Zb.Żak: Myśli, 46/2020
data:20 listopada 2020     Redaktor: Redakcja

Myśli, 46/2020 18 listopada 2020, bł. Karoliny, konsekracja bazyliki św. Piotra

 

„Jeżeli więc teraz nakazaliśmy czcić Chrystusa - Króla całemu światu katolickiemu, pragniemy przez to zaradzić potrzebom czasów obecnych i podać szczególne lekarstwo przeciwko zarazie, która zatruwa społeczeństwo ludzkie. A zarazą tą jest zeświecczenie czasów obecnych, tzw. laicyzm, jego błędy i niecne usiłowania. Zaczęło się bowiem od tego, że przeczono panowaniu Chrystusa Pana nad wszystkimi narodami; odmawiano Kościołowi władzy nauczania ludzi, wydawania praw, rządzenia narodami, którą to władzę otrzymał Kościół od Chrystusa Pana, aby prowadził ludzi do szczęścia wiekuistego. I wtedy to zaczęto powoli zrównywać religię Chrystusową z innymi religiami fałszywymi i stawiać ją bezczelnie w tym samym rzędzie; następnie podporządkowano ją pod władzę świecką i wydano ją prawie na samowolę rządu i panujących...” Encyklika Quas primas - Pius XI

Czy uda się uratować wiarę Polaków i Kościół katolicki w naszej Ojczyźnie? Czy podobnie jak we Francji  padniemy ofiarą rygorów zagrożenia pandemią (tu budująca jest postawa części katolików)?

"Drugi lockdown we Francji ponownie nie oszczędził kościołów, tym razem społeczny opór jest jednak większy. Całe rodziny, ale przede wszystkim  młodzi katolicy pozbawieni niedzielnych Mszy św., zbierali się w miejscach publicznych na wspólnych modlitwach wokół zamkniętych świątyń. Tak było m.in. na dziedzińcu przed katedrą św. Ludwika w Wersalu, gdzie zebrało się do 1 000 wiernych."
https://www.pch24.pl/francja--publiczna-modlitwa-wokol-zamknietych-swiatyn,79816,i.html#ixzz6eLtt4SNr

  A czy wtedy hierarchowie w Polsce staną w obronie katolików, by mogli mieć dostęp do sakramentów, czy też dla świętego spokoju zgodzą się na wszelkie ograniczenia i będą oczekiwali od księży ich egzekwowania?

Biskupi, w większości, zamiast uświadomić wiernym, czym jest życie ziemskie i co jest jego prawdziwym celem, głównie nawołują do respektowania reżimu sanitarnego. A więc pasterze zamiast nawoływać do nawrócenia w czasach zarazy, nawołują do ratowania zdrowia (co jest zadaniem rządu). Nie korzystają z szansy by pociągnąć ochrzczonych (a obojętnych) do Boga.

W wielu polskich szpitalach nadal nadmiernie ograniczane jest prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej, a zbyt daleko idące restrykcje naruszają przepis konstytucji o wolności sumienia i religii, oraz prawa do korzystania z pomocy religijnej, a przecież łaska Boża może uleczyć.

Lęk, który ogarnął świat, nie powinien ogarniać też Kościoła. Jego drogą i ratunkiem jest Chrystus. Będziemy obchodzić święto Chrystusa Króla Wszechświata, o którym mówi Pius XI.

Papież Pius XI (i Kościół) nauczał, że wszelka władza, również ziemska i doczesna, poddana jest władzy Kościoła.  Skoro wszelka władza pochodzi od Boga (a Kościół jest głosem Boga na ziemi), to również władza świecka, co do zasady, podlega osądowi Kościoła.

Przeciwstawienie polityki i religii, władzy świeckiej i religijnej musi prowadzić do wyrugowania Boga ze świata publicznego. Jeśli władza publiczna z natury nie ma nic wspólnego z władzą religijną, jeśli na władzy nie spoczywa obowiązek posłuszeństwa prawdzie, władza wyradza się. Drugą konsekwencją musi być wewnętrzna sekularyzacja Kościoła:władza religijna nie może narzucać religii swoim wyznawcom. Odrzucenie związku władzy i prawdy jest błędem fundamentalnym. Prawda religijna i moralna nigdy nie narzuca się mocą samej prawdy, ale zawsze za pośrednictwem świadków i autorytetu. Prawda bez stojącego za nią autorytetu umiera. Autorytet nie oparty na prawdzie wali się (patrz P. Lisicki „Dogmat i tiara”).

Obecnie to wygląda, że Kościół podlega władzy świeckiej i pokornie tę podległość przyjmuje, uznając, że zdrowie i życie ziemskie są najważniejsze. Oznaczo to, że w Kościele zapanował duch tego świata, przed czym ostrzegał św. Jan w Ewangelii. W związku z tym warto wysłuchać rozmowy z P. Lisickim o kryzysie Kościoła i co można w tej sytuacji zrobić:

(od 32 min., bo wcześniej mowa jest o tzw. strajku kobiet).

Czas więc powrócić m.in. do nauczania encykliki Piusa XI „Quas primas”:

Do wszystkich Czcigodnych Braci Patriarchów, Prymasów, Arcybiskupów, Biskupów i innych Ordynariuszów, którzy pozostają w pokoju i jedności ze Stolicą Apostolską. O ustanowieniu święta Naszego Pana Jezusa Chrystusa Króla

Czcigodni Bracia,

Pozdrowienie i błogosławieństwo Apostolskie!

W pierwszej Encyklice, wydanej na początku Naszego Pontyfikatu do wszystkich Biskupów, zastanawiając się nad najważniejszymi przyczynami nieszczęść i patrząc, jak te nieszczęścia ciężko przygniatają ludzi i jak ludzie z nimi się zmagają, nie tytko - jak wiadomo - zaznaczyliśmy otwarcie, że tego rodzaju wylew zła dlatego nawiedził świat cały, gdyż bardzo wielu usunęło Jezusa Chrystusa i Jego najświętsze prawo ze swych obyczajów, z życia prywatnego, rodzinnego i publicznego; lecz także wskazaliśmy, że nadzieja trwałego pokoju dotąd nie zajaśnieje narodom, dopóki jednostki i państwa wyrzekać się będą i nie zechcą uznać panowania Zbawiciela naszego. Wzywając tedy do szukania pokoju Chrystusowego w Królestwie Chrystusowym, zapowiedzieliśmy, co zamierzamy uczynić, o ile Nam to będzie dane: mówiliśmy mianowicie, że w Królestwie Chrystusowym nie możemy skuteczniej przyczynić się do odnowienia i utrwalenia pokoju, jak przywracając panowanie Pana naszego. Tymczasem jaśniejszą nadzieję lepszych czasów obudził w Nas, czy to dopiero początkowy czy to już silniej rozbudzony zapał, jaki ogarnął narody dla Chrystusa i dla Jego Kościoła, tego jedynego sprawcy zbawienia; stąd też można było wnioskować, że przygotowuje się i dojrzewa powrót do posłuszeństwa u wielu z tych, którzy, wzgardziwszy panowaniem Odkupiciela, stali się wygnańcami z Jego Królestwa.

i dalej:

https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pius_xi/encykliki/quas_primas_11121925.html

Zb.

 
Zobacz równiez:

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.