnictwo Sejmowe z okazji 100-lecia odzyskania
niepodległości wydało właśnie Kartę Praw Rodziny w ramach obchodów Dnia Praw Rodziny 22 października 2018 r. Warto dodać, że uchwałą z 21 października 2016 roku Sejm RP ustanowił Dzień Praw Rodziny „zatroskany o przyszłość rodziny opartej na trwałym związku mężczyzny i
kobiety, otwartym na przekazywanie życia i zaspokojenie podstawowych potrzeb małżonków i dzieci”.
 
Szanowny Panie Profesorze!
Jednym z ważniejszych elementów, które spowodowały, że ZChR w czasie ostatniej kampanii prezydenckiej udzieliło poparcia Panu Prezydentowi Andrzejowi Dudzie było przedstawienie przez Pańskiego Syna deklaracji „Karta Rodzin”, która została oparta na wspominanym wyżej papieskim dokumencie. Uznaliśmy, że poważny polityk pochodzący z Krakowa, wychowany na naukach biskupa i arcybiskupa metropolity Karola Wojtyły, późniejszego Papieża Świętego Jana Pawła II, będzie gwarantem odejścia od stylu polityki proponowanego przez Donalda Tuska oraz Rafała Trzaskowskiego. Tymczasem tzw. „Małopolski Konsensus” oraz „prace” nad Małopolską Kartą Praw Rodziny zdają się być powieleniem polityki Platformy Obywatelskiej i postkomunistów, w której najważniejsza staje się poprawność polityczna oraz eurosrebrniki.
 
Szanowny Panie Profesorze!
Karta Praw Rodziny powstała na życzenie wyrażone przez Synod Biskupów, który odbywał się w Rzymie w 1980 r. i był poświęcony „Zadaniom chrześcijańskiej rodziny we współczesnym świecie” (por. Propositio n. 42). Jego Świątobliwość Papież Jan Paweł II w Adhortacji Apostolskiej
Familiaris consortio (n. 46) podjął życzenie Synodu i zobowiązał Stolicę Apostolską do opracowania Karty Praw Rodziny po to, aby mogła być ona przedłożona zainteresowanym środowiskom i władzom. Jan Paweł II z okazji XX. rocznicy zatwierdzenia Karty, w dniu 13 czerwca 2003 roku,
mówił: „Chciałbym z tego miejsca ponowić wezwanie skierowane do przywódców narodów oraztwórców prawa, aby sumiennie wypełniali swe zadania obrony rodziny oraz promowali kulturę życia. W tym roku przypada dwudziesta rocznica opublikowania przez Stolicę Apostolską Karty
Praw Rodziny. Zawiera ona «podstawowe prawa właściwe owej naturalnej i powszechnej społeczności, jaką jest rodzina». Są to prawa «dyktowane przez ludzkie sumienie jako wartości wspólne całemu rodzajowi ludzkiemu», prawa które «wypływają ostatecznie z tego prawa, które
zostało wpisane przez Stwórcę w serce każdego człowieka». Mam nadzieję, że ten ważny dokument będzie nadal cenną pomocą i punktem odniesienia dla osób, które z różnych racji pełnią zadania i funkcje społeczne i polityczne.”
Widząc wielkie zagrożenie, którego doświadcza Kościół i jego wierni w postaci kolejnej odsłony neomarksizmu, zmierzającej do przebiegunowania świata wartości poprzez rewolucję obyczajową i światopoglądową, w 2002 roku kardynał Józef Ratzinger, ówczesny prefekt Kongregacji Nauki Wiary, opracował Notę doktrynalną dotyczącą pewnych kwestii związanych z udziałem i postawą katolików w życiu politycznym, którą zatwierdził papież Jan Paweł II. Wydanie tego rodzaju dokumentu, będącego swoistym drogowskazem dla wiernych świeckich, zwłaszcza polityków, było pilnym wymogiem naszych czasów. Nota w jasny sposób wskazała, w jaki sposób należy prezentować i bronić katolickich zasad i wartości w sferze publicznej, nie ulegając jednocześnie wszechobecnej poprawności politycznej. Przypomniała również o obowiązku udziału katolików w życiu politycznym, czyli wszędzie tam, gdzie podejmowane są decyzje dotyczące wszystkich sfer życia obywateli i państwa. Ubolewać natomiast należy nad tym, że Nota ta nadal pozostaje mało znana wiernym świeckim, a zwłaszcza politykom, identyfikującym się z Kościołem katolickim. Obowiązek zaznajomienia wiernych z notą spoczywa na biskupach, gdyż to oni są pierwszymi adresatami niniejszego dokumentu, o czym dowiadujemy się w jego wstępie. Zatem radni, którzy będą oceniali naszą propozycję – Kartę Praw Rodziny – powinni brać pod uwagę stanowisko wyrażone we wspomnianej nocie.
Reasumując, z pełną świadomością, decydujemy się zatem na swoisty „niemy protest”, rezygnując z wystąpienia naszego przedstawiciela na sesji Sejmiku w dniu 20 czerwca br. Uważamy, że cisza z naszej strony wybrzmi głośniej niż apele do radnych Zjednoczonej Prawicy o opamiętanie się w czasie próby. Każdy inny rezultat głosowania radnych z Małopolski w sprawie Karty Praw Rodziny Jana Pawła II niż jej przyjęcie będzie świadectwem moralnego i etycznego upadku małopolskiego samorządu. Po czynach ich poznacie …
 
Z wyrazami szacunku
Prezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin 
dr Bogusław Rogalski
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.