NAGŁAŚNIAMY! Polonia protestuje przeciwko antypolskiej konferencji w Paryżu - aktualizacja
data:12 lutego 2019     Redaktor: Redakcja

Aktualizacja
21.02 - fragmenty wystąpienia T.Grossa on-line; foto: Zbigniew Adamek
          - rozpoczęła się oprotestowana przez Polonię konferencja. Obecność zapowiedział przedstawiciel IPN.
20.02 - Dołączamy wersję angielską listu protestacyjnego [na dole] oraz link do upowszechniania
https://polishmediaissues.online/polish-diaspora-protests-against-an-anti-polish-conference-in-paris/
19.02 - Walka o dobre imię Polski i Polaków trwa! O ile oprotestowana konferencja dojdzie do skutku - wpisze się we wrogą Polsce i już skompromitowaną na świecie antypolską narrację. Po aferze ze skandaliczną i haniebną wypowiedzią Israela Katza, ministra spraw zagranicznych Izraela, już nie uda się bezkarnie stosować rasistowskich chwytów przeciw Polsce, choćby były obficie podlane naukowym sosem.

Publikujemy List otwarty w sprawie konferencji „La nouvel le école polonaise d’histoire de la shoah”, który demaskuje perfidny zamiar organizatorów nagonki na Polskę, jaka planowana jest 21-22.02 pod pretekstem konferencji naukowej w Paryżu w  znanej Szkole Zaawansowanych Badań w Naukach Społecznych, EHESS.
Pod listem - program planowanej konferencji.

12. luty 2019

Do:

Pana Christophe PROCHASSON, Prezydenta Szkoły Zaawansowanych Badań w Naukach Społecznych (EHESS)

Pana Philippe ALLOUCHE, Dyrektora Generalnego Fundacji Pamięci Shoah

Do wiadomości:

- Pana Pierre-Cyrille Hautcoeur, Prezydenta EHESS

- Pana Arnaud Dattola, kierownik działu komunikacji EHESS

- Pana Pierre Lévy, Ambasadora Francji w Polsce

- Pana Tomasza Młynarskiego, Ambasadora Polski we Francji

- CNRS : Instytut Historii Nowożytnej i Współczesnej i  Instytut Polityki Społecznej

- Centrum Badań Historycznych (EHESS-CNRS)

- Uniwersytet w Strasburgu

- Polska Akademia Nauk, Centrum Badań Holocaustu, Warszawa

- Polska Akademia Nauk, Centrum Naukowe, Paryż

- Stowarzyszenie Synów i Córek Żydów Deportowanych z Francji

- Instytut Pamięci Narodowej

- Media

List otwarty w sprawie konferencji „La nouvelle école polonaise d’histoire de la Shoah”

Szanowny Panie Profesorze Prochasson, Szanowny Panie Dyrektorze Allouche,

W imieniu Polaków Światowego Porozumienia Polskich Patriotów, Polonia Institute, międzynarodowej organizacji antydyfamacyjnej Polish Media Issues oraz wielu innych organizacji polonijnych składamy na szanownych Panów ręce protest przeciwko włączeniu do konferencji naukowej „La nouvelle école polonaise d’histoire de la Shoah” organizowanej w dniach 21-22.02.2019 w siedzibie EHESS prelegentów, których standardy nie odpowiadają podstawowym wymogom naukowej rzetelności EHESS i międzynarodowym normom wypracowanym pod auspicjami ONZ, a działalność nosi wyraźny ksenofobiczny i antypolski charakter.

EHESS wykształciła tak znakomite umysły jak ekonomiści Thomas Piketty i Jean Tirole, historyk Lucien Febvre czy antropolog Claude Levi-Strauss. Jesteśmy zdumieni, że tak prestiżowa szkoła jest organizatorem konferencji, na której ma wystąpić szereg kontrowersyjnych badaczy, takich jak profesorowie Jan Grabowski, Jan Gross, Barbara Engelking, Jacek Leociak i Joanna Tokarska-Bakir, doktor Agnieszka Haska czy redaktor “Gazety Wyborczej” Anna Bikont. Wszystkie te osoby łączy nierzetelność w przeprowadzaniu badań oraz antypolska działalność popularnonaukowa.

Jesteśmy także poruszeni niedoborem transparentności w fazie organizacji konferencji i jednostronną selekcją prelegentów, a szczególnie faktycznym wykluczeniem wybitnych ekspertów prezentujących wyniki badań i oceny różniące się od kierunku reprezentowanego przez ww. badaczy,  w tym przedstawicieli tak prestiżowych instytucji jak Muzeum Auschwitz, Instytut Pileckiego, Instytut Pamięci Narodowej oraz Polskie Towarzystwo Historyczne.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na niektóre fakty uzasadniające nasz protest.  Pan profesor Uniwersytetu Ottawskiego Jan Grabowski dokładnie rok temu sfałszował źródło historyczne, jakim jest dzieło żydowskiego historyka Szymona Datnera „Las Sprawiedliwych” (Warszawa, 1968). W dziele tym Datner podał: „Oszacowałem liczbę ocalałych Żydów - głównie dzięki pomocy udzielonej przez polskich mieszkańców - na około 100 000. Według dalszych szacunków kolejne 100 000 osób zostało ujętych przez nazistowskie władze i zamordowanych"1. Jednakże Jan Grabowski powołując się na Datnera przekazał popularnemu izraelskiemu dziennikowi „Times of Israel” informację, że Datner stwierdził, iż Polacy zabili 200.000 Żydów. W „Times of Israel” ukazał się w dniu 08.02.2018 artykuł zatytułowany: "Według artykułu z 1970 roku 200 000 Żydów zginęło z rąk polskich sąsiadów", z podtytułem "Nowe prawo w Polsce może utrudnić opublikowanie tych wyników już dziś". Autorka artykułu potwierdziła polskiemu ambasadorowi w Szwajcarii, że uzyskała tę informację od profesora Grabowskiego. Mimo protestów strony polskiej, izraelska dziennikarka nie poprawiła rażącego błędu, a profesor Grabowski nie sprostował fałszu i nie przeprosił za to kłamstwo. Obecnie kanadyjski Secrétariat sur la conduite responsable de la recherche z Ottawy rozpatruje w tej sprawie skargę polskiej organizacji antydyfamacyjnej Polish Media Issues2. To zaledwie jeden z wielu przykładów nierzetelnej pracy naukowej profesora Grabowskiego. Regularnie wybiela ona winę Niemców za Shoah, przypisując współsprawstwo za Zagładę Polakom, fałszując dane historyczne oraz stosując oszczerczą i obraźliwą retorykę. Np. w artykule z dnia 19.03.2017 w izraelskim dzienniku „Haaretz” profesor Grabowski pogardliwie wyraził się o karze śmierci w okupowanej przez Niemcy Polsce dla każdego Polaka, który pomagał Żydom. Według prof. Grabowskiego, wbrew znanym powszechnie faktom, Polacy niechętnie ratowali Żydów w trakcie wojny, za to trzymali w domach odbiorniki radiowe, mimo że groziła za to tak samo kara śmierci, jak za ukrywanie Żydów.3  W rzeczywistości także powszechnie znanej, wyjątkowo niewielu Polaków posiadało odbiornik radiowy i jego ukrycie nie było trudne, nie wymagało żywienia i leczenia w warunkach zbrodniczych, wycieńczających reglamentacji. Mimo tego Polacy stanowią największą grupę Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.

Jan Gross, emerytowany profesor socjologii Princeton University, przez lata bezpodstawnie głosił kłamstwo o pogromie w Jedwabnem 10.07.1941, że „1600 Polaków, połowa mieszkańców miasta Jedwabne, zabiło 1600 Żydów, drugą połowę mieszkańców Jedwabnego”, zaś niemieckie sprawstwo zbrodni redukował do filmowania wydarzenia. Niedokończona ekshumacja w Jedwabnem, które w czasie wojny znajdowało się pod okupacją niemiecką, i dochodzenie IPN wykazały jednak, że zginęło maksymalnie 350 Żydów, a w zbrodni uczestniczyło około 40 Polaków. Historycy tacy jak amerykański profesor Richard Lukas, włoski profesor Aleksander Rossini czy polski profesor Marek Chodakiewicz wytknęli Grossowi, że nie odwiedził on w ogóle archiwów niemieckich czy białoruskich. Jest przy tym niezbicie udowodnione, że niemiecki zbrodniarz Hermann Schaper odpowiedzialny za serię pogromów na trasie obejmującej Jedwabne i okolice, został w 1976 roku skazany przez niemiecki sąd w Gießen na karę więzienia za pogromy na Żydach.4

Polska dziennikarka i magister socjologii Anna Bikont powieliła kłamstwa profesora Grossa na temat zbrodni w Jedwabnem w swojej książce „My z Jedwabnego”, wydanej niedawno nawet w języku chińskim przez wydział socjologii komunistycznej Chińskiej Akademii Nauk.

Joanna Tokarska-Bakir udzieliła kilka dni temu wywiadu niemieckiej Fundacji Gerdy Henkel, założonej przez siostrę Josta Henkela, niemieckiego przedsiębiorcy, który pomógł Hitlerowi dojść do władzy. Obarczyła ona w nim polskich cywilów za pogrom na Żydach w Kielcach w 1946 roku, mimo iż wiadomo już ze źródeł historycznych, że pogrom był prowokacją okupantów sowieckich mającą przedstawić terroryzowanych Polaków w oczach światowej opinii publicznej jako antysowieckich zbrodniarzy niegodnych współczucia i obrony, aby w ten sposób ułatwić sfałszowanie wyborów w Polsce, sprzedanej w Jałcie w niewolę Stalinowi przez Roosevelta i Churchilla. Udokumentowana prawda jest taka, że do ofiar strzelali w Kielcach komunistyczni policjanci, a nie cywile, mordując religijnych Żydów; zaś mieszkający w tym samym budynku Żydzi komunistyczni wyszli z tego pogromu bez szwanku.

Dr Agnieszka Haska 24 grudnia 2018 roku w artykule w „Haaretz” określiła znakomitego żydowskiego historyka Daniela Blatmana „chłopcem z plakatu brutalnego zakłamywania Holocaustu przez Polskę.”5

Podobne oszczerstwa i ksenofobiczne stwierdzenia dyskredytujące Polaków były wielokrotnie rozpowszechniane przez pozostałych prelegentów; profesorów Jacka Leociaka i Barbarę Engelking.

Mimo, iż zgodnie z artykułem 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w pełni popieramy wolność wyrażania opinii, nie może to oznaczać przyzwolenia na fałszowanie historii.  Nie zgadzamy się także, aby pod tym szyldem omijano zakaz dyskryminacji i stygmatyzowania oraz propagowano rasistowskie zachowania, naruszając szereg konwencji ONZ, w tym art. 4 konwencji z 1965 roku o zapobieganiu rasizmowi. 6

Pragniemy również zwrócić uwagę, że Francja była wyzwalana spod okupacji niemieckiej przez dywizję polskiego generała Stanisława Maczka, a Polacy byli narodem, który najbardziej wycierpiał w czasie II wojny światowej tracąc 6 milionów obywateli, w tym 3 miliony polskich Żydów. Żaden inny kraj nie stracił aż  20% swojego społeczeństwa, tak jak to miało miejsce w przypadku Polski. Wielu Polaków utraciło życie za pomoc udzieloną żydowskim współobywatelom. Rzeczpospolita, Republika Polska, i Polski Rząd na Uchodźstwie aktywnie walczyli z Shoah i nigdy, w żaden sposób, nie pomagali Hitlerowi w eksterminacji Żydów, czego nie można powiedzieć o wielu państwach i rządach.  Niestety, francuskie koleje państwowe wysłały za pieniądze około 80 000 Żydów do obozów zagłady, a pan Prezydent Macron do tej pory nie potrafił się zdystansować od marszałka Pétain i reżimu Vichy.

Czy konferencja jest zatem właściwą odpowiedzią na postulaty Deklaracji Sztokholmskiej, która ma “siać ziarno lepszej przyszłości na glebie gorzkiej przeszłości”, a której sygnatariuszem jest również Francja?7

Jako potomkowie Polaków, którzy masowo walczyli i umierali w walce przeciw Niemcom hitlerowskim na wszystkich frontach, ginęli w obozach koncentracyjnych, tracili zdrowie jako robotnicy przymusowi w Trzeciej Rzeszy, nie możemy zaakceptować faktu, że prestiżowa EHESS użycza swojego autorytetu naukowego antypolskim, nierzetelnym postaciom ze świata nauki. Apelujemy o odwołanie i zorganizowanie na nowo konferencji w formacie zapewniającym dobór prelegentów odpowiadających prestiżowi EHESS i oferującym niejednostronne podejście do tematu.

Uprzejmie dziękujemy za uwagę i prosimy o potwierdzenie doręczenia oraz odpowiedź drogą mailową najszybciej jak to jest tylko możliwe, gdyż konferencja w jej obecnej formule wzbudziła ogromne poruszenie w polskich kręgach na całym świecie.

Z poważaniem,

Alliance Internationale des Polonais (Światowe Porozumienie Polskich Patriotów), représenté par Marek Wasag

Polish Media Issues, représenté par Dr. Marek Błażejak

Polonia Institute, représenté par Leszek Pawlik, President & CEO

Club de Gazeta Polska Paris Notre-Dame, représenté par Mirosława Woroniecka et Jadwiga Lepipec, trésorier

Club polonais de Gazeta Polska, représenté par Andrzej Woda, Président et Urszula Morawska, Secrétaire

Dr. Jerzy Barankiewicz, California

Dr. Marek Baterowicz, Publiciste, Sydney

Marek Bielak, Londres

Andrzej Burghardt, Président du Congrès Américain Polonais de New Jersey (Polish American Congress of New Jersey)

Małgorzata Chwilczyńska, Club de Gazeta Polska, Stockholm-City

Dr. Miroslawa Dulczewska – Miller, Coalition polonaise de la Polonia américaine (Coalition of Polish Americans), Président d'honneur de l'Association Polonia for Poland

Adam Gajkowski Président de la Fédération des organisations polonaises de Nouvelle-Galles du Sud, Australie

Monika Gąsiorowska, Président d'honneur de l'Association Polonaise à Genève

Wiesław Gołębiewski, Président du Conseil Mondial pour la Recherche sur la Diaspora Polonaise, Président du Congrès Américain Polonais de la Floride Occidentale, Vice-président de la Coalition des Américains Polonais (Coalition of Polish Americans)

Jolanta Grabowska, membre du SPK et Club de Gazeta Polska, Stockholm

Dr. Alexander M. Jablonski,  Oskar Halecki Institute in Canada

Jerzy Jankowski, Président de l'Union des Polonais en Norvège

Edward Wojciech Jeśman, Président et directeur national du Congrès Américain Polonais de Californie du Sud (Polish American Congress of Southern California)

Natalia Kamińska, Polish Radio Hour, Los Angeles, California

Jacek Kawczyński, Commandeur de l'Association Katyn Rally, Mémoire et Identité (Stowarzyszenie Rajd Katyński, Pamieć i Tożsamość), Illinois

Danuta Knapp, Président de l'Association des Vétérans Polonais en Suède, Congrès des Polonais en Suède, Club de Gazeta Polska

Janusz Kocur, Président, Polish American Congress of Connecticut

Dr. Witold Lukaszewski, Member of the Board, Conseil Américain Polonais de Texas (Polish American Council of Texas)

Dr. Jim Mazurkiewicz, President, Polish American Council of Texas

Paweł Miller, Coalition of Polish Americans, Polonia for Poland

Dr. Mira Modelska-Creech, Club de Gazeta Polska Paris Notre-Dame, Association Polonaise des Auteurs, Journalistes et Traducteurs en Europe (APAJTE), Paris, Président de l'Association Wars and Sawa, Varsovie

Aleksander Oczak, président de l'association Notre Polonia (Our Polonia), Australie

Ryszard Ostrega, CEO, Free Phone Wireless Inc., Torrance, California

Andrzej Prokopczuk, President Polish American Congress of Northern California

Maria Barbara Półtorak, Professeur d'histoire à l'école polonaise à Paris

Jerzy W. Rozalski, Réalisateur et producteur de Radio Polskie Rozmaitości, Detroit

Dariusz Rutka, Américains polonaise de Caroline du Sud (Polish Americans of South Carolina), Charleston

Lidia Sokołowska-Cybart, Conseil canadien des parents polonais (Canadian Polish Parents Council)

Dr. Chris Stanibula, The Kosciuszko Polish-American Citizens of Fall River

Mark Szydlak, Melbourne

Dr. Stanisław Śliwowski, Président de la Coalition des Américains Polonais (Coalition of Polish Americans)

Dr. Maja Trochimczyk, Président, Moonrise Press, California

Wiesław Wierzbowski, Président et directeur du Congrès Américain Polonais de l'Est du Massachusetts,  vice-président national Club de Gazeta Polska à Boston

Marek Wasag, Président du Sunday Discussion Club à Berlin

Monika Wiench, Comité de défense de la Pologne (Committe for the Defence of Poland), Melbourne

Grzegorz Worwa, Président Congrès Américain Polonais, division de New York, Long Island

Dr. Krystyna Zamorska, Conseil Américain pour la Culture Polonaise (American Council for Polish Culture), Coalition of Polish Americans

Anna Zawadzka, Coalition of Polish Americans

Halina Zawadzka, Coalition of Polish Americans

Artur Zysk, Londres


Odnośniki:

1) Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego, 1970, nr 75, strony 28–29, https://cbj.jhi.pl/documents/765183/29/

2) https://polishmediaissues.online/uottawa-ignores-fraudulent-activities-of-professor-jan-grabowski/

3) https://www.haaretz.com/opinion/.premium-no-poland-s-elites-didn-t-try-to-save-the-jews-during-the-holocaust-1.5449663

4) https://en.wikipedia.org/wiki/Hermann_Schaper

5) https://www.haaretz.com/world-news/the-israeli-scholar-who-s-a-poster-boy-for-poland-s-distortion-of-the-holocau st-1.6768946

6) “...justifier ou encourager toute forme de haine et de discrimination raciale, à déclarer délits punissables par la loi toute diffusion d'idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale, toute incitation de la discrimination et à déclarer illégale interdire les organisations ainsi que les activités de propagande organisée et tout autre type d'activité de propagande qui incitent à la discrimination raciale et qui l'encouragent et à déclarer délit punissable par la loi." (https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2014/09/convention_internationale_du_21_decembre_1965_-_elimination_de_toutes_les_formes_de_discrimination_raciale.pdf)

7) https://holocaustremembrance.com/fr/node/17

wersja angielska listu;

Open letter: Polish diaspora protests against an anti-Polish conference in Paris

12 February, 2019
TO:
Mr. Christophe PROCHASSON, President, School for Advanced Studies in Social Sciences (EHESS) Mr. Philippe ALLOUCHE, General Director, Shoah Memorial Foundation
CC:
– Mr. Pierre-Cyrille Hautcoeur, President of EHESS – Mr. Arnaud Dattola, head of the EHESS communication department – Mr. Pierre Lévy, Ambassador of France to Poland – Mr. Tomasz Młynarski, Ambassador of Poland to France – CNRS: Institute of Modern and Contemporary History and Institute of Social Policy – Center for Historical Research (EHESS-CNRS) – University of Strasbourg – Polish Academy of Sciences, Center for Holocaust Studies, Warsaw – Polish Academy of Sciences, Science Center, Paris – Association of Sons and Daughters of Jews deported from France – Institute of National Remembrance – Media
Open Letter regarding the “New Polish School of Holocaust History” Conference
Dear Professor Prochasson and Director Allouche,
On behalf of the International Polish Patriots Alliance, the Polonia Institute, the international anti-defamation Polish Media Issues organization, and numerous other Polish diaspora groups, we express our protest against the choice of par
ticipants at the “New Polish school of Holocaust History”conference scheduled to take place at the EHESS headquarters 21-22 February 2019. The backgrounds and past actions of these panelists meet neither the EHESS’s basic standards of academic integrity and reliability, nor the international standards developed under the auspices of the United Nations. In addition, the ongoing focus of their work can be characterized as xenophobic, and anti-Polish.
EHESS has a proud reputation for producing brilliant scholars, such as the economists Thomas Piketty and Jean Tirole, the historian Lucien Febvre, and the anthropologist Claude Levi-Strauss. Therefore, we are disappointed to find your prestigious institution to be the host of a conference whose participants are controversial and contentious researchers and publicists, such as professors Jan Grabowski, Jan Tomasz Gross, Barbara Engelking, Jacek Leociak and Joanna Tokarska-Bakir, Dr. Agnieszka Haska, and Anna Biknot, the editor of “Gazeta Wyborcza.” They all have a history of unreliable research and deliberate anti-Polish activism.
We are also concerned by the lack of transparency during the process of organizing the conference as well as by the selection of the panelists, who all share a one sided and blatantly biased interpretation of the history of WW2 in occupied Poland. These individuals were chosen to the exclusion of many outstanding experts in the field with extensive research and professional publications that vary from the one-sided works of the invited participants. The panelists could include representatives of such prestigious institutions as the Auschwitz Museum, the Pilecki Institute, the Institute of National Remembrance, and the Polish Historical Association, among others.
We would like to draw your attention to some facts and developments justifying our protest. Professor Jan Grabowski of the University of Ottawa was last year accused of blatantly falsifying the work of the Polish Jewish historian Szymon Datner. In his Las Sprawiedliwych (“Forest of the Just,” Warsaw, 1968) Datner said:
“I estimate the number of Jewish survivors – due mainly to the help given them by Polish people – to be around 100,000. According to further estimates, another 100,000 people were captured by the German authorities and murdered.” (1)
When referring to Datner’s research in an interview with the popular Israeli daily Times of Israel, Grabowski deliberately misrepresents these numbers and their meaning. Instead of directly quoting the historian, Grabowski falsely states that Datner actually said that Poles had killed 200,000 Jews. The Times of Israel published these lies on February 8, 2018 in an article titled “According to an article published in 1970, 200,000 Jews died at the hands of their Polish neighbors”. The subtitle to the article read, “New law in Poland would hinder the publication of these results today.” The author of the article later admitted to the Polish ambassador of Switzerland that she was citing information obtained from Professor Grabowski. Despite protests, the Israeli journalist did not correct the falsification, and Grabowski neither corrected nor apologized for this blatant and confrontational historical lie. In response, the international anti-defamation Polish Media Issues organization has filed a complaint with the Secretariat sur la conduit responsible de la recherche in Ottawa, Canada. The complaint is being processed. (2)
This is only one of many such examples of prof. Grabowski’s lack of professional integrity. He regularly downplays German war crimes and responsibility for the Shoah, instead assigning complicity for the Holocaust to Poles, falsifying historical data and applying slanderous and offensive rhetoric. In the March 19, 2017 article in the Israeli daily Haaretz, for example, professor Grabowski was contemptuously dismissive of the gravity of the death penalty in German-occupied Poland for any Pole, his entire family and even neighbors who assisted a Jew in any way. Contrary to historical facts, Grabowski has stated that although Poles were reluctant to save Jews during the war, they risked having radio receivers at home, despite the fact that they were threatened with the death penalty for that as well. (3) In fact, it was commonly known that very few Poles had a radio receiver, which could still be easily hidden, much easier than a Jewish neighbor or an entire Jewish family and did not need to be fed and cared for at the time when food rationing and severe hunger were commonplace. Courageous Poles sheltered their Jewish neighbors, sharing with them their scarce resources, risking and losing their lives. Poles constitute the largest group of Righteous Among the Nations.
Another selected panelist is Jan Tomasz Gross, a retired Princeton University professor of sociology. Gross has for years been perpetuating lies about the July 10, 1941 massacre in Jedwabne. claiming that “1,600 Poles, half the inhabitants of the city of Jedwabne, murdered the 1,600 Jews… the other half of Jedwabne residents. The Germans, according to T. Gross, were present at the scene of the crime only to film it. An unfinished exhumation in Jedwabne, a town under brutal German occupation during the war, according to an investigation and research by the IPN shows that a maximum of 350 Jews were killed and about 40 Poles were involved in the crime. Historians such as American Professor Richard Lukas, the Italian Professor Aleksander Rossini and the Polish-American Professor Marek Chodakiewicz have pointed out that Gross did not even visit the essential German or Belorussian archives for his book on the topic. Besides, it has been conclusively proven that the German criminal Hermann Schaper is responsible for a series of pogroms on the route that included Jedwabne and the surrounding area. Schaper was in fact found guilty of these pogroms against Jews and received a prison sentence in 1976 by the German court in Gießen. (4)
Another conference invitee, a Polish journalist Anna Bikont (MA in Sociology) has replicated Professor Gross’s historical lies about the crime in Jedwabne in her book We from Jedwabne. Amateurish and unscientific, it has even recently been published in Chinese, by the department of Communist Sociology of the Chinese Academy of Sciences.
Another panelist, Joanna Tokarska-Bakir, granted the German Gerda Henkel Foundation an interview a few days ago. Gerda Henkel was a sister of Jost Henkel, a German industrialist who helped Hitler come to power. In the interview, Tokarska-Bakir blames Polish civilians for the 1946 Kielce pogrom, despite current knowledge based on research drawn from historical sources. These sources reveal that the attack was a planned provocation, created by the Soviet Russian authorities, bent on establishing control in the newly “liberated” Poland. The objective of these provocations was to direct the world’s attention away from the falsification of the election taking place in Poland at the time. The Soviets wanted to depict the Poles as brutal criminals not worthy of the world’s protection or empathy for being sold out to Stalin by Roosevelt and Churchill in Yalta, in exchange for Stalin’s support in defeating Hitler. The documented
truth is that Communist policemen, not civilians, shot at the religious Jews in Kielce. The Jewish communist collaborators who lived in the same building as the victims survived the massacre unscathed.
The panelist Dr Agnieszka Haska made disparaging and unprofessional comments in an article published by Haaretz on December 24, 2018, describing the great Jewish historian Daniel Blatman as “a poster boy for Poland’s brutal deception of the Holocaust.” (5) Similarly, slanderous and ethnocentric statements discrediting Poles are repeatedly disseminated by the other speakers, professors Jacek Leociak and Barbara Engelking.
Although we fully support the freedom of expression in accordance with Article 10 of the European Convention on Human Rights, this cannot mean consent to the falsification of history, discrimination, stigmatization, and racism, all violating several UN resolutions including art. 4 of the 1965 Convention on the Prevention of Racism. (6)
We would like to point out that the Polish general Stanisław Maczek participated in freeing occupied France from Germany and that Poles were amongst the nations that suffered most during the Second World War. Poland lost 6 million citizens, including 3 million Polish Jews, constituting 20% of its prewar population, a loss incomparable to a loss experienced by any other nation in occupied Europe. Many Poles lost their lives for giving aid to their Jewish fellow citizens. The Republic of Poland and the Polish Government-in-Exile actively fought the genocide and never in any way assisted German forces in the extermination of Jews. The same cannot be said of many other countries and governments. Unfortunately, the French state railways sent about 80,000 Jews to extermination camps for money. President Macron has so far been unable to distance himself from Marshal Pétain and the Vichy regime.
This type of conference is not the proper answer to the demands of the Stockholm Declaration, which is supposed to “sow the seeds of a better future in the soil of the bitter past,” and to which France is also a signatory. (7)
As descendants of Poles who fought and perished in the fight against Nazi Germany on all fronts, died in concentration camps and as forced laborers for the Third Reich, we cannot accept the fact that the prestigious EHESS would lend its scientific authority to anti-Polish, unreliable participants. We appeal for the cancellation and reorganization of the conference, which will ensure the selection of participants who offer an objective and scholarly approach to the subject and are worthy of the prestige of EHESS.
We all thank you for your attention to this matter. The current form and the content of this conference created a great stir and reaction among members of the Polish diaspora around the world, and we all await your response to our protest.
Sincerely,
Marek Wasag, International Polish Alliance
Dr. Marek Błażejak, Polish Media Issues
Leszek Pawlik, President & CEO, Polonia Institute
Mirosława Woroniecka and Jadwiga Lepipec, Treasurer, Gazeta Polska Club, Paris Notre-Dame
Andrzej Woda, President and Urszula Morawska, Secretary, Polish Club of Gazeta Polska
Dr. Jerzy Barankiewicz, California
Dr. Marek Baterowicz, Publicist, Sydney
Marek Bielak, London
Andrzej Burghardt, President, Polish American Congress of New Jersey
Małgorzata Chwilczyńska, Gazeta Polska Club, Stockholm
Dr. Miroslawa Dulczewska-Miller, Coalition of Polish Americans, Honorary President of the Association Polonia for Poland
Adam Gajkowski, President of the Federation of Polish Organizations in New South Wales, Australia
Monika Gąsiorowska, Président d’honneur de l’Association Polonaise à Genève
Wiesław Gołębiewski, President of the World Research Council on Poles Abroad, President of the Polish American Congress of Western Florida, Vice-President of the Coalition of Polish Americans
Jerzy Jankowski, President, Union of Norwegian Poles
Edward Wojciech Jesmian, President, Polish American Congress of Southern California
Natalia Kaminska, Polish Radio Hour, Los Angeles, California
Jacek Kawczyński, Commander, Katyń Rally Association, Memory and Identity, Illinois
Danuta Knapp, President, Polish Veterans Association of Sweden, Gazeta Polska Club
Dr. Witold Lukaszewski, Member of the Board, Polish American Council of Texas
Dr. Jim Mazurkiewicz, President, Polish American Council of Texas
Paweł Miller, Coalition of Polish Americans, Polonia for Poland
Dr. Mira Modelska-Creech, Club de Gazeta Polska Paris Notre-Dame, Association Polonaise des Auteurs, Journalists et Traducteurs en Europe (APAJTE), Paris, President of the Association Wars and Sawa, Warsaw
Aleksander Oczak, President, Association of Our Polonia, Australia
Ryszard Ostrega, CEO, Free Phone Wireless Inc., Torrance, California
Andrzej Prokopczuk, President, Polish American Congress of Northern California
Maria Barbara Półtorak, Professeur d’histoire à l’école polonaise à Paris
Jerzy W. Rozalski, Ralizator i Producent, Radio Polskie Rozmaitości, Detroit
Dariusz Rutka, Polish Americans of South Carolina, Charleston
Lidia Sokołowska-Cybart, Canadian Polish Parents Council
Dr. Chris Stanibula, The Kosciuszko Polish-American Citizens of Fall River
Mark Szydlak, Melbourne
Dr. Stanisław Śliwowski, President, Coalition of Polish Americans
Dr. Maja Trochimczyk, President, Moonrise Press, California
Wiesław Wierzbowski, President, Polish American Congress of Massachusetts Division; Vice-President, Polska Gazeta Club of Boston
Marek Wasag, President, Sunday Discussion Club of Berlin
Monika Wiench, Committe for the Defense of Poland, Melbourne
Grzegorz Worwa, President, Polish American Congress of New York, Long Island Division
Dr. Krystyna Zamorska, Coalition of Polish Americans, American Council for Polish Culture
Anna Zawadzka, Coalition of Polish Americans
Halina Zawadzka, Coalition of Polish Americans
Artur Zysk, London

References:
1) Bulletin of the Jewish Historical Institute, 1970, No. 75, pages 28-29, https://cbj.jhi.pl/documents/765183/29/
2) https://polishmediaissues.online/uottawa-ignores-fraudulent-activities-of-professorjan-grabowski/
3) https://www.haaretz.com/opinion/premium-no-poland-s-elites-didn-t-try-to-save-thejews-during-the-holocaust-1.5449663
4) https://en.wikipedia.org/wiki/Hermann_Schaper
5) https://www.haaretz.com/world-news/the-israeli-scholar-who-s-a-poster-boy-forpoland-s-distortion-of-the-holocau st-1.6768946
6) “… justifier ou encourager toute forme de haine et de discrimination raciale, à déclarer délits punissables par la loi toute diffusion d’idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale, toute incitation de la discrimination et à déclarer illégale interdire les organisations ainsi que les activités de propaganda organisée et tout autre type d’activité de propagande qui incitent à la discrimination raciale et qui l’encouragent et à déclarer délit punissable par la lo
(Https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piecejointe/2014/09/convention_internationale_du_21_decembre_1965__elimination_de_toutes_les_formes_de_discrimination_raciale.pdf)

7) https://holocaustremembrance.com/fr/node/17

--------------------------------------------------------------------------------
Program Konferencji:
 
Międzynarodowe kolokwium
21-22.02.2019
Nowa polska szkoa historii Holokaustu
 
Współorganizatorzy:
Fundacja pamięci o Holokauście (FMS)
Szkoła Zaawansowanych Badań w Naukach Społecznych, EHESS
Narodowe Centrum Badań Naukowych (CNRS) : Instytut Historii Nowożytnej i Współczesnej(IHMC) i Instytut Polityki Społecznej (ISI)
Centrum Badań Historycznych (CNRS EHESS)
Uniwersytet w Strasburgu
Centrum Badań nad Holokaustem (PAN), Warszawa
Stacja Naukowa PAN, Paryż
 
 
W dniach 14 i 15 stycznia 2005 r. Biblioteka Narodowa Francji (BNF) była gospodarzem kolokwium „Polscy Żydzi, 1939 – 2004 : wielorakie aspekty przeszłości”. Zostaa ona zainaugurowana wystąpieniami dwóch ważnych świadków, Władysława Bartoszewskiego i Simon Veil, a zakończyło się konferencją Marka Edelmana, ostatniego z żyjących przywódców powstania w getcie warszawskim, który przyjechał z Łodzi by dać swoje świadectwo.
 
Nowością kolokwium była prezentacja francuskiej publiczności prac nowej szkoły historycznej, prac które mogły być prowadzone w kontekście zgłębiania przeszłości żydowskiej w polskim społeczeństwie i otwarcia archiwów.
 
Prawie piętnaście lat później, kiedy ważni świadkowie już nie żyją a rząd polski prowadzi „politykę historyczną”, która zmierza do pomniejszania, wręcz zaprzeczania, udziału ludności polskiej w tropieniu i doprowadzaniu do śmierci polskich Żydów [podkr. red.], naukowcy uczestniczący w kolokwium w Paryżu w 2005 r. wraz z innymi, opublikowali prace o wielkim znaczeniu, naświetlając pod wieloma kątami stosunki polsko-żydowskie w czasie II wojny światowej i w kolejnych latach.
 
Wymóg intelektualny, moralny i polityczny nakazuje umożliwienie francuskim naukowcom i szerszej publiczności zapoznanie się z bogactwem prac prowadzonych w Polsce.
 
Komitet naukowy i organizacja: Olga Byrska (EHESS), Audrey Kichelewski (Uniwersytet w Strasburgu), Judith Lyon-Caen (EHESS), Jean-Charles Szurek (CNRS), Dominique Trimbur (FMS), Annette Wieviorka (CNRS), Claire Zalc (EHESS/CNRS).
 
Wstęp wolny
 
 
Program
 
21 lutego 2019 (EHESS, 105 bd Raspail, 75006 Paris)
 
10.00 : Otwarcie
 
Christophe PROCHASSON (Przewodniczący EHESS)
Philippe ALLOUCHE (Dyrektor generalny FMS)
 
Wystąpienia wprowadzające (prowadzący : Annette WIEVIORKA)
Jean-Charles SZUREK : Etapy świadomości
Jacek LEOCIAK : Narodziny Szkoły
 
11.30 - 13.00 : W okupowanej Polsce. Losy Żydów w różnych regionach okupowanej Polski
(prowadzący : Barbara ENGELKING)
Jan GRABOWSKI – Dlaczego tak niewielu Żydów przeżyło? Główne wyniki badań porównawczych
Alina SKIBIŃSKA – Możliwości i szanse przetrwania Żydów w regionach w latach między 1942 i 1944
Karolina PANTZ – Przypadek Nowego Targu
Sidi N’IAYE – Refleksje o urojonej nienawiści (Polska, Rwanda)
Dyskusja
 
13.00 - 14.00 Przerwa na lunch
 
14.00 - 15.45 : Żydzi w Warszawie pod okupacja niemiecką (prowadzący : Agnieszka GRUDZIŃSKA)
Agnieszka HASKA – Los Żydów w Warszawie oczami cudzoziemców
Barbara ENGELKING – Komuniści i Żydzi w Warszawie 1941-1943
Jakub PETELEWICZ – Databasing and mapping the Holocaust – Warsaw getto and „aryan side” database and map project
Dyskusja
 
17.00 (Collège de France, 11 place Marcelin Berthelot, 75005 Paris)
Wykład we współpracy z Collège de France
Jan Tomasz Gross : Droga historyka Holokaustu w Polsce
 
 
22 lutego 2019 (EKESS, 105 bd Raspail, 75006 Paris)
 
09.30 – 13.00 Wystąpienia wprowadzające (prowadzący : Claire ZALC)
Hélène MONSACRE- wydawca (Albin Michel)
Joanna TOKARSKA-BAKIR – Pogrom w Kielcach : tło społeczne
Dyskusja
 
11.00 : Auschwitz : studium przypadku
Barbara LAMBAUER – Oświęcim przed wojną
Tal BRUTTMANN – Polscy Żydzi w obozie Auschwitz
Dyskusja
 
12.30 – 13.30 przerwa na lunch
 
13.30 – 15.30 Wiedza, przekaz, świadectwa (prowadzący : Judith LYON-CAEN)
Anna BIKONT – Irena Sendler, Sprawiedliwa ponownie odkrywana
 
Postacie świadków:
Karolina SZYMANIAK – Rachela Auerbach : kronika i archiwum Katastrofy
Fleur KUHN – Literat i polityk w pismach Lily Berger
Jean-Yves POTEL – Usłyszeć na nowo głosy świadków
Dyskusja
 
16.00 – 18.00 Rekomendacje wobec pamięci i kontr pamięci o Holokauście
 
Rekomendacje 1 (prowadzący : Jan GRABOWSKI)
Audrey KICHELEWSKI – Rok 1968 w Polsce
Ewa TARTAKOWSKY – Nauka historii o Holokauście w Polsce po reformie szkolnictwa w 2017 r.
Valentin BEHR – Instytut Pamięci Narodowej
 
Rekomendacje 2 (prowadzący : Paul GRADVOHL)
Krzysztof PERSAK – Od Jedwabnego do Jedwabnego
Elżbieta JANICKA – Obserwatorzy uczestniczący w Holokauście. Nowe kategorie opisu
Andrzej LEDER – Przeszłość, teraźniejszość polskiego społeczeństwa
Dyskusja kończąca
 
18.30 : Podsumowanie : Annette WIEVIORKA


Materiał filmowy 1 :

Materiał filmowy 2 :

Materiał filmowy 3 :

Zdjęcia do artykułu :
Zdjęcia do artykułu :
Zobacz równiez:

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.