Ordo Iuris: Konwencja rodziny gotowa!
data:26 czerwca 2018     Redaktor: Anna

15 czerwca w Warszawie zaprezentowano Konwencję Praw Rodziny. Konwencja, przygotowana przez ekspertów Instytutu Ordo Iuris, powstała z inicjatywy Posła do Parlamentu Europejskiego Marka Jurka.
Konwencja Praw Rodziny jest szansą na sprawiedliwe i godne traktowanie rodzin oraz zatrzymanie szkodliwych ideologii. Stanowi  realną alternatywę dla Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (zwanej myląco „konwencją antyprzemocową”), która pod pozorem walki z przemocą wobec kobiet uznaje naturalne różnice między płciami za „stereotypy”, nakazuje państwom zwalczać tradycyjną kulturę społeczną oraz traktować rodziny jako główne przyczyny patologii.

Rozwiązania przyjęte w Konwencji stanowią odpowiedź na współczesne problemy i zagrożenia, z którymi od wielu lat zmagają się liczne rodziny. Chodzi przede wszystkim o dyskryminację małżeństw i rodzin wielodzietnych, nasilającą się propagandę przedstawiająca rodziny jako źródła patologii i przemocy, kwestionowanie prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, wykorzystywanie instytucji publicznych do indoktrynacji ideologicznej małoletnich, promowanie patologicznych form współżycia społecznego takich jak związki homoseksualne, eskalacja ideologii gender zacierającej naturalne różnice między płciami, brak szacunku dla godności ludzi na najwcześniejszym etapie ich życia czy utrwalanie się mentalności przeciwnej poczęciu nowego życia
.
Streszczenie Konwencji Praw Rodziny
 
W rozdziale I zostały określone definicje pojęć małżeństwa, rodziny, płci, dobra dziecka oraz przemocy. „Małżeństwo” to dobrowolny i trwały związek kobiety i mężczyzny, który podlega szczególnej ochronie prawa krajowego; "rodzina” to wspólnota osób połączonych więzami pokrewieństwa lub powinowactwa; "płeć” to zespół cech biologicznych, w tym genetycznych, pozwalających na obiektywne rozróżnienie między kobietą a mężczyzną.
 
W rozdziale II uregulowano ogólne zasady ochrony rodziny, a w szczególności zasada pomocniczości, zasada szczególnej ochrony prawnej dziecka w każdej fazie rozwoju i zakaz dyskryminacji z powodu wykonywania pracy niezarobkowej polegającej na wychowywaniu dzieci.
 
W rozdziale III zagwarantowano prawa małżonków, a zwłaszcza prawo do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny, prawo do równego traktowania małżonków, zakaz dyskryminacji małżeństw.
 
W rozdziale IV zagwarantowano prawa rodziców, z których na szczególną uwagę zasługuje wolność rodziców do wykonywania władzy rodzicielskiej nad ich dziećmi. Konwencja chroni rodziców przed pochopnym odbieraniem dzieci przez nadgorliwych urzędników, wprowadzając wyczerpujący katalog ściśle określonych przypadków, w których może nastąpić interwencja państwa w środowisko rodzinne.
 
W rozdziale V zagwarantowano prawa dzieci, a w szczególności prawo dziecka do poznania swoich rodziców, prawo dziecka do wychowywania przez matkę i ojca, prawo dziecka do przyjaznego traktowania przez wymiar sprawiedliwości, a także prawo dziecka oddzielonego od jednego z rodziców do utrzymywania kontaktów z drugim rodzicem i zakaz utrudniania mu porozumiewania się z rodzicem w języku ojczystym.
 
W rozdziale VI określono zasady przeciwdziałania wszelkim formom przemocy, w tym również przemocy domowej.
 
W rozdziale VII – IX - zwarte są przepisy o charakterze techniczno-organizacyjnym.
 
Tekst i zdjęcie: ulotka Konwencji Rodziny
Pełny tekst: konwencjarodziny.pl
Zobacz równiez:

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.