WAŻNE! SDP walczy o Dom Dziennikarza, konferencja prasowa Zarządu Głównego SDP - video on-line i relacja
data:18 lutego 2019     Redaktor: Redakcja

Polecamy nagranie! Władze Warszawy szykanują dziennikarzy z SDP! Konferencja prasowa Zarządu Głównego SDP o próbach odebrania Domu Dziennikarza dziennikarzom i o działaniach SDP w jego obronie - relacja za strony sdp.pl poniżej


aktualizacja 22.02:

SDP walczy o Dom Dziennikarza – relacja z konferencji z dnia 20 lutego b.r.

Urząd miasta stołecznego Warszawy nie przedłużył Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich umowy na użytkowanie wieczyste Domu Dziennikarza przy ul. Foksal 3/5 Warszawie, która wygasła z końcem stycznia 2019 r. Nieoczekiwanie, podczas konferencji prasowej, która miała na celu nagłośnie wieloletnich starań SDP o zachowanie budynku dla środowisk dziennikarskich, urząd dzielnicy Śródmieście zadeklarował chęć uregulowania sprawy.    

W Domu Dziennikarza przy Foksal 3/5, poza SDP, swoje siedziby mają inne podmioty związane z mediami, m.in. Izba Wydawców Prasy, Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenie Gazet Lokalnych. Umowa użytkowania wieczystego wygasła 30 stycznia 2019 r., a władze miasta, mimo wielokrotnych prób ze strony SDP, nie wykazywały chęci rozmów w tej sprawie. Niepokojące było też to, że w stosunku do budynku pojawiły się niejasne roszczenia reprywatyzacyjne. Dlatego Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich postanowiło nagłośnić sprawę na konferencji prasowej. Krzysztof Skowroński, prezes SDP, przypomniał historię Domu Dziennikarza. -  W czasie wojny budynek zniszczony był w 74 proc.,  po 1945 r. grunt został znacjonalizowany, a dom odbudowany siłami społecznymi, jako siedziba Związku Zawodowego Dziennikarzy, a potem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Dziennikarze byli tu od zawsze – podkreślił prezes SDP.

Przypomniał, że w stanie wojennym SDP zostało zawieszone, a gospodarzem domu stało się zależne od komunistycznej władzy Stowarzyszenie Dziennikarzy RP. – Kiedy SDP zaczęło znów działać legalnie rozpoczął się czas negocjacji o przywrócenie stowarzyszeniu użytkowania wieczystego, zakończony  w 2001 r. – mówił Krzysztof Skowroński.

Wówczas to Społeczna Komisja Rewindykacyjna uznała, że SDP jest uprawnione do odzyskania swojego majątku utraconego w stanie wojennym. W 2006 r. Trybunał Konstytucyjny ostatecznie orzekł, że zwrot siedziby był zgodny z Konstytucją.

Prezes Skowroński przypomniał, że SDP prowadzi procesy sądowe w związku z roszczeniami reprywatyzacyjnymi do tej nieruchomości i nie ma przy tym żadnego wsparcia miasta. – Miasto stołeczne Warszawa nie interesuje się swoją własnością, prawami do tego budynku, od 2011 r., od kiedy jestem prezesem, nie było żadnego kontaktu. Z jednej strony jest bierna obserwacja, a z drugiej jakby próba nieformalnej zmiany sytuacji – mówił prezes SDP.

Niepokojące było to, że w 2011 r. hipoteka nieruchomości została podzielona – Oddzielnie jest grunt, a oddzielnie budynek. To bardzo dziwna sytuacja, zaskarżyliśmy tę decyzję do sądu. Procesy trwały siedem lat, w apelacji SDP było zwycięskie, a potem nastąpiła kasacja i z powodów formalnych ten proces musiał się rozpocząć od nowa – opowiadał Krzysztof Skowroński.

Zauważył, że władze Warszawy od lat nie potrafią jasno określić swojego stanowiska w sprawie tej nieruchomości. – Dlaczego skazują kogoś na samotną walkę o utrzymanie tego domu w domenie społecznej. Ten dom służy licznym organizacjom związanym z dziennikarstwem – zauważył.

Od kilku miesięcy SDP zabiegało o uregulowanie przez władze stolicy sprawy nowej umowy użytkowania Domu Dziennikarza. - Na mocy jednej odpowiedzi burmistrza Śródmieścia możemy ten budynek użytkować bez umowy, my się na to nie zgadzamy – dodałKrzysztof Skowroński.

Jolanta Hajdasz , wiceprezes SDP, podkreśliła, że w umowie użytkowania wieczystego zawartej w 1979 r. z prezydentem Warszawy jest zapis, że nieruchomość przekazywana jest SDP bez obciążeń. – Nie powinniśmy być stroną, która zabiega o wyprostowanie tej sytuacji. A zostaliśmy jako stowarzyszenie, na placu boju sami. Zabiegając, by to co przez laty służyło wszystkim, niezależnie czy z lewicy, czy z prawicy, bo przecież ten budynek odbudowywali i użytkowali dziennikarze jeszcze w PRL-u, nadal pozostało własnością wszystkich dziennikarzy. Nie powinniśmy jej tracić – mówiła Jolanta Hajdasz.

Poinformowała, że sprawa Domu Dziennikarza została zgłoszona do Komisji ds. Reprywatyzacji  nieruchomości warszawskich, a brak decyzji o przedłużeniu umowy użytkowania wieczystego zaskarżony do sądu. – Skandalem jest, że tak ważny obiekt nie ma swojego gospodarza, my się z tym nie zgadzamy, SDP nie zostawi tego majątku, wypracowanego przez tyle lat, będziemy go bronić– podkreśliła wiceprezes SDP.

Mecenas Artur Wdowczyk opowiadał o niejasnościach związanych z roszczeniami w stosunku do nieruchomości przy Foksal 3/5. Bulwersująca sprawa miała miejsce w 2011 r., gdy niespodziewanie pojawili się spadkobiercy budynku, którzy wystąpili z wnioskiem o wpisanie do księgi wieczystej własności samego budynku. – Co ciekawe, początkowo referendarz sądowy odmówił wpisu, a potem jednak wpisano. Teraz mamy taką sytuację, że właścicielem gruntu jest miasto, a właścicielem budynku  pan De Burbon Obojga Sycylii. Dlaczego nas to mocno zdziwiło? Miasto przed wpisem do KW wydało zaświadczenie, w którym opisano w skrócie, co działo się z budynkiem po wojnie. Najważniejsze jest jednak to, że budynek został w 74 proc. zniszczony w czasie wojny, a więc po wojnie i w momencie nacjonalizacji, praktycznie nie istniał. Odbudowany został przez dziennikarzy, którzy przez lata z niego korzystali na podstawie umowy użytkowania wieczystego – opowiadał mecenas Wdowczyk.

Przedstawicielom SDP odmówiono dostępu do akt księgi wieczystej. - Do tej pory nie wiemy, kto dokonał wpisu prawa własności tego budynku, który po wojnie nie istniał. Złożyliśmy powiadomienie o popełnienie przestępstwa. Żywimy nadzieję, że prokuratura nam pomoże  –  podkreślił prawnik.

Jadwiga Chmielowska, sekretarz generalna SDP, zauważyła, że nie wiadomo na jakiej podstawie dokonano tego wpis. – Są wątpliwości co do wiarygodności osoby, która uzyskała własność, czy faktycznie jest spadkobiercą. To są dziwne procedery. Zastanawiające jest, że jeden referendarz sądowy odmówił wpisu, a inny się zgodził. Jak to się dzieje, że miasto nie żądało podatków od pana Burbona, tylko pobierało od nas? – pytała Chmielowska.     

Podczas trwania konferencji, nieoczekiwanie okazało się, że rzecznik dzielnicy Śródmieście Jakub Leduchowski, przesłał Polskiej Agencji Prasowej w środę rano komunikat, w którym napisał, że m.st. Warszawa, doceniając wkład Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w budowanie oraz rozwój środowiska mediów w naszym kraju, przedstawiło propozycję uregulowania zasad zajmowania przez SDP nieruchomości przy ul. Foksal 3/5 w Warszawie. Propozycja umożliwi stowarzyszeniu kontynuowanie działalności w dotychczasowej lokalizacji, pomimo zaistniałych trudności formalno-prawnych.”  Było to o tyle dziwne, że do SDP nie wpłynęło żadne pismo z urzędu dzielnicy w tej sprawie.

– Cieszę się podwójnie.  Jako prezes SDP cieszę, że wprawdzie za pośrednictwem PAP, ale dostaliśmy informację, iż urząd jest gotowy, aby dojść do porozumienia. A z drugiej strony to pokazało pewną siłę mediów, że jak coś się wydobywa do przestrzeni publicznej i zwołuje się konferencję prasową to sprzyja szybszemu i prawidłowemu działaniu urzędów. Traktuję to jako deklarację dobrej woli wyrażoną publicznie. My też mamy dobrą wolę i jesteśmy  przygotowani, aby natychmiast rozpocząć rozmowy  – skomentował Krzysztof Skowroński.

Zaraz po konferencji Krzysztof Skowroński i Jolanta Hajdasz wysłali pismo do burmistrza dzielnicy Śródmieście. Czytamy w nim m.in.: „Z satysfakcją przyjęliśmy informację podaną przez Polską Agencję Prasową w dniu dzisiejszym tj. 20 lutego 2019 r. dotyczącą chęci uregulowania  przez Urząd Dzielnicy Warszawa Śródmieście miasta stołecznego Warszawy zasad użytkowania przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich nieruchomości przy ul. Foksal 3/5 . Wyrażona w tym komunikacie wola współpracy Urzędu z SDP wychodzi naprzeciw oczekiwaniom Stowarzyszenia, czyli zapewnienia SDP swobody działania w użytkowaniu w/w nieruchomości przy jednoczesnym zachowaniu najwyższej dbałości o warszawskie mienie publiczne”. Podkreślono też, że SDP jest gotowe do podjęcia rozmów.

Kalendarium wydarzeń dot. Domu   Dziennikarza SDP  i gruntu przy ul. Foksal 3/5 w Warszawie i  działań ZG SDP w obronie społecznego mienia dziennikarzy

Źródło: http://sdp.pl/analizy/16226,sdp-walczy-o-dom-dziennikarza,1550673412

 

 

Szanowni Państwo !
 
Koleżanki i Koledzy Dziennikarze!
 
w środę 20 lutego 2019 r. o godz. 11.00
 
zapraszamy na konferencję prasową do Domu Dziennikarza przy ulicy Foksal 3/5 w Warszawie
 
w czasie której poinformujemy o skandalicznym  działaniu władz miasta Warszawa, zarówno za kadencji Prezydent Hanny Gronkiewicz Waltz, jak i obecnego Prezydenta  Rafała Trzaskowskiego, w stosunku do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich związanego z próbą odebrania budynku przy ul. Foksal 3/5 dziennikarzom oraz nieprzedłużeniu SDP użytkowania wieczystego tego budynku.
 
Chcemy przedstawić kalendarium naszych działań w obronie tej nieruchomości i zadać publicznie pytanie, dlaczego Miasto St. Warszawa chce pozbawić SDP wypracowanego przez nie po II wojnie światowej majątku.
 
W tej sprawie bronimy mienia społecznego od 2011 r., tylko w ostatnim roku złożyliśmy w tej sprawie pozew  do prokuratury o tzw. fałszerstwo sądowe (sierpień 2018) oraz zgłosiliśmy nieruchomość do Komisji ds. reprywatyzacji nieruchomości warszawskich (czerwiec 2018), która objęła ją swoim nadzorem.
 
31 stycznia 2019 r. Prezydent Miasta St. Warszawa nie przedłużył  Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Foksal 3/5, a jest to  siedziba większości stowarzyszeń dziennikarskich i innych organizacji działających na rzecz środowiska mediów w Polsce - tu mieści się poza SDP także SDRP, Izba Wydawców Prasy, Centrum Monitoringu Wolności Prasy, Klub Fotografii Prasowej, Klub Publicystyki Kulturalnej itp. Także tę decyzję zaskarżyliśmy do Sądu.
 
O tych i innych działaniach poinformujemy na konferencji prasowej 20. lutego 2019 o godz. 11.00.
 
Zapraszamy serdecznie - to sprawa ważna dla wszystkich dziennikarzy w Polsce!
 
Krzysztof Skowroński, prezes SDP
 
Jolanta Hajdasz, wiceprezes SDP
 
Witold Gadowski, wiceprezes SDP
 
Aleksandra Rybińska, skarbnik SDP
 
Jadwiga Chmielowska, sekretarz SDP
 
oraz członkowie Zarządu Głównego SDP:
 
Wanda Nadobnik, Maria Giedz, Marek Palczewski, Mariusz Pilis, Piotr Legutko, Ireneusz Bruski, Stefan Truszczyński, Tadeusz Woźniak


Materiał filmowy 1 :


Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.