RKW: II TURA Wyborów zgłoszenia naruszeń wyborczych - aktualizacja na bieżąco
data:28 czerwca 2020     Redaktor: Redakcja

Alarmowe telefony RKW przyjmują zgłoszenia:
695 726 149,
792 079 890,
782 579 729,
782 572 120,
782 597 077,
667 324 761,
667 324 763,
728 299 623.
Zgłoszenia nieprawidłowości i naruszeń prawa wyborczego podczas wyborów Prezydenta RP z terenu Warszawy i okolic oraz z zagranicy także na: pawel.zdun@ruchkontroliwyborow.pl
Zgłoszenia z pozostałych rejonów Kraju na: koordynator.krajowy@ruchkontroliwyborow.pl
Jesteś Patriotą - interweniuj w uzasadnionych przypadkach!
Pilnujmy uczciwości wyborów!

 
Większość zgłoszeń się powtarza, tj. dotyczą podobnych problemów. Skala naruszeń prawa jest spora a na razie nie widać, aby państwo czy PKW podjęły jakieś środki zaradcze. Cytujemy:
 
- oglądając filmy na youtube w dniu dzisiejszym znalazłam ten o to film: https://youtu.be/REPvwh4RFkA?t=631
W powyższym linku jest już odniesienie do początku fragmentu, który uważam za naruszenie ciszy wyborczej. Kobiety występujące w filmie opisują kandydatów z imienia i nazwiska, mówią o ich kampaniach wyborczych oraz to komentują. Trwa to co najmniej kilka minut.
Film został dodany w dniu dzisiejszym tj. 11.07.2020r. w serwisie YouTube na kanał "OMatkoiCórko!!!" i tytuł filmu to:"PAZNOKCIE - podcast - TRUDNE TEMATY". Fragment o którym mowa zaczyna się około minuty 10:40.
 
- Chciałbym zgłosić Panią przewodniczącą wyborczej komisji obwodowej(...) Jest to Pani, która na swoim portalu społecznowym w sposób nachalny promuje jednego kandydata i istnieje podejrzenie, że może fałszować wyniki [te same zarzuty dotyczą kolejnych osób- red.]
 
- Wałbrzych ul. Samosierry.
Dzisiaj pan zasiadający w komisji wyborczej nie zachowuje żadnych norm sanitarnych
 
- zarówno dzisiaj (podczas głosowania w 2. turze wyborów), jak i 2 tygodnie temu (podczas głosowania w 1. turze wyborów) w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 209 w Poznaniu zostały mi wydane karty bez pieczęci Obwodowej Komisji Wyborczej, co jednakże zdążyłam zauważyć, zwracając uwagę tej samej Członkini Komisji, która mi karty wydawała. Niestety nie pomyślałam o zrobieniu zdjęć w obu przypadkach - piszę jednak maila do Państwa, aby zwrócić uwagę na takie powtarzające się "błędy".
 
- W nocy zostały zniszczone 3 bilbordy Prezydenta Andrzeja Dudy w Inowrocławiu (woj. kujawsko pomorskie) na ulicy Św. Ducha 71
 
- Szanowni Państwo. Proszę o szczególne zwrócenie uwagi na protokół oraz listy ze spisu komisji nr 19 w Łodzi. Urząd miasta Łodzi potwierdził moje dopisanie do spisu wyborców, jednak nie znajdowałem się na żadnej liście. Po telefonicznym kontakcie przewodniczącego komisji zostałem dopisany do listy, która nie zawierała pieczęci. Po mojej interwencji przewodniczący komisji przystawił pieczęć.
 
- liczne zgłoszenia dotyczące łamiących ciszę wyborczą publikacji na Facebooku i innych mediach społecznościowych- dotyczy obu stron politycznych
 
-
Szanowni Państwo, chciałem zgłosić dość nietypowa sytuację związaną z drugą turą wyborów prezydenckich 2020. Robię to w imieniu mojej matki (...). Po dotarciu do lokalu wyborczego numer 3 przy ulicy Oporowskiej w Kutnie okazało się, że matka moja jest wykreślona ze spisu wyborców.  Zapytaliśmy o powód takiego stanu rzeczy. Odpowiedz brzmiała:
/Zarejestrowała się pani do spisu wyborców w Warszawie Praga Południe./ Tyle, że świadomej i dobrowolnej rejestracji nie było. Moja matka była w Warszawie 07.07.2020 na zastrzyku z przyjęciem do szpitala (Wojskowy Instytut Medyczny, Szaserów 128) i wypisem tego samego dnia. Rodzi się pytanie kto dopisał się do spisu wyborców w Warszawie wykorzystując dane mojej matki i w jakim celu to zrobił. Jeszcze mógłbym zrozumieć procedurę ułatwienia głosowania osobom w przypadku długiego pobytu w szpitalu poza miejscem zamieszkania, ale tylko przy świadomym i  dobrowolnym dopisaniu się do listy. Czy w tym wypadku ktoś w Warszawie nie odda głosu w imieniu mojej matki? Pytanie czy jest to przypadek odosobniony czy świadoma próba fałszowania wyborów? Proszę o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.
Zgłoszone do: Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi
 
- Zgłaszam bezprawne dysponowanie dowodem osobistym podczas I tury wyborów prezydenckich.
Mój ojciec (...) do dnia 26 czerwca przebywał w szpitalu Biegańskiego w Łodzi. Po wypisaniu ze szpitala został przewieziony karetką do domu ze względu na jego stan. Po 28 czerwca moja mama zauważyła brak dowodu osobistego ojca w dokumentach przekazanych przez szpital. Po konsultacji telefonicznej ze szpitalem odebraliśmy dowód osobisty ojca 3 lipca.
W dniu 10 lipca moja mama wybrała się do urzędu gminy w Pęczniewie z zamiarem pobrania karty do głosowania dla mojego ojca, celem zagłosowania 12 lipca.
Ku jej zdziwieniu poinformowano ją, że mój ojciec został zgłoszony do głosowania w Łodzi (nikt nie wyraził na to zgody). Najprawdopodobniej obca osoba zagłosowała w imieniu mojego ojca w Łodzi. Zastanawiający jest fakt, iż w piątek 26 czerwca ojciec wyszedł ze szpitala a głosowanie odbyło się dwa dni później. W tym czasie ktoś bezprawnie dysponował dowodem osobistym mojego ojca.
 
- Dzień dobry, chciałbym zgłosić następujący problem w działaniu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 148 w Bydgoszczy, ul. Modrakowa 42A.
Podczas pierwszej tury wyborów dnia 28.06.2020 r. o godzinie około 20:53 udałem się do swojego OKW celem oddania głosu. Okazało się, że w miejscu na mój podpis, widnieje już inny. Początkowo poinformowano mnie, że nie zostanie mi wydana karta, gdyż ważny głos w moim imieniu został już oddany, co było niemożliwe, gdyż chwilę wcześniej wróciłem z wakacji. Dopiero po mojej reakcji, nie zgodziłem się na takie rozwiązanie sytuacji, został wezwany przewodniczący, który zdecydował, że tamten podpis zostanie wykreślony, a obok podpiszę się ja. Tak też uczyniłem. Karta została wydana, głos oddany. W trakcie narzeczona zapytała co w tej sytuacji stanie się z nadmiarowym głosem. Nikt nie udzielił odpowiedzi.
Dzisiaj podczas drugiej tury wyborów, zadałem to samo pytanie, tej samej komisji i powiedziano mi, że nadmiarowa karta nie stanowiła problemu i ilościowo wszystko się zgadzało.
 
Moje zastrzeżenia co do pracy komisji:
1. Członkowie komisji, nie wiedzieli, co zrobić w sytuacji, kiedy ktoś inny podpisał się w moim miejscu. Nie próbowano wyjaśnić sytuacji, a raczej mnie zbyć.
2. Podczas pierwszej tury nie sprawdzono dokładnie mojego dowodu osobistego, w szczególności nr pesel. Pani tylko zerknęła na zdjęcie.
3. Pokazano mi całą kartę z podpisami, tym samym dając do wglądu dane osobowe innych osób. Zarówno w pierwszej i drugiej turze.
4. Mimo mojej dociekliwości podczas drugiej tury i zapytania co stało się z nadmiarową kartą, udzielono mi odpowiedzi, która wzbudziła moje zastrzeżenia: odniosłem wrażenie, że skoro ilość kart się zgadzała to bezprawnie usunięto jeden głos z urny. Przez co komisja straciła w moich oczach całą wiarygodność, zwątpiłem również co do prawdziwości wyników wyborów.
 
- Dzień dobry. Na stronie fakt.plw dzisiejszym artykule zatutułowanym "Wybory prezydenckie 2020. Polacy wybierają prezydenta. Tak przebiega głosowanie" pojawiła się fotografia przedstawiająca Donalda Tuska wraz z rodziną, a na pierwszym planie plakat wyborczy jednego z kandydatów.
Link do artykułu:
Link do zdjęcia:
 
- W dniu dzisiejszym tj 12-07-2020 r około godziny 16 w lokalu wyborczym Dębogórze Gmina Kosakowo powiat Pucki doszło do nieprawidłowości podczas oddawania głosu w wyborach na urząd prezydenta RP.
 
W miejscu gdzie powinien znajdować sie mój podpis znajdował sie podpis innej osoby ,rzekomo mojego ojca , wiadomo mi że ojciec mój nie brał udziału w dzisiejszym i poprzednim głosowaniu.
 
Na liście w którym znajdują się podpisy osób biorących udział głosowaniu.
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
I tura
 
Zgłoszenia do RKW:

Napływają pierwsze zgłoszenia, szczególnie z Warszawy,
oto przykładowe:
- koszulki osób wchodzących do lokali wyborczych z napisem Kon-sty -tu -cja - brak reakcji komisji
- brak maseczek osób glosujących - brak reakcji komisji.
Na pytanie do Przewodniczącej, DLACZEGO NA TAKIE ZACHOWANIE brak jest jakiejkolwiek reakcji komisji,  udzielona została informacja, że w takich wypadkach zalecono "z góry"- przez Delegaturę KBW i  Obwodową Komisję Wyborczą, by NIE INTERWENIOWAĆ! To skandal!
Powyższą informację wysyłamy bezpośrednio do PKW-KBW wnosząc o natychmiastową interwencję.
Przypominamy:
Agitacja wyborcza zabroniona jest w lokalu wyborczym oraz na terenie całego budynku, w którym ten lokal się znajduje. Przyjście do lokalu wyborczego np. w koszulce bądź czapce zachęcającej do głosowania na konkretnego kandydata, jest złamaniem ciszy wyborczej.
 
Istotne zgłoszenia napływające w ciągu całego dnia:
 
- OKW 731 Warszawa BEMOWO - wydano do głosowania z zaznaczonym kandydatem (Robert Biedroń). Komisja usiłowała wmówić wyborcy, że to on zagłosował. Wyborca nie ustąpił i uzyskał czystą kartę!
 
-  brak możliwości wzięcia udziału w głosowaniu przez osoby niepełnosprawne ruchowo oraz mające trudności z poruszaniem się w miejscowości Olbierzwice gmina Klimontów woj. Świętokrzyskie.
 
- W OKW 216 w Krakowie sporo kart w urnie jak i przekazywanych do głosowania nie miało czerwonej pieczęci okręgowej komisji wyborczej.[wiele podobnych zgłoszeń z całej Polski]
 
- Wrocław: brak możliwości oddania głosu mimo wcześniejszego zgłoszenia wniosku o dopisanie do spisu wyborców na stronie  https://www.gov.pl [wiele podobnych zgłoszeń z całej Polski]
 
- brak możliwości głosowania w rodzimej OKW w Warszawie osoby, która opuściła szpital i nie została skreślona z obwodu zamkniętego; przewodniczący komisji stwierdził jedynie wykreślenie ze spisu wyborców i nie podjął kroków wyjaśniających; po interwencji RKW osoba ta przedstawiła wypis ze szpitala i została dopisana do listy wyborców.
 
- nieodbieranie zaświadczeń o prawie do głosowania w Krakowie, co może skutkować PONOWNYM ODDANIEM GŁOSU w innej komisji
 
- Łowicz: na karcie nie było pieczęci obwodowej komisji wyborczej; głos będzie zatem nieważny
 
- w lokalu wyborczym we Wręczycy Wielkiej (woj. śląskie) komisja wydaje karty do głosowania bez prośby o okazanie dowodu osobistego
 
- zgłoszenia związane z łamaniem ciszy wyborczej w dzielnicy Warszawa-Wawer.
 
- nieprawidłowości w komisji 219 we Wrocławiu mieszczącej się w szkole podstawowej nr 113 przy ul. Zemska 16a . Podczas podpisywania spisu wyborców wyborca przy swoim nazwisku zauważył podpis innej osoby.
" Pani z komisji twierdziła, że ktoś się pomylił i kazała się podpisać w rubryce UWAGI . Na moja prośbę podszedł do nas przewodniczący komisji , który tak naprawdę nie wiedział co zrobić . W końcu podpisałem się i została wydana mi karta do głosowania . Pewnie przemilczał bym ten fakt ale ta sama sytuacja dotyczy mojej żony."
[tego typu zgłoszeń jest więcej]
 
- brak możliwości głosowania w Warszawie  po zarejestrowaniu się poprzez
https://warszawa19115.pl/-/wpisanie-do-rejestru-wyborcow
 
o dalszych naruszeniach i przestępstwach powiadomimy wkrótce.
 
Załoga RKW

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.