Janusz Andryszak: Czy sukces Pracowniczych Plan闚 Kapita這wych zale篡 od zmian innych ustaw?  
data:28 pa寮ziernika 2018     Redaktor: GKut

 

   Przyj璚ie w g這sowaniu przez Senat RP ustawy o Pracowniczych Planach Kapita這wych bez wniesienia 瘸dnych poprawek, nadaje ostateczny kszta速 dla projektu, który w po這wie 2019 r. obejmie oko這 11,5 mln pracowników. Skala uczestnictwa, jak i rezygnacji z tego programu, zweryfikuje wtedy jego atrakcyjno嗆, wskazuj帷 kierunki koniecznych zmian.

 

W moim artykule z czerwca 2018 r. zatytu這wanym Czy PPK zrealizuj cel emerytalny i u豉twi nabywanie mieszka? wskaza貫m na sze嗆 zasadniczych ró積ic pomi璠zy PPK, a pracowniczym programem emerytalnym 401(k), stosowanym w Stanach Zjednoczonych. Spo鈔ód sugerowanych przeze mnie zmian, wykorzystano w projekcie tylko zwi瘯szenie limitu wewn皻rznej po篡czki z PPK na udzia w豉sny przy aplikowaniu w banku o kredyt hipoteczny, który podwy窺zono z 25 % do 100 % zgromadzonych w programie 鈔odków. Aby oceni, czy zmiana ta wystarczaj帷o uatrakcyjni豉 program, powoduj帷 zwi瘯szenie zainteresowania trwa造m uczestnictwem, jak i wskaza dzia豉nia wspieraj帷e osi庵ni璚ie tego celu, nale篡 dokona analizy kilku aspektów nowej ustawy, uwzgl璠niaj帷ej wp造w mo磧iwo軼i znowelizowania innych ustaw, na zwi瘯szenie popularno軼i tego programu.

 

Banki oferuj kredyty hipoteczne na okres sp豉t do 30 lat, który zazwyczaj nie przekracza osi庵ni璚ia przez kredytobiorc wieku emerytalnego. Przywrócenie od pa寮ziernika 2017 roku dawnego wieku emerytalnego spowodowa這, 瞠 uzyskanie kredytu z okresem sp豉t przez 30 lat, jest mo磧iwe dla m篹czyzn do wieku 35 lat, a wymagany przez banki wk豉d w豉sny musi by zgromadzony przez kredytobiorc równie do osi庵ni璚ia tego wieku. Warto wi璚 dokona analizy jakie szanse na zgromadzenie wk豉du w豉snego b璠zie mia uczestnik PPK, którego zarobki wynosz 120 % minimalnego wynagrodzenia, planuj帷y stara si o kredyt hipoteczny na 30 lat. Uwzgl璠niaj帷, 瞠 40 % pracowników obj皻ych programem PPK nie zarabia wi璚ej, to mo磧iwo嗆 zgromadzenia wk豉du w豉snego mo瞠 zawa篡 na decyzji o trwa造m uczestnictwie w programie przez m這dych pracowników.

 

Ustawa o PPK przewiduje, 瞠 pracownicy zarabiaj帷y do 120 % minimalnej p豉cy, b璠 mogli wp豉ca w豉sne kontrybucje obni穎ne do poziomu 0,5 % zarobków, podczas gdy pracodawcy b璠 zobowi您ani dokona pe軟ej wp豉ty, w kwocie 1,5 % tych zarobków. W 2019 roku 120 % minimalnego wynagrodzenia b璠zie wynosi 2700 z. wi璚 陰czne wp豉ty pracodawcy i pracownika, stanowi帷e razem 2 % zarobków, zgromadz przez 10 lat, przy rentowno軼i inwestycji kapita這wej wynosz帷ej 5 %, oszcz璠no軼i w wysoko軼i  oko這 11,5 tys. z. które nie wystarcz na wk豉d w豉sny w kwocie wymaganej w bankach. Je瞠li jednak pracownik ten b璠zie wp豉ca do PPK dodatkowo 2 % swoich zarobków, do których pracodawca dop豉ci 2,5 % tych zarobków, to w tym samym okresie wp豉t i takiej samej rentowno軼i inwestycji, zgromadzi oszcz璠no軼i w kwocie oko這 30 tys. z. która mo瞠 ju wystarczy na wk豉d w豉sny, przy zakupie mieszkania na kredyt hipoteczny.

 

Powy窺za kalkulacja nie uwzgl璠ni豉 wprawdzie przysz造ch podwy瞠k najni窺zej p豉cy, lecz tak瞠 przyj窸a jako sta貫 ceny nieruchomo軼i mieszkalnych przez 10 lat gromadzenia 鈔odków. Z kalkulacji tej wynika jednoznacznie, ze osoby zarabiaj帷e 120 % minimalnej p豉cy, b璠 mog造 zgromadzi w PPK 鈔odki na wk豉d w豉sny wymagany przez banki do przyznania kredytu hipotecznego na 30 lat, tylko wtedy, gdy pracownik przyst徙i do PPK nie pó幡iej ni w 25 roku 篡cia i b璠zie wp豉ca dodatkowo 2 % swojego wynagrodzenia do planu, daj帷e 陰czn kwot 67,50 z. miesi璚znie, która b璠zie uiszczana przez 10 lat. Aby pracownicy z ma造mi zarobkami dokonywali dodatkowych wp豉t do PPK, wskazane jest wprowadzenie dodatkowych zach皻, które skutecznie nak這ni do takich zachowa.

 

W wieku miedzy 25 a 35 rokiem 篡cia, wi瘯szo嗆 ludzi podejmuje 篡ciowe decyzje które dotycz zarówno za這瞠nia rodzin oraz posiadania dzieci, jak i zmiany miejsca pobytu na mniej odleg貫 w kraju, lub bardziej odleg貫 za granic. Na decyzje te, zasadniczy wp造w maj perspektywy osi庵ni璚ia stabilizacji zawodowej, daj帷ej mo磧iwo嗆 zabezpieczenia materialnego nie tylko w zakresie bie膨cego utrzymania, lecz równie okre郵aj帷ej realny harmonogram realizacji kolejnych celów 篡ciowych, a g這wnie zakupienia mieszkania.  M這dy pracownik, który b璠zie musia zadecydowa o dalszym uczestnictwie w PPK, jak i o wnoszeniu dodatkowych sk豉dek do tego planu, musi mie perspektyw zgromadzenia w PPK do wieku 35 lat wystarczaj帷ej kwoty na udzia w豉sny, wymagany w bankach do przyznania  kredytu hipotecznego, a nast瘼nie realnej mo磧iwo軼i sp豉ty przez kolejne 30 lat zaci庵ni皻ego kredytu, oraz w okresie 15 lat sp豉ty po篡czki z PPK na wk豉d w豉sny. Brak takiej perspektywy sk豉nia b璠zie m這dych ludzi do rezygnacji z PPK i emigracji.

 

W celu realizacji powy窺zych za這瞠, konieczne jest zatrzymanie wzrostu cen mieszka, co jest mo磧iwe do uzyskania jedynie poprzez wprowadzenie progresywnego podatku od warto軼i nieruchomo軼i mieszkalnych, uwzgl璠niaj帷ego warto嗆 woln od tego podatku przypadaj帷 ka盥emu domownikowi. Szerzej o zasadno軼i wprowadzenia tego podatku pisa貫m w artykule z lutego 2018 r. pod tytu貫m: Czy podatek od warto軼i nieruchomo軼i komercyjnych nale篡 uzupe軟i podatkiem od warto軼i nieruchomo軼i rezydencyjnych? Zaproponowa貫m tam model tego podatku, w którym ka盥emu doros貫mu domownikowi przys逝giwa豉by warto嗆 nieruchomo軼i mieszkalnej nie obj皻a podatkiem w kwocie 500 tys. z. a dzieciom po 250 tys. z. Progresja tego podatku natomiast, by豉by zró積icowana i wynosi豉by 0,5 % do warto軼i nieruchomo軼i równej 1 mln z., a nast瘼nie wzrasta豉by o 1 % w przedzia豉ch warto軼i nieruchomo軼i powy瞠j kolejnego miliona, tworz帷 stop podatku 1 % dla warto軼i powy瞠j 1 mln z., 2 %, od 2 mln. z., a 3 % powy瞠j 3 mln z.

 

Podatek taki nie dotyczy豚y wi璚 posiadaczy zasiedlonych ma造ch i 鈔ednich mieszka, a obci捫a豚y posiadaczy du篡ch domów, oraz posiadaczy wielu niezasiedlonych mieszka. Podatek ten by豚y stosowany zarówno wobec osób fizycznych jak i firm deweloperskich, powoduj帷 nieop豉calno嗆 przetrzymywania pustych mieszka, traktowanych cz瘰to jako lokata kapita逝. Efektem tego podatku by這by wystawienie na sprzeda niezasiedlonych nieruchomo軼i mieszkalnych, co zwi瘯szy這by poda mieszka, powoduj帷 spadek cen.

 

Podatek od warto軼i nieruchomo軼i rezydencyjnych wp造wa豚y na PPK podwójnie, gdy obni瞠nie cen mieszka zach璚a這by m這dych pracowników do uczestnictwa w planie i wnoszenia dodatkowych kontrybucji w celu szybszego zgromadzenia wk豉du w豉snego niezb璠nego przy zakupie mieszkania na kredyt, natomiast nieop豉calno嗆 inwestowania w mieszkania, przekierowa豉by cz窷 lokowanych obecnie w nieruchomo軼iach 鈔odków, na rynek kapita這wy, który przy wi瘯szym popycie na jego walory, powodowa豚y wzrost ich cen, daj帷 korzy軼i uczestnikom PPK i zach璚aj帷 do ponownej partycypacji w planie pracowników, którzy uprzednio zrezygnowali z uczestnictwa. Ponadto 鈔odki uzyskane z tego podatku mog造by zosta wykorzystane na dalsze uatrakcyjnienie PPK wed逝g wzoru ameryka雟kiego planu 401(k), na co wskazywa貫m w wymienionym na wst瘼ie artykule.

 

Obok mo磧iwo軼i realizacji celu mieszkaniowego, m這dzi pracownicy zarabiaj帷y do 120 % najni窺zego wynagrodzenia, oczekuj od pa雟twa programu wspieraj帷ego zak豉danie rodzin. Funkcjonuj帷y program Rodzina 500 plus, adresowany jest do rodzin istniej帷ych i posiadaj帷ych dzieci, natomiast m這de osoby chc帷e za這篡 rodziny nie mog liczy na wsparcia pa雟twa, czego efektem jest zmniejszanie si liczby urodze pierwszych dzieci. Rozwi您anie tego problemu przedstawi貫m w artykule z wrze郾ia 2018 r. którego tytu: Czy program Rodzina 500 plus powinien oferowa zredukowane 鈍iadczenia?, sugeruje zasadno嗆 wprowadzenia zró積icowanych 鈍iadcze w stosowanym obecnie programie.

 

Wykazuj帷 celowo嗆 wprowadzenia zredukowanych 鈍iadcze na pierwsze dziecko, dla osób zarabiaj帷ych do 120 % najni窺zego wynagrodzenia, zaproponowa貫m 鈍iadczenie w kwocie 400 z. przy zarobkach do 105 % minimalnej p豉cy, 鈍iadczenie w wysoko軼i 300 z. przy zarobkach do 110 % najni窺zego wynagrodzenia, oraz 鈍iadczenia w kwocie 200 z. i 100 z. przy zarobkach odpowiednio do 115 % oraz do 120 % minimalnej p豉cy. Rozwi您anie takie motywowa造by m這de osoby do zak豉dania rodzin we wcze郾iejszym wieku, co zwi瘯sza這by szans na wielodzietno嗆 tych rodzin w d逝窺zej perspektywie.

 

Wsparcie m這dych rodzin z ma造mi zarobkami zredukowanym 鈍iadczeniem z programu Rodzina 500 plus, na pierwsze dziecko, powi瘯szy這by poczucie bezpiecze雟twa dla tych rodzin, zach璚aj帷 do skorzystania z oferty zgromadzenia wk豉du w豉snego, niezb璠nego do przyznania przez bank kredytu hipotecznego na zakup mieszkania, w programie PPK. Konieczno嗆 pó幡iejszej sp豉ty zarówno kredytu hipotecznego, jak te po篡czki z PPK, mog豉by powodowa powrót do podstawowej sk豉dki programu, jednak瞠 mniej odleg豉 perspektywa uzyskania 鈍iadczenia, sk豉nia豉by do kontynuowania uczestnictwa w PPK.

 

Spadek cen mieszka, uzyskany w nast瘼stwie wprowadzenia progresywnego podatku od warto軼i nieruchomo軼i rezydencyjnych, uwzgl璠niaj帷ego ustalon warto嗆 mieszkania woln od tego podatku, przypadaj帷 na ka盥 osob, utworzy豚y m這dym pracownikom realne perspektywy zakupu w przysz這軼i w豉snego mieszkania, wsparte programem PPK przy gromadzeniu w豉snego wk豉du. Zredukowane 鈍iadczenia na pierwsze dziecko przy zarobkach do 120 % najni窺zej p豉cy, zach璚a造by natomiast m這de osoby do zak豉dania rodzin wcze郾iej ni obecnie, powi瘯szaj帷 znacz帷o liczb urodze pierwszych dzieci.

 

Kredyt hipoteczny oraz dzieci w wieku szkolnym najbardziej wi捫 rodziny z miejscem ich zamieszkania i przeciwdzia豉j emigracji za granic. Dlatego te, chc帷 uzyska du瞠 zainteresowanie uczestnictwem w Pracowniczych Planach Kapita這wych w鈔ód m這dych pracowników, nale篡 przedstawi tej grupie zarówno plany dzia豉 powoduj帷ych zni磬 cen mieszka, jak te plany wsparcia dla m這dych rodziców pierwszego dziecka, których  wynagrodzenia nie przekraczaj 120% minimalnej p豉cy, gdy brak jasnej perspektywy uzyskania mieszkania oraz otrzymania wsparcia od pa雟twa na pierwsze dziecko, zach璚i m這de osoby bardziej do wyjazdu z Polski na sta貫 za granic ni do uczestnictwa w PPK.

 

                                                                                                          Janusz Andryszak  

 

Zobacz r闚niez:

Informujemy, i w celu optymalizacji tre軼i na stronie, dostosowania ich do potrzeb u篡tkownika, jak r闚nie dla cel闚 reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urz康zeniach ko鎍owych u篡tkownik闚. Pliki cookies mo積a kontrolowa w ustawieniach przegl康arki internetowej. Korzystaj帷 z naszej strony, bez zmiany ustawie w przegl康arce internetowej oznacza, i u篡tkownik akceptuje polityk stosowania plik闚 cookies, opisan w Polityce prywatno軼i.