Mater Fatima: 10 wskazówek na trudne czasy
data:19 marca 2020     Redaktor: Anna

Nazywam się Hector Ramirez, jestem księdzem katolickim, głównym koordynatorem projektu Mater Fatima. Obecnie jestem w Fatimie. Przyjechałem tu by podziękować Najświętszej Dziewicy za wielkie wydarzenie jakim był Światowy Różaniec, trwający od lutego zeszłego roku, który zjednoczył w modlitwie największą liczbę ludzi w historii Kościoła na 100-lecie odejścia do nieba Hiacynty Marto.. Przybyłem tu także, by zapytać Matkę Bożą o to, co wszyscy nosimy dziś w sercu: Matko, co mamy czynić wobec rzeczywistości, która nas dziś otacza. I Matka Najświętsza mówi nam to, co powiedziała na Weselu w Kanie Galilejskiej: „Zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie”. Jezus, ma dla nas odpowiedź. Chcemy dać wam 10 wskazówek na te trudne czasy. Wszystkie zawarte są w objawieniach i w orędziach fatimskich. (…)

W czasach kryzysu wobec którego staje dzisiaj ludzkość, katolicy mają przyjąć postawę, jakiej oczekuje od nich Bóg. On Niego otrzymaliśmy sakrament chrztu, Ducha Świętego, Najświętszą Dziewicę Maryję… mamy wszystko, by odpowiedzieć na tę trudną sytuację, w której się obecnie znajdujemy. Dzieci z Fatimy żyły podczas I wojny światowej, umarły w czasie zarazy, tzw. hiszpańskiej febry, która była konsekwencją I wojny światowej.  A jednak potrafiły dzielnie i do końca wypełnić swoją misję w sytuacji w jakiej się znalazły. (…)
Jakie są przyczyny sytuacji, w której się znaleźliśmy? Powiem o tym z punktu widzenia kapłana.
Są 3 przyczyny obecnej sytuacji:
1. Szatan. I mówi o tym Pismo Święte. Musimy zrozumieć, że przyczyną tego wszystkiego jest szatan. Celem jego konkwisty nie jest śmierć ludzkości z powodu COVID 19, ale śmierć wiary. Wiara na świecie gaśnie! Kościoły są zamykane. Już nie odprawia się Eucharystii. Ludzie nie otrzymują już sakramentów, które potrzebują, aby żyć w świętości , aby oddać chwałę Bogu, aby wypełnić swoją misję i wejść do Nieba. Wielu pasterzy boi się, brakuje odwagi, heroizmu, o które Bóg nas prosi.
2. Drugą przyczyną jest ciało, jak mówi Pismo Święte, czyli nasz grzech. Chrystus nie jest już w centrum naszego życia. Uznajmy to. Zróbmy rachunek sumienia i przyznajmy, że u większości z nas Chrystus nie jest na pierwszym miejscu w naszym życiu. Miejsce to zajmuje nasza pycha, duma, miłość własna ze wszystkimi konsekwencjami prowadzącymi do śmierci duszy i ciała.
3. Trzecia jest świat. Św. Jan Paweł II już nas ostrzegł w 1988 roku, mówiąc o Europie ale także o świecie, że żyjemy w czasach cichej apostazji. Spełniły się jego słowa. Świat w sposób wolny oddala się od Boga. Papież Benedykt XVI także nas ostrzegał, że największym problemem obecnych czasów jest brak wiary i świat przeżywa eklipsę kulturową Boga.

Przejdźmy teraz do rozwiązań: Na tę sytuację jest jedno rozwiązanie, które ma 10 punktów.
Wobec odrzucenia i pogardy jaką świat ma wobec Boga oraz grzechu będącego konsekwencją wszelkiego zła, odpowiedzią jest MIŁOŚĆ. Mówi o tym św. Jan apostoł. Bóg jest Miłością. Jeśli chcemy aby Bóg był Królem świata i uwolnił nas od tej ciężkiej sytuacji, powinniśmy wrócić do Miłości. Dam wam 10 ścieżek:
1. Msza święta. Trzeba odprawiać Msze Święte z ludem, tam gdzie można i kiedy można. Gdzie nie można celebrować Mszy świętej, należy czekać i włączać się w Msze święte poprzez media. Natomiast nie wolno nie uczestniczyć w codziennej Mszy świętej. Od dziś mam się zapytać: co mam czynić, by móc uczestniczyć w codziennej Mszy Świętej. Tymczasowo można uczestniczyć we Mszy św. w domu, ale gdy minie zagrożenie, wszyscy powinniśmy chodzić na Mszę świętą codziennie! Należy przyjmować Komunię świętą w stanie łaski uświęcającej i jak minie zagrożenie, przyjmować Komunię Świętą do ust i na kolanach (jeśli jest to możliwe). Powinny powrócić klęczniki. Punktem centralnym jest uznać ,że Bóg Jezus Chrystus prawdziwie jest obecny w Eucharystii i ten gest uklęknięcia w momencie przyjmowania Komunii Świętej jest dla Boga bardzo ważny. Tym gestem pokazujesz, że adorujesz Boga.
2. Adoracja. Prawdą jest, że powiedziano nam księżom, byśmy nie odprawiali Mszy świętej z ludem, ale nie powiedziano nam, abyśmy pozamykali kościoły. Kościoły mają być otwarte. Tabernakula dyspozycyjne. Zapraszam wszystkich księży, aby wystawiali Najświętszy Sakrament i adorowali na zmiany. Jak zagrożenie minie, wszyscy katolicy powinniśmy adorować Najświętszy Sakrament przez godzinę codziennie. Zwołujcie wiernych na adoracje! To nie zaraża wirusem COVID 19! Tym, co zaraża wirusem jest bliskość osób. Możemy być w kaplicy 20-30 osób odseparowanych od siebie na 3-4 metry. W czasie adoracji może spłynąć na nas wielka obfitość łask. Bardzo ważnym jest teraz, by Eucharystia jaśniała obecnością Chrystusa. Gratuluję wszystkim tym kapłanom, którzy wyprowadzili Najświętszy Sakrament na ulice miast., bez procesji, bez wiernych.. Jezus idzie ulicami i oczyszcza powietrze, błogosławi domy i rodziny. Kapłani, bądźcie kreatywni! Nie bójcie się! Jezus nie obrazi się, jak wyjdziecie z Nim na ulice i będzie błogosławił swoje dzieci w potrzebie. Musimy trwać na nieustannej Adoracji.
W Wielki Czwartek Mater Fatima wzywa cały świat do zjednoczonej modlitwy różańcowej na godzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu.
3. Różaniec. Modlitwa różańcowa najlepiej w rodzinie. Odmawiać i rozważać 20 tajemnic. Rozmiłować się w Różańcu. Kontemplować Chrystusa oczami Maryi. To znaczy odmawiać różaniec.
4. Spowiedź. Wszyscy jesteśmy narażeni na zarażenie się wirusem i każdy może umrzeć. To czas, kiedy należy zastanowić się nad własnym życiem. Jakie jest moje serce, moja dusz? Jeśli stanę przed Chrystusem, co Jemu przedstawię: czy będzie to moje serce pełne pokoju, czy obrazy Boga?  Zachęcam do przygotowania się do spowiedzi generalnej. Jest to bardzo ważne, abyśmy byli gotowi stanąć przed Bogiem z pokojem w sercu. Pasterze! Nikt nie powiedział nam, byśmy pozostawali w domach! Możemy chodzić do domów i spowiadać rodziny, które nie mogą wyjść. Ja chodzę i jest to dla mnie wielką łaską a dla ludzi radością. Czy Pismo Święte nie mówi, że pasterz ma iść i szukać zagubionej owcy? Teraz jest ten moment, by wyjść i szukać zagubionej, potrzebującej ratunku owcy! A jeśli idziesz do chorego, to po to by zanieść mu pokój, aby odzyskał pokój!
5. Modlitwa papieża Leona XIII do Św. Michała Archanioła. Codziennie odmawiać tę modlitwę pełną, całą. Dlaczego? Bo ta modlitwa wyrzuca szatana precz. Powodem sytuacji jakiej doświadcza teraz świat jest szatan, który chce zniszczyć ciało i duszę człowieka. Dlatego modlitwa ta musi powrócić do naszych kościołów, parafii, rodzin. Ksiądz może odmawiać tę modlitwę w kościele z niewielką grupą wiernych codziennie. A świeccy mogą odmawiać ją indywidualnie, codziennie. Jest to też modlitwa uwolnienia. Mater Fatima zaprasza wszystkich do tworzenia grup nieustannej modlitwy, tzw. Jerycha. Nieprzerwanie, przez 7 dni modlimy się różnymi modlitwami, przede wszystkim Różańcem  i przed Najświętszym Sakramentem, odnawiając nasze obietnice chrzcielne, bo sakrament chrztu jest naszą siłą. Modlimy się tak przez 7 dni bez przerwy i modlitwa ta będzie chronić nasze ciało, naszą duszę, rodzinę, nasze kraje i nasz kościół katolicki.

6. Wynagradzanie za grzechy własne i naszych braci. Jest 5 grzechów, które najbardziej ranią Serce Boga. Jest ich oczywiście dużo więcej, ale te 5 jest najbardziej raniących. Mam przepraszać za nie Boga, jeśli popełnili je inni lub ja sam.  Jeśli uda nam się z łaską Bożą wyjść z tych grzechów, to na nowo rozpoczynamy walkę z nimi bez wytchnienia, bez odpoczynku, aby nie powrócić do nich, by się nie powtórzyły. Zapewniam was, że przyczyna duchowa tego zła jest w tych 5 grzechach. Są nimi: 1. Profanacja, świętokradztwo i zniewagi, jakie otrzymuje Chrystus w Eucharystii. To bardzo ciężki grzech. Także bluźnierstwa. 2. Aborcja, eutanazja, śmierć niewinnych jest obrazą Boga, który jest dawcą życia. 3. Grzechy osób konsekrowanych: biskupów, kapłanów, zakonników i zakonnic. Jesteśmy tymi, którzy mają dawać przykład wszystkim duszom jak kochać Boga a też Go obrażamy i mamy wynagradzać Bogu za grzechy, które popełniamy. 4. Grzechy w rodzinach takie jak rozwody, przemoc, brak miłości, harmonii, akceptacji.. Rodziny nie są już wspólnotami miłości lecz nienawiści, żalu i bólu dla wielu ludzi. 5. Grzechy wewnątrz kościoła katolickiego. Kościołowi dziś brakuje siły ewangelizacji. Chrystus nakazał nam ewangelizować świat, przez sakrament chrztu, głosząc nawracając i przyprowadzając z  powrotem do jedynego i prawdziwego Boga. Grzechy ciężkie,  które bardzo ranią Serce Boga , to także grzechy osób, które próbują zmieniać doktrynę i Ewangelię naszego Pana Jezusa Chrystusa. Za te grzechy trzeba wynagradzać.
7. Pokuta, ofiary i posty. To środki aby zatryumfowała na nowo miłość i dobrobyt na  świecie. O tym przypominała nam Matka Boża w Fatimie. To jest ta  droga. To walka duchowa. Te trzy elementy: post, pokuta i ofiara są, wraz z modlitwą, najpotężniejszą bronią by pokonać wroga duszy i ciała. Dlatego czynić pokutę, żałować za grzechy, i postanowić nie obrażać więcej Boga, przyjąć wszystkie cierpienia, które Bóg nam ześle, przyjąć je z miłością i dla dobra naszych braci. Post. Odmówić sobie jedzenia. To walka z samym sobą Po co? Aby zapanować nad sobą samym i oddać się Bogu.
8. Pismo Święte. Powrócić do czytania i rozważania Słowa Bożego codziennie. Spotkałem w moim życiu wiele ludzi owładniętych strachem, lękiem. Jak usunąć lęk z naszego życia? Słowo Boga daje odpowiedź, daje siłę i światło na czas ciemności, którego obecnie doświadczamy.
9. Naznaczyć parafie. Przede wszystkim kapłani mamy modlić się o uwolnienie w naszych parafiach. Wielu z nas ma świadomość, że parafie gdzie pracowaliśmy były wielokrotnie profanowane w przez różne celebracje, śluby obrażające Boga, kradzione Hostie, mógłbym wymieniać bez końca…. Tyle razy! Należy modlić się modlitwą o uwolnienie i naznaczyć okna i drzwi naszej parafii olejem egzorcyzmowanym. Jest to bardzo ważne, aby z naszych świątyń wyrzucić wszelkie zło, grzech i obecność naszego nieprzyjaciela, który wszedł do naszej parafii. Nie bójmy się zrobić to i uwierzyć w to, bo niektórzy księża nie wierzą, że jest to konieczne. Nie bójmy się. Zróbmy to. Z wrogiem nie ma żartów. To Bóg uwalnia nasze świątynie.
10. Poświęcenie się Najświętszemu Sercu Jezusa, Niepokalanemu Maryi i Najczystszemu  Sercu św. Józefa.  Rozpoczynamy 18 marca według metody Św. Ludwika Maria Grignon de Montfort, która jest wielki darem i łaską dla kościoła. Będziemy też rozsyłać grupy, żeby tworzyć Jerycha modlitewne z materiałami, które będziemy rozsyłać z Mater Fatima. Chciałbym teraz dodać wszystkim otuchy Słowem Bożym: Jezus mówi w  Ewangelii św. Marka: „Te znaki towarzyszyć im będą tym, którzy wierzą”. Pytanie jest więc: czy wierzymy? Jeśli wierzymy, to Bóg da nam to, co obiecał. Jezus powiedział też: Czy Syn Człowieczy znajdę jeszcze wiarę na ziemi jak przyjdzie? To jest pytanie, które muszę sobie zadać. Czy jest we mnie wiara żywa, głęboka i działająca? W moje Imię będą wyrzucać złe duchy, będą mówić nowymi językami, będą brać węże do rąk i jeśli wypiją coś zatrutego, nie wyrządzi im szkody, będą kłaść ręce na chorych a oni odzyskają zdrowie. Tak mówi Słowo Boże.
Te 10 kroków, które chcemy przejść zawierzymy naszej Matce i Pani z Fatimy. Niech Ona nas poprowadzi swoją mądrością i matczyna czułością. Polecamy się też Małym pasterzom z Fatimy, którzy także żyli w trudnych czasach i potrafili przez nie przejść. Franciszku i Hiacynto Marto, módlcie się za nami!
Podaje moje dane dla tych wszystkich osób, które będą  chciały pomóc nam, włączyć się w Mater Fatima i  rozpowszechniać aby stało się to prawdą. By tryumf Niepokalanego Serca Maryi  nastąpił jak najszybciej i by  miłość Chrystusa zakrólowała ponownie w naszych sercach, a szatan więcej szkody nam nie wyrządzał.
Mój numer telefonu:34 615 76 51 44
e-mail: padrehectorramirez @gmail.com
Błogosławię was błogosławieństwem kapłańskim.


Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.