WIERZĘ W BOGA OJCA I SYNA, I DUCHA ŚWIĘTEGO
data:30 maja 2021     Redaktor: GKut

Ks. bp Józef Zawitkowski, fragmenty kazania z 06.06.1993 r., Warszawa, Bazylika św. Krzyża.

 
Kochani moi! ❤
Po przeżyciach wielkanocnych,
po Zesłaniu Ducha Świętego,
dziś czcimy Trójcę Świętą.
Boga, który jest Jeden, ale w Trójcy.
Prawdę o Trójcy Świętej nazywamy
tajemnicą wiary.
Prawdę tę znamy tylko z Objawienia.
Bóg sam powiedział nam o sobie.
I choć prawda tak wyraźnie ukazana nam jest
w słowach Pana Jezusa,
rozumem pojąć jej nie mogę.
Próbuję wyjaśnić to sobie przez analogie z życia wzięte,
a jednak wpierw Augustynowy anioł
przeleje wodę z morza do małego dołka.
niż ja zrozumiem, czym jest
tajemnica Trójcy Świętej.
Z pokorą więc mojego rozumu
oddaję chwałę i uwielbienie
Niepojętemu,
Jedynemu – a w Trójcy.
Bądź uwielbiona Trójco Święta
i Nierozdzielna Jedność!
Wierzę w Boga Ojca i Stworzyciela świata.
Imię Jego – Ten, który JEST.
Jest wciąż czasem teraźniejszym
bez początku,
bez końca
– jest wieczny.
Wszystko mogący, wiedzący wszystko.
Mocą swojego słowa – stań się! – uczynił świat.
Uczynił go dobrym, bo jest samą Dobrocią.
Uczynił go mądrze, bo jest samą Mądrością.
Uczynił go pięknym, bo jest samym Pięknem.
Na koniec stworzył człowieka,
na swój obraz i na swoje podobieństwo.
Dał mi życie
i rozum,
i wolność,
i miłość,
– bo sam jest Miłością.
A gdy zgrzeszyłem, dał mi słowo obietnicy.
Zostałem na ziemi, która rodzi osty i ciernie,
i w pocie czoła pracuję na chleb.
Nie widzę Go oczyma, bo jest wszędzie,
ale spostrzegam Jego obecność
we wschodach słońca, bo jest Światłością.
Czuję Jego obecność w łagodnym powiewie wiatru,
Jego moc w wód ogromie i w potędze gór,
które mocno na ziemi osadził.
Słyszę Jego głos w grzmotach i w trzęsieniu ziemi,
i w ciszy wszechświata.
Widzę Jego potęgę w błyskawicach
i w niezliczonych światów korowodzie.
I całuję kwiaty na łące,
którymi tak ziemię wystroił.
I kłosy zbóż rozmaitych,
bo chleb rozmnożył, aby nie brakło go ptakom i synom człowieczym
Ale to nie jest On.
To tylko Jego ślady.
Czymże ja jestem przed Twoim obliczem?
Czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz?
I Syn Człowieczy, że o nim masz pieczę?
I odkrywam w porządku tego świata
Jego Mądrość nieskończoną.
I myślą pierwszą
i słowem ostatnim
wielbię Tego, który Jest
Stworzycielem,
Ojcem.
I wierzę w Jezusa Chrystusa, Syna Jego,
który stał się Człowiekiem,
który za mnie umarł,
i dla mnie zmartwychwstał,
i jest po prawicy Ojca,
i został z nami aż do końca czasów.
Mój Bóg Stworzyciel dał słowo obietnicy
i dotrzymał słowa, bo jest wierny obietnicom.
I Jego Słowo stało się Ciałem.
To Jezus, mój Pan, powiedział mi wszystko o Ojcu.
Jezus odkupił świat i mnie, człowieka,
abym do Boga mógł znów mówić: Ojcze!
On wyzwolił mnie do wolności Synów Bożych.
Mój Bóg nie jest Bogiem Kosmosu,
Bogiem filozofów,
zamkniętym w pojęciach i określonym przymiotami.
Mój Bóg stał się Człowiekiem
we wszystkim do mnie podobnym
– oprócz grzechu.
Kocham Go, bo miał ludzkie serce,
więc uwierzyłem rozumem, wolą i sercem.
Jego potęgi doświadczyłem w miłosierdziu;
Jego mądrości w prostocie;
Jego dobroci w Chlebie, którym się stał.
I będę Go nosił w Hostii, w Boże Ciało.
(…)
Wierzę w Ducha Świętego,
który od Ojca i Syna pochodzi.
On obiecany zstąpił na nas w Zielone Świątki,
jako wicher gwałtowny i ogień.
Jego miłość rozlana jest w sercach naszych.
Pocieszyciel, Duch Prawdy.
On przypomni wam wszystko
i nauczy was wszystkiego
w pełni siedmiorakich darów.
On daje Kościołowi swoją świętość
i swoją moc,
abyśmy byli świadkami Boga
w Jeruzalem, w Samarii,
aż po krańce ziemi,
aby mowę Jego rozumiały
wszystkie ludy i narody,
aby ci, którzy napełnieni Duchem
wyzbyli się trwogi ludzi
zamkniętych w wieczerniku,
żeby otworzyli drzwi wieczernika na cały świat,
i mówili kazanie z mocą Piotra:
żeby otworzyli drzwi wieczernika na cały świat,
i mówili kazanie z mocą Piotra:
Mężowie, bracia!
Tego Jezusa, któregoście zabili własnymi rękami,
ja widziałem żywego na własne oczy.
Jadłem z Nim chleb.
Słyszałem na własne uszy.
Pytał mnie, czy kocham Go więcej niźli wy?
(…)
Dzisiejsze święto jest bardzo trudne w swojej tajemnicy,
ale jest rocznicą każdego z nas.
To wtedy Ojciec Wszechmogący powiedział
o każdym z nas:
Ty jesteś moim dzieckiem.
Ja ciebie dziś zrodziłem.
I w każdym z nas zamieszkał wtedy Bóg w Trójcy:
I Ojciec, i Syn, i Duch Święty.
Jestem więc świątynią Boga.
Poznaj, chrześcijaninie, godność swoją!
(…)
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków.
Amen.
 
Zdjęcie za: http://trojcaprzemysl.pl/trojca-swieta/
 
za: https://www.facebook.com/bpZawitkowski

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.