Oświadczenie Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu
data:07 sierpnia 2012     Redaktor: Barbara Chojnacka

Oświadczenie w sprawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 31 lipca 2012r

AKO

 

Poznań, 5. 08. 2012 r.

Oświadczenie

Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu w sprawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 31 lipca 2012r

Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu wyraża głęboki sprzeciw wobec wyroku Sądu, który likwidatorowi WSI, Antoniemu Macierewiczowi, nakazuje przeproszenie gen. Marka Dukaczewskiego oraz zakazuje mu dalszego informowania opinii publicznej o współodpowiedzialności ostatniego szefa WSI za działania o charakterze przestępczym, jakie miały miejsce w kierowanych przez niego służbach wojskowych, przed ich ostatecznym rozwiązaniem Ustawą Sejmu z 24.05.2006r.

Wyrok ? w naszym przekonaniu ? haniebny i skandaliczny, stoi w jawnej sprzeczności z powszechną dziś wiedzą o niezgodnej z polską racją stanu działalności WSI, wojskowych służb specjalnych, które powstały i działały w oparciu o kadry przeszkolone przez GRU i KGB i które do końca były narzędziem sowieckich, potem rosyjskich, wpływów w Polsce. WSI, które przez wiele lat swej działalności nie wykryły żadnego rosyjskiego szpiega, były skutecznie wykorzystywane do walki z opozycją; ponadto ? pozbawione wszelkiej kontroli instytucjonalnej ? działały, często łamiąc prawo, i prowadząc nielegalne, niezgodne z prawem operacje. Ostatnim dowódcą WSI był gen. Dukaczewski i ponosi on osobistą odpowiedzialność za wszystkie niepraworządne i sprzeczne z polską racją stanu działania WSI w tym czasie.

Wiedzę o takim charakterze działań WSI udokumentował, ujawnił i upowszechnił Antoni Macierewicz prezentując wyniki prac Komisji Weryfikacyjnej WSI zawarte formalnie w uzasadnieniu do projektu ustaw o likwidacji WSI.

Oburzający, niezgodny z prawdą historyczną, wyrok Sądu Apelacyjnego, stanowi niezwykle groźny dla państwa polskiego precedens ? prawnego poświadczenia nieprawdy, prawnej obrony osób i instytucji działających na szkodę narodu i państwa polskiego, prawnego fałszowania historii. Jest próbą rehabilitacji niesuwerennych i często o charakterze przestępczym praktyk WSI; bierze w obronę osoby i grupy za tego rodzaju działania odpowiedzialne. Ponadto ? co szczególnie niebezpieczne - wyrok ten przekształca polskie sądownictwo w narzędzie cenzury politycznej.

Jest także przez nas ? członków AKO ? ale i przez znaczną część opinii publicznej traktowany jako akt zemsty politycznej środowisk byłych służb PRL-u na człowieku, który z nimi od lat skutecznie walczy.

Ten wyrok i cała towarzysząca mu sytuacja wprowadza realne zagrożenie dla ładu prawnego i moralnego w narodzie i państwie polskim.

Akademicki Klub Obywatelski w Poznaniu z najwyższą powagą wzywa osoby, środowiska i instytucje odpowiedzialne w Polsce za kształtowanie ładu prawnego i moralnego do zdecydowanego przeciwdziałania takim szkodliwym i groźnym praktykom polskiego sądownictwa - wszak Polska od zarania III RP (Rozdz. I Art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997) mieni się państwem prawa.1.    prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak ? UAM ? Przewodniczący AKO
2.    ks. dr Adam Adamski Cor ? UAM 
3.    mgr Przemysław Alexandrowicz ? KIK
4.    mgr Mirosław Andrałojć ? archeolog
5.    dr  Aleksandra Andruszewska ? Inst. Wł. Nat. Poznań
6.    mgr Krystyna Andrzejewska ? UAM  
7.    dr hab. Bartłomiej Andrzejewski ? PAN
8.    prof. dr hab. Marek Andrzejewski ? Uniw. Szczeciński
9.    dr Róża Antkowiak ? UAM
10.    prof. dr hab. Wiesław Antkowiak ? UAM
11.    prof. dr hab. Barbara Apolinarska ? PAN
12.    dr Adam Babula ? UAM
13.    dr Lidia Banowska ? UAM
14.    dr Arkadiusz Bednarczuk ? UAM
15.    prof. dr hab. Leszek Bednarczuk ? PAN  Kraków
16.    prof. dr hab. dr h.c. Czesław Błaszak ? UAM
17.    mgr Janina Błaszak ? PP
18.    dr  Mirosława Błaszczak-Wacławik ? Uniw. Śląski
19.    prof. dr hab. dr h.c. Jacek Błażewicz ? PP
20.    dr Paweł Binek ? UP Kraków
21.    prof. dr hab. Krystyna Boczoń ? UMed
22.    prof. dr hab. Władysław Boczoń ? UAM
23.    prof. dr hab. Mieczysława Irena Boguś ? PAN  Warszawa
24.    dr Krzysztof  Borowczyk ? UAM
25.    dr inż. Krzysztof Borowiak
26.    ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz ? UAM
27.    dr hab. Mariusz Bryl ? UAM
28.    prof. dr hab. Jerzy Brzeziński ? Uniw. Zielonogórski
29.    dr Krystyna Celichowska ? lekarz
30.    doc. dr hab. Bogdan Celichowski ? architekt
31.    dr Marek Chabior ? Uniw. Technologiczny Szczecin
32.    dr inż.Stanisław Chęciński ? Politechnika Wrocławska
33.    prof.dr hab.Adam Choiński ? UAM
34.    dr Remigiusz Ciesielski ? UAM
35.    prof. dr hab. med. Andrzej Cieśliński ? UMed
36.    dr Ewa Ciosek ? UAM
37.    dr Elżbieta Czarniewska ? UAM
38.    dr Bożena Cząstka-Szymon ? WSP Katowice
39.    prof. dr hab. Janusz Czebreszuk ? UAM
40.    mgr Zbigniew Czerwiński ? radny Sejmiku Wlkp.
41.    dr inż. Stanisław Czopor ? leśnik
42.    prof. dr hab. Jacek Dabert ? UAM
43.    dr Mirosława Dabert ? UAM
44.    mgr Jan Dasiewicz ? UAM
45.    dr Maria Dąbrowska-Bąk ? UAM
46.    mgr inż. Maria Dolata ? architekt
47.    mgr Danuta Anna Domaradzka ? UMed
48.    inż. Józef Drausowski
49.    prof. dr hab. Leon Drobnik ? UMed
50.    prof. dr hab. Edward Dutkiewicz ? UAM
51.    prof. dr hab. Maria Dutkiewicz ? UAM
52.    dr Tadeusz Dziuba ? poseł na Sejm RP
53.    mgr Sylwiana Firin ? Gramowska
54.    dr  Jerzy Fischbach
55.    prof. dr hab. Bolesław Fleszar ? Polit. Rzeszowska
56.    prof. dr  hab. Antoni Florkiewicz
57.    mgr inż. Wojciech Foltyn - rolnik
58.    mgr Bogdan Freytag
59.    dr  hab. Jerzy Galina ? PAN
60.    mgr Witold  Gedymin ? UE
61.    dr Grzegorz Gertig ? U Med
62.    prof. dr hab. Bożena Górczyńska-Przybyłowicz ? UAM
63.    prof. dr hab. Ewa Anna Gruszczyńska-Ziółkowska ? Uniw. Warszawski
64.    prof. dr hab. Witold Grzebisz ? UP
65.    mgr Stanisław Grzesiek ? artysta plastyk
66.    dr Michał Haake ? UAM
67.     dr Zdzisław Habasiński ? informatyk
68.    dr Jolanta Hajdasz ? nauczyciel akademicki
69.    mgr Iwona Horodecka ? kustosz; Biblioteka Raczyńskich
70.    prof. dr hab. Henryk Hudzik ? UAM
71.    mgr Eugeniusz Ilmak ? Uniw. Zielonogórski
72.    prof. dr hab. Jacek Jackowski ? PP
73.    prof. dr hab. dr h.c. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz ? UAM
74.    prof. dr hab. Dobrochna Jankowska ? UAM
75.    prof. dr hab. Artur Jarmołowski ? UAM
76.    prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz ? UAM
77.    dr Teresa Jerzak-Gierszewska ? UAM
78.    prof. dr hab. Marek Jerzy ? UP
79.    mgr Jolanta Jasińska ? nauczyciel   
80.    prof. dr hab. Tomasz Jasiński ? UAM
81.    mgr inż. Andrzej Judek
82.    mgr Kazimierz Jósko-Wielgocki ? radca prawny
83.    dr Jerzy Kaczmarek ? UAM
84.    dr Józef Kapusta ? IBiA Warszawa
85.    prof. dr hab. Janusz Kapuściński
86.    dr Zofia Karaszkiewicz
87.    dr Anna Kasprzyk ? UAM
88.    prof. dr hab. Andrzej Kaźmierski ? UAM
89.    mgr Iwona Klimaszewska ? UAM
90.    prof. dr hab. Bożena Klimczak ? UE Wrocław
91.    prof. dr hab. Zdzisław Kołaczkowski ? AWF
92.    mgr Izabela Komar-Szulczyńska ? UAM
93.    prof. dr hab. Aleksander Kośko ? UAM
94.    prof. dr hab. Stanisław Kozłowski ? UP
95.    prof. UP dr hab. Henryka Kramarz ? UP Kraków
96.    prof. dr hab. Marek Kraska ? UAM
97.    prof. dr hab. Tadeusz Marek Krygowski ? Uniw. Warszawski
98.    dr Henryk Krzyżanowski ? UAM
99.    prof. dr hab. Grzegorz Kubski ? Uniw. Zielonogórski
100.    prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk ? PAN                               
101.    dr Dariusz Kucharski ? Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej
102.    prof. dr hab. Mieczysław Kujawski
103.    prof. dr hab. Maria Kujawska ? UAM
104.    inż. Julian Kulczyński ? rolnik
105.    mgr Ewa Kuleczka - Drausowska
106.    dr Małgorzata Kulesza-Kiczka ? lekarz
107.    dr Katarzyna Kulińska ? PAN
108.    prof. dr hab. Tadeusz Kuliński ? PAN
109.    dr Krystyna Laskowicz ? nauczyciel akademicki
110.    dr Przemysław Lehmann ? PAN
111.    mgr Elżbieta Leszczyńska ? UAM
112.    dr Maria Leśniewicz ? PP
113.    prof. dr hab. Ignacy Lewandowski ? UAM
114.    dr Jarosław Liberek ? UAM
115.    mgr Jolanta Lisiak ? architekt
116.    mgr Rafał  Lisiak ? architekt
117.    prof. dr hab. inż. Władysław Łańczak ? PP
118.    mgr Agata Ławniczak ? dziennikarz
119.    dr Eryk Łon ? UE
120.    mgr Małgorzata Łośko ? UAM
121.    dr Piotr Łukasiak ? PP
122.    prof. dr hab. Andrzej Maciejewski ? UAM
123.    mgr Małgorzata Maciukiewicz ? UAM
124.    mgr Agata Macniak
125.    ks. kan. lic. Tadeusz Magas ? duszpasterz "S"
126.    ks. inż. Jan Majchrzak ? Chodzież
127.    dr hab. Przemysław Makarowicz ? UAM 
128.    prof. dr hab. Andrzej Malinowski ? UAM
129.    prof. dr hab. Jerzy Marcinek ? UP
130.    prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak ? UAM
131.    prof. dr hab. Wojciech Markiewicz ? PAN
132.    mgr Jan Martini ? artysta muzyk
133.    mgr Helena Materny ? nauczyciel
134.    mgr Ryszard Materny
135.    mgr  Maria Matysiak ? UAM
136.    inż. Janusz Matysiak ? przedsiębiorca
137.    prof. dr hab. Karol Mausch ? UAM
138.    prof. dr hab. inż. Krystyna Mędrzycka ? Polit. Gdańska
139.    dr Jerzy Michalik ? UAM
140.    prof. dr hab. inż. Jacek Bolesław Michalski ? UP
141.    prof. dr hab. Michał Mierzejewski ? Uniw. Wrocławski
142.    dr Bożena Mikołajczak ? UAM
143.    prof. dr hab. Krzysztof Moliński ? UP
144.    mgr Celina Monikowska-Martini ? artysta muzyk
145.    mgr Grażyna Musiał ? MN Poznań
146.    prof. dr hab. Grzegorz Musiał ? UAM
147.    prof. dr hab. Czesław Muśnicki ? UP
148.    mgr Danuta Namysłowska ? nauczyciel
149.    prof. dr hab. Andrzej Nowak ? UJ Kraków
150.    mgr Wilhelmina Nowak
151.    dr hab. Aurelia Nowicka ? UAM
152.    prof. dr hab. Elżbieta Nowicka ? UAM
153.    dr Małgorzata Okulicz-Kozaryn ? UAM
154.    prof. dr hab. Radosław Okulicz-Kozaryn ? UAM
155.    Włodzimiera Pajewska ? UAM
156.    inż. Ryszard Paprzycki
157.    prof. dr hab. Jan Paradysz ? UE
158.    prof. dr hab. Stanisław Paszkowski ? UP
159.    dr Andrzej Pawuła ? UAM
160.    prof. dr hab. Krystyna Pecold ? UMed
161.    dr Barbara Peplińska ? UAM
162.    dr Ryszard Piasek ? reżyser
163.    mgr Mikołaj Pietraszak-Dmowski ? Fundacja Raczyńskich
164.    prof. dr hab. Barbara Piłacińska ? UAM
165.    dr Ryszard Piotrowicz ? UAM
166.    dr hab. Jacek Piszczek ? IOR PIB Toruń-Poznań
167.    prof. dr hab. Jan Prostko-Prostyński ? UAM
168.    mgr Maria Przybylska ? UAM
169.    prof. dr hab. Andrzej Przyłębski ? UAM
170.    prof. dr hab. Tadeusz Puchałka ? PP
171.    prof. dr hab. Zdzisław Puślecki ? UAM
172.    dr Jacek Radomski ? UAM
173.    dr Wiesław Ratajczak ? UAM
174.    dr hab. Lucyna Rempulska ? prof.nadzw. PP
175.    mgr Emilia Rogalińska ? nauczyciel
176.    prof. dr hab. Tadeusz Rorat ? PAN
177.    prof. dr hab. Grzegorz Rosiński ? UAM
178.    prof. dr hab. Ewa Ryś ? UAM 
179.    dr Lech Różański
180.    mgr Wanda Różycka-Zborowska ? reżyser
181.    prof. dr hab. Wojciech Rypniewski ? PAN
182.    prof. dr hab. Jan Sadowski ? UAM
183.    prof. dr hab. Jerzy Samson-Zakrzewski ? UMed
184.    mgr Halina Aurelia Siwa ? dziennikarz
185.    prof. dr hab. Jan Skuratowicz ? UAM
186.    dr Andrzej Jan Skrzypczak ? PP
187.    prof. dr hab. Marian Smoczkiewicz ? UMed
188.    mgr Janusz Smólski
189.    mgr Maria Sobańska-Liberek ? UAM
190.    prof. dr hab. Marek Sozański ? PP
191.    mgr Zygmunt Sporny ? UAM
192.    dr Teresa Stanek ? UAM   
193.    prof. dr hab. Anna Stankowska ? UAM
194.    prof. dr hab. Wojciech Stankowski ? UAM
195.    mgr Piotr Stawicki ? radca prawny
196.    mgr Gabriela Stępczak
197.    prof. dr hab. Kazimierz Stępczak ? UAM
198.    mgr Bernadeta Sturzbecher ? UAM
199.    dr inż. Krzysztof Szturzbecher ? PP
200.    prof. dr hab. Wojciech Suchocki ? UAM
201.    prof. dr hab. Eugeniusz Szcześniak ? UAM
202.    prof. dr hab. Zofia Szczotka ? UP
203.    dr hab. Andrzej Szpulak ? UAM
204.    prof. dr hab. Jacek Sztaudynger ? Uniw. Łódzki
205.     dr Anna Szukalska ? PP
206.     mgr inż. Edwin Szukalski 
207.    mgr Maciej Szulc ? przedsiębiorca
208.    prof. dr hab. Roman Szulc ? UMed
209.    dr Mirosław Szulczyński ? UAM
210.    mgr Halina Szwarc-Hetmaniak ? lekarz
211.    dr Hanna Szweycer
212.    prof. dr hab. Michał Szweycer
213.    prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska ? UAM
214.    dr Urszula Szybiak-Stróżycka ? UAM  
215.    prof. dr hab. Henryk Szydłowski ? UAM
216.    mgr Stanisław Szymański ? przedsiębiorca
217.    ks. prof. dr hab. Jan Szymczyk ? KUL  Lublin
218.    prof. dr hab. Wojciech Święcicki ? PAN
219.    mgr Małgorzata Talarczyk-Andrałojć ? archeolog
220.    prof. dr hab. Jerzy Tarajkowski ? UE
221.    prof. dr hab. Kazimierz Tobolski - UAM
222.    mgr Grzegorz Tomczak ? reżyser
223.    prof. dr hab. Lech Torliński ? UMed
224.    mgr Jacek Tuchołka
225.    prof. dr hab. Ryszard Vorbrich ? UAM
226.    prof. dr hab. Jerzy Bożydar Warchoł ? UMed
227.    prof. dr hab. Jan Wawrzyńczyk ? Uniw. Warszawski
228.    dr Marek Wedemann ? UAM
229.    dr Maria Wejchan-Judek ? PP
230.    prof. dr hab. inż. Jerzy Weres ? UP
231.    dr Józef Wieczorek ? Niezależne Forum Akademickie
232.    dr Jerzy Wierzchowiecki ? Szpital Miejski Grodzisk Wlkp.
233.    prof. dr hab. Michał Wierzchowiecki ? UMed
234.    dr Maria Wołuń-Cholewa ? UMed
235.    prof. dr hab. Henryk Woźniakowski ? Uniw. Warszawski
236.    dr Bartłomiej Wróblewski ? WSPS Poznań
237.    mgr Andrzej Wybrański
238.    prof. dr hab. Barbara Wysocka ? PAN
239.    prof. dr hab. Zygmunt Zagórski ? UAM
240.    mgr Maria Zawadzka ? nauczyciel
241.    prof. dr hab. Stefan Zawadzki ? UAM
242.    mgr Tomasz Zdziebkowski ? przedsiębiorca
243.    dr Franciszek Zerbe ? lekarz
244.    dr Jerzy Zerbe ? UAM 
245.    mgr Małgorzata Zielonacka ? adwokat
246.    dr Andrzej Zielonacki ? adwokat
247.    dr Bronisława Zielonka ? Uniw. Gdański
248.    dr Tadeusz Zysk ? przedsiębiorca
249.    Jerzy Żarnowski ? emeryt HCP
250.    prof. dr hab. Tadeusz Żuchowski ? UAM
251.    dr Jakub Żmidziński ? UAP

Oświadczenie podpisał również pan Jerzy Jankowski - Prezes Związku Polaków w Norwegii


Także krakowianie popierają oświadczenie AKO w sprawie Antoniego Macierewicza
http://wkrakowie2012cd.wordpress.com/2012/08/06/takze-krakowianie-popieraja-oswiadczenie-ako-w-sprawie-antoniego-macierewicza/

 


Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.