SUKCES! AKCJA OBRONNA PRZED EDUKACJĄ SEKSUALNĄ W WARSZAWIE - aktualizacja z video
data:24 czerwca 2019     Redaktor: Redakcja

Dzięki Państwa protestom, współpracy z kilkoma organizacjami rodzicielskimi oraz prawnymi, a także akcji informacyjnej wśród radnych Warszawy, w mediach oraz presji na urzędy państwowe predystynowane do prowadzenia nadzoru pedagogicznego, osiągnęliśmy sukces w postaci niedopuszczenia pod głosowanie skandalicznego projektu. Informujemy, że nie został on umieszczony na ostatecznej liście projektów, które będą głosowane we wrześniu i finansowane z budżetu obywatelskiego! Dziękujemy za zaangażowanie i gratulujemy!
Prosimy o zachowanie czujności, gdyż bez wątpienia najważniejszą rolę powinni w tej chwili spełniać aktywni rodzice, wyposażeni w narzędzia prawnej ochrony dzieci podczas edukacji w szkołach oraz przedszkolach. Polecamy wykorzystanie materiałów przygotowanych przez Instytut Ordo Iuris. https://dlarodzicow.ordoiuris.pl

akcesoria na warsztatach edukacji seksualnej

Jak poinformował media stołeczny ratusz, „miasto nie planuje wprowadzenia do szkół zajęć dodatkowych z zakresu edukacji seksualnej”. Jednocześnie wiceprezydent Renata Kaznowska stwierdziła na sesji Rady m.st. Warszawy, że w budżecie miasta na bieżący rok nie ma zaplanowanych środków na wdrażanie Deklaracji LGBT+.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 8.08 projekt został oceniony NEGATYWNIE! Nie ustawajmy w protestach! Nie dopuśćmy projektu pod głosowanie! Trwa procedura odwoławcza!

 • Odwołania od niedopuszczenia projektów pod głosowanie: 9 - 26 sierpnia 2019
Publikujemy argumentację urzędu, która skupia się na pobocznych wątkach:
Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
W zaproponowanej formie, biorąc pod uwagę interdyscyplinarność tematów oraz szeroką i zróżnicowaną grupę odbiorców, projekt jest niemożliwy do realizacji w czasie jednego roku. Autorka nie wyraziła zgody na zawężenie grup odbiorców, a jedynie na zmniejszenie liczby grup uczestników warsztatów: dzieci z dziesięciu do ośmiu oraz młodzieży z dwudziestu do piętnastu w każdej dzielnicy. Zmniejszenie liczby grup warsztatowych nie wpłynie znacząco na czas realizacji projektu. W takiej formule i na taką skalę, nie ma możliwości zrealizowania działań w 2020 roku.
Wynika to z konieczności uwzględnienia czasu na wyłonienie interdyscyplinarnego zespołu ekspertów, czasu potrzebnego na przygotowanie przez nich szczegółowych programów oraz – w efekcie – zbyt krótkiego czasu na realizację warsztatów.
Zgodnie z opisem projektu, konieczne jest opracowanie przez ekspertów:
a) osobnych programów dla trzech grup (dzieci, młodzież, dorośli),
b) szczegółowych scenariuszy dla każdego tematu dla każdej grupy,
c) zakresu kwalifikacji i kompetencji wykonawców dla każdego programu,
d) zakresu kwalifikacji i kompetencji latarników,
e) koncepcji prowadzenia profilu „edukacja seksualna w Warszawie”.
Zaproponowany wymiar (40 godz.) pracy ekspertów jest niewystarczający na wykonanie tych wszystkich opracowań. Szacunkowo potrzebny jest co najmniej trzykrotnie dłuższy (120 godz.), rozłożony na około trzy miesiące przy założeniu, że eksperci nie będą dostępni w pełnym wymiarze godzin. Zaproponowana stawka wynagrodzenia za pracę ekspertów ogranicza możliwość doboru kadry eksperckiej oraz wydłuża czas powoływania zespołu ekspertów.
Czas potrzebny na zatrudnienie wykonawców warsztatów, realizatorów działań artystycznych, osoby prowadzącej profil na portalu społecznościowym i latarników, zależny jest od liczby i kwalifikacji wykonawców, zakresu zadań oraz trybów, w których udzielane byłyby zamówienia. Zgodnie z prawem zamówień publicznych, ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie taki proces, przy skali opisanego projektu, może trwać dwa-cztery miesiące i będzie możliwy do uruchomienia dopiero po zakończeniu pracy przez ekspertów.
W konsekwencji realizacja działań edukacyjnych i artystycznych przypada na okres od września 2020 r. do 15 grudnia 2020 r. (aby wynagrodzenia zostały wypłacone z budżetu 2020 r.). Przy takim harmonogramie realizacji projektu niemożliwe jest:
a) zatrudnienie dużej liczby wykonawców na krótki czas, również z powodu deficytów kadrowych – na rynku brakuje kadry o wyspecjalizowanych i zróżnicowanych kwalifikacjach uwzględniających szeroki zakres tematyczny projektu;
b) przygotowanie działań artystycznych na podstawie opracowanego przez ekspertów programu i następnie ich przeprowadzenie w tak krótkim czasie.
Obejrzyj video! Zaopiniuj negatywnie genderowe gorszące warsztaty, zanim ruszą  w stolicy! Czy propozycja sexedukacji zostanie wprowadzona i w jakim zakresie, zależy też od naszej aktywności! Projekt ma być zrealizowany z budżetu obywatelskiego - wypowiedz się na ten temat na specjalnej stronie m.st. Warszawy:
https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/17884?user=#comments
NIE BĄDŹ BIERNY! OBROŃ DZIECI PRZED SEXEDUKACJĄ!

Harmonogram:

 • Zgłaszanie projektów: 20 maja - 10 czerwca 2019
 • Ocena zgłoszonych projektów: 11 czerwca - 8 sierpnia 2019 - trwa obecnie - zabierz głos!
 • Odwołania od niedopuszczenia projektów pod głosowanie: 9 - 26 sierpnia 2019
 • Głosowanie na projekty: 6 - 23 września 2019 [uwaga! każdy mieszkaniec Warszawy może zagłosować. Nie trzeba być zameldowanym, ani pełnoletnim!] - sposób głosowania na dole artykułu.
 • Ogłoszenie wyników głosowania: 3 października 2019
Opinie mają znaczenie dla zatwierdzenia projektu pod internetowe, anonimowe głosowanie mieszkańców Warszawy! Potem wystarczy tylko kilkadziesiąt głosów "ZA" [osób, które na tym mają zarobić jest co najmniej tyle!]  i projekt zostanie skierowany do wdrożenia!
Aktualizacja na dole artykułu! MATERIAŁY INFORMACYJNE O PROJEKCIE POCHODZĄ Z:
https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/17884?user=#comments
 
POD OPISEM ZOSTAŁY PRZEDSTAWIONE ZAŁĄCZNIKI W FORMIE ZDJĘĆ, KTÓRE PUBLIKUJEMY.
całość pozostawiamy bez komentarza; niech wystarczy tylko jedno słowo:
SKANDAL za niemal 5 milionów złotych!
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Edukacja Seksualna - dobrowolne warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
1166
Trwa ocena
Pomysł na rok 2020
Autor pomysłu Anna8484
Koszt pomysłu
4 682 000 zł
Kategoria
edukacja
kultura
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Lokalizacja
Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, domy kultury, przestrzenie sąsiedzkie we wszystkich dzielnicach m.st Warszawy.
Dane projektu
Opis projektu
Projekt zakłada przeprowadzenie warsztatów, działań teatralnych, artystycznych i animacyjnych, które posłużą jako narzędzie edukacji seksualnej różnych grup wiekowych.
 
Warsztaty obejmować będą miedzy innymi zagadnienia: mowy nienawiści, in vitro, życia uczuciowego, chorób przenoszonych drogą płciowa (np. współczesna medycyna w walce z aids), tożsamości płciowej, in vitro, pornografii, adopcji, przeciwdziałania przemocy, praw pacjenta, emocji, profilaktykę nowotworową, seksu w internecie, stawiania granic i bliskości.
 
Dzieci i młodzież będą mogły dodatkowo wziąć udział w działaniach przez sztukę (np.: spektakle, działania performatywne, działania artystyczne i animacyjne) – działania będą poruszały tematykę przeciwdziałania pedofilii, wykorzystywania , stawiania granic, określania stref / miejsc intymnych.
 
Warsztaty dla dorosłych skierowane są głownie do rodziców którzy sami chcieliby porozmawiać ze swoimi dziećmi a często nie wiedzą jak zacząć czy jak dostosować tematykę do wieku dziecka. Rodzice dowiedzą się między innymi – czym jest edukacja seksualna, jak rozmawiać z dzieckiem na tematy seksu, edukatorzy przeprowadzą też przykładowa lekcję edukacji seksualnej a rodzice wcielą się w rolę uczniów. Uczestnicy dowiedzą się też jakiego języka używać w edukacji seksualnej, poznają rolę seksu w mediach społecznościowych, dowiedzą się o zachowaniach seksualnych dzieci w różnych grupach wiekowych. Poznają nieoczywiste źródła wiedzy w których przekazywana jest edukacja seksualna (filmy, seriale) otrzymają kompendium źródeł z których warto korzystać samemu edukując dziecko.
 
Tematyka wszystkich warsztatów i spotkań dostosowana zostanie do odpowiednich grup wiekowych przez grono ekspertów.
 
Oprócz warsztatów i działań przez sztukę projekt obejmuje:
 
Wprowadzenie w każdej dzielnicy dyżurów (minimum 200h/rok) latającego „latarnika” - terapeuty/psychologa do którego młodzież będzie mogła się zgłosić ze swoimi problemami dotyczącymi sfery intymnej. Miejsca dyżurów latarnika ustalane będą w każdej dzielnicy w porozumieniu z koordynatorem projektu (preferowane miejsca to domy kultury, miejsca aktywności lokalnej i placówki edukacyjne)
 
Prowadzenie profilu „Edukacja seksualna w Warszawie” na facebook gdzie każdy mieszkaniec będzie mógł uzyskać szczegółowe informacje o projekcie.
 
Przeprowadzenie kampanii promocyjnej (plakaty) we wszystkich szkołach, urzędach, domach kultury, bibliotekach i komunikacji miejskiej m.st Warszawy oraz w mediach społecznościowych miasta.
 
Ciągłej ewaluacji projektu w celu zapewnienia najwyższego możliwego poziomu projektu
 
Szczegółowy program powinien powstać w zespole specjalistów: seksuologów psychiatrów, psychologów, pedagogów, animatorów, pracowników kultury, badaczy, nauczycieli, lekarzy ginekologów oraz młodzieży i rodziców.
Projekt ma być realizowany przez biuro kultury i centrum komunikacji społecznej w porozumieniu z innymi jednostkami miejskimi.
 
Zapisy na wszystkie spotkania odbywają się za pomocą stron www miasta. Decyduje kolejność zgłoszeń. Rekrutacja powinna zacząć się przynajmniej dwa tygodnie przed planowanymi spotkaniami/warsztatami. Informacja o terminie rekrutacji powinna znaleźć się na wszystkich materiałach promocyjnych, w mediach wymienionych wyżej.
 
 
Ramowy kosztorys projektu:
Zespół do koordynowania projektu – 3 osoby – 198000zł /rok
Działania artystyczne – jeden spektakl teatralny oraz jedno inne działanie w każdej z dzielnic - 180000zł
Wynagrodzenie grupy eksperckiej 15 osób 40h – 120000zł
Latarnicy – latający latarnik – 1 osoba na dzielnice po 200h – 360000zł
Ewaluatorzy - 3 osoby – 198000zł /rok
Promocja – projekty plakatów, dystrybucja, reklama w komunikacji miejskiej prowadzenie mediów społecznościowych - 100000zł
Warsztaty dla dzieci – dziesięć dwudziestoosobowych grup w każdej dzielnicy, każde z zajęć prowadzone przez dwóch edukatorów, 20h warsztatów dla każdej z dwudziestu grup – 1080000zł
Warsztaty dla młodzieży – dwadzieścia dwudziestoosobowych grup w każdej dzielnicy, każde z zajęć prowadzone przez dwóch edukatorów, 20h warsztatów dla każdej z dwudziestu grup - 2160000zł
Warsztaty dla dorosłych – dwie dwudziestoosobowe grupy w każdej dzielnicy, każde z zajęć prowadzone przez dwóch edukatorów, 20h warsztatów dla każdej z dwóch grup – 216000zł
Drobny poczęstunek dla uczestników warsztatów (warsztatowicze sami decydują o rodzaju poczęstunku) – 70000zł
 
Uzasadnienie realizacji projektu
Rzetelna edukacja seksualna pomaga w w podejmowaniu świadomych i bezpiecznych wyborów w sferze własnej seksualności. Realnie ogranicza infekcje przenoszone drogą płciową czy niechciane ciąże . Pozwala zapobiegać przemocy na tle seksualnym, stawiać jasne granice. Uczy reagowania na niepożądane zachowania seksualne.
Charakterystyka
Kategoria tematyczna projektu
edukacja
kultura
Potencjalni odbiorcy projektu
dzieci
młodzież
dorośli
Kosztorys
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
4 682 000,00 zł
Dokumenty
Załączniki
-----------------------------------------------------------
 
4.07
Od czasu naszego apelu na portalu app.twojbudzet.um.warszawa.pl zaczęły pojawiać się ciekawe pytania i komentarze! Zachęcamy do opiniowania projektu! Bądźmy aktywni!
 • Prawda jest taka - ten projekt to jeden wielki przekręt i skok na kasę z budżetu partycypacyjnego.
  Dlaczego?
  Abstrahując, że w Warszawie mieszkają osoby, które nie zgadzają się, żeby ich dzieci się uczyły takich rzeczy i aby ich pieniądze z podatków szły na taką demoralizującą "edukację" - dzieci nie będą chciały iść na takie coś.
  Bo po co? Dziecko woli pójść z przyjaciółmi coś porobić lub wrócić do domu i pobawić się, pograć w gry lub pooglądać telewizję.
  To się skończy tak jak WDŻ w szkole - będzie jedna osoba na to zapisana i to przez chwilę, bo zapomniała oddać wychowawczyni podpis rodzica zwalniający z zajęć.
  Kto uważa inaczej, ten albo jest naiwny albo będzie po prostu zmuszał swoje dziecko by na to szło...
  Nie wspominam już o horrendalnych stawkach tutaj proponowanych...
  Matthew00 24.06.2019 13:02 Odpowiedz
  • To po co szkoła skoro dzieci wolą tą całą telewizję ;)??
   Niektóre dzieciaki lubią się też uczyć. Jest tylko jeden warunek - wiedza musi być przekazywana w ciekawy, nowoczesny dostępny sposób, przez profesjonalistów ... a z tym na WDŻ chyba bywa różnie :)
   Stawka godzinowa to 150zł brutto za 1h jest to standardowa stawka przy projektach w Warszawie.
   Anna8484 24.06.2019 22:12Autor projektu
  • @Anna8484 "Stawka godzinowa to 150zł brutto za 1h jest to standardowa stawka przy projektach w Warszawie"

   To proszę sobie realizować takie projekty komercyjnie, jeżeli znajdą się chętni na płacenie za takie wykłady, to proszę bardzo - to wolny kraj. Ale jeżeli takie stawki akceptowane są przez urzędników miejskich i opłacane z miejskiej kasy, to należy im postawić zarzut niegospodarności i wylać na zbity pysk. W tej formie ten projekt wygląda jak ordynarny, bezczelny przekręt, skok na kasę. Próba wyłudzenia, oszustwo - to jest ścigane przez prawo.
   Mieczysław 24.06.2019 22:18
 • Przepraszam najmocniej ale z jakiej racji, ktoś obcy ma dostawać 150 zł brutto z naszych podatków od godziny rozmowy z moim dzieckiem, na tematy wkraczające w moje kompetencje jako rodzica? Mnóstwo godzin spędziłem na rozmowach o tych sprawach z moją córką i nikt mi za to nie płaci.
  • Super Pawle! Ale nie wszystkie dzieciaki mają tyle szczęścia żeby rozmawiać o takich sprawach ze swoimi rodzicami, nie każdy rodzic czuje się kompetentny do przeprowadzania takiej rozmowy - to dla nich są te warsztaty.
   Anna8484 03.07.2019 18:32Autor projektu
 • Super pomysł! Jak pokazują przykłady bardziej cywilizowanych krajów (np. Szwecja i GB) wprowadzenie edukacji seksualnej doprowadziło do wzrostu liczby ciąż wśród wśród nastolatek. Ponieważ nasze prawo ogranicza możliwość aborcji, młode matki urodzą zdrowsze dzieci. Świetny sposób na rozwiązanie problemu katastrofy demograficznej! Popieram też pomysł z tym, żeby szkolenia robiły 2 osoby. Raczej nie będą pokazywały jak to się robi, bo ograniczałoby to np. wyobraźnię tych, którzy lubią radości grupowe. Zapewne jedna osoba będzie trzymała marchewkę, a druga nakładała gumkę. Korzyść dla rolników i producentów prezerwatyw. No i 3 stówki dla aktywistów! Będę głosował ZA!
  BurasPastewny 02.07.2019 08:23 Odpowiedz
 • Nie, nie i jeszcze raz nie!
  Nie pozwólmy, aby nasze dzieci były "edukowane" przez lobbystów!!!
  Mieszczan 02.07.2019 08:50 Odpowiedz
  • Też jestem przeciwna lobbystom dlatego zatrudniani mają być specjaliści w tej dziedzinie.
   Anna8484 03.07.2019 18:33Autor projektu
 • Ewaluator (x3) za 66 tys. (brutto?) przez rok. To mi się coraz bardziej podoba! Latający latarnicy :D - tylko nie wiadomo czy ta stawka dla jednego w Wawce, czy dla jednego w każdej dzielnicy. Do specjalistów proponuję dodać sekserów i sekserki - może bez sensu, ale w konwencji tego projektu.
  "Działania artystyczne – jeden spektakl teatralny oraz jedno inne działanie w każdej z dzielnic" - Super! Mega! xD Pewnie będą tłumy chętnych na pokazy teatralne dotyczące edukacji seksualnej! Coś dla dorastającej młodzieży i niektórych trochę starszych o dużym, choć niewykorzystanym potencjale. Imponujący projekt. I inspirujący! Ale w ramach poczęstunku chyba nie będzie tych marchewek? Poza tym duży plus dodatni.
  BurasPastewny 03.07.2019 21:28 Odpowiedz
 • Pytanie do Autora projektu:
  [który zgłasza różnorodne projekty na 2020: TĘŻNIA SOLANKOWA i nowe zabawki na placu zabaw - FORT BEMA, BEZPŁATNE WARSZTATY NA BEMOWIE dla dorosłych, młodzieży i dzieci + KINO PLENEROWE + POTAŃCÓWKI + WYMIANY KSIĄŻEK oraz Edukacja Seksualna - dobrowolne warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych, a w 2019 zrealizował:
  Cykl spotkań kryminalistycznych oraz Bemowskie Potańcówki]

  - jaka jest nazwa podmiotu zgłaszającego projekt?
  - jakie podmiot ma doświadczenia w dziedzinie edukacji?
  - jakie przeprowadził podobne projekty np. na skalę dzielnicy, mniejszej miejscowości lub jednej placówki?
  - gdzie można się zapoznać z ewaluacją osiągnięć projektodawcy w dziedzinie edukacji? [proszę o podanie linku, sprawozdania etc.]
  - proszę o podanie przykładowych scenariuszy warsztatów i działań np. dotyczących realizacji zadania:
  "Dzieci i młodzież będą mogły dodatkowo wziąć udział w działaniach przez sztukę (np.: spektakle, działania performatywne, działania artystyczne i animacyjne) – działania będą poruszały tematykę [...] określania stref / miejsc intymnych".
  - jak będzie przebiegać procedura realizacji kampanii w placówkach oświatowych podległych MEN, czyli:
  "Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
  Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe"
  "Przeprowadzenie kampanii promocyjnej (plakaty) we wszystkich szkołach".

  Powyższe odpowiedzi są kluczowe dla oceny kompetencji podmiotu zgłaszającego ogólnomiejski projekt w stolicy. Wyjaśnienie, że można aplikować na projekt za 4 682 000,00 zł wyłącznie w oparciu o informację, iż : Szczegółowy program powinien powstać w zespole specjalistów: seksuologów psychiatrów, psychologów, pedagogów, animatorów, pracowników kultury, badaczy, nauczycieli, lekarzy ginekologów oraz młodzieży i rodziców. " to jakieś nieporozumienie.
  • Szanowna Pani, zgłaszam projekt jako mieszkanka. Nie realizuję go, więc resztę pytań uważam za niezasadne.
   Anna8484 04.07.2019 18:39Autor projektu
  • Dajmy sobie spokoj, @Anna8484 robi sobie zarty tym projektem, obawiam sie jednak ze w tej nowoczesnej teczowej stolicy kto wie czy nie dostanie tej kasy. Tak jak ktos pisal, skok na kase i tyle. Koniec kropka.
   ikarusPL 04.07.2019 19:04
  • @ikarusPL chętnie odpowiem na wszelkie merytoryczne pytania. Nie będę tłumaczyć zasad działania BO - od tego jest FAQ. Nie będę się też wdawać w ideologiczne dyskusje.
   Anna8484 04.07.2019 23:02Autor projektu
 • Odnoszę wrażenie , że seria moich "merytorycznych" pytań została całkowicie zlekceważona! Jako" mieszkanka Warszawy "mam prawo znać na nie odpowiedzi! Co to znaczy , że jakiś Anonim Anna zgłasza projekt za ponad 4 600 000 i nie potrafi udzielić obywatelom podstawowych informacji? Czy fotka z prymitywnym ogórkiem to wszystko , na co stać projektodawcę?
  Czy może podmiot Anna jest " słupem"? Proszę rozwiać te uzasadnione watpliwości!
  Czy urzędnicy decydujący o kwalifikacji projektu czytają te ogólniki i frazesy , ktore przykrywają brak konkretów? Nalezy zadbać o to, by tak się stało i nie trwonić publicznych pieniędzy.
  Matka-Polka 05.07.2019 00:54 Odpowiedz
  • Nie wiem na ile te odpowiedzi Pani pomogą ale odpowiedziałam najlepiej jak umiem :)

   -jaka jest nazwa podmiotu zgłaszającego projekt?
   >>> jestem zwykłą mieszkanką a nie instytucją, podmiotem ...

   - jakie podmiot ma doświadczenia w dziedzinie edukacji?
   >>>nie mam i nie muszę mieć doświadczenia, tak samo jak osoby zgłaszające np ścieżki rowerowe nie muszą mieć pojęcia o ich budowie. tym zajmą się urzędnicy i zespół specjalistów.

   - jakie przeprowadził podobne projekty np. na skalę dzielnicy, mniejszej miejscowości lub jednej placówki?
   >>> jestem mieszkanką która zgłasza pomysł a nie osobą która ma zamiar projekt realizować

   - gdzie można się zapoznać z ewaluacją osiągnięć projektodawcy w dziedzinie edukacji? [proszę o podanie linku, sprawozdania etc.]
   >>> jak wyżej

   - proszę o podanie przykładowych scenariuszy warsztatów i działań np. dotyczących realizacji zadania:
   "Dzieci i młodzież będą mogły dodatkowo wziąć udział w działaniach przez sztukę (np.: spektakle, działania performatywne, działania artystyczne i animacyjne) – działania będą poruszały tematykę [...] określania stref / miejsc intymnych".
   >>> szczegółowy program warsztatów opracują specjaliści zatrudnieni w projekcie, jak pisałam wyżej nie jestem specjalistką od edukacji seksualnej

   - jak będzie przebiegać procedura realizacji kampanii w placówkach oświatowych podległych MEN, czyli:
   "Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
   Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe"
   "Przeprowadzenie kampanii promocyjnej (plakaty) we wszystkich szkołach".
   >>> do uzgodnienia z placówkami i radami rodziców każdej z placówek. Ta kwestia jest w gestii urzędników koordynujących projekt.
   Anna8484 05.07.2019 19:33Autor projektu
 • Rozumiem, że każdy może zgłaszać dowolny pomysł [np. ja - lot na Księżyc grup młodzieży w przedziale wiekowym 14-17 pod opieką trenerów, a w grupie 17-18 już samodzielnie lub równie sufitowy, którego na szczęście nie zgłosiłam], ale chodzi o podstawy logiczne zgłaszania czegokolwiek!
  Tymczasem: Ramy formalne, jaki Anna nadała projektowi świadczyłyby o niezłej orientacji w organizacji warsztatów, marketingu i zarządzania [stawki, wyliczenia i podanie finalnych oszałamiających kosztów], natomiast w zakresie kompetencji kluczowych w tym wypadku, czyli edukacja, pedagogika, psychologia rozwojowa, znajomość podstaw programowych kształcenia, współpraca z oświatą etc. - nie padają żadne informacje, które mogłyby przekonać do słuszności zgłoszonego projektu!

  Argument, że proponowana sexedukacja uzupełni braki w kształceniu młodzieży, który pada w innej odpowiedzi,- przy zerowej znajomości Podstaw programowych kształcenia i podręczników oraz wymagań stawianych w tym zakresie nauczycielom, co wprost ujawnia Anna - jest niepoważny, a co najważniejsze - chybiony!
  Nasze warszawiaków pieniądze zostaną wyrzucone w błoto [raczej włożone do kieszeni tych, którzy sa faktycznymi inicjatorami sexedukacji za 4 680 000!!!]
  Jako podstawę swojej argumentacji cytuję zaledwie fragment z obowiązującego w oświacie dokumentu [dotyczy Szkoły podstawowej[!] i przedmiotu "Wychowanie do życia w rodzinie", za:
  https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/wychowanie-do-zycia-w-rodzinie.-pp-z-komentarzem.-szkola-podstawowa-1.pdf
  III. Seksualność człowieka. Uczeń:
  1) określa pojęcia związane z seksualnością: męskość, kobiecość, komplementarność, miłość, wartość, małżeństwo, rodzicielstwo, odpowiedzialność;
  wyjaśnia na czym polega i czego dotyczy integracja seksualna;
  2) rozumie znaczenie odpowiedzialności w przeżywaniu własnej płciowości
  oraz budowaniu trwałych i szczęśliwych więzi;
  3) określa główne funkcje płciowości, takie jak: wyrażanie miłości, budowanie
  więzi i rodzicielstwo, a także wzajemna pomoc i uzupełnianie, integralna
  i komplementarna współpraca płci;
  4) rozumie, na czym polega prawo człowieka do intymności i ochrona tego prawa;
  5) wyjaśnia, na czym polega odpowiedzialność mężczyzny i kobiety za sferę
  seksualną i prokreację;
  6) charakteryzuje związek istniejący pomiędzy aktywnością seksualną a miłością i odpowiedzialnością; omawia problemy związane z przedmiotowym
  traktowaniem człowieka w dziedzinie seksualnej;
  7) potrafi wymienić argumenty biomedyczne, psychologiczne, społeczne i moralne za inicjacją seksualną w małżeństwie;
  8) przedstawia przyczyny, skutki i profilaktykę przedwczesnej inicjacji seksualnej;
  9) zna choroby przenoszone drogą płciową; rozumie ich specyfikę, rozwój i objawy; wie, jakie są drogi przenoszenia zakażenia; zna zasady profilaktyki;
  10) potrafi wymienić różnice pomiędzy edukacją a wychowaniem seksualnym;
  11) potrafi scharakteryzować i ocenić różne odniesienia do seksualności: permisywne, relatywne i normatywne;
  12) rozumie wartość trwałości małżeństwa dla dobra rodziny
  i dalej [dokument liczy 30 stron!]:
  V. Płodność. Uczeń:
  1) wie, że płodność jest wspólną sprawą kobiety i mężczyzny;
  2) potrafi przedstawić fizjologię płodności i wymienić hormony warunkujące
  płodność kobiet i mężczyzn;
  3) zna metody rozpoznawania płodności, ich przydatność w planowaniu rodziny i diagnostyce zaburzeń;
  4) przedstawia problem niepłodności; określa jej rodzaje, przyczyny, skutki;
  wyjaśnia na czym polega profilaktyka i leczenie;
  5) definiuje pojęcie antykoncepcji i wymienia jej rodzaje, dokonuje oceny stosowania poszczególnych środków antykoncepcyjnych w aspekcie medycznym,
  psychologicznym, ekologicznym, ekonomicznym, społecznym i moralnym;
  6) zna różnice między antykoncepcją a naturalnym planowaniem rodziny, zapłodnieniem in vitro a naprotechnologią;
  7) rozumie, czym jest ciąża i poród oraz jak powinno wyglądać przyjęcie dziecka jako nowego członka rodziny;
  8) potrafi wyjaśnić rolę i zadania szkół rodzenia oraz wartość naturalnego karmienia;
  9) wie, jak istotne znaczenie, zarówno w aspekcie medycznym, psychologicznym, jak i społecznym ma gotowość członków rodziny na przyjęcie dziecka
  z niepełnosprawnością;
  10) rozumie sytuację rodzin mających trudności z poczęciem dziecka i doświadczających śmierci dziecka przed narodzeniem;
  11) wie czym jest adopcja i rodzina zastępcza oraz jakie jest ich znaczenie dla
  dzieci, rodziców i społeczeństwa.
  etc.

  To chyba naprawdę wystarczy i nie potrzeba dzieciom tańców "Drag queen" i zakładek do książek w kształcie penisów, jak również przywołanego w tym projekcie zdjęcia ogórka+foliowa torebka, jako narzędzia edukatora.
  Matka-Polka 06.07.2019
 • [....]
  • Autorka zapewnia że zajęcia będą prowadzone przez ekspertów od sex edukacji.
   Chciałam zapytać o kompetencje tych ekspertów.
   Kim są eksperci, jakie mają wykształcenie, jakie mają doświadczenie, gdzie i przez kogo byli szkoleni nt.sex edukacji, według jakiego programu będą realizowali szkolenia?
   Proszę o konkretne informacje.
   warszawianka85 16.07.2019 14:53
   • Proponuję przeczytać raz jeszcze projekt, wszystkie komentarze oraz moje odpowiedzi i zapoznać się z regułami budżetu obywatelskiego. Nawet jakbym chciała to nie mogę wskazać prowadzących czy ekspertów bo to wbrew zasadom BO. Zespół ekspertów wybiorą najpewniej kompetentni urzędnicy mst Warszawy, eksperci opracują ramy programu który zrealizują specjaliści z dziedziny edukacji seksualnej.
    Anna8484 16.07.2019 15:29Autor projektu
  • Projekt wygląda na absolutnie nieprzygotowany. To, na co kładzie nacisk, to jedynie jego cena. ABSURDALNA!!! Proszę nie robić z rodziców idiotów: w dzisiejszych czasach rodzice rozmawiają z dziećmi o seksie, czasy się bardzo zmieniły. I to rodzic jest ekspertem od edukacji swojego dziecka. To nie jest zadanie ani dla urzędnika ani dla latarnika. Dzieci mają różną wrażliwość i wiedzę i to rodzic wie jak z dzieckiem rozmawiać. Temat edukacji seksualnej to temat ważny i rzutujący na przyszłość dziecka. Proszę Panią Annę 8484, żeby finansowała z własnej kieszeni edukację swoich dzieci. Absolutnie nie zgadzam się na edukowanie moich przez kogokolwiek z zewnątrz w tej dziedzinie.
   Jaśmin1000 17.07.2019 10:30
  • Stwierdzić, że się nie zgadzam na trwonienie pieniędzy na ten projekt to jak nie powiedzieć nic.
   Młodym ludziom znacznie bardziej niż edukacji do życia w Rodzinie brakuje miejsc i czasu do aktywnego wypoczynku wraz z Rodzicami, aby o tej Rodzinie nie musieli słuchać od postronnych osób tylko w codzienności ją dostrzegać patrząc na przykład własnych Rodziców.
   Słowa uczą, przykłady pociągają i tego należy się trzymać w przypadku "niedoborów wiedzy" o jakich Pani Anna pisze.
   Sfera intymności jest zbyt osobista/głęboka aby była "wyjaśniania" przez niezwiązane z Młodymi Ludźmi osoby z zewnątrz, które nie mają żadnych relacji emocjonalnych ze swoimi słuchaczami.
   W związku z tym zamiast edukacji jest demoralizacja.
   Ja Sam Sobie 17.07.2019 10:36
  • Edukacja seksualna to zadanie dla rodziców a nie seks-edukatorów.
   Nie zgadzam się na martnotrastwo naszych wspólnych pieniędzy.
   Paweł Orliński 17.07.2019 11:00
  • Warsztatami tego nazwać nie można, tylko propagandą ideologii, z którą wielu mieszkańców Warszawy się nie zgadza. To nie powinno być finansowane z pieniędzy miasta.
   Karolum239 17.07.2019 11:01
  UWAGA! w ciagu ostatnich 2 tygodni pojawily się dziesiątki krytycznych opinii na temat projektu! Warto zapoznać się z nimi! --------------------------------------------------

Głosowanie na pomysły będzie trwało od 6 do 23 września 2019 roku. Możesz zagłosować na dwa sposoby:

 • Najłatwiej jest zagłosować przez Internet na stronie app.twojbudzet.um.warszawa.pl
 • Zagłosować można również papierowo – przychodząc do wybranego urzędu dzielnicy) i wrzucając do urny wypełnioną kartę do głosowania.

  UWAGA! Głosować papierowo można tylko osobiście, okazując przed przekazaniem karty dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem. Papierowe karty do głosowania będą dostępne w urzędach dzielnic oraz do wydrukowania na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl od pierwszego dnia głosowania, czyli od 6 września.

Osoby, które mają trudności z poruszaniem się mogą skorzystać z pomocy przedstawiciela Urzędu m.st. Warszawy, który odbierze od głosującego wypełnioną kartę do w miejscu jego zamieszkania. Chęć skorzystania z takiej pomocy należy wcześniej zgłosić np. telefonicznie koordynatorowi ds. budżetu obywatelskiego w odpowiedniej dzielnicy, w terminie od 23 sierpnia do 15 września 2019 r.

Na ile projektów mogę zagłosować?

Możesz wybrać do 15 projektów na poziomie dzielnicowym w wybranej dzielnicy oraz do 10 projektów na poziomie ogólnomiejskim, niezależnie od wartości tych projektów.

Pamiętaj! Możesz zagłosować tylko w jednej dowolnie wybranej dzielnicy oraz na poziomie ogólnomiejskim.

Chcę głosować papierowo - skąd mogę wziąć kartę do głosowania?

Karty do głosowania będą dostępne w urzędach dzielnic od początku głosowania, czyli od 6 września 2019 roku.

Uwaga! W każdej dzielnicy karta do głosowania wygląda inaczej (na każdej są inne projekty), jeśli więc chcesz głosować np. na Mokotowie, kartę musisz wziąć z Urzędu Dzielnicy Mokotów.

Kartę będzie można też pobrać (i wydrukować) ze strony www.twojbudzet.um.warszawa.pl od 6 września.

 

„przytul mnie”, „słodka rozmowa”, „powiedz tak”, "pierwszy pocałunek"Materiał filmowy 1 :

Materiał filmowy 2 :

Materiał filmowy 3 :

Zobacz równiez:

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.