NEWS! Międzynarodowy Zespół Biegłych powołany w śledztwie smoleńskim przez prokuraturę!
data:30 marca 2019     Redaktor: Redakcja

Biegli z Międzynarodowego Zespołu Biegłych mają 24 miesiące na wydanie opinii (do 31 marca 2021 r.). Poniżej w artykule zakres ich ekspertyzy.
Przypominamy 4 postulaty Solidarnych 2010 - podstawę zawiązania naszego Stowarzyszenia.
ŻĄDAMY:
1. OSĄDZENIA I SPRAWIEDLIWEGO UKARANIA: DONALDA TUSKA, RADOSŁAWA SIKORSKIEGO, BOGDANA KLICHA, TOMASZA ARABSKIEGO, JERZEGO MILLERA ZA PODEJRZENIE O ZDRADĘ INTERESÓW PAŃSTWA POLSKIEGO
2 . POWOŁANIA MIĘDZYNARODOWEJ KOMISJI DO ZBADANIA PRZYCZYN KATASTROFY
3. NATYCHMIASTOWEJ ZGODY NA EKSHUMACJĘ CIAŁ OFIAR
4. UJAWNIENIA ZDJĘĆ SATELITARNYCH MIEJSCA KATASTROFY Z DNIA 10.04.2010

 
W piśmie prokuratora  Marka Kuczyńskiego, który kieruje postępowaniem w ramach sledztwa Prokuratury - piśmie upublicznionym we fragmentach na wpolityce.pl - podany jest skład Międzynarodowego Zespołu Biegłych, uzasadnienie zleconych prac i zakres ekspertyzy:
 
1) przeprowadzenie rekonstrukcji lotu TU-154M oraz rozpadu samolotu,
 
2) ustalenie, czy samolot był technicznie sprawny i prawidłowo przygotowany do wykonywania lotu na lotnisko w Smoleńsku,
 
3) ustalenie, czy załoga samolotu była prawidłowo przygotowana i posiadała wymagane uprawnienia do wykonania lotu,
 
4) ustalenie, czy w trakcie lotu wystąpiły jakiekolwiek niesprawności bądź inne zakłócenia pracy urządzeń i systemów pokładowych, a jeżeli tak, to jakiego rodzaju,
 
5) ustalenie, czy postępowanie członków załogi samolotu było prawidłowe, zgodne z przepisami oraz adekwatne do zaistniałej sytuacji w locie,
 
6) ustalenie, czy lotnisko Smoleńsk Północny było właściwie przygotowane i wyposażone do przyjęcia TU-154M, czy spełniało określone międzynarodowymi oraz krajowymi przepisami wymogi do przyjęcia takiego samolotu,
 
7) ustalenie, czy obsługa naziemna na lotnisku była prawidłowo przygotowana i posiadała wymagane uprawnienia do zabezpieczenia lotu i przyjęcia TU-154M,
 
8) ustalenie, czy postępowanie obsługi naziemnej na lotnisku było prawidłowe, zgodne z przepisami oraz adekwatne do zaistniałej sytuacji na lotnisku,
 
9) dokonanie interpretacji wyników badań fizykochemicznych śladów zabezpieczonych w toku śledztwa
 
10) ustalenie maksymalnych wartości przeciążeń działających na samolot w chwili zdarzenia
 
11) uzyskanie zdjęć satelitarnych obszaru lotniska, drogi podejścia do lądowania oraz miejsca rozrzutu elementów wraku tuż po katastrofie, jak i bezpośrednio przed nią, ich opracowanie i analiza pod kątem pozyskania danych niezbędnych do rekonstrukcji i wizualizacji 3D,
 
12) wykonanie cyfrowej rekonstrukcji i wizualizacji 3D obszaru katastrofy
 
13) wykonanie cyfrowej rekonstrukcji i wizualizacji 3D elementów wraku i nałożenie ich na cyfrowy model samolotu, z możliwością jego oglądu w 360 stopniach.
 
W tym celu powołano trzy grupy biegłych:
I – związanych z Texas Agricultural and Mechanical University (TAMU) – to jedna z najlepszych amerykańskich uczelni technicznych:
 
Goong Chen (profesor matematyki stosowanej i obliczeniowej), Philip J. Morris (profesor inżynierii lotniczej), Snorri Gudmundsson (ekspert z zakresu mechaniki lotu, projektowania i konstrukcji samolotów), Theodore A. Postol (profesor nauk ścisłych, technologii i polityki bezpieczeństwa), Robert Benzon (emerytowany pracownik Narodowej Rady Bezpieczeństwa Transportu USA, specjalista z zakresu badania wypadków lotniczych), Floyd A. James (emerytowany pracownik Federalnej Administracji Lotnictwa USA, specjalista z zakresu badania wypadków lotniczych), James Thurman (emerytowany śledczy FBI, profesor uniwersytecki, specjalista z zakresu badania materiałów wybuchowych), Richard Marquise (emerytowany śledczy FBI, specjalista z zakresu nauk sądowych), Soraya McClung (specjalista z zakresu nauk sądowych, w tym zbierania dowodów, sporządzania sprawozdań i opinii sądowych).
 
II – związanych z PHARMAFLIGHT International Science and Service Center PLC - to węgierski ośrodek naukowo-badawczy pod Debreczynem, z najlepszymi w Europie specjalistami od tupolewów:
 
Györi Gyula (profesor nadzwyczajny Uniwersytetu w Debreczynie Wydziału Inżynierii Lotniczej, pilot), Sallai Istwán (pilot mający bogate doświadczenie w pilotażu na różnych typach samolotów, w lotach VIP, instruktor lotniczy), Tóth György (pilot mający bogate doświadczenie w pilotażu na różnych typach samolotów, w tym TU-154, w lotach VIP, instruktor i egzaminator lotniczy), Baumann Zsolt (były pilot węgierskich sił powietrznych, posiada doświadczenie w lotach towarowych, terenowych, międzynarodowych i VIP, a także w zakresie projektowania samolotów, organizacji, realizacji i kontroli lotów), Szabó Krisztina (lekarz, ekspert w zakresie medycyny lotniczej i fizjologii), Szücs Botond (biolog, ekspert z zakresu fizjologii wysiłkowej).
 
III – związanych z ATA Associates Inc. - to działająca od blisko pół wieku firma specjalizująca się m.in. w rekonstrukcjach wypadków, badaniach sądowych, czy animacjach 3D:
 
April Yergin (inżynier kryminalistyczny, ekspert z zakresu wideogrametrii oraz fotogrametrii), Andre Stuart (ekspert z zakresu trójwymiarowej rekonstrukcji kryminalistycznej przestępstw i wypadków, w tym dynamiki ruchu), Todd Davis (ekspert z zakresu animacji kryminalistycznej i fotogrametrii).
 
Z uzasadnienia prok. Kuczyńskiego:

W toku śledztwa zebrano niezwykle obszerny materiał dowodowy, którego analiza i interpretacja wymaga wiadomości specjalnych z wielu dziedzin nauki i techniki, w tym wiedzy dotyczącej szeroko pojętego lotnictwa, a także doświadczenia w badaniu wypadków lotniczych. Mając na uwadze konieczność weryfikacji wersji śledczej o eksplozji jako przyczynie katastrofy, niezbędna jest także wiedza oraz doświadczenie w badaniu zdarzeń, wywołanych eksplozją materiałów wybuchowych.

Podkreślenia wymaga, iż biegli powołani przez Wojskową Prokuraturę Okręgową, wydając opinię, także w toku uzupełniających przesłuchań, dysponowali materiałem dowodowym zgromadzonym przez Wojskową Prokuraturę Okręgową do 2014 roku, uzupełnionym jedynie o przekazane przez Zespół Śledczy Nr I dowody w postaci opinii Biura Badań Kryminalistycznych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z odsłuchu zapisu rejestratora P-500 z pomieszczenia Grupy Kierowania Lotami na lotnisku Smoleńsk-Północny oraz odpowiedzi przedsiębiorstwa Universal Avionics System Corporation, uzyskanej w ramach pomocy prawnej z USA, dotyczącej parametrów, zasad działania oraz odczytów urządzeń pokładowych TAWS i FMS, w które wyposażony był samolot TU-154M o nr 101. Od 2014 r. materiał dowodowy śledztwa został w istotny sposób uzupełniony, prokuratura oczekuje na wyniki wszystkich zleconych badań, planowane są kolejne czynności procesowe zmierzające do uzyskania dalszych dowodów.

Aktualny stan wiedzy naukowej i technicznej, w tym nowe technologie badawcze i informatyczne pozawalają na przeprowadzenie ponownej analizy i interpretacji zebranego materiału dowodowego, a także stworzenie wirtualnej rekonstrukcji miejsca zdarzenia, która może być przydatna do wyjaśnienia okoliczności oraz przyczyn katastrofy. Użycie zaawansowanych technik obliczeniowych oraz symulacji komputerowych, wykorzystywanych do wyjaśniania katastrof lotniczych, niedostępnych na poprzednim etapie badań, może mieć istotne znaczenie dla przedmiotu niniejszego postępowania.

Stąd konieczność powołania zespołu biegłych, dysponujących wiedzą tak teoretyczną, jak i praktyczną z zakresu lotnictwa i nauk pokrewnych oraz badania wypadków lotniczych.

W skład powołanego Międzynarodowego Zespołu Biegłych wejdą osoby posiadające wiedzę oraz praktyczne doświadczenie z zakresu matematyki stosowanej i obliczeń, inżynierii lotniczej, mechaniki lotu, projektowania i konstrukcji samolotów, a także piloci wojskowi i cywilni posiadający doświadczenie w pilotowaniu samolotów TU-154, instruktorzy lotniczy posiadający doświadczenie w lotach o statusie VIP, specjaliści z zakresu medycyny lotniczej, a także osoby posiadające doświadczenie w badaniach wypadków lotniczych. Nadto w Międzynarodowym Zespole Biegłych znajdą się osoby mające doświadczenie w badaniu zamachów terrorystycznych oraz badaniach materiałów wybuchowych. Ta ostatnia kwestia ma ogromne znaczenie dla dokonania analizy i interpretacji uzyskanych z laboratoriów wyników badań fizykochemicznych. Jednocześnie z uwagi na konieczność wykorzystania nowych technologii informatycznych, w skład zespołu powołano specjalistów z bogatym doświadczeniem w inżynierii kryminalistycznej, w tym rekonstrukcji zdarzeń dla potrzeb organów ścigania. Z uwagi na ubogi i nieprecyzyjny materiał procesowy z oględzin miejsca zdarzenia, tak pod względem jego opisu, jak i dokumentacji fotograficznej, a także nieuzyskanie od strony rosyjskiej zdjęć lotniczych miejsca katastrofy, użycie zaawansowanych technik graficznych i rekonstrukcyjnych może mieć bardzo istotne znaczenie dla odtworzenia przebiegu katastrofy.

Nie sposób pominąć w kontekście niniejszego postępowania szerokiego oddźwięku społecznego oraz znaczenia zdarzenia będącego przedmiotem śledztwa dla Państwa polskiego. W ostatnich latach katastrofa smoleńska stała się przedmiotem publicznych polemik i sporów, w toku których wyrażano skrajnie odmienne poglądy co do jej okoliczności,w tym przede wszystkim przyczyn. Czyni to także zasadnym weryfikację dotychczasowych ustaleń co do przebiegu katastrofy przez Międzynarodowy Zespół Biegłych, w składzie którego znajdą się całkowicie niezależni, a zarazem doświadczeni i uznani eksperci niezwiązani z jakimikolwiek organami i instytucjami naukowo-badawczymi, zaangażowanymi dotychczas w przedmiotowe postępowanie. [za: wpolityce.pl]

Pozostaje nam czekać na wyniki prac, może zapytać także: dlaczego dopiero po 3 latach od objęcia stanowiska przez prok. Kuczyńskiego podjęto decyzję o stworzeniu takiego zespołu [przypomnijmy - zapowiadanego rok temu, na początku kwietnia 2018r., przez min. Z.Ziobrę!]   oraz .... maszerować każdego 10 kwietnia w Smoleńskim Marszu Pamięci. Do skutku!


Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.