Największy projekt formacyjny w historii Ordo Iuris
data:08 maja 2022     Redaktor: ArekN

 
Konstytucja 3 Maja nakazywała, by co 25 lat przystąpić do „wydoskonalenia” ustroju Rzeczypospolitej. Do poprawiania pierwszej w Europie nowożytnej konstytucji wówczas nie doszło, bo upadło samo państwo polskie, rozerwane przez rosyjskie wojska, zdrajców z konfederacji targowickiej i działające ramię w ramię mocarstwa.

W tym roku mija dokładnie 25 lat obowiązywania Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku. Przez lata nie ulegało wątpliwości, że konstytucja stoi po stronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci, małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, praw rodziny, chrześcijańskiej tożsamości narodu, ochrony dzieci przed demoralizacją, a nawet ustawia pierwszeństwo ustawy zasadniczej ponad prawem pochodnym Unii Europejskiej.

 

W ostatnich latach obserwujemy dokładnie ten proces, przed którym przestrzegali autorzy Konstytucji 3 Maja. Wartości stojące u podstaw ładu konstytucyjnego są podważane, a konstytucyjne zasady próbuje się pokrętnie interpretować – wbrew ich oczywistemu znaczeniu. Dzięki potężnemu lobby i politycznemu poparciu aborcyjni lobbyści, genderowi ideolodzy i zwolennicy europejskiego superpaństwa próbują zmienić porządek konstytucyjny bez zmiany litery samej ustawy zasadniczej.

Dlatego, po ćwierćwieczu obowiązywania Konstytucji, powinniśmy przeprowadzić otwartą, wolną, ogólnopolską debatę na temat kierunku jej wykładni i koniecznego „wydoskonalenia” ustroju. W czasach, gdy coraz częściej kwestionuje się sens istnienia państw narodowych, Polska potrzebuje ogólnonarodowej dyskusji na temat tego, po co nam Polska, czym jest wolność, suwerenność, sprawiedliwość, dobro wspólne czy własność prywatna. Nie boimy się ani pytań o konieczne zmiany konstytucyjne, ani nawet postulatów pisania ustawy zasadniczej od nowa.

Do tej pory nikt nie podjął tego tematu. 25. rocznica uchwalenia Konstytucji RP została niemal całkowicie przemilczana. Dlatego postanowiliśmy wziąć na siebie zorganizowanie Narodowych Konsultacji Konstytucyjnych, w których udział wezmą zarówno wybitni eksperci z dziedziny prawa konstytucyjnego, organizacje społeczne oraz wszyscy chętni do namysłu nad Rzeczpospolitą, która jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Przez najbliższy rok, w całej Polsce będą odbywać się comiesięczne debaty na 10 kluczowych dla funkcjonowania państwa tematów. Każda z nich będzie podsumowana specjalnym sprawozdaniem i skierowaną do obywateli ankietą. Po roku powstanie raport, podsumowujący wnioski z wszystkich debat i ankiet, który przedstawi szeroko skonsultowane rekomendacje, dotyczące kierunków wykładni oraz ewentualnych poprawek i zmian w Konstytucji RP.

Roczne dyskusje i konsultacje mogą przywrócić konstytucję jej prawowitym dysponentom – obywatelom. Trzeba odnowić przywiązanie do dobra wspólnego, wolności, rodziny, życia, własności i suwerenności narodowej.

Tylko od nas zależy, czy prawo nadal będzie stało po stronie fundamentalnych wartości naszej cywilizacji czy stanie się podstawą do wdrażania radykalnie ideologicznych postulatów.

Dlatego serdecznie zachęcam Pana do zaangażowania się w Narodowe Konsultacje Konstytucyjne, w których udział może wziąć każdy obywatel. Będę też bardzo wdzięczny za Pana wsparcie finansowe, bez którego nie uda nam się podjąć skutecznej walki o to, by prorodzinna, chrześcijańska tożsamość obowiązującej konstytucji nie została rozmyta przez radykalne ideologie, co coraz częściej zaczyna mieć miejsce.

 

Konstytucja sprzeczności

Gdy 25 lat temu uchwalano obowiązującą konstytucję, emocje sięgały zenitu. Nowa ustawa zasadnicza była przyczyną licznych sporów. Referendalne poparcie dla najwyższego w Polsce aktu prawnego było niewiele większe niż zbudowany wokół „Solidarności” i środowisk katolickich sprzeciw. W efekcie powstała konstytucja kompromisów i niekonsekwencji.

Z jednej strony, obowiązująca ustawa zasadnicza zawiera tak kluczowe przepisy jak art. 18, który chroni małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, art. 48 zabezpieczający pierwszeństwo wychowawcze rodziców czy art. 72, który nakazuje bronić dzieci przed demoralizacją. To Konstytucja zawiera przepisy, które powstrzymują zmianę narodowej waluty na Euro i dają podstawy do uznania wyższości zasad ustawy zasadniczej nad prawem pochodnym Unii Europejskiej. Wreszcie, to właśnie dzięki konstytucji z 1997 roku skutecznie podnieśliśmy standard ochrony życia w Trybunale Konstytucyjnym.

Z drugiej jednak strony, obowiązująca konstytucja jest przyczyną ciągłych sporów poszczególnych ośrodków władzy o niejasno wyrażone w prawie kompetencje. W efekcie, mamy więc rząd konkurujący o władzę z prezydentem, Sejm przepychający się z Senatem, Trybunał Konstytucyjny wojujący z Sądem Najwyższym, sędziów w sporze z Krajową Radą Sądownictwa i samorządy lokalne obłożone setkami obowiązków, lecz zależne od rządowych dotacji. W epoce narastającego zamętu ta słabość ustrojowa jest wielkim zagrożeniem.

Tym bardziej warto docenić mądrość przodków, którzy w postanowieniach Konstytucji 3 Maja wprost stanowili:

„Zapobiegając z jednej strony gwałtownym i częstym odmianom konstytucji narodowej, z drugiej uznając potrzebę wydoskonalenia onej, po doświadczeniu jej skutków, co do pomyślności publicznej, porę i czas rewizji i poprawę konstytucji co lat dwadzieścia pięć naznaczamy”.

Dlatego też, we współpracy z uczelnią Collegium Intermarium, szeregiem organizacji pozarządowych i środowisk społecznych z całej Polski, inaugurujemy projekt Narodowych Konsultacji Konstytucyjnych.

 

Rozpoczynamy Narodowe Konsultacje Konstytucyjne

Szeroką debatę na temat podstaw funkcjonowania państwa rozpoczynamy organizując seminarium naukowe, które łączy panele akademickie z żywą dyskusją przedstawicieli organizacji społecznych. Lista uczestników Narodowych Konsultacji Konstytucyjnych jest wciąż otwarta, ale już wiemy, że wezmą w niej udział: młodzieżowe Stowarzyszenie KoLiber, Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej, Akademia Patriotów, Kluby „Skrzydła Wolności” Witolda Gadowskiego, Roty Marszu Niepodległości, Młodzież Wszechpolska, Solidarni 2010 i wiele innych.

Zaproszenie do udziału w seminarium inaugurującym cykl debat przyjęła sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku dr hab. Maria Gintowt-Jankowicz, współtwórca programu konsultacji i były sędzia Sądu Najwyższego prof. Jan Majchrowski, współautor Konstytucji marszałek dr Józef Zych, prof. Anna Łabno – konstytucjonalistka z Uniwersytetu Śląskiego, dr Marcin Olszówka – były dyrektor Centrum Analiz Ordo Iuris, a obecnie dyrektor Departamentu Prawa Konstytucyjnego i Administracyjnego w Rządowym Centrum Legislacji. Wśród panelistów będzie też znany adwokat i generał Zakonu Rycerzy Jana Pawła II mec. dr Krzysztof Wąsowski oraz dziekan Wydziału Prawa Collegium Intermarium dr Filip Ludwin.

Seminarium podzieliliśmy na trzy bloki tematyczne. Pierwszy z nich poświęciliśmy idei dobra wspólnego jako naczelnej wartości konstytucyjnej, zastanawiając się między innymi nad tym, w jaki sposób idea dobra wspólnego powinna stać się osią działalności administracji państwa. Temat drugiego panelu to kwestia podziału władzy oraz tego, jak daleko sięga władza kształtowania prawa przez parlament – tutaj zaprosimy uczestników do dyskusji o reformie sądownictwa, o użyteczności podziału władzy i znaczeniu Sejmu. Z kolei trzeci panel będzie przestrzenią rozważań i dyskusji na temat godności i praw człowieka oraz zagadnienia prawa naturalnego, bo ochrona najsłabszych zawsze będzie najważniejszym sprawdzianem sprawiedliwości.

Pewnym wstępem do planowanego seminarium była ciesząca się dużym zainteresowaniem konferencja „Przyszłość Polski – wierność chrześcijańskiemu dziedzictwu”, której celem było uczczenie Święta Chrztu Polski. W wydarzeniu wziął udział między innymi były Marszałek Sejmu i wykładowca Collegium Intermarium Marek Jurek, europoseł dr Patryk Jaki, prof. dr hab. Jacek Bartyzel z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu czy prof. dr hab. Włodzimierz Dłubacz z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Został również odczytany list od Ministra Edukacji i Nauki dr. hab. Przemysława Czarnka oraz słowo od Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski Abp. Stanisława Gądeckiego.

Z Pana pomocą, w oparciu o zbudowany przez lata potencjał Instytutu Ordo Iuris oraz znaczenie naszej uczelni Collegium Intermarium, możemy przeprowadzić pierwsze od lat, szerokie konsultacje ustrojowe. Ręczę, że będzie to zaczyn nowego podejścia do Rzeczypospolitej, odpowiedzialności za wspólnotę oraz obywatelskiej samoświadomości.

Porozmawiajmy o tym, co najważniejsze

Seminarium „Ku wydoskonaleniu Konstytucji” rozpoczyna roczny cykl debat, w których będą mogli wziąć udział nie tylko eksperci z dziedziny prawa i przedstawiciele licznych organizacji pozarządowych i środowisk obywatelskich, ale też wszyscy, którzy zechcą uczestniczyć w ogólnonarodowej refleksji na temat przyszłości konstytucyjnej.

Organizowane w ramach Narodowych Konsultacji Konstytucyjnych debaty będą się odbywały co miesiąc – od maja 2022 do kwietnia 2023 roku i zostaną podzielone na 10 bloków tematycznych. Społeczni moderatorzy debat będą otrzymywać od nas scenariusze wspierające ich w animowaniu spotkań i prowadzeniu dyskusji. Już dzisiaj na stronie projektu znaleźć można pytania pomocnicze do każdego z 10 bloków tematycznych.

W ramach pierwszego z nich, chcemy wspólnie rozmawiać o tym, jak budować państwo, które naturalnie wznoszone jest na najtrwalszej podstawie – rodzinie – budując następnie coraz to szersze wspólnoty w duchu subsydiarności i pomocniczości. W czerwcu podejmiemy tematy związane z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości, a w lipcu i sierpniu z podstawami demokracji. Po wakacjach, uczestnicy debat będą odpowiadać na pytania dotyczącego tego, czym jest dobro wspólne i Ojczyzna oraz suwerenność i obronność. W listopadzie porozmawiamy natomiast o godności i prawach człowieka.

Na przełomie roku podejmiemy temat tradycji i tożsamości narodowej Polski, a w lutym odpowiemy na pytania dotyczące tego, jaka jest społeczna rola rodziny i małżeństwa. Z kolei w marcu, tematem przewodnim debat będzie wolność gospodarcza. Wreszcie w kwietniu, w ramach ostatniej sesji społecznych debat, omówimy prawa Polonii na świecie i obowiązki cudzoziemców w Polsce.

Po każdej debacie, uczestniczące w niej organizacje będą przesyłać nam wypełnione formularze z wnioskami z przeprowadzonych dyskusji. Na podstawie przesłanych formularzy, opracujemy ankiety skierowane do wszystkich Polaków, w których główne tezy zostaną skonfrontowane z opinią publiczną.

Za rok, Narodowe Konsultacje Konstytucyjne będzie można podsumować raportem, w którym pokażemy realne podstawy naszego ustroju – zakorzenione nie tylko w Konstytucji, ale także w narodowej tożsamości oraz świadomości. Wierzę, że po roku odzyskamy Konstytucję dla obrony fundamentalnych wartości – życia, wolności, rodziny, własności i suwerenności. (...)

adw. Jerzy Kwaśniewski, Prezes Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris


Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.