Kraków: Msza Święta w intencji Ojczyzny
data:18 lipca 2012     Redaktor:

Solidarni 2010 oddział Kraków zapraszają na Mszę św. w intencji Ojczyzny!

Niniejszym  zapraszam  w imieniu Stowarzyszenia Solidarni 2010 na Mszę św. w intencji Ojczyzny, która zostanie odprawiona w dniu 20 lipca o godz 18:30 w kościele pw. św. Józefa  (Rynek Podgórski) w Krakowie. Mszę koncelebrował będzie o. Piotr  Andrukiewicz -  Redemptorysta.

Proszę o przekazanie zaproszenia znajomym , przyjaciołom i zawiadomienie środowisk patriotycznych.

Msze święte w  w intencji Ojczyzny zamawiane przez Solidarnych 2010 - OT Kraków odprawiane są w każdy trzeci piątek miesiąca

Tadeusz Kaznowski

Solidarni2010 ? Kraków

plakat_msza_20.07.12.pdf_550
Po Mszy świętej odtworzone zostaną - w 30tą rocznicę 1982-2012  - modlitwy Ojca Świętego nagrane na audiencjach środowych w Watykanie, "za trudy i łzy" stanu wojennego w OJCZYŹNIE POLAKÓW

MSZA ŚW. W INTENCJI OJCZYZNY

Parafia Św. Józefa w Krakowie ? Podgórzu piątek, 20 lipca 2012 roku godz. 18.30

bezpośrednio po Mszy św.

30ta ROCZNICA 1982-2012 "MODLITW" nagranych na audiencjach środowych w Watykanie, "za trudy i łzy" stanu wojennego w OJCZYŹNIE POLAKÓW

OJCIEC ŚW. JAN PAWEŁ II na modli się do Jasnogórskiej Pani "za trudy i łzy" stanu wojennego w Polsce, na audiencjach środowych w Watykanie w 1982 roku.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ia

Uroczystość rocznicowa

siedmiu kolejnych papieskich audiencji środowych nagranych w 1982 roku

na płycie gramofonowej strona A

"600LAT 1382-1982 JESTEŚ Z NAMI - MATKO CIERPIĄCYCH"

/13.1.1982/20.1.1982/27.1.1982/3.2.1982/10.2.1982/24.2.1982/10.3.1982/

http://www.wincentyzkrakowa.pl/page/n_600_lat_4/

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Muzyka pierwsza "Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie". Ewangelia według św. Mateusza 5.10

Modlitwa pierwsza ? PANI JASNOGÓRSKA

Audiencja środowa generalna nagrana 13 stycznia 1982 roku w Watykanie

Ojciec św. Jan Paweł II modli się po polsku

"W dniu 3 stycznia został odczytany w Polsce list na sześćsetlecie Obrazu Jasnogórskiego.

Ten list, który napisałem w uroczystość Niepokalanego Poczęcia, pragnę kontynuować.

Pragnę to czynić w formie modlitwy do Matki Kościoła i Matki mojego Narodu - modlitwy odmawianej fragment po fragmencie w czasie naszych spotkań - audiencji środowych.

W audiencjach tych od początku brali zawsze udział pielgrzymi z Polski - i odzywał się nasz ojczysty język. Obecnie, na skutek nieszczęsnego ?stanu wojennego", który trwa już miesiąc, dostęp do Rzymu został moim Rodakom uniemożliwiony.

Moralnie nie przestają tutaj być obecni. Ich brak wyczuwają uczestnicy audiencji z innych narodów. W ich nieobecności widzą ograniczenie i naruszenie prawa, jakie przysługuje wszędzie wolnym ludziom. Dlatego - jak w każdą środę - i dziś również przemawiam po polsku. Słowom moim nadaję formę modlitwy skierowanej do Ciebie, Pani Jasnogórska. Poprzez Ciebie bowiem - i wobec Ciebie - spotykamy się wszyscy, nawet gdy jesteśmy rozdzieleni odległościami, granicami, murami obozów czy więzień. Nieraz tak bywało w ciągu dziejów. Nieraz też sprawdziło się to i potwierdziło, że wobec Ciebie, nasza Matko i Królowo, jesteśmy wzajemnie obecni.

I oto w roku Twego Sześćsetlecia - i naszego jubileuszu - jeszcze raz wypada nam tego doświadczyć: wszystkim moim Rodakom w Ojczyźnie - i mnie, synowi tej samej Ziemi, który jest Biskupem Rzymu. Jako pierwszy dar Sześćsetlecia ofiarujemy Ci to doświadczenie.

Polecamy również Tobie, miłosierna Matko, tych wszystkich, którzy w ciągu ostatnich dni cierpią dotkliwie w naszej Ojczyźnie na skutek powodzi, oraz tych, którzy nie szczędzą wysiłków, aby zaradzić tej straszliwej klęsce żywiołowej"

.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Muzyka druga "Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie". Ewangelia według św. Mateusza 5.3

Modlitwa druga ? ŚWIATŁEM NADZIEI PROMIENIUJ

Audiencja środowa generalna nagrana 20 stycznia 1982 roku w Watykanie

Ojciec św. Jan Paweł II prosi w języku ojczystym

"Ciąg dalszy modlitwy do Matki Bożej Jasnogórskiej

Dziś kontynuuję moją modlitwę do Ciebie, Pani Jasnogórska i Matko mojej ziemskiej Ojczyzny. Od sześciu stuleci Twój Wizerunek trwa wśród nas na ziemi polskiej jakby znak szczególnego przymierza z Chrystusem, które zawarliśmy w Sercu Jego Matki.

Byłaś z nami, o Maryjo, w czasie różnych dziejowych prób.

Byłaś w czasie ?potopu" - i w czasie rozbiorów - i w czasie okupacji.

W tym czasie ktoś powiedział:, gdy wszystkie światła dla Polski zgasły, to wtedy jeszcze była Święta z Częstochowy, która promieniuje stale w milczeniu i spełnia przez to funkcję jakby wiecznego światła.

Dlaczego na sześćsetlecie zgotowano Ci - razem z nami wszystkimi - sytuację ?stanu wojennego"? W kraju, który ma pełne prawo, aby być ojczyzną suwerennego Narodu?

Matko! Twój Jasnogórski Obraz świecił szczególnym światłem pośród naszych dziejowych doświadczeń i prób. Niech świeci znowu! W Ojczyźnie Jasnej Góry nigdy nie może zabraknąć światła nadziei".

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Muzyka trzecia "Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię".

Ewangelia według św. Mateusza 5.5

Modlitwa trzecia ? Z NAMI BĄDŹ

Audiencja środowa generalna nagrana 27 stycznia 1982 roku w Watykanie

Ojciec św. Jan Paweł II błaga w mowie rodzimej

?Bądź z nami, jak my jesteśmy z Tobą".

Otrzymałem list z Polski pisany przed Bożym Narodzeniem. List od osób internowanych w wyniku dekretu o stanie wojennym. Odczytałem ten list z głęboką uwagą i wzruszeniem. Tak bardzo był pełen treści: ludzkiej - chrześcijańskiej - polskiej treści. A na końcu - jakby zaproszenie do wigilii - te słowa: ?Bądź z nami, jak my jesteśmy z Tobą".

Przyjąłem całym sercem to zaproszenie, te słowa - i zwracam je zarazem w Twoją stronę, Pani Jasnogórska i Matko mojego Narodu. Jakże inaczej mogę odpowiedzieć na list - ten jeden i tyle, tyle innych, nie napisanych.

Bądź z nami!

Bądź z nimi! Z uwięzionymi, skazanymi na przymusowe odosobnienie bez sądu. Z wszystkimi, którzy cierpią z powodu uwięzienia swoich najbliższych.

O Matko! Wszak pamiętasz, że Ty sama również byłaś ?uwięziona". Został kiedyś uwięziony Twój Jasnogórski Obraz na szlaku nawiedzenia po Polsce - ale wyszedł na wolność!

Matko, błagam Cię, aby wyszli na wolność wszyscy, którym tę wolność niesłusznie odebrano".

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Muzyka czwarta "Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni". Ewangelia według św. Mateusza 5.6

Modlitwa czwarta ? DROGĘ PRAGNIEŃ URZECZYWISTNIAJ

Audiencja środowa generalna nagrana 3 lutego 1982 roku w Watykanie

Ojciec św. Jan Paweł II kołacze słowami praojców

"Maryjo, Królowo Polski,

jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam".

Przypominam raz jeszcze ten czas, kiedy byłaś ?uwięziona" na szlakach nawiedzenia . . .

a jednak nawiedzenie trwało nadal.

Nie przybywał do parafii Twój obraz - ale Ty przybywałaś - bez obrazu: w pustych ramach -

i poprzez te puste ramy wszyscy przeżywali Twoją obecność tak samo: boleśniej, może głębiej. Wierzyli, że nie możesz być nieobecna - w dniu, w którym miałaś przybyć

Wierzyli, że nie można Ci zamknąć drogi!

Do tej wiary odwołuję się teraz, o Pani Jasnogórska, gdy tylu ludzi w mojej Ojczyźnie odczuwa boleśnie, że zamknęła się przed nimi droga: droga wolności w prawdzie, droga zwyczajnych praw człowieka, droga poszanowania sumień, droga życia i pracy na miarę ludzkiej godności oraz szlachetnego dziedzictwa narodu.

Matko! Dotrzyj do wszystkich i dopomóż, i naucz, i przekonaj:, że tej drogi nie można zamknąć!

Ukaż, że ona jest! Naucz, jak nią chodzić!... -"jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam".

Wy, którzy tu jesteście na tej audiencji, moi Rodacy, zabierzcie z sobą, dokądkolwiek poprowadzi Was życie, to wezwanie do Pani Jasnogórskiej: ?Królowo Polski - jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam".

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Muzyka piąta "Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią".

Ewangelia według św. Mateusza 5.7

Modlitwa piąta ? SYNOSTWO BOŻE W NAS CHROŃ

Audiencja środowa generalna nagrana 10 lutego 1982 roku w Watykanie

Ojciec św. Jan Paweł II wyjednuje mową przodków

"W ciągu sześciu stuleci jesteś na Jasnej Górze, Matko Chrystusa, dana nam jako Matka nasza. Ileż pokoleń przeszło tamtędy, patrząc w Twoją matczyną Twarz: Twarz zatroskaną, miłującą. Poprzez wyraz tej macierzyńskiej Twarzy nauczyliśmy się Ewangelii. Nauczyliśmy się także znaczenia słów Pawłowych z Listu do Galatów: ?zesłał Bóg swego Syna, zrodzonego z Niewiasty . . . abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: ?Abb?! Ojcze!" A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem . . ." (Gal. 4, 4-7). Tyle pokoleń uczyło się tej prawdy, patrząc w Twoją matczyną Twarz: nie jesteś niewolnikiem! Nie wolno ci być niewolnikiem! Jesteś synem! Dziękuję Ci, Pani Jasnogórska, za wszystkich, którzy z Twego Obrazu uczyli się - i stale uczą - wielkiej tajemnicy Bożego synostwa: za wszystkich, którzy uczyli się - i stale uczą: takiej godności człowieka, której nie można mu nigdy i nigdzie odebrać! Obyśmy pozostali wierni Twojej matczynej Twarzy!".

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Muzyka szósta "Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą".

Ewangelia według św. Mateusza 5.8

/Modlitwa szósta ? "SOLIDARNOŚĆ" POLAKÓW STRZEŻ

Audiencja środowa generalna nagrana 24 lutego 1982 roku w Watykanie

Ojciec św. Jan Paweł II woła językiem Rodaków

"Pani Jasnogórska! Matko mojego Narodu! Pragnę dzisiaj, u progu wielkiego Postu, powiedzieć moim Rodakom, że w podziemiach Bazyliki świętego Piotra na Watykanie - tam, gdzie od dawna znajdowała się Kaplica Polska - poświęciłem wczoraj nowy Twój Wizerunek a zarazem cały nowy wystrój wnętrza tej kaplicy ku uczczeniu 600-letniej rocznicy Twojej obecności na Jasnej Górze. Pragnę również dzisiaj, przemawiając po raz pierwszy po powrocie z Afryki, i pozdrawiając raz jeszcze tych Polaków, których spotkałem we wszystkich odwiedzonych krajach afrykańskich: Nigeria Benin, Gabon, Gwinea Równikowa - powiedzieć Ci, o Matko, i zarazem powiedzieć wszystkim moim Rodakom w Ojczyźnie, o tej wielkiej solidarności, która z nimi łączy Polaków na całym świecie, o tej wielkiej trosce. ?Solidarność" jednakże jest nie tylko nazwą troski - przede wszystkim troski o losy ludzi internowanych, aresztowanych, o kształt dnia powszedniego w Ojczyźnie, o poszanowanie praw człowieka i suwerenności narodu - jest to nie tylko nazwa troski: jest to imię jedności i wspólnoty, w której odnajdujemy się wzajemnie dla siebie, w której pragniemy wyrazić jakość naszego bycia we wspólnocie narodu. Pani Jasnogórska! Weź w Twą macierzyńską opiekę tę nazwę - ?Solidarność" - i tę głęboką, trudną treść, jaką w niej zadali sobie Polacy lat osiemdziesiątych. Ta głęboka trudna treść przechodzi przez bolesne oczyszczenie. Ofiarujemy je Tobie dziś, w Popielec, na początku Wielkiego Postu".

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Muzyka siódma "Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi ". Ewangelia według św. Mateusza 5.9

Modlitwa siódma - MILIONOM CIERPIENIA SKRÓĆ

Audiencja środowa generalna nagrana 30 marca 1982 roku w Watykanie

Ojciec św. Jan Paweł II modli się po polsku

"Pani Jasnogórska, Matko mojej Ojczyzny! Pragnę dzisiaj polecić Ci te sprawy, którym dali wyraz Biskupi Polscy po ostatniej konferencji w swoim komunikacie.

Kiedy patrzą oni z najwyższą troską na sytuację, w której znalazł się nasz kraj, dzielę z nimi tę troskę i daję temu wyraz wobec Ciebie, Matko?. Daję temu wyraz wobec Kościoła i świata - podobnie jak daję wyraz innym troskom, o których głośno mówią Pasterze najbardziej zagrożonych krajów i narodów. Trudne doświadczenia dziejowe i współczesne mojej własnej Ojczyzny nauczyły mnie tym bardziej odczuwać cierpienia innych narodów. Trzeba, ażeby na świecie rosła solidarność ludzi i solidarność ludów, bo tylko ona może przełamać nienawiść, wrogość i zagrożenia o wymiarach międzyludzkich i międzynarodowych. Trzeba też, ażeby Kościół był solidarny przede wszystkim z tymi, którzy są w potrzebie, którzy cierpią - tak jak cierpią liczni moi rodacy z powodu stanu wojennego i wytworzonej wraz z nim sytuacji. Cieszę się, że Biskupi Polscy znajdują w tej sytuacji światło dla siebie i dla narodu w nauce Soboru, do której się odwołują. Wraz z nimi wyrażam przekonanie i Tobie je - Matko mojej Ojczyzny - z całego serca przedkładam: - że sama siła fizyczna, choćby największa, nie może rozwiązać uczciwie i trwale problemów życia państwowego oraz; - że nieodzowna jest, szczególnie w obecnej chwili dziejowej, ugoda społeczna, oparta na prawdzie, sprawiedliwości, wolności i miłości. Pani Jasnogórska. Ty wiesz najlepiej, jak bardzo pragną owej prawdy, sprawiedliwości, wolności i miłości - miliony serc polskich. Przyjmij wołanie tych serc i przyjmij słowa Pasterzy, które Ci dzisiaj przedkładam z pokorą i ufnością. Siły dobra muszą odnieść zwycięstwo w kraju, który Ciebie od wieków uważa za swoja Matkę i Królową".

Muzyka ósma - "Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie". Ewangelia według św. Mateusza 5.10

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Nagranie kompozycji Wincentego przygotowali soliści i zespół instrumentalny z Krakowa

Sopran ? Elżbieta Towarnicka.Tenor i baryton.Dyryguje ? Bogusław Grzybek Realizacja dźwięku: Jerzy Enzinger Nagranie miało miejsce w Filharmonii Krakowskiej im. Karola Szymanowskiego

w 1982 roku w Krakowie.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

Matko cierpiących:
mp3 http://solidarni2010bc.wrzuta.pl/audio/42c5Fevgzct/matkocierpiacycha

 
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.