NAGŁAŚNIAMY! Konferencja w Paryżu - list do Ministra Jarosława Gowina - aktualizacja
data:24 kwietnia 2019     Redaktor: Anna

Redakcja informuje o wpłynięciu do Nadawców poniższego listu odpowiedzi z MNiSW datowanej na 19.04.2019r., w której w bardzo szczegółowy sposób sekretarz stanu - z upoważnienia ministra - p.Sebastian Skuza uzasadnia ustawową autonomiczność PAN, motywowaną wolnością badań naukowych, i konkluduje: "Tym samym Minister  Naukl i Szkolnictwa Wyższego nie posiada uprawnień do prowadzenia określonej polityki kadrowej w pomocniczych jednostkach PAN". Tak więc pod parasolem PAN, w ramach "wolności prowadzenia badań naukowych", na które powołuje się autor odpowiedzi, możliwe są kolejne skandaliczne zachowania wobec Polski, Polaków, instytucji rządowych, mediów i innych naukowców, np. z IPN!  
Zwracając uwagę na artykuły I.Wagner publikowane w anglojęzycznej prasie [por. artykuły powiązane] i fakt zatrudnienia autorki na UW - nie w PAN! - pytamy jednocześnie o kompetencje Ministra  Naukl i Szkolnictwa Wyższego wobec pracowników UW.

Szanowny Panie Ministrze, bardzo proszę o ustosunkowanie sie do naszego listu protestacyjnego, który otrzymał Pan przed paroma tygodniami. List dotyczy antypolskiej konferencji w Paryżu -> przesyłam tenże list ponownie w załączniku. Dziękuję. Z poważaniem - Marek Wasag W imieniu ŚKPP

Ps. E-mail ten przesyłam (w Bcc) do mediow jak i osob z zycia politycznego/publicznego.

24 kwi 2019, 10:50
LIST do Min. J. Gowina - skan oryginału
 
Pan Jarosław Gowin
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 
 
Światowa Konfederacja Polskich Patriotów
Postfach 270420
13474 Berlin
Republika Federalna Niemiec
swiatowa.konfederacja@gmail.com
 
 
Berlin, 02.04.2019
 
Do wiadomości:
- Premier RP pan Mateusz Morawiecki
- Marszałek Sejmu RP pan Ryszard Terlecki
- Prezes Prawa i Sprawiedliwości pan Jarosław Kaczyński
 
WNIOSEK O WYDANIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO REGULUJĄCEGO FINANSOWANIE POLSKIEJ AKADEMII NAUK
 
Na podstawie art. 92 Konstytucji RP, art. 5 ust. 1, art. 101 ust. 3b oraz 112 ust. 4 ustawy o PAN, a także art. 227-230 i 241k.p.a. oraz art. 212 k.k. i art. 23 k.c. oraz w związku z nieprzestrzeganiem standardów naukowych, złamaniem Kodeksu Etyki Pracownika Naukowego Polskiej Akademii Nauk (PAN), szkalowaniem Polski oraz naruszeniem dóbr osobistych Polaków uczestniczących w konferencji „Nowa polska szkoła historii Holocaustu” w dniach 21-22 lutego 2019 roku w Paryżu przez pracowników i współpracowników PAN, wnosimy o wszczęcie postępowania administracyjnego i wydanie rozporządzenia administracyjnego regulującego finansowanie Polskiej Akademii Nauk (PAN).
UZASADNIENIE
Wniosek niżej podpisanych jest ściśle związany z celami statutowymi naszej organizacji - Światowej Konfederacji Polskich Patriotów - jakimi są troska o prawdę historyczną na temat Polski w okresie II wojny światowej oraz ochrona polskiej racji stanu. Nasz udział w postępowaniu niewątpliwie leży w interesie publicznym. Nasza wiedza na temat ww. konferencji z pewnością przyczyni się do właściwego przebiegu postępowania.
W dniach 21-22 lutego 2019 roku w Paryżu odbyła się konferencja pt. „Nowa polska szkoła historii Holocaustu ”. Gospodarzem konferencji była francuska Szkoła Zaawansowanych Badań w Naukach Społecznych („EHESS”), głównym sponsorem francuska Fundacja Pamięci Shoah, a jej partnerami między innymi Centrum Badań nad Zagładą Żydów PAN w Warszawie oraz Stacja Naukowa PAN w Paryżu. PAN wystawiła również wielu prelegentów, którzy przedstawiali stronniczą, ideologiczną a nie naukową wersję historii II wojny światowej, bez uwzględnienia kontekstu brutalnej niemieckiej okupacji.
Barbara Engelking, kierownik Centrum Badań nad Zagładą Żydów Instytutu Filozofii i Socjologii PAN od lat rozpowszechnia kontrowersyjne tezy, nielicujące ze sprawowaną przez nia funkcją oraz naruszające art. 32 punkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. a także Kodeks Etyki Pracownika Naukowego PAN. 9 lutego 2011 w programie „Kropka nad i” TVN24 wysunęła następującą rasistowską tezę: „Śmierć żydowska wynikała również z takiej całkowitej niemożności porozumienia, dla Polaków to była po prostu kwestia biologiczna, naturalna – śmierć jak śmierć, a dla Żydów to była tragedia, to było dramatyczne doświadczenie, to była metafizyka, to było spotkanie z Najwyższym”. Pomimo, że profesor Engelking na konferencji w Paryżu nie było, polska publiczność miała okazję dzięki jej kolegom z PAN oraz organizatorom z EHESS przeżyć ową "metafizykę" na własnej skórze - jako nie mający prawa do głosu, poniżani i upokarzani obywatele trzeciej kategorii.
Inny przedstawiciel tzw. „nowej polskiej szkoły historii Holocaustu” Jacek Leociak - pracownik Instytutu Badań Literackich PAN oraz Centrum Badań nad Zagładą Żydów PAN - stwierdził, że „dzień po dniu tworzy się (w Polsce) alternatywną historię Zagłady i stosunków polsko-żydowskich. Operacja ta ma oficjalną sankcję państwową, czynne wsparcie prezydenta i premiera, jest chroniona ustawowo i realizowana przez agendy rządowe, media publiczne, armię publicystów, niezłomnych, wyklętych, niepokornych oraz inicjatywy obywatelskie typu Reduta Dobrego Imienia i tak dalej. Władza produkuje swoją wiedzę...”. Po czym dorzucił: „Wcześniej jednak trzeba zniszczyć historyczne relacje, świadectwa i dokumenty, zdeponowane w archiwach i zastąpić je podróbkami. Trzeba wmówić żyjącym jeszcze ofiarom i świadkom, że nie widzieli tego, co widzieli. Trzeba wykopać szczątki żydowskich ofiar z anonimowych grobów rozsianych po Polsce i włożyć tam kamienie”. Jego emocjonalną i szokująco rasistowską wypowiedź mogła obejrzeć cała Polska. Sugerowała ona w kłamliwy sposób, że polskie władze fałszują historię II wojny światowej (!).
Jan Grabowski, należący do zespołu Engelking, przywołał w Paryżu odsetek (1,8%) polskich Żydów, którym udało się w ukryciu przeżyć wojnę. Wniosek Grabowskiego jest jednak całkowicie nieuprawniony, gdyż odsetek 1,8% odnosi się w rzeczywistości tylko do tych Żydów, którzy zbiegli z gett w okupowanej Polsce, przeżyli wojnę i których przypadki zostały udokumentowane przez zespół badawczy Centrum Badań nad Zagładą Żydów PAN. Nieudokumentowanych przez PAN przypadków jest znacznie więcej. Według badaczy takich jak Prekerova, Paulsson czy Datner, odsetek polskich Żydów którym udało się w ukryciu przeżyć wojnę to około 50%.
Na sympozjum wystąpili też inni badacze, którzy współpracują z zespołem Engelking i współtworzą tzw. „nowa polską szkołę historii Holocaustu“:
- Sidi N'Diaye, który porównał stosunek Polakow do Żydow do ludobójstwa Tutsi przez Hutu w Rwandzie i stwierdził między innymi, że „Żydzi się bali za każdym razem gdy polscy chłopi szli do kościoła i wychodzili z niego wypełnieni nienawistnymi słowami”
- Tal Bruttmann, który na prośbę jednej z polskich uczestniczek sympozjum, by nie mówić „naziści” tylko „Niemcy” ostentacyjnie przerwał swoją prelekcję, obraźliwie nazywając uczestniczących w sympozjum Polaków „tylną strażą polskich władz”. Zasugerował on też, by zmienić nazwę Muzeum Auschwitz na Muzeum Oświęcim (sugerując, że to Polacy byli współwinni Zagłady)
- Valentin Behr, który skrytykował profesora Żaryna, sprawującego pieczę nad portalem IPN http://truthaboutcamps.eu , za to że domaga się on, aby nie mówić „naziści” tylko „Niemcy”, żeby nie mówić „polskie obozy” tylko „niemieckie obozy” (tego rodzaju krytyka stanowi według definicji IHRA negację Holokaustu!)
- Ewa Tartakowsky, która postawiła pod adresem polskich władz oświatowych i instytucji pielegnujących pamieć o II wojnie światowej wiele bezpodstawnych zarzutów, takich jak: celowa dejudyzacja żydowskich ofiar obozów koncentracyjnych, celowa heroizacja cierpienia Polaków, celowe podkreślanie miejsc kaźni Polaków czy folkloryzacja Żydów. Zabiegi te mają służyć według Tartakowsky tuszowaniu winy Polaków za zabijanie Żydów i zaprzeczaniu polskiemu antysemityzmowi
- Jean-Yves Potel, który postawił oderwaną od rzeczywistości tezę, że Polacy zabijali Żydów dlatego, że byli Żydami
- Annette Wieviorka, która stwierdziła, że Holokaust był możliwy dzięki kilkusetletniemu polskiemu antysemityzmowi, czynnie wspieranemu przez Kościół Katolicki oraz która na koniec konferencji nazwała uczestniczących w niej Polaków „nienawistną hordą”
Jeśli by tak było jak twierdzą Potel czy Wiewiorka, to dlaczego w Polsce żyło prze setek lat najwięcej Żydów w całej Europie? Tego rodzaju tezy i stwierdzenia oraz marginalizowanie brutalnej okupacji Polski w kontekście Zagłady przez powyższych badaczy całkowicie dyskredytują „nową polską szkołę historii Holocaustu”.
Lista prelegentów szkalujących Polskę jest znacznie dłuższa. Wśród nich są tacy badacze jak Karolina Panz, Jan Gross, Joanna Tokarska-Bakir, Audrey Kisielewski, Anna Bikont, Andrzej Leder czy Krzysztof Persak.
Budzi nasz sprzeciw i oburzenie, że prezes PAN Jerzy Duszyński zamiast potępić sympozjum propagujące ahistoryczne tezy i wykorzystujące mury uniwersyteckie do bezpodstawnych ataków oczerniających Polskę, oświadczył bezczelnie, że „sympozjum miało charakter ściśle naukowy. Jego przebieg został zakłócony przez osoby niezwiązane ze światem nauki, co utrudniło wymianę doświadczeń i poglądów w gronie specjalistów.” W rzeczywistości sympozjum miało charakter ideologiczny a nie naukowy, organizatorzy sami przerywali prelekcje z błahych powodów, a pośród Polaków biorących udział w sympozjum, było wiele osób z tytułami naukowymi, między innymi dr Korkuć i dr Domański z IPN, których organizatorzy dyskryminowali. Dr Domański obnażył manipulacje członków zespołu Centrum Badań nad Zagładą PAN, między innymi Jana Grabowskiego w swojej pracy „Korekta obrazu”. Nie dopuszczono go jednak do głosu.
Polska Akademia Nauk jako partner konferencji w Paryżu legitymizowała rażącą nierzetelność badań naukowych oraz postawy ksenofobiczne, antypolskie i otwarcie rasistowskie. Zmyślanie wyników badań naukowych, fałszowanie lub pomijanie niewygodnych danych, a także prowadzenie prac naukowych pod założone tezy czyli pozorowanie badań naukowych stanowią naruszenie art. 101 ust. 3b oraz 112 ust. 4 ustawy o PAN, art. 212 k.k. i art. 23 k.c. oraz artykułu 4 Kodeksu Etyki Pracownika Naukowego PAN. Tego rodzaju badania godzą w zasady etyki zawodowej i badań naukowych.
Prezes PAN Jerzy Duszyński twierdzi, że jest obrońcą wolności dialogu w nauce. Jego słowa okazują się jednak z uwagi na bardzo jednostronny dobór prelegentów i niedopuszczanie niewygodnych pytań z sali, pustymi hasłami. Poniżanie polskich uczestników konferencji przez Duszyńskiego, z których niemal wszyscy byli potomkami ofiar niemieckiej i sowieckiej okupacji, urąga wszelkim zasadom ludzkiej przyzwoitości.
Zgodnie z artykułem 4.3 Kodeksu Etyki Pracownika Naukowego PAN „główna odpowiedzialnść za postępowanie z ujawnionymi przypadkami nadużyć spada na pracodawców zatrudniającyh naukowców”, a więc w tym wypadku na Polską Akademię Nauk jako partner tej konferencji.
Centrum Badań nad Zagładą Żydów PAN w Warszawie oraz Stacja Naukowa PAN w Paryżu są finansowane z budżetu Państwa Polskiego i jak pokazują powyższe wybrane przykłady wydają one państwowe pieniądze bez przestrzegania standardów naukowych i z naruszeniem przepisów prawnych oraz Kodeksu Etyki Pracownika Naukowego PAN. Propagowanie zafałszowanych badań naukowych przez Centrum Badań nad Zagładą Żydów PAN w Warszawie oraz Stację Naukową PAN w Paryżu, jak to miało miejsce w trakcie sympozjum w Paryżu, jest wyjątkowe szkodliwe dla polskiej państwowości.
Przedstawiciele Polonii z całego świata nie zgadzają się na wybielanie przez PAN, za państwowe pieniądze, nazistowskich Niemiec i przerzucanie winy za Zagładę na obywateli polskich, którzy sami byli ofiarami wojny.
W związku z powyższym Polonia domaga się niezwłocznego uregulowania poprzez odpowiednie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego kwestii finansowania badań naukowych prowadzonych przez PAN oraz uzależnienia owego finansowania od przestrzegania obowiązujących standardów naukowych i Kodeksu Etyki Pracownika Naukowego PAN. Prosimy również rząd polski o pilny przegląd kadr wszystkich zagranicznych placówek PAN. Polonia apeluje również do Polaków w kraju o wsparcie powyższego apelu oraz o bojkot tzw. nowej polskiej szkoły Holokaustu, systemowo przedstawiajacej historię II wojny światowej ograniczoną do Zagłady, pozbawioną kontekstu wojny i brutalnej niemieckiej okupacji Polski oraz bez uwzględnienia roli jaką odegrały inne państwa w Zagładzie Żydów, w tym Francja.
 
ZAŁĄCZNIKI:
(do wglądu)
 
- Protest Polonii przeciwko antypolskiej konferencji w Paryżu z dnia 12.02.2019: http://solidarni2010.pl/38064-polonia-protestuje-przeciwko-antypolskiej-konferencji-w-paryzu.html
- Komunikat medialny z dnia 27.02.2019 w sprawie prób negowania niemieckiego nazistowskiego sprawstwa Holokaustu w okupowanej Polsce przez tzw. „Nową polską szkołę Holokaustu” w EHESS w Paryżu: https://polishmediaissues.online/komunikat-medialny-w-sprawie-prob-negowania-niemieckiego-nazistowskiego-sprawstwa-holokaustu-w-okupowanej-polsce-przez-tzw-nowa-polska-szkole-holokaustu-w-ehess-w-paryzu/
- List otwarty Klubu Gazety Polskiej w Paryżu do wicepremiera Jarosława Gowina z dnia 03.03.2019 w sprawie listu francuskiej minister szkolnictwa wyższego Frédérique Vidal do wicepremiera Gowina z dnia 01.03.2019 http://www.klubygp.pl/skandal-na-konferencji-w-paryzu-klub-gazety-polskiej-interweniuje-list-do-wicepremiera/
 
 
 
W imieniu Światowej Konfederacji Polskich Patriotów
 
Wasag Marek
 

[1]  http://www.ifispan.pl/wp-content/uploads/2019/02/Nowa-polska-szkoła-historii-Zagłady.pdf  

[1] http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/2.htm

[1] https://instytucja.pan.pl/images/2016/komisja_etyki/Kodeks_etyki_pracownika_naukowego_-_wydanie_II_-_2016_r.pdf
Zobacz równiez:

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.