Projekt bezkarności władzy wraca do Sejmu - ostrzegamy przed zmianą ustawy w.s COVID 19
data:15 września 2020     Redaktor: Redakcja

16.09  - aktualizacja z video
Druk nr 539 - sejm.gov.pl  - jest  procedowany w sejmie 16 września


14:47 Wicemarszałek Zgorzelski zamknął dyskusję. Ustawa COVID-owa zostanie skierowana do komisji, która zajmie się złożonymi poprawkami.
14:45 Milczanowska przypomina, że klub PiS złożył poprawkę do przepisu o bezkarności urzędniczej. Ma on nie mieć zastosowania w przypadku dążenia do uzyskania korzyści majątkowej.
14:37 Zakończyła się seria pytań. Na sali nie ma żadnego z przedstawicieli rządu. Odpowiedzi udzieli przedstawicielka klubu PiS Anna Milczanowska.
14:29 Ten przepis będzie matką tysiąca afer w Polsce - uważa poseł Sławomir Nitras (KO). - Wykorzystujecie COVID do tego, żeby wywołać bezkarność. Będziecie sądzeni jako zorganizowana grupa przestępcza, Bóg mi świadkiem - mówił polityk. [za onet.pl]
-----------------------------------
USTAWA o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - budzi uzasadniony niepokój społeczny.
Solidarna Polska nie poprze projektu, który znalazł się w porządku obrad jutrzejszego posiedzenia - podaje onet.pl
Dlaczego w większości mediów panuje cisza w tej kwestii?
Poniżej projekt ustawy i komentarz prawników.
 
[...]- Nie poprzemy żadnej formy bezkarności za popełniane przestępstwa. Obowiązkiem funkcjonariusza publicznego jest przestrzeganie prawa, a nie poszukiwanie drogi na skróty. Jeśli potrzebne jest usprawnienie procedur, potrzebne są zmiany legislacyjne, ale nie takie jak ta, która ma być procedowana. My jako Solidarna Polska będziemy przeciw. - mówi Onetowi Janusz Kowalski, poseł Solidarnej Polski.

Projekt
 
Art. 1. W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:
1) po art. 10c dodaje się art. 10d w brzmieniu:
„Art. 10d. Nie popełnia przestępstwa, kto w celu przeciwdziałania COVID-19 narusza obowiązki służbowe lub obowiązujące przepisy, jeżeli działa w interesie społecznym i bez naruszenia tych obowiązków lub przepisów podjęte działanie nie byłoby możliwe lub byłoby istotnie utrudnione.”;
2) w art. 36:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Przepisy art. 4-5, art. 6 ust. 1, art. 7b, art. 7d, art. 8, art. 10-10c, art. 11-11c, art. 12, art. 12b, art. 13, art. 14-14b i art. 14h tracą moc po upływie 180 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.”,
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Przepis art. 3 traci moc po upływie roku od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.”.
Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Należy zauważyć, że zgodnie z obowiązującą w Kodeksie karnym zasadą, wyeksplikowaną w art. 4 §1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. –Kodeks karny (Dz. U. z 2019r. poz. 1950 i 2128 oraz z 2020 r. poz. 568, 875 i 1086), sąd stosuje ustawę obowiązującą w momencie orzekania, chyba że poprzednia ustawa jest względniejsza dla sprawcy. Nie pozostawia to wątpliwości, że proponowany przepis znajdzie zastosowanie do czynów popełnionych także przed wejściem w życie tego przepisu. Nie można uznać, że względniejsze dla sprawcy będą przepisy inne niż te, które wyłączają przestępność jego czynu, o ile w danej sprawie spełnione zostały stosowne przesłanki.- za gazetaplus.pl
 
Wszystkie niezależne od Państwa podmioty poproszone o opinię w ramach koniecznych konsultacji wyraziły najwyższy sprzeciw wobec niebezpiecznych zapisów ustawy - poniżej wykaz! Na tym tle wyróżnia się jedynie opinia Konfederacji Lewiatan - chodzi o zawarte tam "aspekty telekomunikacyjne".
 
Lista powiązanych dokumentów
DataTytuł
2020-08-12Do druku nr 539 - opinia BAS
2020-08-14Do druku nr 539 - opinia Konfederacji Lewiatan
2020-08-14Do druku nr 539 - opinia BCC
2020-08-24Do druku nr 539 - opinia PG RP
2020-08-19Do druku nr 539 - opinia NRA
2020-08-19Do druku nr 539 - opinia OPZZ
2020-09-08Do druku nr 539 - opinia NSZZ Solidarność
 
Na przytoczenie zasługuje opinia Naczelnej Rady Adwokackiej, która nie pozostawia przysłowiowej suchej nitki na projekcie :
[...]
Projektowany art. l Od opiera się na błędnym założeniu, że samo przeciwdziałanie COVID-19 stanowi dobro zajmujące najwyższe miejsce w hierarchii dóbr prawnych. Tymczasem, działanie takie nie stanowi dobra prawnego, lecz faktyczne narzędzie ochrony dóbr prawnych, a zwłaszcza zdrowia i życia.[...]
IV. Konkluzja Z podanych powyżej względów projektowany art. l Od ustawy - o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-I 9, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zasługuje na jednoznacznie negatywną ocenę. Ustanowienie kontratypu dedykowanego działaniom podejmowanym w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 przedstawia się jako zbędne. Równocześnie, projektowane rozwiązanie stanowiłoby podstawę do legalizacji takich przypadków naruszeń norm prawnych, w których poświęcenie dobra prawnego nie byłoby działaniem optymalnym. Legalizacji podlegałoby bowiem takie poświęcenie dobra prawnego, którego można było uniknąć, poświęcenie dobra narażonego na bezpośrednie niebezpieczeństwo dla ochrony dobra narażonego jedynie abstrakcyjnie, jak i poświęcenie dobra o wyższej wartości dla ochrony dobra o wartości niższej.
Autor: adw. dr Michał Galęski
 
O tym od 7 minuty w programie:
https://wrealu24.tv/film/braun-u-roli-ostro-o-szumowskim-maseczkach-i-pandemii-covid-telefony-od-widzow-na-zywo


Materiał filmowy 1 :

Materiał filmowy 2 :


Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.