Izrael wznieca antysemityzm na wycieczkach do Polski...
data:18 czerwca 2022     Redaktor: Redakcja

To początek audycji.
dalej także ciekawie....
POLECAMY lekturę dokumentu z 2007 dot. organizacji wycieczek młodzieży z Izraela.

 

UPUBLICZNIAMY SZCZEGÓŁY POROZMIENIA POLSKO-IZRAELSKIEGO PRZEDSTAWIONE NA FORUM SEJMU RP 27 sierpnia 2007 r.
 
 
Odpowiedź sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na zapytanie nr 2841
w sprawie wycieczek do Polski młodzieży z Izraela
 
Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na zapytanie Pana Posła Arkadiusza Litwińskiego w sprawie wycieczek do Polski młodzieży z Izraela (SPS-024-2841/07) z dnia 14 czerwca 2007 r. uprzejmie informuję, że zorganizowane wycieczki młodzieży z Izraela do Polski odbywają się na bazie przepisów izraelskich, ponieważ ich organizatorami są izraelskie szkoły lub biura podróży. Wyjazdy te są organizowane pod patronatem izraelskiego Ministerstwa Edukacji. Wjazd do Polski odbywa się na zasadach ogólnych, określonych dla wszystkich osób niebędących obywatelami UE, a przekraczających granicę Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Dokumentem regulującym działania strony polskiej i strony izraelskiej w zakresie przyjazdów edukacyjnych młodzieży izraelskiej do Polski jest Wspólna Deklaracja Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwa Spraw Zagranicznych Państwa Izrael w sprawie przyjazdów edukacyjnych izraelskiej młodzieży do Polski, podpisana dnia 11 września 2006 r. podczas oficjalnej wizyty Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Izraelu.
 
Na bazie tej deklaracji strony zamierzają opracować projekt pilotażowy dla 2,5 tys. osób przyjeżdżających do Polski w ramach przyjazdów edukacyjnych. Projekt obejmował będzie wielorakie formy spotkań uczniów izraelskich z polskimi. Głównym celem Wspólnej Deklaracji jest zapoznanie odwiedzającej Polskę młodzieży izraelskiej z wielowiekową historią współżycia Żydów i Polaków, w całej jej złożoności, a także z szerszym kontekstem, w jakim dokonał się Holokaust. Istotnym elementem dokumentu jest również zapis dotyczący odpowiedniego przygotowania przewodników uczestniczących w projekcie.
 
W chwili obecnej na podstawie umowy pomiędzy Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli a Instytutem Yad Vashem istnieje współpraca w zakresie organizacji seminarium dla nauczycieli polskich dotyczącego historii i kultury Żydów oraz problematyki nauczania o Holokauście. CODN pomaga również stronie izraelskiej w udostępnieniu kontaktów z polskimi szkołami, których nauczyciele uczestniczyli w seminariach polsko-izraelskich i zostali przygotowani do realizacji spotkań młodzieży polskiej i izraelskiej w polskich szkołach.
 
Strona polska ponosi koszty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa grupom młodzieży izraelskiej przebywającym w Polsce w ramach programów edukacyjnych. Za kwestie te odpowiedzialne jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 
Działania podejmowane przez Policję na tym polu są realizacją zadań ustawowych w zakresie bezpieczeństwa i nie generują dodatkowych kosztów.
 
Jednocześnie, w celu szczegółowego dopracowania zasad bezpieczeństwa obowiązujących przy edukacyjnych przyjazdach młodzieży izraelskiej do Polski, w MSWiA trwają prace nad projektem umowy międzyrządowej regulującej powyższe kwestie. Koncepcja zawarcia tego typu umowy - na czas określony 3 lat - została zaakceptowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
 
Na podstawie Wspólnej Deklaracji Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwa Spraw Zagranicznych Państwa Izrael w sprawie przyjazdów edukacyjnych izraelskiej młodzieży do Polski została ustanowiona komórka koordynująca, usytuowana w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, która otrzymuje dane dotyczące przyjazdu każdej grupy z przynajmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem i ze szczegółowym opisem trasy i miejsc pobytu. Policja otrzymuje z ww. komórki informacje drogą elektroniczną z uwzględnieniem struktury i zakresu informacji, które potrzebne są do działań operacyjnych. Również działania wspomnianej komórki koordynującej nie generują kosztów wykraczających poza realizację zadań ustawowych przez KPRM.
 
Grupy izraelskie korzystają z polskich przewodników np. na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz Birkenau. Zgodnie z informacjami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z inicjatywy Państwowego Muzeum Auschwitz Birkenau doszło do podpisania porozumienia z Ministerstwem Edukacji Izraela w sprawie współpracy przewodników Muzeum z liderami grup młodzieży izraelskiej. Porozumienie zostało zawarte 26 grudnia 2004 r., a obowiązuje od 7 marca 2005 r. Reguluje ono zasady wspólnego oprowadzania i pobytu młodzieży izraelskiej na terenie Muzeum, zgodnie z którymi wszystkie grupy młodzieży izraelskiej są zobowiązane do zaangażowania anglojęzycznego przewodnika Muzeum. Przyjęta procedura obejmuje uprzednie wypełnienie przez izraelskiego organizatora wyjazdu odpowiedniego formularza, w którym należy wskazać tematy z zakresu problematyki Auschwitz, które winny być poruszone przez przewodnika Muzeum w trakcie oprowadzania. Zawsze wtedy, gdy zasady porozumienia są naruszane, Muzeum informuje o tym Ministerstwo Edukacji Izraela oraz ambasadę Izraela w Warszawie.
 
Grupy dokonują rezerwacji anglojęzycznych przewodników w Państwowym Muzeum Auschwitz Birkenau za pośrednictwem biur podróży: Shalom, Orbis i CB International. Grupy zwiedzają obiekty i ekspozycje muzealne znajdujące się w granicach byłego Auschwitz I oraz tereny i obiekty byłego Auschwitz II Birkenau. Na terenie Auschwitz I zwiedzanie odbywa się na zasadzie współpracy przewodnika Muzeum oraz lidera grupy izraelskiej. W obrębie Auschwitz II Birkenau grupy są oprowadzane tylko przez liderów izraelskich.
 
Zgodnie z zapisami Wspólnej Deklaracji Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwa Spraw Zagranicznych Państwa Izrael w sprawie przyjazdów edukacyjnych izraelskiej młodzieży do Polski, zarówno strona polska, jaki i izraelska, uznają za konieczne zapoznanie odwiedzającej Polskę młodzieży izraelskiej z wielowiekową historią współżycia Żydów i Polaków, w całej jej złożoności, a także z szerszym kontekstem, w jakim dokonał się Holokaust.
 
Dlatego też podejmowane są działania zmierzające do zapoznania jak największej liczby odwiedzającej Polskę młodzieży izraelskiej z historią i kulturą naszego kraju. Planowane jest wdrożenie działań takich jak: organizacja spotkań młodzieży polskiej i izraelskiej, zachęcanie szkół polskich do nawiązywania kontaktów i ułatwianie nawiązywania kontaktów z partnerami izraelskimi, zachęcanie i ułatwianie szkołom polskim wyjazdów do Izraela w ramach wymiany międzyszkolnej.
 
Przeszkodą w ewentualnych wyjazdach młodzieży polskiej do Izraela jest wysoka cena biletów lotniczych. Rząd zamierza podjąć działania zmierzające do wdrożenia rozwiązań umożliwiających otwarcie rynku dla tańszych przewoźników.
 
Niewątpliwie koniecznym jest przeprowadzenie zapisanego we Wspólnej Deklaracji programu pilotażowego dla młodzieży izraelskiej polegającego na poznawaniu przez nią współczesnej Polski poprzez m.in. spotkania i seminaria organizowane dla młodzieży szkół średnich obu krajów podczas wizyt młodych Izraelczyków w Polsce. Planowane jest utworzenie odpowiedniej rezerwy celowej na wykonanie tych zadań.
 
Łączę wyrazy szacunku
 
Sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
 
Adam Lipiński
 
Warszawa, dnia 27 sierpnia 2007 r.
 
http://orka2.sejm.gov.pl/IZ5.nsf/main/0229506F
Zobacz równiez:

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.