KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA „NIE TYLKO GESTAPO I NKWD… ”
data:13 września 2019     Redaktor: Anna

Konferencja międzynarodowa „Nie tylko Gestapo i NKWD… Niemieckie i sowieckie instytucje i ich rola w represjach wobec obywateli polskich w latach II wojny światowej” – Warszawa, 17–18 września 2019
 
Przypadająca we wrześniu 2019 r. 80. rocznica wybuchu II wojny światowej stanowi kolejną okazję do podjęcia próby poszerzenia stanu naszej wiedzy o konsekwencjach tego wydarzenia. Były one rozmaite, ale trudno zaprzeczyć, że do najbardziej dramatycznych należały represje, których ofiarą padły miliony ludzi przez cały okres trwania wojny. Celem międzynarodowej konferencji organizowanej przez IPN jest zwrócenie uwagi na różne w formie działania represyjne stosowane przez III Rzeszę i Związek Sowiecki wobec obywateli polskich w latach II wojny światowej. Inicjowały je i realizowały nie tylko policje polityczne obu państw totalitarnych, lecz również inne formacje policyjne i paramilitarne, wojsko, sądownictwo, partie polityczne oraz administracja cywilna.
 

Miejsce konferencji:
Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki „Przystanek Historia” ul. Marszałkowska 21/25, Warszawa
 
PROGRAM
17 września 2019 r. (wtorek)
9.15–9.30 Otwarcie konferencji
 
9.30–10.30 Sesja I: Władze państwowe i partyjne – cz. 1.
 
Prof. Aleksiej W. Zacharczenko (Moskiewski Uniwersytet Pedagogiczny, Filia w Samarze), Uderzenie w ofiary: wektory stalinowskiej polityki w Polsce w latach 1939–1945
Prof. Mykoła Kuczerepa (Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki w Łucku), Radziecki reżim totalitarny na Wołyniu (1939–1941)
Dr hab. Sławomir Kalbarczyk (IPN w Warszawie), Biuro Polityczne WKP(b) i jego rola w represjach wobec obywateli polskich w okresie II wojny światowej
10.30–11.00 Dyskusja
 
11.00–11.15 Przerwa
 
11.15–11.55 Sesja II: Władze państwowe i partyjne – cz. 2.
 
Dr hab. Monika Tomkiewicz (IPN w Gdańsku), Niemieckie prawodawstwo na zajętych terenach wschodnich i jego wpływ na życie codzienne mieszkańców Komisariatu Rzeszy Ostland
Dr Mirosław Węcki (IPN w Katowicach), Fundament administracji okupacyjnej? Kierownicy grup miejscowych partii nazistowskiej w Katowicach i powiecie katowickim w okresie II wojny światowej
11.55–12.15 Dyskusja
 
12.15–13.15 Przerwa
 
13.15–14.15 Sesja III: Sądownictwo – cz. 1
 
Dr hab. Andriej Boljanowski (Narodowa Akademia Nauk Ukrainy), Praktyka ogłaszania wyroków śmierci na Wołyniu i w Galicji w drugiej połowie września 1939 r. – marcu 1940 r. w świetle dokumentów Rady Wojennej Kijowskiego Specjalnego Okręgu Wojskowego
Dr Konrad Graczyk (Uniwersytet Śląski), Przestępstwa wrześniowe w orzecznictwie Sądu Specjalnego w Katowicach
Prof. Włodzimierz Jastrzębski (Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy), W cieniu gilotyny. Polacy przed nazistowskim Trybunałem Ludowym
14.15–14.45 Dyskusja
 
14.45–15.00 Przerwa
 
15.00–16.00 Sesja IV: Sądownictwo – cz. 2
 
Dr Bogumił Rudawski (Instytut Zachodni w Poznaniu), Działalność Wyższego Sądu Krajowego w Poznaniu
Aleksandra Pietrowicz (IPN w Poznaniu), Orzecznictwo Wyższego Sądu Krajowego oraz sądów specjalnych w Poznaniu jako przykład represji wobec Polaków w okupowanej Wielkopolsce 1939–1945
Dr hab. Sylwia Grochowina (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Sąd Specjalny w Toruniu (Sondergericht Thorn) w latach 1942–1943
16.00–16.30 Dyskusja
 
16.30–16.45 Przerwa
 
16.45–17.45 Sesja V: Policje – cz. 1
 
Tomasz Sudoł (IPN w Warszawie), Działalność niemieckich formacji paramilitarnych, aparatu SS i policji w stosunku do żołnierzy Wojska Polskiego – uczestników kampanii 1939 r.
Dr Dawid Golik (IPN w Krakowie), Zollgrenzschutz. Zapomniane ogniwo niemieckiego aparatu okupacyjnego w Generalnym Gubernatorstwie
Dr Ksawery Jasiak (IPN w Opolu), Zbrodnie niemieckie na ziemi radomszczańskiej
17.45–18.15 Dyskusja
 
18 września 2019 r. (środa)
9.30–10.30 Sesja VI: Policje – cz. 2
 
Dr Marcin Przegiętka (IPN w Warszawie), Rola niemieckiej Policji Porządkowej w polityce okupacyjnej w Generalnym Gubernatorstwie
Dr Izabela Mazanowska (IPN w Bydgoszczy), Jagdkommando w Okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie – zarys działalności
Paweł Marek Mrowiński (Uniwersytet Warszawski), Egzekucje publiczne jako narzędzia represji w trakcie okupacji niemieckiej
10.30–11.00 Dyskusja
 
11.00–11.15 Przerwa
 
11.15–12.35 Sesja VII: Policje – cz. 3
 
Dr Jakub Parol (Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi), Postępowanie wachmanów-folksdojczów łódzkich w radogoskim więzieniu wobec osadzonych w latach 1940–1945 r.
Urszula Sochacka (Uniwersytet Jagielloński), Represyjna działalność funkcjonariuszy Policji Kryminalnej w Łodzi wobec polskich dzieci - więźniów Polen-Jugendverwahrlager der Sicherheitspolizei in Litzmannstadt.
Dr Dmitriy Panto (Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku), Życie codzienne pod władzami komendantury NKWD w północnym Kazachstanie w latach 1936–1956
Dr Piotr Olechowski, Represje „Smiersza” wobec Polaków we Lwowie 1944–1946
12.35–13.15 Dyskusja
 
13.15–14.15 Przerwa
 
14.15–15.15 Sesja VIII: Organizacje paramilitarne i kolaboracyjne – cz. 1
 
Prof. Grzegorz Mazur (Uniwersytet Jagielloński), Ukraińcy u boku III Rzeszy. Rola nacjonalistów ukraińskich w walce z Polską i ich udział w represjach wobec obywateli polskich w latach II wojny światowej
Dr Tomasz Ceran (IPN w Bydgoszczy), Selbstschutz Westpreussen i zbrodnia pomorska 1939
Dr Wojciech Wichert (IPN w Szczecinie), Wyższy Dowódca SS i Policji jako instrument realizacji niemieckiej polityki narodowościowej w Kraju Warty w latach 1939–1945
15.15–15.45 Dyskusja
 
15.45–16.00 Przerwa
 
16.00–17.00 Sesja IX: Organizacje paramilitarne i kolaboracyjne – cz. 2
 
Dr Renata Knyspel-Kopeć, Obraz represji SS na przykładzie obwieszczeń jej dowództwa dotyczących osób skazanych na śmierć i rozstrzelanych w Warszawie w latach 1942–1944
Tomasz Eugeniusz Bielecki (Uniwersytet Gdański), Opresyjny charakter poboru Polaków z zachodnich województw II RP do oddziałów Waffen SS (1939–1945)
Prof. Alexander Gogun (Wolny Uniwersytet w Berlinie), Nie tylko wojna z Niemcami. Terror sowieckich partyzantów na okupowanych ziemiach Polski Wschodniej w latach 1941–1944
17.00–17.30 Dyskusja
 
17.30–17.45 Zakończenie i podsumowanie konferencji
 
Organizatorzy:
Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej
dr hab. Sławomir Kalbarczyk
dr Marcin Przegiętka
Sekretarz konferencji: dr Marek Hańderek e-mail: marek.handerek@ipn.gov.pl.
źródło: ipn.gov.pl

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.