Komunikat prasowy Światowej Konfederacji Polskich Patriotów /ŚKPP/
data:25 lipca 2019     Redaktor: Redakcja

Stowarzyszenia polonijne z całego świata powołują do życia nową, międzynarodową inicjatywę walczącą pod hasłem „Bóg, Honor i Ojczyzna” o należne im miejsce w życiu politycznym, społecznym i kulturalnym w Polsce oraz w krajach ich zamieszkania.


Komunikat prasowy Światowej Konfederacji Polskich Patriotów /ŚKPP/.

Stowarzyszenia polonijne z całego świata powołują do życia nową, międzynarodową inicjatywę walczącą pod hasłem „Bóg, Honor i Ojczyzna” o należne im miejsce w życiu politycznym, społecznym i kulturalnym w Polsce oraz w krajach ich zamieszkania.

W dniu 27.07.2019 w Warszawie odbędzie się kolejne spotkanie programowo-organizacyjne przedstawicieli ŚKPP z całego świata. Będą obecni delegaci z USA, Austrii, Belgii, Francji, Niemiec, Szwecji, Szwajcarii, Norwegii, Hiszpanii…, którzy zdefiniują zadania dla ŚKPP na najbliższy okres i ustalą plan działań na najbliższy rok. Inni członkowie ŚKPP którzy nie będą mogli być obecni w Warszawie, będą mogli śledzić i brać udział w dyskusji przez Skype.

W dniu 22 sierpnia 2018 powołane zostało pod roboczą nazwą Światowa Konfederacja Polskich Patriotów ugrupowanie, które reprezentuje środowiska patriotycznych Polaków, zamieszkałych poza granicami kraju. Konfederacja nie jest związana z żadną partią, ani środowiskiem politycznym oraz opiera się na wartościach chrześcijańskich i kanonie "Bóg, Honor i Ojczyzna". Pozostaje ono jednak otwarte dla ludzi innych wyznań i osób niewierzących. Celem inicjatywy jest lepsze wykorzystanie potencjału Polonii dla dobra Polski i wspieranie propolskich i prochrześcijańskich działań rządu za granicą.
Konfederacja /ŚKPP/ zamierza reprezentować interesy należących do niego organizacji, aktywnie uczestniczyć w życiu politycznym, społecznym i kulturalnym w Polsce, ułatwiać transfer wiedzy i doświadczeń polonijnych oraz wspierać polski rząd w walce o polską rację stanu na arenie międzynarodowej.
Konfederacja wyraża aprobatę dla działań polskiego rządu takich jak wzmocnienie polityki prospołecznej, dbałość o silny wzrost gospodarczy czy zdynamizowanie współpracy w ramach grupy wyszehradzkiej oraz Międzymorza. Inicjatorzy nowej grupy polonijnej wyrażają jednocześnie rozczarowanie w związku z ciągle bardzo słabym wykorzystaniem potencjału Polonii dla dobra państwa polskiego.

Członkowie nowo powstałej grupy wskazują też na konieczność wspólnego przeciwdziałania coraz silniejszemu nurtowi ideologii marksistowskiej zalewającej niemal wszystkie sfery życia i liczą w tym zakresie na polski rząd. Podkreślają oni jednak, że współpraca z władzami w kraju nie będzie wydajna bez usunięcia stojących na drodze do jej rozwoju przeszkód. Wśród trudności podawanych przez Konfederację są takie jak: brak lustracji działaczy polonijnych, finansowanie przez polskie władze działalności niezgodnej z polską racja stanu przy jednoczesnym braku wsparcia dla grup walczących o dobre imię naszej Ojczyzny czy lobbujących na rzecz Polski, nieegzekwowanie przez kolejne polskie rządy bilateralnych umów międzypaństwowych chroniących praw Polaków mieszkających za granicą, brak wykorzystania potencjału Polonii w polskiej dyplomacji, brak reprezentacji Polonii w Sejmie i Senacie, nieefektywny system wspierania nauczania języka polskiego i niedobory w patriotycznym szkoleniu polonijnej kadry nauczycielskiej, rozproszenie państwowych podmiotów współpracujących z Polonią, izolowanie środowisk polonijnych od dostępu do mediów publicznych czy brak solidnego wsparcia dla propolskich i prochrześcijańskich mediów za granicą. Wiesław Gołębiewski /USA/ prezes Światowej Rady Badań nad Polonią jak również jeden z inicjatorów powołania Konfederacji /ŚKPP/
wielokrotnie podkreślał konieczność stworzenia nowego modelu współpracy Kraj/Polonia dostosowanego do aktualnych warunków politycznych i gospodarczych i kulturowych w Kraju i na świecie. Polska oraz Polonia i Polacy za granicą nie mogą dalej współpracować na bazie ciągle jeszcze funkcjonującego post-komunistycznego systemu działającego przez dekady w Polsce, który ignoruje postulaty niepodległościowej, patriotycznej Polonii. Ten system współpracy Kraj/Polonia trzeba zmienić w interesie polskiej racji stanu.

Marek Błażejak, członek grupy polonijnej Polish Media Issues i jeden z inicjatorów Konfederacji powiedział: „Z okazji 100-lecia wywalczenia przez Polskę niepodległości spora grupa Polaków mieszkających za granicą podjęła się trudnego zadania zaktywizowania potencjału Polonii, usprawnienia mocno kulejącej współpracy z rządem w Warszawie jak i wzmocnienia roli Polaków z zagranicy w kształtowaniu współczesnej Polski. Czy to się uda, zależy od determinacji organizacji tworzących Konfederację oraz umiejętności zawierania mądrych kompromisów”. Ks. Stanisław Jeż, wspierający Porozumienie Rektor Senior Polskiej Misji Katolickiej we Francji  podkreślił, że „polscy chrześcijanie jako nosiciele wartości chrześcijańskich mają szczególną rolę do odegrania nie tylko w Polsce ale w świecie  współczesnym”. Ks. Jeż dodał również, że szkoły przyparafialne odgrywają nieocenioną rolę w kultywowaniu polskości i patriotyzmu.

Nowa inicjatywa polonijna, która przyjęła tymczasową nazwę Światowa Konfederacja Polskich Patriotów będzie walczyć zarówno o swoje interesy w Warszawie jak i ma nadzieję na połączenie sił z polskimi władzami, aby walczyć o interesy Polski na arenie międzynarodowej. Porozumienie zaprasza do współpracy wszystkie organizacje polonijne z całego świata, którym bliska jest dewiza "Bóg, Honor i Ojczyzna".

Kontakt:
Marek Wasag, Niemcy  
Email: swiatowa.konfederacja@gmail.com


Warszawawa 23.07.19
Zobacz równiez:

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.