Czy działania rządu ukraińskiego to tworzenie „Anty-Wołynia”?
data:07 lipca 2018     Redaktor: Anna

Ksiądz Isakowicz- Zaleski zwraca uwagę, że  nazywanie przez stronę ukraińską ludobójstwa Polaków na Kresach i w Małopolsce Wschodniej "konfliktem polsko-ukraińskim" na Wołyniu służy fałszowaniu historii. - To ogromne kłamstwo, tamtejsze władze próbują przekształcić ludobójstwo w jakieś standardowe działania wojenne. To tak, jakby próbować Holocaust przedstawić jako wojnę niemiecko- żydowską, bo jakiś Żyd zabił Niemca np. w czasie Powstania.

W przededniu 75 rocznicy ludobójstwa Polaków na Wschodzie dnia 7 lipca we wsi Rudka Kozińska odbyły się państwowe uroczystości z udziałem wicepremiera Ukrainy Pawło Rozenki oraz prezesa ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej Wołodymyra Wjatrowycza. Zdaniem ukraińskiego IPN „9 lipca 1943 roku 300 uzbrojonych ludzi, przeważnie Polaków, spaliło w ciągu kilku godzin we wsi Rudka Kozińska 70 gospodarstw z ponad 200 budynkami. Spalono tam także i rozstrzelano 17 osób. Od razu po Rudce Kozińskiej całkowicie spalono wieś Sokół, a następnie częściowo zniszczono wsie: Dorosyn, Zaleśce, Lubcze, Tychotyn i Baszowa”.
 
Prof. Mirosław Szumiło, historyk z polskiego IPN powiedział w komentarzu dla PAP, że "sprawa Rudki Kozińskiej nie jest bliżej rozpoznana przez polskich historyków i wymaga dokładnego sprawdzenia i weryfikacji w źródłach. Ukraińcy czerpią o tym informacje ze źródeł niemieckich lub sprawozdań UPA (wiarygodność tych ostatnich może być wątpliwa). Zakładamy jednak, że faktycznie doszło do takiej akcji niemieckiej policji 9 lipca 1943 r., w której w tym czasie służyli też Polacy. Po ucieczce wiosną 1943 r. 4 tys. ukraińskich policjantów ze służby dla Niemiec do lasu (do UPA), okupanci niemieccy zaczęli werbować do swojej policji Polaków z Wołynia. W tym czasie trwały już (od lutego 1943 r.) mordy nacjonalistów ukraińskich na Polakach. Część Polaków zgłaszała się do służby w policji niemieckiej szukając okazji do zemsty na Ukraińcach. Jednakże działali oni pod komenda niemiecką i za ich udział w popełnianych zbrodniach odpowiedzialność ponosi okupant niemiecki, a nie społeczeństwo polskie" - podkreślił Szumiło.
Historyk dodał, że Armia Krajowa w pacyfikacji Rudki Kozińskiej nie uczestniczyła, więc wydarzenia tego nie można zestawiać ze zorganizowaną antypolską akcją Ukraińskiej Powstańczej Armii, w której mordowano całe wioski. Również liczba ukraińskich ofiar w Rudce Kozińskiej (17 osób) jest nieporównywalna z zagładą całych polskich wsi dokonywaną przez UP.
Ks. Isakowicz-Zaleski, w wypowiedzi dla PCh24, powiedział: -" Narracja ukraińska to bezczelne kłamstwo! Wydarzenia w Rudce Kozińskiej to efekt działania policji niemieckiej, która dokonywała pacyfikacji wielu wsi zamieszkałych przez Polaków, Ukraińców, Białorusinów etc. na Kresach. Takie same działania Niemcy podejmowali w Generalnej Guberni, gdzie palono wsie i mordowano jej mieszkańców według "widzimisię" okupantów. W żadnym wypadku działań niemieckich nie można traktować jako akcji Polaków! To nie była Armia Krajowa, to nie byli członkowie polskiego ruchu oporu, to nie Polacy spalili tę ukraińską wieś". Należy podkreślić, że włączenie się nielicznych Polaków do oddziałów policji granatowej , nie miała żadnego poparcia ani Armii Krajowej, ani Rządu w Londynie.
 
Ks. Isakowicz-Zaleski wyraził zaniepokojenie, że tego typu działania rządu ukraińskiego mają służyć stworzeniu „Antywołynia”. Kapłan zwraca uwagę, że nazywanie ludobójstwa Polaków na Kresach i w Małopolsce Wschodniej konfliktem polsko-ukraińskim na Wołyniu służy fałszowaniu historii. -. To ogromne kłamstwo, tamtejsze władze próbują przekształcić ludobójstwo w jakieś standardowe działania wojenne. To tak, jakby próbować Holocaust próbować przedstawić jako wojnę niemiecko- żydowską, bo jakiś Żyd zabił Niemca np. w czasie Powstania.
 
Żródło: PCh24.pl, Isakowicz.pl,materiały z Polsko-Ukraińskiego Forum Historyków, 17.10.2017  
Zdjęcie: portal edukacyjny IPN
 
 
 
Poniżej: Informacja IPN w związku z 75 rocznicą Zbrodni wołyńskiej
 
W niedzielę 11 lipca 1943 roku oddziały UPA dokonały skoordynowanego ataku na 99 polskich miejscowości, głównie w powiatach kowelskim, horochowskim i włodzimierskim. Było to apogeum mordów prowadzonych od lutego 1943 roku do wiosny 1945 roku. Badacze obliczają, iż tylko tego jednego dnia mogło zginąć ok. 8 tys. Polaków – głównie kobiet, dzieci i starców. Ludność polska ginęła od kul, siekier, wideł, noży i innych narzędzi, nierzadko w kościołach podczas mszy św. i nabożeństw. Powszechnie przyjęło się, że 11 lipca obchodzona jest rocznica zbrodni wołyńskiej. Zbrodnię, kwalifikowaną przez pion śledczy IPN jako ludobójstwo, przeprowadzili nacjonaliści ukraińscy z OUN-B i UPA na ludności polskiej Wołynia, Galicji Wschodniej, a także części Lubelszczyzny i Polesia. Szacuje się, że w jej wyniku w latach 1943–1945 zamordowano ok. 100 tys. Polaków. W wyniku polskich akcji odwetowych zginęło także ok. 10 tys. Ukraińców.
W 75. rocznicę Zbrodni Wołyńskiej Instytut uczestniczy w obchodach rocznicowych upamiętniających ofiary, m.in. w Gdańsku, Toruniu, Grudziądzu, Krakowie, Lublinie i Warszawie. IPN jest także organizatorem i współorganizatorem przedsięwzięć naukowych i edukacyjnych. Przygotowano konferencje naukowe, pokazy filmów i spektakle teatralne, wystawy oraz warsztaty dla nauczycieli i uczniów.
 
Poniżej program obchodów.
 
IPN Warszawa
 
5–6 lipca, Warszawa – międzynarodowa konferencja naukowa „II wojna światowa w stosunkach polsko-ukraińskich – stan badań, perspektywy badawcze”
10 lipca, Warszawa – pokaz filmów o Wołyniu (Przystanek Historia IPN, Marszałkowska 21/25, godz. 15.00)
11 lipca, Warszawa – obchody pod pomnikiem Poległym i Pomordowanym na Wschodzie, organizowane we współpracy z UdSKiOR
16 lipca, Warszawa – premiera książki Anny Herbich „Dziewczyny z Wołynia” (Przystanek Historia IPN, Marszałkowska 21/25, godz. 18.00)
Spektakl „Ballada o Wołyniu” w wykonaniu Teatru Nie Teraz
 
IPN BIAŁYSTOK
 
12 lipca, Białystok – wykład Sebastiana Nowakowskiego pt. „Wołyń 1943 - historia i pamięć"
lipiec – ogłoszenie naboru na warsztaty dla nauczycieli współorganizowane z Kuratorium Oświaty
wrzesień – warsztaty dla nauczycieli
wrzesień – spektakl „Ballada o Wołyniu” w wykonaniu Teatru Nie Teraz
 
IPN GDAŃSK
 
Uroczystości upamiętniające 75. rocznicę krwawej niedzieli na Wołyniu
 
8 lipca, Toruń – uroczystości w Toruniu
17:00 – prof. dr hab. Mirosław Golon, dyrektor IPN Gdańsk – Wołyń 1943. Wołają z grobów, których nie ma. Prawda i pamięć. Krótki zarys historyczny o tragicznych wydarzeniach na Wołyniu
17:20 – prof. dr hab. Grzegorz Górski, Kolegium Jagiellońskie w Toruniu – Czy Zbrodnia Wołyńska to było ludobójstwo?
17:40 – prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski, UMK – Sł. Boży Adolf P. Szelążek – biskup diecezji łuckiej na Wołyniu w trudnym okresie II wojny światowej
18:00 – uroczysta Msza św. za ofiary zbrodni wołyńskiej pod przewodnictwem bp. Andrzeja Suskiego
19:00 – odsłonięcie Tryptyku Zbrodni Wołyńskiej
 
W piątek, sobotę i niedzielę będzie dostępna wystawa IPN na temat Zbrodni Wołyńskiej.
 
11 lipca, Gdańsk – uroczystości w Gdańsku
15.00–16.00 – złożenie kwiatów pod pomnikiem Pamięci Ofiar Eksterminacji Ludności Polskiej na Wołyniu (róg ul. Stolarskiej i ul. Katarzynki obok kościoła pw. św. Brygidy) – prof. Mirosław Golon, dyrektor IPN Oddział w Gdańsku
17.00 – filmowa Akcja „Echa Wołynia”, miejsce: Sala Edukacyjno-Konferencyjna im. gen. A.E. Fieldorfa „Nila” (Gdańsk, al. Grunwaldzka 216 w budynku IPN Oddział w Gdańsku)
17.15–18.15 – prelekcja „Zbrodnia Wołyńska” (Bartosz Januszewski z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Gdańsku)
18.15–20.00 – spotkanie ze świadkami zbrodni OUN-UPA: Henrykiem Wojciechowskim (ur. 1930) – Stasin, woj. wołyńskie, 11 lipca 1943; Janem Michalewskim (ur. 1938) – Hucisko Brodzkie, woj. tarnopolskie, 13 lutego 1944; kmdr. Janem Pinkiewiczem (ur. 1929) – Hucisko Brodzkie, woj. tarnopolskie, 13 lutego 1944
20.00–20.30 – projekcja filmu dokumentalnego „Wołyń w pożodze” (real. A. Sikorski, prod. TVP Lublin i IPN Oddział w Lublinie, 2007).
 
Spotkaniu w siedzibie IPN Gdańsk towarzyszy wystawa IPN „Wołyń 1943”. Uroczystościom w Gdańsku towarzyszy akcja informacyjna „Ludobójstwo na ziemiach południowo-wschodnich II Rzeczypospolitej” (ulotki, plakaty)
 
11 lipca, Grudziądz – uroczystości w Grudziądzu
11.00 – Msza św. w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, ul. Moniuszki 8 w Grudziądzu
12.00 – odsłonięcie tablicy edukacyjnej oraz poświęcenie krzyża, zbieg ulic Rapackiego i Królewskiej w Grudziądzu; złożenie kwiatów pod pomnikiem Ofiar ukraińskich nacjonalistów oraz otwarcie wystawy IPN „Wołyń 1943. Wołają z grobów, których nie ma”
 
11 lipca, Starogard Gdański
17.30 – Msza św. w kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, prelekcja, pokaz filmu „Wołyń w pożodze”
 
​12 lipca, Elbląg – filmowa akcja „Echa Wołynia”: prelekcja na temat Zbrodni Wołyńskiej, projekcja filmów dokumentalnych (Centrum Edukacyjne IPN im. J. Kurtyki, ul. Mierosławskiego 5).
 
IPN KATOWICE
 
5 lipca, Bytom – spektakl „Ballada o Wołyniu” w wykonaniu Teatru Nie Teraz
11 lipca, Bielsko-Biała – 75. rocznica krwawej niedzieli na Wołyniu
10 września, Katowice – konferencja dla nauczycieli pt. „Zbrodnia Wołyńska” (Przystanek Historia – Centrum Edukacyjne IPN im. Henryka Sławika w Katowicach, ul. Św. Jana 10)
 
IPN KRAKÓW
 
25 czerwca, Kraków – Rocznicowe obchody „Niedokończone msze wołyńskie”
– Konferencja naukowa „Ludobójstwo na kresach południowo-wschodnich, 1943–1944: aspekt eklezjalny i teologiczny” (Aula Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, ul. Sławkowska 17)
 
ks. prof. dr hab. Józef Marecki, Nabożeństwa bez końca w przeszłości
dr Leon Popek, Straty duchowieństwa na Wołyniu w okresie drugiej wojny światowej
prof. dr hab. Włodzimierz Osadczy, Błogosławiony bp Grzegorz Chomyszyn wobec herezji nacjonalizmu ukraińskiego
ks. prof. dr hab. Franciszek Longchamps de Berier, Misterium nieprawości
dr hab. Andrzej A. Zięba, Duchowieństwo prawosławne wobec ludobójstwa wołyńskiego
 
– Przedpremierowy pokaz filmu Niedokończone msze wołyńskie
– Msza św. w intencji duchowieństwa wołyńskiego i ludności cywilnej – ofiar zbrodni w Katedrze Wawelskiej
 
11 lipca, Kraków – obchody 75. rocznicy krwawej niedzieli na Wołyniu
9.30 – Msza św. w kościele oo. Karmelitów Bosych w intencji ofiar ludobójstwa na Kresach II Rzeczypospolitej
11.00 – modlitwa w intencji pomordowanych kresowian pod pomnikiem Wołyńskim na cmentarzu Rakowickim, złożenie kwiatów
13.00 – otwarcie wystawy „Wołyń 1943. Wołają z grobów, których nie ma” na placu Szczepańskim (czynna do 26 lipca 2018)
18.00 – prezentacja wystawy „Rzeź wołyńska”, wykład dr. Pawła Naleźniaka „Samoobrony polskie na Wołyniu” i pokaz filmu „Wołyń” Wojciecha Smarzowskiego w Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” (ul. Wita Stwosza 12)
 
IPN ŁÓDŹ
 
20 września, Łódź – warsztaty dla nauczycieli na temat teki edukacyjnej IPN
 
 
PN LUBLIN
 
14 czerwca, Świdnik – Spektakl „Ballada o Wołyniu” w wykonaniu Teatru Nie Teraz
15 czerwca, Radom – Spektakl „Ballada o Wołyniu” w wykonaniu Teatru Nie Teraz
7 lipca, Lublin – Kino w bramie. Pokaz filmu „Wołyń” Wojciecha Smarzowskiego
10 lipca, Bruksela – otwarcie wystawy „Niedokończone msze wołyńskie. Martyrologium duchowieństwa wołyńskiego – ofiar zbrodni nacjonalistów ukraińskich w czasie II wojny światowej”, przygotowanej przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie, Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy „Civitas Christiana” oraz Centrum UCRAINICUM KUL
11 lipca, Lublin – odsłonięcie pomnika Ofiar Wołynia
14 września, Lublin – Warsztaty „wołyńskie” dla nauczycieli
IPN POZNAŃ
 
4 lipca, Konin – spektakl „Ballada o Wołyniu" w wykonaniu Teatru Nie Teraz
9–31 lipca, Poznań – prezentacja wystawy „Wołyń 1943. Wołają z grobów, których nie ma" (Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu)
wrzesień, Zielona Góra – prezentacja spektaklu „Ballada o Wołyniu” w wykonaniu Teatru Nie Teraz dla uczniów
wrzesień, Poznań – prezentacja spektaklu „Ballada o Wołyniu” w wykonaniu Teatru Nie Teraz dla uczniów
wrzesień – szkolenie wyjazdowe dla nauczycieli dotyczące zbrodni wołyńskiej
IPN RZESZÓW
 
Uroczystości w 75. rocznicę Zbrodni Wołyńskiej
 
3 lipca, Rzeszów – pokaz filmu „Wołyń” Wojciecha Smarzowskiego poprzedzony prelekcją Artura Brożyniaka (IPN)
11 lipca, pow. lubaczowski – akcja „11 lipca zapal Znicz Pamięci”, której celem jest zapalenie zniczy na grobach wszystkich pomordowanych przez OUN-UPA w pow. lubaczowskim
wrzesień, Czudec – seminarium dla nauczycieli z Podkarpacia poświęcone Zbrodni Wołyńskiej
IPN SZCZECIN
 
14 czerwca, Szczecin – spotkanie Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” poświęcone placówkom samoobrony na Wołyniu
6–27 lipca, Szczecin (Jasne Błonia) – prezentacja wystawy plenerowej „Wołyń 1943. Wołają z grobów, których nie ma”
IPN WARSZAWA
 
16 czerwca, Pruszków – wykład Ewy Siemaszko „Zbrodnia Wołyńska. Od terroru do ludobójstwa”
25 czerwca, Ostrołęka – prelekcja dr. Dariusza Gałaszewskiego na temat zbrodni wołyńskiej i pokaz filmu „Wołyń” Wojciecha Smarzowskiego
 
IPN WROCŁAW
 
18 i 19 czerwca, Wrocław – spektakl „Ballada o Wołyniu” w wykonaniu Teatru Nie Teraz
30 czerwca, Wrocław – wykład dr. Stanisława A. Bogaczewicza dla osadzonych w Areszcie Śledczym
11 lipca, Wrocław – obchody 75. rocznicy zbrodni wołyńskiej
11 lipca, Trójca k. Zgorzelca – uroczystości w rocznicę ludobójstwa dokonanego na obywatelach II Rzeczypospolitej
11 lipca, Wrocław – w Aulii Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu dyskusja panelowa „Wielkość i dramat polskich Kresów”, godz. 18.00
sierpień, Dolny Śląsk – prezentacja wystawy plenerowej „Wołyń 1943. Wołają z grobów, których nie ma”
Audycja w Radiu Rodzina „Wołyń 1943: jak o tym uczyć?”
Wykłady w środowiskach harcerskich – prowadzenie Marek Gadowicz
 
Polecamy portal edukacyjny
zbrodniawolynska.pl
 
Żródło: PCh24.pl, Isakowicz.pl,materiały z Polsko-Ukraińskiego Forum Historyków, 17.10.2017  
Zdjęcie: portal edukacyjny IPN
Zobacz równiez:

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.