Pod Sejmem 11.11.2018
data:13 listopada 2018     Redaktor: Anna

Publikujemy zdjęcia z wczorajszego zgromadzenia modlitewnego pod Sejmem i przy Pomniku Państwa Podziemnego na rozpoczęcie Marszu Niepodległości. Zjechało się mnóstwo osób z całej Polski. Wielu nie wiedziało, że kuria warszawska zabroniła odprawienia ogłoszonej kilka dni wcześniej Mszy św. polowej. Przy pustym ołtarzu polowym płomienną homilię pełną przywołań historycznych i komentarzy do sytuacji obecnej wygłosił ks. Tomasz Jochemczyk.  Tu spotkały się wiara katolicka, polskość, patriotyzm.
MB
 

 
Załączamy "Dobrowolny Akt Poddania się Panowaniu Jezusa Króla nad Ojczyzną", który zgromadzeni odmówili na kolanach.
 
Dobrowolny Akt Poddania się Panowaniu Jezusa Chrystusa Króla nad Ojczyzną naszą
Panie Jezu Chryste, Królu Wszechświata, nasz Boże Stwórco i Zbawicielu!
Jako odkupione Twą najdroższą Krwią i obmyte wodą Chrztu Świętego Dzieci
Boże, w akcie Wolnej Elekcji, uznajemy Ciebie Jezu Chryste za Króla Polski aby
nasza Ojczyzna stała się rzeczywistym Królestwem Twoim i Twej Najświętszej
Matki - Maryi Królowej Polski.
Potwierdzamy moc Ślubów Lwowskich naszego króla Jana Kazimierza, który w
1656 roku przed obrazem Matki Boskiej Łaskawej wraz z przedstawicielami obu
władz – państwowej i kościelnej – uroczyście wprowadził na tron
Rzeczypospolitej Twoją Matkę, w ten sposób odpowiadając na Jej wcześniejsze
życzenie, iż chce być uznawana i wyznawana jako Królowa Polski.
Potwierdzamy moc Jasnogórskich Ślubów Narodu, w których przyrzekliśmy w
1956 roku uczynić wszystko, co leży w naszej mocy, aby Polska była
rzeczywistym królestwem Twej Matki i Twoim – w życiu naszym osobistym,
rodzinnym, narodowym i społecznym.
Wzywamy pokornie Twej pomocy i miłosierdzia byśmy w tych trudnych czasach
rozszerzającego się bezbożnictwa i apostazji spełnili nasze ślubowania i
prowadzili aż do zwycięstwa walkę o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii.
Abyśmy odnieśli zwycięstwo, wzywamy pokornie Twej pomocy i miłosierdzia,
toczymy bowiem bój o nieśmiertelne nasze dusze w czasach, w których
publicznie zwalczane jest Twe święte prawo Dekalogu a tron Twej władzy i
panowania nad stworzeniem chce, w swej nieposkromionej pysze, zagarnąć
grzeszny człowiek, wynosząc siebie samego, prawa człowieka i „nowy” porządek
świata ponad Ciebie, Dekalog i Twój porządek świętości.
Dziękujemy Jezu Chryste nasz Królu, że chcesz dobra naszej Ojczyzny i naszego
Narodu! Dziękujemy Jezu Chryste nasz Królu, że zechciałeś już w latach 30-tych
XX wieku wyrazić Słudze Bożej Rozalii Celakównie swą wolę królowania nad
Polską wiedząc z jak strasznymi zagrożeniami dla życia i dla wiary przyjdzie nam
się zmagać. Wiemy z historii II Wojny Światowej oraz późniejszych okupacji co
spotkało naszą Ojczyznę a przed czym Ty Panie nas przestrzegałeś i przed czym
chciałeś nas chronić, także i dziś widzimy do czego doprowadziło zlekceważenie
Twych żądań i obietnicy Twej pomyślności dla Polski i świata, zależnej od
królowania w życiu indywidualnym i społecznym, każdego człowieka i każdej
zbiorowości, Twego słodkiego prawa Dekalogu.
Przepraszamy Ciebie Jezu Chryste nasz Królu!
Przepraszamy Ciebie Jezu Chryste nasz Królu!
Przepraszamy Ciebie Jezu Chryste nasz Królu!
Wraz z Tobą Chryste nasz Królu gorąco pragniemy - i tak, jak Ty Chryste chcemy
- by spełniona została Twoja wola i żądanie abyś przez uroczystą intronizację był
uznany przez władze świecką i duchowną za Króla Polski.
Tę Twoją wolę, naszego Pana i Króla, spełniamy mocą aktu woli każdego z nas,
dokonując oddolnej elekcji, wzorując się na prawach i obowiązkach naszych
Ojców, gdy tron w Ojczyźnie naszej był osierocony.
Wyznajemy i uznajemy Ciebie Jezu Chryste za Króla Polski!
Jezu Chryste jesteś naszym Królem, jesteś Królem Polski!
Jezu Chryste jesteś naszym Królem, jesteś Królem Polski!
Jezu Chryste jesteś naszym Królem, jesteś Królem Polski!
Bez Ciebie Chryste, Królu Polski nie jest możliwe ocalenie ojczyzny, gdy – z
ludzkiego punktu widzenia – silniejsi od nas są nasi prześladowcy, dla których
Polska wierna Tobie i Twej Matce, Królowej Polski, jest przeszkodą na drodze
budowania dzisiejszej wieży Babel, globalnego totalitaryzmu, pod przejściową
postacią demokracji nie opartej na prawie Bożym i objawionej Prawdzie.
Nie chcemy mieć nic wspólnego z taką władzą, która uważa, że jej źródłem,
odniesieniem i ostatecznym celem nie jest Bóg lecz człowiek. Na drodze odmowy
posłuszeństwa Tobie Boże władzę nad nami przejmuje książę tego świata, a wiec
Szatan wraz z jego narzędziami. Jemu w rzeczywistości poddają się narody i
państwa, które tak liczne dziś odwracają się od swych chrześcijańskich korzeni i
wyrzekają się wolności Dzieci Bożych.
Nasz umiłowany Zbawicielu i Królu doświadczamy coraz boleśniej tej strasznej
niewoli bezbożnictwa, struktury zła sprzyjają grzeszności człowieka i nie tylko
strącają go w niewolę duchową lecz systemowo chcą z nas uczynić
współczesnych niewolników.
Stoimy przed wyborem: prawda albo kłamstwo, życie albo śmierć. Drogi Jezu,
mówisz do nas: „wybierajcie życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo”. Ty Panie
Boże poprzez Sługę Bożą Rozalię ostrzegałeś Polskę przed zgubną drogą,
przestrzegałeś nas przed zbliżającą się katastrofą a więc pomni doświadczeń
poprzednich pokoleń chcemy, tym aktem oddolnej elekcji Ciebie na Króla Polski,
wybrać PRAWDĘ i wybrać ŻYCIE!
Pełnia Twej władzy Chryste Królu Wszechświata objawi się w swoim czasie w
porządku sprawiedliwości wobec wszystkich, czy ją uznają czy też jej
zaprzeczają. Ale już teraz pragniesz, Jezu nasz Królu, aby Twoja władza była
przez każdego z nas dobrowolnie przyjęta w porządku miłosierdzia
poprzedzającego Bożą sprawiedliwość. Modlimy się więc i wołamy: Króluj nam
Chryste w naszej Ojczyźnie, jako intronizowany Król Polski!
Niech poprzez ten dobrowolny akt każdego z nas intronizacji Ciebie Jezu Chryste
na Króla Polski, spełnią się słowa powiedziane św. Faustynie Kowalskiej: „Polskę
szczególnie umiłowałem, a jeżeli będzie posłuszna Mojej woli, wywyższę ją w
potędze i świętości, z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na Moje powtórne
przyjście”.
W Ewangelii mówisz Panie Jezu: „Beze mnie nic nie możecie uczynić”. Chcemy
wspólnie i osobiście pełnić pod Twym przewodem to dobro, jakim jest okazanie
posłuszeństwa Twej woli, wywyższenie Polski w potędze i świętości,
przygotowanie świata na Twe powtórne przyjście, wiedząc że bez Ciebie nic z
tego nie uczynimy, wołamy do Ciebie:
Króluj nam Chryste w Ojczyźnie naszej, jako Król Polski!
Króluj nam Chryste w Ojczyźnie naszej, jako Król Polski!
Króluj nam Chryste w Ojczyźnie naszej, jako Król Polski!
Króluj w naszych sercach, w naszych umysłach i w naszej woli, w życiu
osobistym, rodzinnym, narodowym i społecznym.
Amen
 
 
 
 
 
Zdjęcia do artykułu :
Zdjęcia do artykułu :

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.