NAGŁAŚNIAMY! Narodowe Centrum Nauki finansuje wrogów Polski, czyli dalej jest noc...
data:17 maja 2018     Redaktor: Redakcja

"Władze RP dały właśnie pół miliona złotych na kolejne badania prof. B. Engelking - dziękuję za taką obronę polskiego imienia! Polska i jej instytucje stają się pośmiewiskiem, bo sami finansujemy antypolonizm i swoich osobistych wrogów. Cudownie! "- podał na swoim TT prof. Cenckiewicz.

 
 
Przed lekturą polecamy nagranie video fragmentu rozmowy B.Engelking z M.Olejnik, w której padają znamienne słowa: "dla Polaków to była po prostu śmierć biologiczna, naturalna, śmierć jak śmierć; a dla Żydów to była tragedia, dramatyczne doświdczenia, to była metafizyka, to było spotkanie z Najwyższym..."

Jak to się dzieje, że nieprzerwany strumień państwowych środków wciąż kierowany jest do osób otwarcie demonstrującym  polonofobię oraz działających wbrew żywotnym interesom Polaków i Państwa Polskiego?
Kolejno przyjrzeliśmy się zasadom przydzielania środków i naukowej działlności w.w profesor, od 2014 przewodniczącej Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej.
 
Za podziałem kluczowych grantów stoi Narodowe Centrum Nauki, podległe instytucjonalnie  Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
15 maja ogłoszono wyniki kolejnego konkursu Opus i Preludium:
 
Wyniki konkursów OPUS 14, PRELUDIUM 14
Ponad pół miliona złotych - 522 250 PLN otrzymał projekt
Świadkowie Holokaustu - społeczeństwo polskie na terenach okupowanych wobec zagłady Żydów (1939-1945)
prof. dr hab. Barbara Teresa Engelking Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

Lista rankingowa:
• Konkurs: OPUS
• Panel: HS3
• Koordynator: dr Wiktoria Kudela-Świątek
• Data ogłoszenia konkursu: 15 września 2017 r.
 
________________________________________
 
Ponizej zamieszczamy skopiowane informacje ze stron Narodowego Centrum Nauki, powołanego USTAWĄ z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki.
Zaznaczmy, że chodzi o niebagatelne kwoty przeznaczane na finansowanie projeków naukowych: jedynie "w konkursie OPUS 14 na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów, ustala poziom nakładów finansowych w wysokości 350 000 000 zł, w tym:  dla Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (HS) – 52 000 000 zł":

A oto lista ekspertów odpowiedzialnych za podział środków:
KOMUNIKAT RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI Zgodnie z przyjętymi zasadami, mając na uwadze konieczność zapewnienia rzetelności ocen projektów badawczych oraz zagwarantowania bezstronności ekspertów zaangażowanych w ten proces, Rada NCN postanowiła podać do publicznej wiadomości jedynie nazwiska przewodniczących Zespołów Ekspertów odpowiedzialnych za ocenę wniosków o finansowanie projektów badawczych złożonych w konkursach OPUS 14 i PRELUDIUM 14. Pełna lista osób biorących udział w pracach Zespołów Ekspertów zostanie opublikowana po zakończeniu wszystkich procedur konkursowych.

NAUKI HUMANISTYCZNE, SPOŁECZNE I O SZTUCE (HS)
Przewodniczący ZE HS1: dr hab. Andrzej Maciej Kaniowski, Uniwersytet Łódzki
Przewodnicząca ZE HS2: dr hab. Grażyna Jurkowlaniec, Uniwersytet Warszawski
Przewodniczący ZE HS3: prof. dr hab. Paweł Władysław Valde-Nowak, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Przewodniczący ZE HS4A: prof. dr hab. Mirosław Wojciech Szreder, Uniwersytet Gdański
Przewodnicząca ZE HS4B: dr hab. Joanna Justyna Wolszczak-Derlacz, Politechnika Gdańska
Przewodniczący ZE HS5A: prof. dr hab. Ireneusz Kamiński, Instytut Nauk Prawnych PAN, Kraków
Przewodnicząca ZE HS5B: dr hab. Agnieszka Bień-Kacała, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
Przewodniczący ZE HS6A: prof. dr hab. Grzegorz Sędek, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Warszawa
Przewodniczący ZE HS6B: prof. dr hab. Piotr Francuz, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.
 
https://www.ncn.gov.pl/o-ncn/akty-prawne
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2018/uchwala3_2018-zal1.pdf 
Oto opis poprzedniego projektu, który realizowany jest obecnie pod kierownictwem prof. dr hab. Barbary Teresy Engelking

Ukrywanie się w Warszawie po "aryjskiej stronie" 1940-1945

2016/21/B/HS3/00577

TU Warszawa w czasie okupacji była opleciona siecią rozmaitych nielegalnych działań. Funkcjonowało tu Polskie Państwo Podziemne ze strukturami cywilnymi i wojskowymi, tajne nauczanie, rozmaite układy interesów handlowych, siatki pomocy i samopomocy, a także macki donosicieli i tajnych współpracowników okupanta. W moim projekcie chcę przyjrzeć się bliżej – i na ile to możliwe, także odtworzyć – sieć pomocy Żydom w okupacyjnej Warszawie. Oprócz „oficjalnej” siatki pomocy „Żegoty” istniały tutaj także „prywatne” sieci. O Polakach pomagających Żydom wiemy stosunkowo dużo – wielu z nich zostało nagrodzonych medalem Sprawiedliwych wśród narodów świata. Niewiele jednak, niemal nic nie wiemy (i nie istnieje na ten temat żadne opracowanie naukowe) o Żydach pomagających innym Żydom. Z definicji nie dostają oni medalu Sprawiedliwych, gdyż ten przeznaczony jest jedynie dla nie-Żydów, ich heroiczne i ryzykowne, często zakończone śmiercią działania na rzecz ratowania członków rodzin, znajomych a także całkiem obcych ludzi – powinny zostać opisane i uznane. Celem planowanego projektu jest opisanie wielu sieci powiązań pomiędzy ukrywającymi się w latach 1939-1945 w okupowanej Warszawie Żydami oraz tymi, którzy im pomagali (a także szkodzili). Zamierzam (na tyle, na ile to możliwe) odtworzyć żydowskie i polsko-żydowskie, „oficjalne” i „prywatne” sieci pomocy oraz przedstawić je w obrazowy sposób na interaktywnej, internetowej mapie miasta. Istotne pytania badawcze, które sobie stawiam dotyczą metod i sposobów pomocy, jej jakości, charakteru, kosztów (materialnych i psychologicznych), a także skuteczności. Z wszelkiej dostępnej dokumentacji archiwalnej oraz wspomnieniowej wybrane zostaną informacje pozwalające na identyfikację tak ukrywających się, jak i osób niosących im pomoc (względnie odmawiających im tej pomocy lub też występujących przeciwko nim). Bezpośrednim końcowym efektem tego projektu będzie opracowanie tematu oraz interaktywna „mapa przetrwania" zbudowana w oparciu o bazę danych, stanowiącą wynik przeprowadzonych kwerend i analiz. Ten pionierski projekt stworzy narzędzie dostępne dla innych badaczy, inspirujące do korzystania z niego przy tworzeniu swoich projektów i odpowiadania na własne pytania badawcze.
 
Nr rejestracyjny: 2016/21/B/HS3/00577; Kierownik projektu: prof. dr hab. Barbara Teresa Engelking
 
https://projekty.ncn.gov.pl/opisy/330860-pl.pdf

Konkurs: OPUS 11 - ogłoszony 2016-03-15

Przyznana kwota: 467 875 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-01-05

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt w realizacji
 
Oficjalny biogram prof. dr hab. Barbara Teresa Engelking:

prof. dr hab., wykształcenia psycholog, kierownik Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN

Ur. 1962 w Warszawie, ukończyła Wydział Psychologii UW (1988), następnie doktorantka, (praca „Doświadczenie Holocaustu i jego konsekwencje w relacjach autobiograficznych” pod kierunkiem prof. Aldony Jawłowskiej, obroniona 1993). Potem kolejno asystent, adiunkt, od 2011 r. profesor IFiS PAN.

Zainteresowania badawcze:
Doświadczenie Holocaustu w relacjach Ocalałych; próba opisu tego doświadczenia także w świetle wszelkich innych dostępnych źródeł (dokumentów urzędowych i osobistych, listów, relacji, wspomnień) i perspektyw (ofiar, świadków, katów); historia getta warszawskiego i jego życie codzienne; codzienność okupacyjnej Warszawy; wyzwania i dylematy moralne w okresie Zagłady.
 
 
Wybrane publikacje:

e-mail: bengelki@ifispan.waw.pl

za: http://www.holocaustresearch.pl/index.php?show=13

Najnowsza książka: „Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski”

Książka „DALEJ JEST NOC. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski” pod redakcją prof. Barbary Engelking i prof. Jana Grabowskiego to dwutomowe wydawnictwo będące podsumowaniem kilkuletniego projektu badawczego realizowanego przez Centrum Badań nad Zagładą Żydów pt. Strategie przetrwania Żydów podczas okupacji w Generalnym Gubernatorstwie, 1942-1945. Studium wybranych powiatów. Autorami rozdziałów są Tomasz Frydel, Jan Grabowski, Dariusz Libionka, Dagmara Swałtek-Niewińska, Karolina Panz, Alina Skibińska, Jean Charles Szurek i Anna Zapalec.

"We wszystkich zbadanych powiatach najwięcej Żydów szukało pomocy nie w miasteczkach, ale w pobliskich wsiach – w domach swoich sąsiadów. Możliwość przetrwania w ogromnym stopniu zależała od chęci pomocy tychże sąsiadów - chrześcijan, od tego, czy byli w stanie przełamać strach wobec zagrożenia, jakie stanowili dla wspólnoty wiejskiej ukrywający się Żydzi. Nie sprzyjały temu obowiązujące normy grupowe, obecny wszędzie antysemityzm ani mechanizmy konformizmu społecznego. Tym bardziej podziwiać należy tych, którzy potrafili przeciwstawić się nie tylko niemieckim przepisom prawnym, lecz także pisanym i niepisanym regułom życia grupowego".

za: http://www.holocaustresearch.pl/index.php?mod=news&show=363
  
oprac. red.
foto: Żydowscy policjanci w maj 1941, getto warszaskie
Bundesarchiv, Bild 101I-134-0792-28 / Knobloch, Ludwig / CC-BY-SA 3.0
wikipedia.org


Materiał filmowy 1 :

Zobacz równiez:

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.