Bożena Ratter: Zatraciliśmy jasne i stanowcze stanowisko względem historii Polski
data:03 stycznia 2020     Redaktor: Anna

Musimy mieć swój głos w tym międzynarodowym chórze, musimy się starać być słyszalnymi. Żeby prawda historyczna była wspomagana przez naszą narrację, bo inaczej będzie zwyciężała narracja rosyjska, niemiecka, wspólna coraz bardziej, i izraelska –Witold Gadowski uzupełnił swoją pozytywną ocenę reakcji Premiera Morawieckiego na słowa Putina.  
Wspólna z nimi jest  też narracja ukraińska i „ nasza ” rodzima polskojęzyczna, działająca na rzecz obcych interesów i ideologii.

Jacek Karnowski pisze o konieczności snucia opowieści nawołując do słuchania noblistki, „bardzo świadomej i aktywnej politycznie” (sic!), przytaczając jej wypowiedź: „Świat jest tkaniną , którą przędziemy codziennie na wielkich krosnach informacji, dyskusji, filmów, książek, plotek... kiedy zmienia się ta opowieść – zmienia się świat. Ten, kto ma i snuje opowieść –rządzi”.
Jacek Karnowski nie dodał, iż Olga Tokarczuk snuje opowieść na zamówienie zmieniających świat od dawna. Ich rządy dążą do zniewolenia i zniszczenia słabszych narodów, do zniszczenia tożsamości Europy opartej na cywilizacji łacińskiej. Negują prawo naturalne i chrześcijańską etykę szerząc cywilizację śmierci. Atakują Polskę jako ostatni bastion sprzeciwiający się temu.
 
Jest inny noblista, z którego emanowała miłość do wszystkiego, co polskie, którego wspaniałe powieści, artykuły w prasie, listy, referaty, spotkania…, utkały wizję świata wolności, na której wychowały się pokolenia Polaków będących w rękach niemieckich, rosyjskich, austriackich kolonistów i wpłynęły na ich wolę walki w obronie pokoju, o wolną, suwerenną Polskę, a potem na wysiłek odbudowy i zacne życie w zgodzie z Bogiem i bliźnim. Szkoda, że Karnowski nie posłużył się przykładem Henryka Sienkiewicza.
 
Jest też świat prawdy, rozumu, prawa, sprawiedliwości, miłości, wiary i odpowiedzialności za drugiego człowieka i ziemię, tkany w mediach katolickich na bardzo wysokim poziomie w oparciu o nauki wszelkie, w tym filozofię, teologię, etykę, prawo, psychologię…. W tym świecie nie ma prymitywnej agresji, dyskryminowania aż do wykluczenia (w tym fizycznego) wolnych i konsekwentnych w myśleniu, nie następuje deprawacja pojęć, języka i człowieka poczynając od niemowlęctwa. Wiedza, nauka, rozum oraz troska o człowieczeństwo i planetę nie są zastępowane absurdem i bełkotem. W tych mediach nie ma zakłamywania historii Polski i Polaków.
Dr Ewa Kurek odniosła się do twórczości noblistki. Gratulując nagrody i życząc sukcesów na niwie literackiej poprosiła, by Tokarczuk nie zajmowała się historią, bo się na niej nie zna, a czytelników - by tematykę historyczną jej powieści uznali za fantazję literacką.
 
Piotr Semka poleca książkę dr Andrzeja Krzystyniaka „Zwijanie polskości”. Zdaniem autora, politologa i historyka, Śląsk jest stopniowo odcinany od Polski. W woj. śląskim, w którym mieszka obecnie ponad 5 mln osób, nie ma instytucji – ani naukowej, ani też kultury – która zdecydowanie broniłaby polskości Śląska. Chyba najbardziej bulwersujące jest usuwanie pamiątek, które świadczą o polskiej historii. W 2013 roku między Mysłowicami a Sosnowcem usunięto tabliczkę upamiętniającą granicę trzech zaborów. Dziś można tam znaleźć informację, że na miejscu „stykały się granice trzech państw”. Wniosek? Śląsk nigdy nie był pod zaborami.
Czy zwijanie polskości następuje tylko na Śląsku? Które instytucje naukowe czy kulturowe bronią polskości Polski?
Serial „Szlakiem miejsc niezwykłych” finansowany przez MKiDN oraz Narodowe Centrum Kultury prezentuje pomniki historii czyli „grono najważniejszych obiektów o wartości materialnej i niematerialnej świadczące o dziedzictwie polskim”. Jaka jest narracja historii miasta Kwidzyń? Potężny zamek wybudowany przez zakon krzyżacki w XIV w. i gotycka katedra, to stolica biskupstwa pomezańskiego. Wnętrze katedry zniszczone w 1525 w chwili przejścia ostatniego biskupa na protestantyzm. Największym wydarzeniem jest odkrycie w 2008 roku krypty ze szczątkami trzech Wielkich Mistrzów Krzyżackich, „trzeci z nich to mistrz krzyżacki, który w 1410 roku ocalił Malbork przed Polakami”.
Podobna narracja w filmie "Miasta z popiołów". Poszukiwanie utraconej tożsamości współczesnych mieszkańców w rodowodzie krzyżackim i pruskim, miast, powrót pomników związanych z panowaniem zaborców, odwiecznych wrogów Polski. Historia niemieckich miast staje się polskim dziedzictwem.
W odcinku z serii "Polska z góry" prezentowany jest brodnicki park krajobrazowy oraz miasto leżące nad Drwęcą- Golub Dobrzyń. Jaka jest narracja? Przed wybuchem II wojny światowej połowę mieszkańców miasta stanowiła społeczność żydowska. Żydzi byli właścicielami większości budynków, wielu z nich zajmowało się kulturą, należeli do lokalnej elity i administracji. Wojna 1939 roku i jej konsekwencje, jak w wielu podobnych miastach, doprowadziły do całkowitej zagłady społeczności żydowskiej, zaniku architektonicznych i formalnych śladów judaistycznej kultury.
Nie wiadomo, kto tę wojnę wywołał, kto spowodował konsekwencje, jakie to konsekwencje doprowadziły do zagłady - wolne miejsce na wpisanie narracji Putina.
W Sieci Jan Rokita pisze o Brzozowie: „położonym w samym centrum Pogórza Dynowskiego, ciekawej krainy, która przez wieki pełniła funkcję „polskich kresów”. Droga numer 886, która prowadzi do Brzozowa wiedzie też na Sanok, który tak jak Przemyśl czy Lwów był już rzymskokatolicką (a to znaczyło polską ) wyspą na ziemiach etnicznie ruskich”.
Lwów był wieloetniczny i wielowyznaniowy i był jednym z tysięcy wieloetnicznych, wielowyznaniowych, ale wciąż polskich miast.
W wydanym we Lwowie w 1874 roku przez Władysława Rapackiego zarysie statystycznym pt." Ludność Galicji" znajduje się powiat Brzozów.
Według ostatniego spisu skład ludności w Galicji pod względem wyznań i narodowości był następujący:
obrz. łac. 51521 obrz. grec. 7694 ewangelików 11 żydów 3393 innych wyznań 1.
Dezinformacja jest jak kokaina - zwykł mawiać szef KGB Jurij Andropow. Gdy spróbujesz raz lub dwa razy, być może nie zmieni twego życia. Ale jeśli używasz jej codziennie, uzależnisz się i staniesz innym człowiekiem.
Mamy przestać być Polakami?
Nie możemy dopuścić do takiej sytuacji, w której będziemy się czuli gośćmi we własnym domu. Zatraciliśmy gdzieś jasne i stanowcze stanowisko względem historii Śląska oraz Śląska współcześnie – powiedział w wywiadzie dr Andrzej Krzystyniak.

Niestety, ani serial finansowany przez MKiDN "Szlakiem miejsc niezwykłych", ani serial "Miasta z popiołów" ( Konrad Adenauer Stiftung), ani serial "Polska z góry" nie zaliczają do pomników historii znajdującego się na terenie obecnej Ukrainy, Litwy, Białorusi, Łotwy itp. wielowiekowego polskiego dziedzictwa kulturowego, bez którego Polska byłaby nieliczącym się państewkiem. Historia polskich miast nie została uznana za polskie dziedzictwo.
Zatraciliśmy jasne i stanowcze stanowisko względem historii Polski.
 
Bożena Ratter

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.