Fałszywa pandemia? cz. 121/122 aktualizacja -  5.01. godz. 11.00 wysłuchanie publiczne w sejmie ustawy sanitarystycznej, detoks białka kolcowego
data:03 stycznia 2022     Redaktor: Redakcja

- Transmisja on-line obrad Komisji Zdrowia i wysłuchania on-line 5.01 -  trwa od 11.00 na stronie sejmowej
https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/transmisje.xsp?unid=BB32A41BA1D4D201C12587B200425EE9#
oraz:
https://www.facebook.com/KONFEDERACJA2019

- Konferencja prasowa na żywo - "Wspólnie dla wolności"!
- AKTUALIZACJA! pikieta pod sejmiem - 5.01 godz. 10.30!
-SPOŁECZNE ZARZUTY I UWAGI DO PROJEKTU USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH ZAPEWNIAJĄCYCH MOŻLIWOŚĆ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W CZASIE EPIDEMII COVID-19 (DRUK 1846) - SPOŁECZNE ZARZUTY I UWAGI DO PROJEKTU USTAWY

- Przewodnik Światowej Rady ds. Zdrowia na temat detoksykacji białek kolcowych

- Paszporty szczepień, czyli broń pancerna w covidowym Blitzkriegu = https://www.bibula.com/?p=130267
- Sens podawania przypominającej dawki szczepionki na COVID jest wątpliwy –  wniosek z pracy grupy naukowców na łamach prestiżowego czasopisma "The Lancet".

 
AKTUALIZACJA:
 


Do głosu w debacie  w sejmie 5.01 zapisało się wielu przedstawicieli  obywatelskich organizacji jak: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach "STOP NOP", Stowarzyszenie Prawników Głos Wolności, Bronimy Munduru-Dla Przyszłych Pokoleń, Stowarzyszenie Nauczycieli i Pracowników Oświaty "Nauczyciele dla wolności", Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców (PSNLiN), Fundacja Nowe Spektrum, Fundacja Wolne Społeczeństwo, Fundacja Polskie Veto,  Fundacja Życie i Rodzina, Fundacja Wolne Społeczeństwo i inne.
Polecamy lekturę uzasadnień zawartych na stronie

Lista osób zgłoszonych do udziału w wysłuchaniu publicznym w Sejmie

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=LISTA_ZGLOSZ&NrKadencji=9&NrDruku=1846

SPOŁECZNE ZARZUTY I UWAGI DO PROJEKTU USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH ZAPEWNIAJĄCYCH MOŻLIWOŚĆ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W CZASIE EPIDEMII COVID-19 (DRUK 1846)

 

IWONA ZOFIA ADAMCZYK

  - certyfikaty covidowe są niezgodne z prawami człowieka, pacjenta, przepisami dot. RODO, tajemnicą lekarską,

ELŻBIETA BANASZKIEWICZ

j.w.

KATARZYNA TERESA BARANOWICZ

- projekt niezgodny z prawem naturalnym, prawami człowieka, Konstytucją RP, tajemnicą lekarską,

KALINA BEDNARCZYK

- wnioskowanie o odrzucenie projektu ustawy druk 1846 w całości,

MONIKA KATARZYNA BEREŹNICKA

- działanie w interesie pracowników, sprzeciw wobec naruszania tajemnicy lekarskiej, RODO i Kodeksu Pracy,

TOMASZ JAN BIAŁCZAK

- ochrona praw obywatela (Konstytucja RP), oraz praw pracownika (Prawo Pracy) ,

KATARZYNA BNIN – BNIŃSKA

- wnioskowanie o odrzucenie projektu ustawy druk 1846 w całości,

JOANNA BUDZIŃSKA

- reprezentacja pracowników, obawa ingerencji w sprawy zdrowotne (wbrew RODO),

IZBA GOSPODARCZA GASTRONOMII POLSKIEJ

(Jacek Czauderna, Sławomir Grzyb, Ewa Gutkowska)

- po 9 miesiącach zamknięcia branża gastronomiczna nie jest przygotowana na nowe ograniczenia, konieczna jest ochrona miejsc pracy i pracowników (odpowiedzialność prawna w kontekście segregacji sanitarnej i ochrony wynikającej z RODO),

BRONIMY MUNDURU – DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ

(Agnieszka Dziubczyńska, Jakub Kuśpit, Andrzej Kozak)

- stowarzyszenie nie godzi się na segregację sanitarną, nie popiera przymusu szczepień,

  - certyfikaty covidowe są niezgodne z prawami człowieka, pacjenta, przepisami dot. RODO, stanowiskiem konstytucjonalistów (prof. Ryszard Piotrowski), rezolucją Rady Europy (nr 2361) i Kodeksem Norymberskim.

MARTA GNIŁKA – JASTRZĘBSKA

- niezgodność projektu z Konstytucją RP,

 

GRZEGORZ JERZY GODEK

- odrzucenie projektu ustawy w całości,

- niezgodność z Konstytucją RP, zmuszanie do szczepień (eksperyment medyczny), dyskryminacja, definiowanie stanu epidemii, brak poszanowania wolności sumienia i wyznania…

FUNDACJA ŻYCIE I RODZINA

(Kaja Godek, Krzysztof Kasprzak)

- odrzucenie projektu w całości

- dyskryminacja osób, które nie chcą przyjąć szczepionki ze względów światopoglądowych (obecność materiału biol. z aborcji),

FUNDACJA INSTYTUT SPRAW OBYWATELSKICH

[Rafał Górski]

- ochrona wolności i praw człowieka

- odrzucenie segregacji sanitarnej

SYLWESTER GÓRSKI

(Parytet Sp.z o.o.)

- konieczność ochrony interesu prawnego pracodawcy (Konstytucja Biznesu, Prawo Pracy, prace zespołu prawnego Rzecznika MŚP),

PRZEMYSŁAW MAREK GRZEGOREK

- wolność od przymusu, tajemnica lekarska,

GRZEGORZ HERCUŃ

- interes szerokich warstw społ. zagrożony możliwością zbierania danych wrażliwych poprzez niepowołane osoby,

- możliwa presja wywierana na pracownikach (poddanie się szczepieniu),

FUNDACJA POLSKIE VETO

[Adam Kania]

- proponowana ustawa jest haniebną próbą polaryzowania społeczeństwa i daje podkład, w zupełnej sprzeczności z ustawą zasadniczą,  do segregowania Polaków na lepszych i gorszych

MARIUSZ ANDRZEJ KAŁUŻA

- w obronie własnego interesu oraz obywateli III RP,

SŁAWOMIR KRZYŻANIAK

- w uzasadnieniu projektu ustawy brak określenia, jak nałożone na pracownika obowiązki i nadane pracownikowi uprawnienia mają służyć realizacji celu (przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się Covid-19),

- ujawnienie przez pracownika danych osobowych może skutkować wykorzystaniem ich w sposób, który niekorzystnie wpłynie na sytuację zawodową i majątkową,

- możliwość różnego traktowania osób w zależności od danych dot. zdrowia,

- zapis art.3 bezprzedmiotowy,

- w tekście projektowanej ustawy liczne zapisy nieprecyzyjne i niejasne,

KLAUDIA KAROLINA KUCZEK

- sprzeciw wobec segregacji sanitarnej, przymusu szczepień, ujawniania danych wrażliwych (niezgodność z Konstytucją RP),

- wniosek o ujawnienie umów z firmami farmaceutycznymi oraz powiązań polityków z koncernami farmaceutycznymi,

AGNIESZKA KUTYŁOWSKA

- niezgodność projektu z Konstytucją RP i Kartą Praw Podstawowych UE, wnioskowanie odrzucenia w całości (oraz Trybunał Stanu dla wnioskodawców),

BEATA ŁUKIAŃCZYK

- przyspieszenie badań nad Amantadyną, koniec teleporad, leczenie wg. schematu dra Bodnara

- przywrócenie Polakom dostępu do leczenia

- wstrzymanie Narodowego Programu Szczepień, dokładne zbieranie NOP, weryfikowanie zgonów (sekcje), przebadanie składu szczepionek…

- zmiana zapisów ustawy w celu zgodności z Konstytucją RP[….]

38. TOMASZ ŁUKIAŃCZYK

j.w.

MARCEL MANIAK

- prawo do wolności

- sprzeciw wobec naruszeniu aer.18 kodeksu pracy

RENATA EWA MARUSZAK

- przyspieszenie badań nad Amantadyną, koniec teleporad, leczenie wg. schematu dra Bodnara

-- przywrócenie Polakom dostępu do leczenia

- wstrzymanie Narodowego Programu Szczepień, dokładne zbieranie NOP, weryfikowanie zgonów (sekcje), przebadanie składu szczepionek…

- zmiana zapisów ustawy w celu zgodności z Konstytucją RP[…]

PIOTR MARUSZAK

j.w.

NACZELNA IZBA LEKARSKA

(Andrzej Matyja)

- projekt dotyczy stanu zdrowotności społeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa oraz będzie oddziaływał na system ochrony zdrowia, stąd (ustawowo umocowana) konieczność zajęcia stanowiska,

SEBASTIAN MISIUK

-  niezgodność projektu z Konstytucją RP, wnioskowanie odrzucenia w całości,

- obawa przed zamieszkami, podziałami, ostracyzmem społecznym i napięciami społecznymi spowodowanymi segregacją sanitarną,

TOMASZ MODZELEWSKI

- projekt ustawy niezgodny z Konstytucją RP,

-  zapisy projektu nie służą celowi ustawy (zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-COV-2),

STOWARZYSZENIE PRAWNIKÓW GŁOS WOLNOŚCI

(Paweł Nogal, Izabela Stefańska-Nogal, Beata Zdziebłowska-Gidian)

- stowarzyszenie w ramach działalności statutowej ma obowiązek uczestniczenia w procesach legislacyjnych oraz podejmowania działań zmierzających do zapewnienia konsultacji społecznych,

WIOLETTA NOWACZYŃSKA

- ochrona wolności obywatelskich,

- uwzględnienie zgodności z Konstytucją RP,

FUNDACJA NOWE SPEKTRUM

(Grzegorz Płaczek)

– Jako organizacja społeczna prozdrowotna będziemy zabiegali o odrzucenie projektu w całości. Każda osoba jest wolna i nie powinna odczuwać presji ze strony pracodawcy.

FUNDACJA WOLNE SPOŁECZEŃSTWO

(Roman Poturalski)

- niezgodność projektu z Konstytucją RP, wnioskowanie odrzucenia w całości,

KATARZYNA RATKOWSKA

- projekt druku 1846 należy uzgodnić z innymi aktami prawnymi ( Konstytucja RP, RODO, Ustawa o Prawach Pacjenta, Kodeks Pracy),

BOGDAN RINK

- odrzucenie projektu ustawy w całości, ochrona praw obywateli,

ANNA RYKOWSKA

- ochrona interesu pracowników oraz osób w stosunku cywilnoprawnym z pracodawcą,

DOROTA RODZIEWICZ

- projekt niezgodny z prawem naturalnym, prawami człowieka, Konstytucją RP, tajemnicą lekarską,

PIOTR RUBAS

- interes szerokich warstw społ. zagrożony możliwością zbierania danych wrażliwych poprzez niepowołane osoby,

- możliwa presja wywierana na pracownikach (poddanie się szczepieniu),

DOROTA MARZENA SIENKIEWICZ

- stanowisko lekarza praktyka, członka SNLiN [Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców]

- w oparciu o  bieżące doniesienia naukowe, przedstawienie istotnych danych wskazujących na bezzasadność zapisów projektu ustawy,

FRANCISZEK ROBERT SKAWIŃSKI

(Rozum i Godność Człowieka Limited Sp.J.)

- zagrożenie swobody prowadzenia działalności gospodarczej,

- konieczne ograniczenie możliwości żądania od pracowników informacji dot. zaszczepienia lub wyniku testu,

- konieczne rozszerzenie katalogu możliwych działań pracodawcy w razie odmowy okazania powyższych inf.,

PATRYK SŁAWEK

- wnioskowanie o odrzucenie projektu ustawy druk 1846 w całości,

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE WIEDZY O SZCZEPIENIACH STOP NOP

(Justyna Socha, Arkadiusz Tetela)

- certyfikaty covidowe nie są zgodne z prawami człowieka, pacjenta, przepisami dot. RODO, stanowiskiem konstytucjonalistów (prof. Ryszard Piotrowski), rezolucją Rady Europy (nr 2361) i Kodeksem Norymberskim,

- system odnotowywania NOP jest niewiarygodny

OLAF SWOLKIEŃ

- wnioskowanie o odrzucenie projektu ustawy druk 1846 w całości

- ochrona podstawowych praw i wolności obywateli w tym poszanowanie tajemnicy lekarskiej,

MIROSŁAWA JANINA ŚWITAŁA

- wnioskowanie o odrzucenie projektu ustawy druk 1846 w całości,

KATRZYNA TARNAWA-GWÓŻDŻ

[czynny radca prawny]

- szczególnej pieczy wymagają prawa wolności obywatelskich oraz regulacje zwarte w ustawie o ochronie danych osobowych

BOŻENA ANNA WALENDZIK

- naruszenie ustawy RODO, konieczność zatrudniania inspektora ds. ochrony danych osobowych w małej firmie,

- naruszenie tajemnicy lekarskiej, dyskryminacja,

DONATA JUSTYNA WIATRAK

  - certyfikaty covidowe są niezgodne z prawami człowieka, pacjenta, przepisami dot. RODO, tajemnicą lekarską,

AGNIESZKA JADWIGA WOŹNIAK-DZIEGAŃSKA

- dowolność dla szczepień na Covid 19 ( jako radna Rady Osiedla Grochów i członek stowarzyszenia WIR),

- sprzeciw wobec naruszania praw pracownika (jako pracodawca),

BEATA IWONA WRODYCKA- ŻYTKOWSKA

- stanowisko lekarza praktyka, członka SNLiN [Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców]

- w oparciu o  bieżące doniesienia naukowe, przedstawienie istotnych danych wskazujących na bezzasadność zapisów projektu ustawy,

EDYTA MARIA ZBYROWSKA

- wnioskowanie o odrzucenie projektu ustawy druk 1846 w całości,

ANDRZEJ ŻYTKOWSKI

- stanowisko lekarza praktyka, członka SNLiN [Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców]

- w oparciu o  bieżące doniesienia naukowe, przedstawienie istotnych danych wskazujących na bezzasadność zapisów projektu ustawy.

 

Do wysłuchania zgłosiło się w sumie 72 osób, w tym również przedstawiciele Stowarzyszenia Nauczycieli i Pracowników Oświaty "Nauczyciele dla wolności" [Bogusława Cesarz, Jarosław Dąbrowski, Agnieszka Pawlik-Regulska].  Brak dostępu do pdf zgłoszeń.

 

Oprac. na podstawie:

Listy osób zgłoszonych do udziału w wysłuchaniu publicznym w Sejmie

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=LISTA_ZGLOSZ&NrKadencji=9&NrDruku=1846


------------------------------------------------------------

Dotyczy możliwości wykonywania przez pracownika (lub osoby pozostającej w stosunku cywilnoprawnym z pracodawcą) nieodpłatnych testów w kierunku SARS-CoV-2; możliwości żądania pracodawcy od pracownika lub osoby pozostającej w stosunku cywilnoprawnym z tym pracodawcą okazania informacji o posiadaniu ważnego negatywnego wyniku tekstu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, informacji o przebytej infekcji wirusa SARS-CoV-2, lub wykonaniu szczepienia przeciwko COVID-19
 
Projekt druk nr Przebieg procesu legislacyjnego 1846
 
5 stycznia 2022 (środa)
11:00  –
Komisja Zdrowia (ZDR)
sala nr 312, bud. U
 
Posiedzenie będzie prowadzone z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość
 
Wysłuchanie publiczne w sprawie poselskiego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19 (druk nr 1846).
Poselski projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19 pos. Czesław Hoc
 
Pierwsze czytanie ustawy; pełny zapis, POLECAMY
https://orka.sejm.gov.pl/zapisy9.nsf/0/5BC37AF79011B9F3C12587BF004E46D5/%24File/0210809.pdf
 
-----------------------------------------------------------------------------------------
 
za:
https://www.lifesitenews.com/opinion/heres-how-to-detox-from-the-covid-spike-protein-from-the-jab-or-the-virus/

Oto jak usunąć toksynę z białka kolczastego COVID – od wstrzyknięcia lub wirusa

Białka kolczaste mogą krążyć w organizmie po infekcji lub wstrzyknięciu, powodując uszkodzenia komórek, tkanek i narządów, ale Światowa Rada Zdrowia opracowała listę leków, aby temu zapobiec.

HISTORIA W SKRÓCIE

  • Jeśli miałeś COVID-19 lub otrzymałeś zastrzyk COVID-19, możesz mieć niebezpieczne białka kolczaste krążące w twoim ciele
  • Białka kolczaste mogą krążyć w organizmie po infekcji lub wstrzyknięciu, powodując uszkodzenia komórek, tkanek i narządów
  • Światowa Rada ds. Zdrowia wydała przewodnik po detoksykacji białka kolczastego, który zawiera proste kroki, które możesz podjąć, aby potencjalnie zmniejszyć skutki toksycznego białka kolczastego w organizmie
  • Inhibitory i neutralizatory białka kolczastego obejmują igły sosnowe, iwermektynę, neem, N-acetylocysteinę (NAC) i glutation
  • 10 najważniejszych składników niezbędnych do detoksykacji białka kolczastego obejmuje witaminę D, witaminę C, nasiona czarnuszki, kwercetynę, cynk, kurkuminę, ekstrakt z ostropestu plamistego, NAC, iwermektynę i magnez

(Mercola) – Czy miałeś COVID-19 lub otrzymałeś zastrzyk COVID-19? Wtedy prawdopodobnie masz niebezpieczne białka kolczaste krążące w twoim ciele. Chociaż białko kolczaste występuje naturalnie w SARS-CoV-2, bez względu na wariant, jest ono również produkowane w twoim ciele, gdy otrzymujesz zastrzyk na COVID-19. W swojej natywnej postaci w SARS-CoV-2 białko wypustek jest odpowiedzialne za patologie infekcji wirusowej.

Wiadomo, że w swojej dzikiej postaci otwiera barierę krew-mózg, powoduje uszkodzenie komórek (cytotoksyczność) i, jak powiedział dr Robert Malone – wynalazca technologii rdzenia szczepionki mRNA i DNA – w komentarzu do News Voice, białko „jest aktywny w manipulowaniu biologią komórek, które pokrywają wnętrze twoich naczyń krwionośnych – komórek śródbłonka naczyń, częściowo poprzez interakcję z ACE2, który kontroluje skurcz naczyń krwionośnych, ciśnienie krwi i inne rzeczy”.

Ujawniono również, że samo białko kolce wystarczy do wywołania stanu zapalnego i uszkodzenia układu naczyniowego, nawet niezależnie od wirusa.

Teraz Światowa Rada Zdrowia (WCH) – światowa koalicja organizacji zajmujących się zdrowiem i grup społeczeństwa obywatelskiego, które dążą do poszerzenia wiedzy na temat zdrowia publicznego – wydała przewodnik dotyczący detoksykacji białek spike, który zawiera proste kroki, które można podjąć, aby potencjalnie zmniejszyć skutki toksycznego białka kolczastego. Możesz zobaczyć ich pełny przewodnik po naturalnych środkach zaradczych, w tym dawkach, na końcu tego artykułu.

Dlaczego powinieneś rozważyć detoks białka kolczastego?

Białka kolczaste mogą krążyć w organizmie po infekcji lub wstrzyknięciu, powodując uszkodzenia komórek, tkanek i narządów. „Białko kolce jest białkiem śmiercionośnym” – mówi w filmie dr Peter McCullough, internista, kardiolog i przeszkolony epidemiolog. Może powodować stany zapalne i krzepnięcie w każdej tkance, w której się gromadzi.

Na przykład badanie biodystrybucji przeprowadzone przez firmę Pfizer, które posłużyło do określenia, gdzie wstrzyknięte substancje trafiają do organizmu, wykazało, że białko kolce COVID pochodzące ze zastrzyków gromadzi się w „dość wysokich stężeniach” w jajnikach.

Co więcej, japońskie badanie biodystrybucji szczepionek firmy Pfizer wykazało, że cząsteczki szczepionki przemieszczają się z miejsca wstrzyknięcia do krwi, po czym krążące białka kolców mogą swobodnie przemieszczać się po całym ciele, w tym do jajników, wątroby, tkanek neurologicznych i innych narządów. MŚ odnotował:

„Białko kolce wirusa zostało powiązane z działaniami niepożądanymi, takimi jak: zakrzepy krwi, mgła mózgowa, zapalenie płuc i zapalenie mięśnia sercowego. Prawdopodobnie jest odpowiedzialny za wiele skutków ubocznych Covid-19 [zastrzyk]… Nawet jeśli nie miałeś żadnych objawów, nie miałeś pozytywnych wyników testu na Covid-19 lub doświadczyłeś niepożądanych skutków ubocznych po szczepieniu, w środku mogą nadal znajdować się białka kolce. twoje ciało.

Aby usunąć je po szczepieniu lub infekcji, lekarze i praktycy holistyczni sugerują kilka prostych działań. Uważa się, że oczyszczenie organizmu z białek kolców… tak szybko, jak to możliwe po infekcji lub ukłuciu, może chronić przed uszkodzeniem przez pozostałe lub krążące białka kolce.”

Inhibitory i neutralizatory białka kolczastego

Grupa międzynarodowych lekarzy i praktyków holistycznych, którzy mają doświadczenie w pomaganiu ludziom w powrocie do zdrowia po COVID-19 i chorobach po wstrzyknięciu, opracowała naturalne opcje, które pomogą zmniejszyć ilość białka kolczastego w organizmie. Poniżej znajdują się inhibitory białek kolców, co oznacza, że hamują wiązanie białka kolców z komórkami ludzkimi:

Prunella vulgaris                              Igły sosnowe

Emodin                                                Neem

Ekstrakt z liści mniszka lekarskiego          Iwermektyna

Na przykład iwermektyna przyłącza się do domeny zginającej receptory kolców SARS-CoV-2 przyłączonej do ACE2, co może zakłócać jego zdolność do przyłączania się do ludzkiej błony komórkowej. Opracowali również listę neutralizatorów białek kolców, które uniemożliwiają dalsze uszkodzenie komórek. To zawiera:

N-acetylocysteina (NAC)              Glutation

Herbata z kopru włoskiego          Herbata anyżowa

Herbata z igieł sosnowych           ziele dziurawca

Liść żywokostu                                 Witamina C

Związki roślinne w powyższej tabeli zawierają kwas szikimowy, który może przeciwdziałać tworzeniu się skrzepów krwi i zmniejszać niektóre toksyczne działanie białka kolczastego. Nattokinaza, forma sfermentowanej soi, może również pomóc w zmniejszeniu występowania zakrzepów krwi.

Jak chronić receptory ACE2 i oczyszczać IL-6?

Białko kolczaste przyłącza się do receptorów ACE2 w komórkach, zaburzając normalne funkcjonowanie receptorów. Ta blokada może zmienić funkcjonowanie tkanek i może być odpowiedzialna za wywołanie choroby autoimmunologicznej lub wywołanie nieprawidłowego krwawienia lub krzepnięcia, w tym małopłytkowości zakrzepowej wywołanej szczepionką.

Iwermektyna, hydroksychlorochina (z cynkiem), kwercetyna (z cynkiem) i fisetyna (flawonoid) to przykłady substancji, które mogą naturalnie chronić receptory ACE2. Iwermektyna działa w tym zakresie, wiążąc się z receptorami ACE2, zapobiegając temu białku kolca.

Interleukina 6 (IL-6) jest cytokiną prozapalną, która ulega ekspresji po wstrzyknięciu, a jej poziomy wzrastają u osób z COVID-19. Z tego powodu Światowa Organizacja Zdrowia zaleca inhibitory IL-6 osobom ciężko chorym na COVID-19. Istnieje wiele naturalnych inhibitorów IL-6 lub środków przeciwzapalnych, które mogą być przydatne dla osób starających się o detoksykację z zastrzyków COVID-19 lub COVID-19:

Boswellia serrata (kadzidło)        Ekstrakt z liści mniszka lekarskiego

Czarnuszka (Nigella sativa)          Kurkumina

Olej z kryla i inne kwasy tłuszczowe        Cynamon

Fisetyna               Apigenina

Kwercetyna       Resweratrol

Luteolin               Witamina D3 (z witaminą K)

Cynk                      Magnez

Herbata jaśminowa        Przyprawy

Liście laurowe   Czarny pieprz

Szałwia                 muszkatołowa

 

Jak detoksować z furyny i proteazy seryny

Aby uzyskać dostęp do komórek, SARS-CoV-2 musi najpierw związać się z receptorem ACE2 lub CD147 na komórce. Następnie podjednostka białka kolczastego musi zostać proteolitycznie rozszczepiona (odcięta). Bez tego rozszczepienia białka wirus po prostu przyczepiłby się do receptora i nie dostałby się dalej.

„Miejsce furyny jest powodem, dla którego wirus jest tak przenoszony i dlaczego atakuje serce, mózg i naczynia krwionośne” – wyjaśnił dr Steven Quay, lekarz i naukowiec w podkomisji GOP House Oversight and Reform ds. wybranego kryzysu związanego z koronawirusem. przesłuchanie.

Istnienie nowego miejsca cięcia furyny na SARS-CoV-2, podczas gdy inne koronawirusy nie zawierają ani jednego przykładu miejsca cięcia furyny, jest istotnym powodem, dla którego wielu uważa, że ​​SARS-CoV-2 powstał w wyniku wzmocnienia funkcji (GOF) badania laboratoryjne. Naturalne inhibitory furyny, które zapobiegają rozpadowi białka kolczastego, mogą pomóc w detoksykacji z furyny i obejmują:

Rutin

Limonen

Bajkalein

Hesperydyna

Proteaza serynowa to kolejny enzym, który jest „odpowiedzialny za proteolityczne rozszczepienie białka wypustkowego SARS-CoV-2, umożliwiającego fuzję komórek gospodarza wirusa”. Hamowanie proteazy serynowej może zatem zapobiegać aktywacji białek kolców i wnikaniu wirusa do komórek. WCH skompilował kilka naturalnych inhibitorów proteazy serynowej, które obejmują:

Zielona herbata                Bulwy ziemniaka

Niebieskozielone algi     Soja

N-acetylocysteina (NAC)              Boswellia

Jedzenie w ograniczonym czasie i zdrowa dieta dla wszystkich

Oprócz wyżej wymienionych substancji docelowych, WCH mądrze zauważył, że zdrowa dieta jest pierwszym krokiem do zdrowego układu odpornościowego. Ograniczenie spożycia przetworzonej żywności i innych prozapalnych produktów spożywczych, w tym olejów roślinnych (nasion), jest niezbędne dla optymalnej odpowiedzi immunologicznej.

Korzystne jest również jedzenie ograniczone czasowo, co oznacza skondensowanie posiłków w przedziale od sześciu do ośmiu godzin. Poprawi to twoje zdrowie na wiele sposobów, przede wszystkim poprzez poprawę zdrowia mitochondriów i elastyczności metabolicznej. Może również nasilać autofagię, co pomaga organizmowi usuwać uszkodzone komórki. Jak zauważył WCH:

„Ta metoda … służy do indukowania autofagii, która jest zasadniczo procesem recyklingu, który zachodzi w ludzkich komórkach, gdzie komórki ulegają degradacji i przetwarzają składniki. Autofagia jest wykorzystywana przez organizm do eliminacji uszkodzonych białek komórkowych i może niszczyć szkodliwe wirusy i bakterie po infekcji”.

Inną strategią na poprawę zdrowia i długowieczności, a być może również na pomoc w detoksykacji białka kolczastego, jest regularne korzystanie z sauny. Gdy twoje ciało jest poddawane rozsądnym stresom cieplnym, stopniowo przyzwyczaja się do ciepła, powodując szereg korzystnych zmian w twoim ciele.

Adaptacje te obejmują zwiększoną objętość osocza i przepływ krwi do serca i mięśni (co zwiększa wytrzymałość sportową) wraz ze zwiększoną masą mięśniową ze względu na wyższy poziom białek szoku cieplnego i hormonu wzrostu. Jest to potężna metoda detoksykacji ze względu na pocenie się, które promuje.

10 najlepszych niezbędnych detoksykacji białka kolczastego i pełny przewodnik

Poniżej znajdziesz pełny przewodnik WCH po przydatnych substancjach do detoksykacji z toksycznych białek kolcowych, w tym zalecane dawki, które możesz potwierdzić u swojego holistycznego lekarza. Jeśli nie masz pewności, od czego zacząć, poniższe 10 związków jest „niezbędnymi” w detoksykacji białka kolczastego. To dobre miejsce na rozpoczęcie, gdy opracujesz bardziej kompleksową strategię zdrowotną:

Witamina D        Witamina C

NAC       Iwermektyna

Nasiona czarnuszki          Kwercetyna

Cynk      Magnez

Ekstrakt z ostropestu plamistego             kurkuminy

 

Przewodnik Światowej Rady ds. Zdrowia na temat detoksykacji białek kolcowych

SubstancjaNaturalne źródła)Gdzie dostaćZalecana dawka
IwermektynaBakterie glebowe (awermektyna)Na receptę0,4 mg/kg co tydzień przez 4 tygodnie, a następnie co miesiąc
*Przed użyciem należy sprawdzić instrukcje na opakowaniu, aby ustalić, czy istnieją przeciwwskazania
Hydroksychlorochina Na receptę200 mg tygodniowo przez 4 tygodnie
*Przed użyciem sprawdź instrukcję na opakowaniu, aby ustalić, czy istnieją przeciwwskazania
Witamina COwoce cytrusowe (np. pomarańcze) i warzywa (brokuły, kalafior, brukselka)Suplement: sklepy ze zdrową żywnością, apteki, sklepy z suplementami diety, online6-12 g dziennie (podzielone równo pomiędzy askorbinian sodu (kilka gramów), liposomalną witaminę C (3-6 g) i palmitynian askorbylu (1-3 g)
Prunella Vulgaris (powszechnie znana jako samoleczenie)Roślina samoleczeniaSuplement: sklepy ze zdrową żywnością, apteki, sklepy z suplementami diety, online7 uncji (207 ml) dziennie
Sosnowe IgłysosnaSuplement: sklepy ze zdrową żywnością, apteki, sklepy z suplementami diety, onlineSpożywaj herbatę 3 razy dziennie (spożywaj olej/żywicę, która gromadzi się również w herbacie)
NeemDrzewo NeemSuplement: sklepy ze zdrową żywnością, apteki, sklepy z suplementami diety, onlineZgodnie z instrukcjami lekarza lub przygotowania
Ekstrakt z liści mniszka lekarskiegoRoślina mniszka lekarskiegoSuplement (herbata z mniszka, kawa z mniszka, nalewka z liści): sklepy z naturalną żywnością, apteki, sklepy z suplementami diety, onlineNalewka zgodnie z instrukcjami lekarza lub przygotowania
N-acetylocysteina (NAC)Pokarmy wysokobiałkowe (fasola, soczewica, szpinak, banany, łosoś, tuńczyk)Suplement: sklepy ze zdrową żywnością, apteki, sklepy z suplementami diety, onlineDo 1200 mg dziennie (w dawkach podzielonych)
Herbata z kopru włoskiegoKoper włoskiSuplement: sklepy ze zdrową żywnością, apteki, sklepy z suplementami diety, onlineBrak górnego limitu. Zacznij od 1 filiżanki i monitoruj reakcję organizmu
Herbata anyżowaChińskie wiecznie zielone drzewo (Illicium verum)Suplement: sklepy ze zdrową żywnością, apteki, sklepy z suplementami diety, onlineBrak górnego limitu. Zacznij od 1 filiżanki i monitoruj reakcję organizmu
ziele dziurawcaZakład dziurawca zwyczajnegoSuplement: sklepy ze zdrową żywnością, apteki, sklepy z suplementami diety, onlineZgodnie z zaleceniami w suplemencie
Liść żywokostuRodzaj rośliny symphytumSuplement: sklepy ze zdrową żywnością, apteki, sklepy z suplementami diety, onlineZgodnie z zaleceniami w suplemencie
Lumbrokinase
Serrapeptidase
lub Nattokinase
Natto (japońska potrawa z soi)Suplement: sklepy ze zdrową żywnością, apteki, sklepy z suplementami diety, online2-6 kapsułek 3-4 razy dziennie na pusty żołądek godzinę przed lub dwie godziny po posiłku
Boswellia serrataDrzewo Boswellia serrataSuplement: sklepy ze zdrową żywnością, apteki, sklepy z suplementami diety, onlineZgodnie z zaleceniami w suplemencie
czarnuszka czarnuszka (czarnuszka siewna)Rodzina roślin jaskrySklepy spożywcze, sklepy ze zdrową żywnością 
KurkuminaKurkumaSklepy spożywcze, sklepy ze zdrową żywnością 
Olej rybnyRyby tłuste/tłusteSklepy spożywcze, sklepy ze zdrową żywnościąDo 2000 mg dziennie
CynamonRodzaj drzewa cynamonowegoSklep spożywczy 
Fisetyna (flawonoid)Owoce: truskawki, jabłka, mango Warzywa: cebula, orzechy, winoSuplement: sklepy ze zdrową żywnością, apteki, sklepy z suplementami diety, onlineDo 100 mg dziennie Spożywać z tłuszczami
ApigeninaOwoce, warzywa i zioła pietruszka, rumianek, szpinak winny, seler, karczochy, oreganoSuplement: sklepy ze zdrową żywnością, apteki, sklepy z suplementami diety, online50 mg dziennie
Kwercetyna (flawonoid)Owoce cytrusowe, cebula, pietruszka, czerwone winoSuplement: sklepy ze zdrową żywnością, apteki, sklepy z suplementami diety, onlineDo 500 mg dwa razy dziennie, spożywać z cynkiem
ResweratrolOrzeszki ziemne, winogrona, wino, jagody, kakaoSuplement: sklepy ze zdrową żywnością, apteki, sklepy z suplementami diety, onlineDo 1500 mg dziennie przez okres do 3 miesięcy
luteolinaWarzywa: seler, pietruszka, liście cebuli
Owoce: skórki jabłek, kwiaty chryzantemy
Suplement: sklepy ze zdrową żywnością, apteki, sklepy z suplementami diety, online100-300 mg dziennie (Typowe zalecenia producenta)
Witamina D3Tłuste ryby, oleje z rybiej wątrobySuplement: sklepy ze zdrową żywnością, apteki, sklepy z suplementami diety, online5 000–10 000 IU dziennie lub cokolwiek potrzeba, aby uzyskać 60–80 ng/ml w badaniu we krwi
Witamina KZielone liściaste warzywaSuplement: sklepy ze zdrową żywnością, apteki, sklepy z suplementami diety, online90-120 mg dziennie (90 dla kobiet, 120 dla mężczyzn)
CynkMięso czerwone, drób, ostrygi, produkty pełnoziarniste, produkty mleczneSuplement: sklepy ze zdrową żywnością, apteki, sklepy z suplementami diety, online
MagnezZieloni, pełne ziarna, orzechySuplement: sklepy ze zdrową żywnością, apteki, sklepy z suplementami diety, onlineDo 350 mg dziennie
Herbata jaśminowaLiście pospolitej rośliny jaśminu lub SampaguitaSklep spożywczy, sklepy ze zdrową żywnościąDo 8 filiżanek dziennie
Przyprawy Sklep spożywczy 
Liście lauroweRośliny o liściach laurowychSklep spożywczy 
Czarny pieprzRoślina Piper nigrumSklep spożywczy 
Gałka muszkatołowaNasiona drzewa Myristica fragransSklep spożywczy 
szałwiaRoślina szałwiiSklep spożywczy 
RutinKasza gryczana, szparagi, morele, wiśnie, czarna herbata, zielona herbata, herbata z czarnego bzuSuplement: sklepy ze zdrową żywnością, apteki, sklepy z suplementami diety, online500-4 000 mg dziennie (skonsultuj się z lekarzem przed przyjęciem wyższych dawek)
LimonenSkórki owoców cytrusowych, takich jak cytryny, pomarańcze i limonkiSuplement: sklepy ze zdrową żywnością, apteki, sklepy z suplementami diety, onlineDo 2000 mg dziennie
BajkaleinRodzaj roślin ScutellariaSuplement: sklepy ze zdrową żywnością, apteki, sklepy z suplementami diety, online100-2800 mg
HesperydynaOwoc cytrusowySuplement: sklepy ze zdrową żywnością, apteki, sklepy z suplementami diety, onlineDo 150 mg dwa razy na dobę
Zielona herbataLiście rośliny Camellia sinensisSklep spożywczyDo 8 filiżanek herbaty dziennie lub zgodnie z zaleceniami suplementu
Bulwy ziemniakówZiemniakiSklep spożywczy 
Niebieskie Zielone AlgiCyjanobakteriaSuplement: sklepy ze zdrową żywnością, apteki, sklepy z suplementami diety, online1-10 gramów dziennie
Andrographis paniculataZielona roślina chirettaSuplement: sklepy ze zdrową żywnością, apteki, sklepy z suplementami diety, online400 mg x 2 dziennie
*Sprawdź przeciwwskazania
Ekstrakt z ostropestu plamistegosylimarynaSuplement; Sklepy ze zdrową żywnością, apteki, sklepy z suplementami diety, online200 mg 3 razy dziennie
Soja (ekologiczna)SojaSklep spożywczy, sklepy ze zdrową żywnością
 
-------------------------

Grupa utytułowanych naukowców, w której skład weszli m.in. eksperci Światowej Organizacji Zdrowia i amerykańskiej Administracji Żywności i Leków stwierdziła, że nie ma naukowych podstaw do tego, by zalecać powszechne szczepienia przeciwko koronawirusowi przypominającymi dawkami.

Eksperci: Nie ma naukowych podstaw do powszechnej trzeciej dawki

We wnioskach wrześniowej publikacji zatytułowanej "Considerations in boosting COVID-19 vaccine immune responses", specjaliści piszą, że "potrzebna jest uważna i jawna analiza napływających danych tak, by decyzje były powodowane wiarygodnymi przesłankami naukowymi, a nie politycznymi".

Z przeprowadzonych przez nich badań wynika, że odporność poszczepienna utrzymuje się w organizmie. Naukowcy piszą, że w przypadku wariantu Delta odporność na zakażenie jest wprawdzie niższa, jednak mimo to, szczepienie zapewnia ochronę przed objawami.

 

Eksperci zwrócili też uwagę na to, że sposoby zachęcania do przyjmowania przez ludzi kolejnych dawek preparatów przeciwko COVID podważa ogólne zaufanie do zasadności szczepień na koronawirusa. Podkreślili też, że przy trzeciej dawce może rosnąć ryzyko powikłań, w szczególności w postaci zapalenia mięśnia sercowego.

dorzeczy.pl

Zdjęcia do artykułu :
Zdjęcia do artykułu :
Zobacz równiez:

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.