VI MARSZ NIEPODLEGŁOŚCI W PETERBOROUGH UK - 10.11.2018 - relacja
data:13 listopada 2018     Redaktor: Anna

Na szosie do Peterborough leje jak z cebra. Dojeżdżamy do miasta, tęcza, na Rynku Głównym zbierają się Polacy. Z głośnika Bogurodzica, potem przemówienia. Marsz rusza do Zagłębia w Central Park. Skandowane hasła – Bóg Honor i Ojczyzna – Cześć i Chwała Bohaterom – Jedna Polska Niepodległa – W Jedności Siła Polacy w Jedności Siła – To my, to my, Polacy – Raz sierpem raz młotem, czerwona hołotę – A na drzewach zamiast liści będą wisieć komuniści –Nie czerwona nie tęczowa, ale Polska Narodowa.
 
W Zagłębiu kwiaty biało-czerwone i znicze na Pomniku Lotników, oprawa piro i hasła, Hymn Narodowy

Przemówienia:

(Krzysztof)
Zastanówmy się nad cudem przetrwania Ducha Narodu podczas 123 lat niewoli – ponad 6 pokoleń! Zawdzięczamy to naszym wieszczom, pisarzom, poetom i kaznodziejom, którzy niezłomnie krzewili wiarę, język polski i pragnienie wolności, ale w największej mierze zwykłym rodzicom, którzy wychowywali te pokolenia w polskiej tradycji.

W tym roku stulecia odzyskania niepodległości oddajemy hołd tym, którzy przyczynili się do powstania II RP. Ojcowie Niepodległości to postacie Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego oraz Ignacego Daszyńskiego. Do tego pocztu należą tez wojskowi: Kazimierz Sosnkowski, Edward Rydz-Śmigły, Józef Haller, Józef Dowbor-Muśnicki, Tadeusz Rozwadowski. Działacze kościoła - Arcybiskup Edmund Dalbor, metropolita poznańsko-gnieźnieński, prymas Polski, abp. Aleksander Kakowski i abp. Książę Adam Stefan Sapieha też zasługują na tytuł „ojców niepodległości”.

Parę lat temu podczas naszego Marszu w Peterborough upamiętnialiśmy bitwy polskich żołnierzy o niepodległość. Niepodległość została odzyskana przez odwagę i męstwo Żołnierza, który walczył i ginął na polu chwały, Jego krew była ceną niepodległości!

CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM!(Arek)
100 lat temu, po 123 latach niewoli, wolna Rzeczpospolita znowu pojawiła się na mapach Europy. Ziściły się marzenia Polaków urodzonych i wychowanych pod zaborami. Naród polski mógł wreszcie sam stanowić o sobie oraz o przyszłości kolejnych pokoleń. A o tym jak bardzo nasi przodkowie chcieli decydować o swoim losie, świadczą chociażby słowa Adama Mickiewicza, który w Księdze Pielgrzymstwa Polskiego napisał: O wojnę powszechną za Wolność Ludów prosimy cię Panie! O niepodległość, całość i wolność Ojczyzny naszej prosimy Cię Panie.

Trudno zatem się dziwić, że kiedy pierwsza wojna światowa ponownie wywołała sprawę polską, w Polaków wstąpił nowy duch. Po latach zapomnienia i beznadziei wiara ożyła w ich sercach i umysłach. I co najważniejsze przerodziła się w czyn. Zacięte walki o wolną Polskę prowadzone były nie tylko na polach bitew, ale i na dyplomatycznych salonach. Determinacja i wola zwycięstwa przerodziły się w sukces. Jak napisał Aleksander Kakowski: Spojrzał Bóg na ucisk swojego ludu, wysłuchał jego jęczenie, zlitował się i stanął po naszej stronie. Skruszył nieznośne więzy i oddał nam wolną, niezależną i zjednoczoną Ojczyznę. Nadzieje wielu pokoleń Polaków spełniły się dopiero na początku minionego wieku. W sierpniu 1914 r. wybuchła wielka wojna światowa, w wyniku której Polska odzyskała wolność i niepodległość. Nie przyszło to łatwo, ale dokonane zostało trudem, krwią i wielkimi ofiarami całego narodu, wysiłkiem wszystkich i długotrwałymi przygotowaniami do walki z zaborcami. Polacy w czasie tej wojny walczyli w trzech zaborczych armiach, wcielani do nich przymusowo. Brat musiał strzelać do brata. Różne były orientacje, co do sposobu odzyskania niepodległości. Jedni nawet nie wierzyli, że może powstać Polska zupełnie suwerenna, twierdząc że Jej wyzwolenie trzeba łączyć z jednym lub drugim zaborcą. Inni wykluczali kompromisy z zaborcami.

Przedstawicielem tego zapatrywania był Józef Piłsudski i oddane mu organizacje bojowe, Związek Strzelecki i Polska Organizacja Wojskowa. To właśnie ta druga, która istniała w każdej gminie w listopadzie 1918r, w którym się wojna kończyła, przystąpiła do rozbrajania Niemców. Nie obyło się jednak w kraju bez rozlewu krwi. 11 Listopada zostały zmuszone do złożenia broni niemieckie oddziały w Warszawie. I ten dzień 11 listopada przyjęto w Polsce za powstanie Niepodległego Państwa Polskiego, na którego czele stanął Józef Piłsudski. Przed narodem stanęło trudne zadanie odbudowania państwa z ziem rozdartych trzema zaborcami. Trwały walki na nieustalonych granicach kraju; Powstanie Śląskie; Powstanie Wielkopolskie; bitwa pod Warszawą, zatrzymanie bolszewików, którzy chcieli opanować całą Europę. Gospodarka była bardzo zniszczona. Panowała bieda. Po zaborach zostały trzy waluty i trzy przepisy prawne, a przede wszystkim analfabetyzm. Umiłowanie wolności i nowonarodzonej państwowości stało się źródłem energii biednego narodu do budowania wolnego państwa. Naród zrozumiał ze wolność wyrazić się musi w wielkim poświeceniu dla Państwa, w uczciwej pracy w trosce o dobro wspólne, w wyrzeczeniach, a nie o własnych korzyściach.(Paweł)
100 LECIE NIEPODLEGLOŚCI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Drodzy Rodacy, Polacy, uczestnicy Marszu Niepodległości!

Przemawiam, jako Grupa Polskie Powstanie na dzisiejszej uroczystości, ale nie dorastam nawet do pięt tym osobom, których bohaterstwo jest w bezmiarze naszego wyobrażenia.  Lata pod obcymi zaborami, jakie Naród Polski spędził, były nie tylko cierpieniem, ale i pełne smutku, i ciemności. Odebranie posiadania Państwa narodowi polskiemu nie tylko było największą tragedią w skali świata, ale również zagrożeniem dla przyszłych jego pokoleń. Wśród Polaków nie słyszano jednak z tego powodu krzyków czy rozpaczy.

Wśród Narodu słychać było niezwyciężone i niepodległe głosy walczące o przywrócenie Polski, jako Państwa.

Wśród Narodu widać było iskrę w oczach czekającą by zapalić płomień nadziei na odzyskanie Ziemi Ojczystej.

Pośród Polskiego Narodu krążyło z początku wymawiane pół-szeptem hasło „Polska Niepodległa”, ale przez lata pod zaborami nabierało ono większego brzmienia i siły, by w walce o wolność wygłoszone zostało przez lud wyzwolony:

-Polska!

-Polska Niepodległa!

Dzisiaj i my głosimy te hasło dumnie niosąc flagi i godła Polskie, z radością dając świadectwo o Polskiej ziemi odzyskanej po 100 latach.

-To nasza ziemia! -To nasza Niepodległa Polska! -To nasz dom! -Nasz, Polaków!

W wielu aspektach życia na dzień dzisiejszy nasza wolność została zachwiana i wystawiona ponownie na próbę.

Teraz jednak nasz wróg obecny atakujący nasze Państwo wie, ze stajecie tu wszyscy, by dać świadectwo prawdzie bohaterskich walk o niepodległość Polski sto lat temu, oraz temu, że Rzeczpospolitej Polskiej i Narodu Polskiego nie można pokonać!

Naród zawsze był i będzie Niepodległy!

Tak nam do pomóż Bóg!

Cześć i Chwała Bohaterom!(Wiersz Juliusza Słowackiego)

O Polsko!


O POLSKO! POLSKO! Święta! Bogobojna!
Jeżeli kiedyś jasna i spokojna
obrócisz swoje rozwidnione oczy
na groby nasze, gdzie nas robak toczy;
gdzie urny prochów pod wierzby wiosenne
skryły się dumać jak łabędzie senne:
Polsko ty moja, gdy już nieprzytomni
będziemy - wspomnij ty o nas! O, wspomnij!
Wszak myśmy z twego zrobili nazwiska
pacierz, co płacze, i piorun, co błyska.
A dosyć, że się zastanawiasz chwilę,
jaka tam cisza na naszej mogile,
jak się wydaje przez Boga przeklęta;
a nie zapomnisz ty o nas, o, święta!

Kto pałasz kocha i Ojczyznę kocha,
choćby się, palił dla niej przez dwa wieki
i gdzieś jak żuraw, odleciał daleki,
i gdzie przez lat sto widniał od rozpaczy:
to, jak swą szablę i swój kraj zobaczy;
to, jak usłyszy, że krzyczą "DO BRONI!"
przed Panem Bogiem się tylko ukłoni,
a potem ludziom odpowie na hasło,
Że miecz nie ściemniał i serce nie zgasło!
(Radek)
W setną rocznicę odzyskania niepodległości, My zebrani tu Polacy zawiadamiamy: Was Kościuszkowcy, Was powstałych listopadową porą, Was mieszkańcy Krakowa z 1846 roku, was mieszkańcy poznania z 1848 roku, Was wezwanych mroźnym Styczniem w 1863 roku, was "Wiosenni Ludzie" i... Ciebie Milionie!, Który przez pokolenia walczyłeś z narażeniem życia, by zachować ojczysty język przodków!...Zawiadamiamy Was, że Polska jest na mapie świata tam gdzie zawsze była przez wieki... w sercu Europy!

Rodacy! Polska to nie tylko miejsce na mapie, nie tylko miasta i wsie, czy lasy i jeziora. Polska to przede wszystkim tradycja wiary, kultury, pragnienia wolności. Polska to idea, idea, która zawiera się w słowach Bóg, Honor i Ojczyzna.

Dzisiaj wielu z Nas nie rozumie, co znaczą w praktyce te słowa, dlatego zadajemy sobie pytanie czy przywrócona światu Polska jest rzeczywiście wolną Polską? Czy kraj, w którym do władzy wracają przestępcy i oszuści możemy nazwać wolnym? Czy My sami jesteśmy i czujemy się wolnymi? Czy Naród nieświadomy i spętany propagandą jest Narodem wolnym?

Powiedzmy to jeszcze raz: Wolność nie jest dana raz na zawsze.

Bóg-symbol miłości i szacunku, który oddajemy sobie nawzajem niezależnie od narodowości, koloru skóry i języka. Honor- to uczciwość, wrażliwość na słabszych, dbałość o dobre imię.

Ojczyzna- to rodzina, to dom, który daje schronienie. Dla Nas tutaj  Wielka Brytania jest druga Ojczyzna i dziękujemy wam Brytyjczycy za podzielenie się nią z Nami.

Naród Polski, który ledwie odzyskawszy niepodległość w 1918 roku już w niespełna dwa lata stanął przed śmiertelnym zagrożeniem, zatrzymał i rozbił Czerwona Armię w 1920 roku, ratując Europę przed śmiertelnym komunizmem. Niestety w 1939 roku napadnięci ponownie, tym razem przez dwa totalitaryzmy: niemiecki faszyzm i rosyjski komunizm - ulegliśmy pod naporem brutalnej siły nie doczekawszy obiecanej pomocy sojuszników.

Jednak ducha wolności w Polaku żyjącym Bogiem nie można zgasić. Niesieni honorem i pragnieniem wolności, solidarni, stanęliśmy do walki z czerwonym reżimem.  Żelazna Kurtyna rozpadła się a żołnierskie słowa z czasów Drugiej Wojny Światowej "za Naszą i Waszą Wolność", stały się ciałem.My Polacy, przyjmujący za honor i zaszczyt historyczną spuściznę, heroizm przodków stanowczo protestujemy, przeciwko inwektywom wrogich Polsce organizacji, mediów i polityków, którzy prowokacyjnie kłamią nazywając Nas ksenofobami czy faszystami.

My nie zasłaniamy Twarzy

Bóg, Honor, OjczyznaPodziękowania dla przybyłych, Straży Marszu i dla Karoliny która odczytała przemówienia nieobecnych, także za zdjęcia i nagrania.

Krzysztof Jastrzembski, Londyn


Materiał filmowy 1 :

Zdjęcia do artykułu :
Zdjęcia do artykułu :

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.