Polonia w Senacie - stanowisko Światowego Porozumienia Polskich Patriotów
data:10 lutego 2019     Redaktor: ArekN

 
Publikujemy stanowisko Światowego Porozumienia Polskich Patriotów, dotyczące udziału przedstwicieli Polonii w organach ustawodawczych Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Światowe Porozumienie Polskich Patriotów
Postfach 270420, 13474 Berlin
Republika Federalna Niemiec

do: Senator RP Pani Janina Sagatowska
Kancelaria Senatu
ul. Wiejska 6/8
00-902 Warszawa
Polska
Przesłane mailem na adres: Polonia@senat.gov.pl

Do wiadomości:
Senator Stanisław Gogacz – Przewodniczący Komisji Ustawodawczej
Senator Artur Warzocha
Senator Prof. Jana Zaryn
Berlin, 30.11.2018

Dotyczy: Wybory do Sejmu i Senatu z udziałem przedstawicieli środowisk polonijnych

 

Szanowna Pani Senator,


W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 5 listopada 2018, my niżej podpisani pozwalamy sobie w imieniu Światowego Porozumienia Polskich Patriotów przedstawić naszą opinię dot. konieczności reprezentacji Polonii i Polaków żyjących poza granicami kraju w obu izbach Parlamentu RP.
Polonia i Polacy żyjący poza granicami kraju to przede wszystkim olbrzymi potencjał ludzki wielu milionów rodaków, którzy mimo życia na obczyźnie regularnie podejmują działania dla dobra Polski i Polaków, przyczyniając się w ten sposób do budowy pozytywnego wizerunku naszej Ojczyzny na arenie międzynarodowej. Kierując się - często wrodzonym - poczuciem obowiązku patriotycznego, bronią dobrego imienia Polski i Polaków wszędzie tam, gdzie jest ono w sposób nikczemny szkalowane.

To właśnie patriotyczna Polonia i Polacy żyjący poza granicami kraju stanowią pierwszą linię oporu w walce z tzw. antypolonizmem, tak głęboko zakorzenionym wśród przedstawicieli zachodnich elit liberalno-lewicowych. Szeroka wiedza w różnych dziedzinach życia codziennego, duże doświadczenie zawodowo-akademickie oraz znajomość obcych języków i obyczajów, w tym również ustrojów polityczno-prawnych sprawiają, iż
demokratycznie wybrani przedstawiciele Polonii i Polaków żyjących poza granicami kraju powinni stanowić poważny czynnik w składzie osobowym Parlamentu RP, zdecydowanie wykraczający poza rolę niechętnie słuchanych ekspertów i doradców. Jedynie będąc pełnoprawnym parlamentarzystą, pełniąc funkcję Posła lub Senatora RP, przedstawiciele patriotycznej Polonii i Polaków żyjących za granicą będą w stanie w
sposób skuteczny wykorzystywać swoje bogate doświadczenia emigracyjne w walce o prawa mniejszościowe dla polskich środowisk w świecie.


Przechodząc do przedstawionej w Pani liście wstępnej propozycji rozpoczęcia stosownych prac legislacyjnych celem zwiększenia liczby Senatorów RP o dwa mandaty zarezerwowane dla przedstawicieli Polonii i Polaków żyjących poza granicami kraju informujemy, iż takie rozwiązanie uznajemy za niewystarczające. Biorąc pod uwagę olbrzymią liczbę Polaków (obywateli RP) żyjących za granicą, a jeszcze znacznie większą liczbę osób polskiego pochodzenia (Polonia), nieposiadających obywatelstwa RP, liczba jedynie dwóch Senatorów wydaje się rażąco niewspółmierna i tym samym nie rozwiązuje problemu braku reprezentacji Polonii i Polaków żyjących poza granicami kraju w Parlamencie RP.


W związku z powyższym, pragniemy Pani przedstawić wnioski Światowego Porozumienia Polskich Patriotów dot. ww. problemu, wypracowane po intensywnej wewnętrznej dyskusji między sygnatariuszami naszego Porozumienia.
Uważamy, iż Polonię powinno reprezentować w Sejmie RP w sumie 20 posłów według następującego
podziału geograficznego:
- 5 posłów z Ameryki Północnej
- 5 posłów z Ameryki Południowej
- 5 posłów z Europy i Afryki
- 5 posłów z Azji i Australii
Według identycznego klucza geograficznego, Polonię powinno reprezentować 4 senatorów RP. Po jednym senatorze z każdego obszaru geograficznego.
Alternatywnym kryterium do podziału liczby przyznanych Polonii parlamentarzystów mogłaby być frekwencja wyborcza do wyborów parlamentarnych i prezydenckich w Polsce w danym obszarze geograficznym na przestrzeni np. ostatnich 10 lat.
Inną zupełnie kwestią, wymagającą konkretnych rozwiązań, jest przewidziany przez Państwa sposób wyłaniania kandydatów wśród Polonii z danego obszaru geograficznego i finansowania ich kampanii wyborczej. Uważamy, że w ramach wyborów parlamentarnych, dla obywateli RP, których stałe miejsce zamieszkania znajduje się poza granicami Polski, powinna powstać „lista kandydatów Polonii”, składająca się z kandydatów ubiegających się o mandat parlamentarzysty polonijnego z danego obszaru geograficznego. Główny ośrodek życia kandydata powinien się znajdować poza granicami Polski. Kandydat musi posiadać obywatelstwo RP i powinien mieć prawo do kandydowania zarówno z ramienia zarejestrowanej w Polsce partii politycznej, jak i bez poparcia partii politycznych jako kandydat niezależny.


Dziękując za Pani szczere i długoletnie zaangażowanie w tę fundamentalną kwestię, jaką jest reprezentacja Polonii i Polaków żyjących poza granicami kraju w konstytucyjnych organach państwa polskiego, zgłaszamy naszą gotowość do dalszych rozmów i konsultacji.
Pozostając do Pani dyspozycji, łączymy wyrazy szacunku i sympatii.


W imieniu Światowego Porozumienia Polskich Patriotów:
O. Mariusz Bigiel SJ- Centrum Duchowości Świeckich przy Sanktuarium MB Łaskawej Patronki Warszawy
Marek Błażejak – Polish Media Issues, Hamburg / Niemcy
Maria Dziedzic-Koc – Rada Integracyjna miasta Essen, członek Klubu GP i Polskiej Listy Wyborczej w Essen
/ Niemcy
Maciej Gebel – Niedzielny Klub Dyskusyjny, Berlin / Niemcy
Walter Wiesław Gołębiewski – Coalition of Polish Americans, New Port Richey / USA
Mirosława Dulczewska-Miller – Polonia for Poland, Chicago / USA
Edmund Lewandowski - Coalition of Polish, Americans / USA
Ewa Stasinowska – Klub GP w Amsterdamie, Amsterdam / Holandia
Piotr Radowski - przedstawiciel środowisk Polonii austriackiej PP-Ch, Wiedeń / Austria
Zygmunt Staszewski – Coalition of Polish Americans, Nowy Jork / USA
Barbara Swierczek – Klub GP, Wiedeń / Austria
Marek Wasag – Niedzielny Klub Dyskusjyny, Berlin / Niemcy
Darek Zarzeczny – Polish American Congress, Chicago / USA
Małgorzata Zak – Klub GP w Madrycie, Madryt / Hiszpania
Krystyna Zamorska, Ph.D., Connecticut / USA
Artur Zysk – Polish Media Issues, Londyn / Wielka Brytania


Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.