Smoleńsk: Komunikat Podkomisji oraz wypowiedź A. Macierewicza. VIDEO
data:23 września 2018     Redaktor: ArekN

 
Publikujemy oficjalny komunikat Podkomisja do Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego z dnia 10 kwietnia 2010 roku, opublikowany 6 września b.r.

 
06.09.2018
 
W związku z oświadczeniem pani rzecznik Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej pragniemy poinformować, że wiadomości na temat ewentualnego podmienienia czarnych skrzynek samolotu Tu 154 M nr 101 zostały opublikowane przez redaktora

Grzegorza Wierzchołowskiego na łamach tygodnika Gazeta Polska. Komisja nie redagowała tego materiału i w jego ramach się nie wypowiadała.
 
Równocześnie należy stwierdzić z całą stanowczością, że dokumentacja sporządzona przez śledczych Federacji Rosyjskiej w trakcie oględzin miejsca zdarzenia z dnia 10 kwietnia 2010 roku, zawiera dwa zasadniczo różniące się od siebie protokoły, mówiące o odnalezieniu czarnych skrzynek. Protokół z godzin 14.30-20.55 mówi o odnalezieniu rejestratorów nie noszących śladów zniszczenia, które następnie zapakowano w worki polietylenowe i przekazano MAK. Protokół z godzin 20.00-22.40 zawiera informacje o odnalezieniu zniszczonych czarnych skrzynek, które po oględzinach zapakowano do kartonowych pudeł.
 
To są bezsporne fakty, nad którymi żadna komisja badająca tragedię smoleńską nie może przejść do porządku dziennego, zwłaszcza że minister Federacji Rosyjskiej Siergiej Szojgu w dniu 10 kwietnia 2010 roku, jeszcze przed pojawieniem się na miejscu polskich ekspertów, oświadczył, iż czarne skrzynki zostały podjęte z miejsca zdarzenia i są odczytywane. Zważywszy, że czarne skrzynki są kluczowym dowodem przy badaniu katastrofy lotniczej, wszelkie wątpliwości oraz niejasności,  co do ich autentyczności muszą być wyjaśnione. Bez tego bowiem posługiwanie się zapisem z tak  wątpliwego źródła może być jedynie źródłem dezinformacji i prowadzić do błędnych wniosków.
 
Podkomisja do Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego z dnia 10 kwietnia 2010 roku stwierdza te fakty nie zajmując w chwili obecnej ostatecznego stanowiska. Równocześnie uważamy, że obowiązkiem strony rosyjskiej jest pełne wyjaśnienie wskazanych sprzeczności i natychmiastowe zwrócenie stronie polskiej  czarnych skrzynek samolotu Tu-154M, a nie posługiwanie się insynuacjami i nieprawdziwymi informacjami na temat działania Podkomisji.


                                    Przewodniczący Podkomisji
                                         Antoni Macierewicz

 

10.09.2018
In connection with the statement by the spokesperson of the Investigative Committee of the Russian Federation, we declare that news on the possible substitution of the black boxes of the Tu-154M number 101 aircraft was published by journalist

 

Grzegorz Wierzchołowski in the Gazeta Polska weekly. The Subcommission for the Re-examination of the Air Accident of 10 April 2010 did not contribute to the article and thereby did not present a viewpoint as part of the said text.

At the same time, it must be noted with full certainty that the documentation prepared by the investigators of the Russian Federation, during the inspection of the site of the tragedy of 10 April 2010, contains two fundamentally different protocols that refer to finding black boxes. The protocol from 14.30-20.55 describes locating recorders that do not show signs of damage, which were then packed into polyethylene bags and handed over to the Interstate Aviation Committee of the Russian Federation. The protocol from 20.00-22.40 contains information on finding damaged black boxes, which after inspection were packed into cardboard boxes.

The aforementioned are indisputable facts which no commission examining the Smolensk tragedy can downplay, especially as Minister of the Russian Federation Sergei Shoigu on 10 April 2010, even before the appearance of Polish experts on the site, declared that the black boxes were taken from the crash site and were being read. Given that black boxes are key evidence in the study of an aviation accident, all doubts and ambiguities as to their authenticity must be explained. Otherwise, the use of a record from a dubious source can lead to erroneous conclusions and serve as a root for disinformation.

The Subcommission for the Re-examination of the Air Accident of 10 April 2010 states these facts without making a final conclusion. At the same time, we believe that it is the duty of the Russian side to fully explain the contradictions delineated above and immediately return the Tu-154M black boxes to the Polish side, and not to disseminate innuendos about the Subcommission's activities.

Chairman of the Subcommission

Antoni Macierewicz


Materiał filmowy 1 :


Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.