PRZYPOMINAMY! Komunikat Stowarzyszenia Solidarni 2010 i filmy z konferencji "Smoleńsk - 11 lat zbrodni bez kary"
data:07 czerwca 2021     Redaktor: Redakcja

Transmisja on-line oraz komunikat prasowy z konferencji
"Smoleńsk - 11 lat zbrodni bez kary"
wraz z dwoma poruszającymi materiałami fiilmowymi
- 10 czerwca 2021 r. godz. 16.00. Centrum Prasowe Foksal, ul. Foksal 3/5, Warszawa [sala A].
 
Dziękujemy przedstawicielom Rodzin Smoleńskich - a w szczególności Paniom Magdalenie Mercie i Izabeli Januszko - oraz Panu profesorowi Piotrowi Witakowskiemu, organizatorowi czterech Konferencji Smoleńskich, za zabranie głosu podczas konferencji prasowej.
Wszystkim przybyłym uczestnikom i przedstawicielom mediów dziękujemy za obecność i  okazaną solidarność z naszą walką o prawdę - Solidarni2010

 

Komunikat prasowy pdf

KOMUNIKAT PRASOWY

"Smoleńsk - 11 lat zbrodni bez kary"

Konferencja prasowa Stowarzyszenia Solidarni 2010

10 czerwca 2021 r.

Centrum Prasowe Foksal, ul. Foksal 3/5, Warszawa

 

Po 11 latach od zamachu dokonanego 10 kwietnia 2010 r. na władze polityczne, wojskowe i społeczne Państwa Polskiego na terenie Federacji Rosyjskiej – w Polsce nie naprawiono systemu bezpieczeństwa państwa, nie ukarano osób odpowiedzialnych za spowodowanie katastrofy ani nie odsunięto ich od stanowisk oraz nie zbadano łańcucha decyzyjnego prowadzącego do zamachu. Przeciętny czas badania katastrofy lotniczej wynosi kilkanaście miesięcy, w bardzo trudnych sprawach może trwać do 2 lat. Władze praworządnych państw spieszą się w takich przypadkach, ponieważ wiedzą, że rozpoczyna się walka z czasem, by naprawić system bezpieczeństwa państwa, uniemożliwić sprawcom zamachu szantaż i powtórzenie zbrodni. W Polsce do dziś nie został opublikowany Raport Końcowy podkomisji, na który od lat czeka cały naród. Raport, który powstaje, może zrodzić kontrowersje w sądach międzynarodowych oraz w świecie międzynarodowych specjalistów do badania katastrof lotniczych z kilku powodów. Najważniejszy rozdział Raportu, będący faktycznym celem jego opracowywania, a dotyczący rekomendacji, nie może być sformułowany, ponieważ badania w tej kwestii na okoliczność zamachu - pomimo upływu wielu lat - nawet się nie rozpoczęły. Część techniczna wymaga uzupełnienia i udokumentowania według standardów przyjętych na świecie.

Osobiste zapewnienia przedstawiane w mediach od ponad roku przez obecnego przewodniczącego podkomisji Antoniego Macierewicza o tym, że podkomisja zakończyła badanie i istnieje kompetentny Raport Końcowy, wprowadzają opinię publiczną w błąd i podważają wiarygodność państwowego ciała badawczego, którego zadaniem jest udowodnienie prawdy. Raport nie spełnia podstawowych uznanych w świecie standardów, a badaniu daleko do zakończenia.

Rekomendacje naprawy systemu bezpieczeństwa nie zostały sformułowane, nie ma więc formalnych podstaw do ich wdrożenia.

Prosimy o zapoznanie się ze wstrząsającymi materiałami filmowymi:

1. Antoni Macierewicz: „Kiedy będzie opublikowany Raport podkomisji” (6 minut). Pozbawione wiarygodności osobiste zapewnienia z ostatnich 2 lat przedstawiciela Państwa, kierującego oficjalnym ciałem badawczym mającym dowieść prawdy w kwestii ataku na Państwo Polskie z 10.04.2010 r.

2. Dr inż. Bogdan Gajewski: 11 lat po Smoleńsku… i co dalej? (8 minut). Wieloletni specjalista badania katastrof lotniczych w Ministerstwie Transportu Kanady oraz w Kanadyjskim Biurze Badania Wypadków Lotniczych, członek Międzynarodowego Towarzystwa Badaczy Bezpieczeństwa Lotniczego, instruktor szkolenia młodej kadry inżynierskiej w zakresie wymagań bezpieczeństwa lotów podsumowuje stan prac podkomisji smoleńskiej.

 

Stan działań Państwa po 11 latach od 10.04.2010 r. – sytuacja krytyczna:

Badanie podkomisji ma dwa podstawowe cele: wyjaśnić przyczyny zaistniałego zdarzenia i sformułować zalecenia naprawcze. Tak więc prace badawcze tylko w pewnej części są nakierowane na przeszłość – mają wyjaśnić, co było przyczyną śmierci ludzi oraz jaki był techniczny przebieg rozpadu samolotu. Ogrom pracy i główny cel badania powinien być jednak nakierowany na przyszłość po to, by skutecznie zapobiec podobnym zdarzeniom. Kluczem jest analiza łańcucha decyzyjnego, który doprowadził do tragedii, w tym przypadku - do zamachu. W wyniku badania łańcucha decyzji na każdym poziomie, komisja powinna wskazać luki w systemie bezpieczeństwa, który umożliwił i nie przeciwdziałał przeprowadzeniu zamachu, a następnie sformułować zalecenia naprawy w Raporcie Końcowym, tzw. rekomendacje.

Raport Końcowy jest dopiero pierwszym krokiem do naprawy systemu bezpieczeństwa państwa i na jego podstawie należy wdrożyć zawarte w nim rekomendacje. Ponieważ przez ponad 5 lat od powołania podkomisji nie zostało rozpoczęte badanie łańcucha decyzyjnego, który doprowadził do zamachu, pod kątem wskazania luk systemu bezpieczeństwa państwa, tak więc nie zostały stworzone podstawy do sformułowania najważniejszej części i celu Raportu Końcowego – zaleceń naprawy systemu bezpieczeństwa. Przewodniczący podkomisji Antoni Macierewicz nie zaplanował przesłuchań kluczowych świadków, a gdy członkowie podkomisji z własnej inicjatywy rozpoczęli niezbędne przesłuchania, Antoni Macierewicz osobiście zabronił ich kontynuacji. Celem śledztwa Prokuratury, w tym przesłuchań świadków, nie jest wskazanie luk systemu bezpieczeństwa, to zadanie dla komisji badającej wypadki lotnicze. Dlatego badanie komisji powinno być równoległe i autonomiczne, niezależne od prokuratury i nakierowane na inny cel: wyjaśnić przyczyny i sformułować zalecenia.

Do dziś jedyne rekomendacje sformułowane przez komisję badającą tragedię z 10 kwietnia 2010 r. to te, które zawiera Raport Komisji Millera. Raport ten bazuje na fałszywej tezie o błędzie pilotów, jako przyczynie katastrofy, i w związku z tym zaleca poprawę systemu szkoleń pilotów. Raport Komisji Millera został słusznie zakwestionowany przez obecną podkomisję w 2018 r., jednak nigdy nie sformułowano właściwych rekomendacji, w wyniku przeprowadzenia badania na okoliczność zamachu; co więcej, badanie w tej dziedzinie nie zostało nawet przez podkomisję rozpoczęte.

Podkomisja do Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego, utworzona w 2016 roku, w trakcie ponad 5 lat funkcjonowania częściowo udowodniła przebieg i przyczyny śmierci ludzi i rozpadu samolotu; potwierdzając tezy czterech niezależnych naukowych Konferencji Smoleńskich organizowanych w latach 2012-2015, opublikowane w naukowych materiałach konferencyjnych.

Choć w części technicznej tego badania znajdują się cenne osiągnięcia, jednak z powodu niekompetentnych decyzji merytorycznych powstały błędne lub niejednoznaczne raporty wewnętrzne podkomisji, które podważają lub osłabiają podstawę do sformułowania końcowych tez. Jeśli nie zostaną one obalone w Raporcie Końcowym w świetle dziennika dowodów – co jak najbardziej jest w zasięgu możliwości badawczych – ustalenia końcowe nie rozwieją wątpliwości formułowanych w Polsce i na arenie międzynarodowej. Utajnienie tych wewnętrznych raportów nie rozwiąże problemu, a tylko stworzy groźbę podważenia kompetentnych prac.

Przeciętny czas badania katastrofy lotniczej w komisjach badawczych wynosi kilkanaście miesięcy, w najtrudniejszych sprawach może trwać do 2 lat. Badanie katastrofy zakończone napisaniem Raportu Końcowego powinno być przeprowadzone sprawnie, dlatego że - jak wskazują zalecenia ICAO – uśmierza to ból rodzin ofiar i pomaga zabliźnić rany, ale również ze względu na konieczność szybkiego wdrożenia zaleceń naprawy systemu bezpieczeństwa. Władze państw spieszą się w takich sprawach, ponieważ wiedzą, że rozpoczyna się walka z czasem, by naprawić system bezpieczeństwa państwa, a w wypadku zamachu - uniemożliwić sprawcom szantaż i powtórzenie zbrodni.

Polska potrzebuje profesjonalnego Raportu Końcowego, nie do podważenia w rozsądny sposób, który zostanie rozpoznany i uznany przez organy międzynarodowe, jako silnego narzędzia w rękach państwa w dochodzeniu sprawiedliwości i w naprawie systemu bezpieczeństwa. Jesteśmy od tego bardzo daleko, choć minęło już 11 lat, a 6 lat od zmiany władzy. Problem leży w złym prowadzeniu i zarządzaniu pracami podkomisji oraz w braku kompetencji niezbędnych do sporządzenia profesjonalnego raportu.

Bez zmiany podejścia i uznania tych faktów istota problemu nie zostanie rozwiązana. Każdy dzień działa na niekorzyść dochodzenia sprawiedliwości i naprawy systemu bezpieczeństwa państwa.

Badaniem powinna kierować osoba posiadająca kompetencje w kwestii badania katastrof lotniczych i wiedzę techniczną, umiejąca dobrać kompetentny zespół i zorganizować jego prace, działać według planu, standardów i bardzo pomocnych wytycznych międzynarodowych, które umożliwią państwu polskiemu dalsze procedowanie na arenie międzynarodowej. Obecność polityków czy krewnych ofiar w komisji badawczej dyskwalifikuje badanie jako niewiarygodne w dalszym dochodzeniu sprawiedliwości przed instytucjami międzynarodowymi.

Jest to ostatni moment na uzdrowienie obecnej sytuacji, jeśli sfinalizowanie koniecznych badań i sporządzenie Raportu, uznanego na arenie międzynarodowej, miałoby nastąpić przed upływem kadencji obecnej władzy.

Ta szansa może się więcej nie powtórzyć. Nawet jeśli nie udałoby się Państwu Polskiemu poczynić dalszych kroków w tym momencie – sam fakt opublikowania profesjonalnego Raportu, który byłby nie do zakwestionowania na arenie międzynarodowej, stanowiłby wielki atut w przyszłych działaniach.

Żądamy:

- skutecznych i kompetentnych działań w sprawie badania, dowiedzenia, raportowania i rozliczenia zbrodni smoleńskiej,

- wyznaczenia kompetentnego śledczego katastrof lotniczych do kierowania badaniem, który swym umocowaniem politycznym nie zamykałby Państwu Polskiemu drogi do przeprowadzenia postępowania w trybunałach międzynarodowych i prezentacji uznanego raportu na konferencjach naukowych,

- kompetentnego przeprowadzenia koniecznych badań technicznych w celu uchylenia wątpliwości zawartych w cząstkowych raportach wewnętrznych, które nie wspierają wniosków końcowych co do przyczyn i przebiegu tragedii, a które powstały w wyniku niekompetencji i niedostarczenia koniecznych danych partnerom badawczym lub braku zgód na konieczne eksperymenty,

- podjęcia badania „łańcucha decyzyjnego”, który doprowadził do zamachu, i na tej podstawie sformułowania najważniejszego rozdziału raportu komisji – Rekomendacji naprawy systemu lotów i bezpieczeństwa państwa,

- sporządzenia dziennika dowodów, fundamentu wniosków zawartych w Raporcie,

- udokumentowania w raporcie obalenia alternatywnych hipotez w świetle dziennika dowodów – co jest dobrą praktyką i zapobiega dalszemu kwestionowaniu wniosków końcowych raportu w dyskusji publicznej,

- profesjonalnego sporządzenia Raportu Końcowego w formacie rozpoznawanym przez instytucje międzynarodowe,

- jasnej deklaracji władz na temat stanowiska Państwa Polskiego, odnośnie do przyczyny śmierci Prezydenta Polski i 95 reprezentantów naszego państwa na terenie Federacji Rosyjskiej 10 kwietnia 2010 roku,

- określenia przez władze, na jakiej podstawie mają być wdrożone rekomendacje naprawy systemu bezpieczeństwa państwa, skoro badanie w tej sprawie od ponad 5 lat nie zostało rozpoczęte w podkomisji badającej tę tragedię,

- wyznaczenia pilnej i wyraźnej granicy czasowej badania i śledztwa, konsekwencji wobec niekompetentnych działań w tej sprawie i ujawnienia planu działania Państwa Polskiego w świetle wiedzy o zamachu wynikającej z Raportu Technicznego opublikowanego na stronach MON w 2018 roku.

Żądamy zaprzestania wprowadzania w błąd opinii publicznej w kwestii badania tragedii smoleńskiej. Domagamy się profesjonalnych, terminowych i skutecznych działań w kwestii badania i kompetentnego udowodnienia zamachu w Smoleńsku oraz odsunięcia osób, które paraliżują to postępowanie.

 

Pytania do najwyższych władz Rzeczpospolitej Polskiej

10 maja 2021 r. Prezes Stowarzyszenia Solidarni 2010 Ewa Stankiewicz skierowała wnioski o udostępnienie informacji publicznej do:

- Prezydenta RP – Pana Andrzeja Dudy,

- Prezesa Rady Ministrów RP - Pana Mateusza Morawieckiego,

- Wiceprezesa Rady Ministrów, Przewodniczącego Komitetu ds. Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych - Pana Jarosława Kaczyńskiego.

Wobec przewlekłych pozbawionych efektu działań prokuratury, która do dziś nie postawiła nikomu zarzutów, a także wobec niekompetentnie kierowanych badań podkomisji oraz braku opublikowania profesjonalnego Raportu Końcowego oficjalnie zostały zadane pytania najwyższym władzom RP w kwestii stanu bezpieczeństwa Państwa Polskiego, badania największej tragedii w powojennej Polsce oraz ukarania winnych.

Urzędy Prezydenta RP oraz Prezesa RM poinformowały o wydłużeniu określonego prawem terminu udzielenia odpowiedzi do 10 i 12 lipca 2021 r.

Niniejszym przedstawiamy skrót wybranych pytań dotyczących katastrofy smoleńskiej zawartych w wystosowanych pismach. Pytania te nurtują ogromną część społeczeństwa. Przypominamy, że Stowarzyszenie Solidarni 2010 ma w statucie działania na rzecz bezpieczeństwa Państwa, podjęliśmy więc działania statutowe, oczekiwane przez naszych członków i rzesze Polaków.

 

1. Jakie jest oficjalne stanowisko Państwa Polskiego wobec przyczyn śmierci Prezydenta RP prof. Lecha Kaczyńskiego, dowództwa armii polskiej i uczestników całej państwowej delegacji, którzy zginęli 10 kwietnia 2010 roku? Jakie jest stanowisko Państwa Polskiego, co do przyczyn i przebiegu rozpadu samolotu TU154M po 11 latach badań i śledztw oraz w świetle Raportu Technicznego państwowej podkomisji opublikowanego w 2018 roku przez MON?

2. Jakie działania zostały podjęte w kwestii usprawnienia postępowań w kluczowej dla bezpieczeństwa Państwa sprawie wobec niepokojącej przewlekłości badania i śledztwa w przedmiocie tragedii smoleńskiej prowadzonych przez polskie organy?

3. Czy władze Państwa Polskiego posiadają pełną wiedzę na temat łańcucha decyzyjnego na wszystkich poziomach w porządku chronologicznym, który doprowadził do śmierci Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego i 95 reprezentantów Państwa Polskiego na terenie Federacji Rosyjskiej?

4. Jaka strategia postępowania Państwa Polskiego została wdrożona w świetle wiedzy o zamachu na Prezydenta RP i przywódców Państwa Polskiego? Jaki jest plan reakcji Państwa Polskiego w ramach wewnętrznych struktur Państwa, a także na arenie międzynarodowej? Czy przykład Holandii w tej kwestii – która oskarżyła Rosję przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Hadze – był przedmiotem analiz?

5. Czy został zlecony audyt bezpieczeństwa państwa? Czy doprowadzono do wdrożenia naprawy systemu bezpieczeństwa, a także odsunięcia od stanowisk w MSZ, MON, w wojsku polskim i służbach specjalnych osób, których działanie przyczyniło się do śmierci Prezydenta RP oraz uczestników delegacji reprezentującej Państwo Polskie?

6. Jakie działania zostały podjęte, by zniwelować systemowe zaniechania w wyniku fałszerstw komisji Jerzego Millera skutkujące pozostawieniem luk w systemie bezpieczeństwa Państwa i by nie dopuścić, aby podobna zbrodnia wydarzyła się w przyszłości?

7. Czy Państwo Polskie monitoruje działania organów Federacji Rosyjskiej w sprawie tragedii smoleńskiej?

8. Co Państwo Polskie zrobiło na arenie międzynarodowej, by zaangażować instytucje UE, PE i NATO w pomoc Polsce w dochodzeniu sprawiedliwości i wypracowaniu wspólnej adekwatnej reakcji Unii Europejskiej oraz NATO wobec aktu zabicia Prezydenta Polski? Jakie kontakty dyplomatyczne, gremia międzynarodowe, struktury sojusznicze, w tym NATO, uruchomiono w tej sprawie? Jakie są tego efekty?

9. Czy prowadzone są starania prawne, dyplomatyczne i lobbingowe w kwestii odzyskania przez Państwo Polskie jego własności – wraku samolotu TU154M? Co zrobiono, by ukrócić przewlekanie śledztwa przez Rosjan oraz wrogie działanie strony rosyjskiej?

10. Czy zlecono analizę prawną oraz faktyczną - co do narzuconej Polsce przez Federację Rosyjską podstawy prawnej śledztwa w świetle prawa międzynarodowego? Czy Polska oficjalnie zaakceptowała działania FR przejmujące własność nad dowodami w śledztwie? Jeśli tak, to na jakiej podstawie? Jeśli nie, to jakie działania podjęto, by odzyskać dostęp do dowodów w kluczowej dla bezpieczeństwa Polski sprawie?

11. Jaki jest oficjalny status Raportu Jerzego Millera, który wbrew posiadanym przez Polskę dowodom opublikowanym w Raporcie Technicznym z 2018 roku uznaje za przyczynę tragedii błąd pilota? Czy Raport Millera został wycofany z bazy ICAO oraz baz wszystkich innych instytucji, w których został złożony? Czy rosyjski raport Anodiny sporządzony z pominięciem kluczowych dowodów i dopuszczeniem się fałszerstw został formalnie zakwestionowany przez Państwo Polskie? Jakie działania zainicjowało Państwo Polskie w tej kwestii?

12. Jakie kroki prawne zostały podjęte, by za popełnione fałszerstwo ponieśli konsekwencje: Jerzy Miller i członkowie jego komisji oraz prokuratorzy wojskowi, którzy w pierwszych latach „badali” sprawę? W świetle Raportu Technicznego podkomisji z 2018 roku prace poprzednich śledczych trudno traktować inaczej jak w kategoriach fałszerstwa.

13. Co władze Państwa Polskiego zrobiły w kwestii zagwarantowania Polsce, że najważniejszym powojennym śledztwem i badaniem dotyczącym bezpieczeństwa Państwa kierują osoby mające dobrą wolę i kompetencje? Jakie działania podjęto w trybie reakcji na przewlekłość i nieefektywność ich postępowania od ponad 6 lat sprawowania władzy przez rząd PiS i od 11 lat od tragedii?

 

Po 11 latach od zaatakowania Państwa Polskiego, jego przywódców politycznych i dowódców armii, w imieniu Stowarzyszenia Solidarni 2010 i społeczeństwa polskiego domagamy się odpowiedzi na powyższe pytania.

 

Stowarzyszenie Solidarni 2010

Prezes

Ewa Stankiewicz

Warszawa, 10 czerwca 2021 r.

 

Stowarzyszenie Solidarni 2010

Al. Lipowa 21/ 6, 53-124 Wrocław

solidarni2010.pl

kontakt@solidarni2010.pl

 

 


Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.