UPOWSZECHNIJ: Zapamiętaj te nazwiska! To oni walczą przeciw polskiej racji stanu!
data:09 lutego 2018     Redaktor: Redakcja

Wobec eskalacji antypolonizmu w Izraelu oraz na świecie publikujemy listy sygnatariuszy oraz znamienne fragmenty listów z ostatnich dni. Wszystkie zostały napisane w duchu poparcia środowisk żydowskich i ich protestu wobec nowelizacji ustawy o IPN, podpisanej przez Prezydenta RP, a także środowisk proukraińskich. Nie mówią one polskim głosem!

 
 
Apelujemy do władz i ministrów MKiDN, MNiSW, MEN oraz władz samorządowych  o analizę podmiotów [fundacji, stowarzyszeń, organizacji etc.] i reprezentujących je osób, aplikujących o środki budżetowe - pod kątem ich zaangażowania w działania sprzeczne z polską rację stanu! Nie utrzymujmy z naszych polskich podatków anty-Polaków! Protestujemy wobec nadmiernej pobłażliwości i niedocenianiu roli tych środowisk oraz ich dofinansowywaniu ze skarbu Państwa Polskiego.
 
8 lutego
Do przyjaciół Żydów [LIST OTWARTY]
Zwracamy się dzisiaj do naszych przyjaciół, współobywateli, polskich Żydów, z wyrazami braterstwa i solidarności. Nie możemy pozostać obojętni wobec fali nienawiści i obrzydliwego języka.[...]Fatalna, bezmyślna ustawa o IPN obudziła w Polsce demony.[...]
Dzieje się to w przededniu 50. rocznicy Marca '68 – jednego z nikczemniejszych momentów naszej najnowszej historii. Jak wtedy, nasi współobywatele znowu czują się upokorzeni, zagrożeni. Nie możemy pozostać obojętni wobec fali nienawiści i obrzydliwego języka.
Chcemy Was zapewnić – jesteśmy z Wami solidarni, to wszystko nas również obraża i boli.
 
Jan Cywiński
Krystyna Napiórkowska
Stanisław Napiórkowski
Danuta Stołecka-Wójcik
Agnieszka Wolfram-Zakrzewska
Rafał Zakrzewski
 

Warszawa, 2 lutego 2018 roku
W imieniu reprezentowanych przez nas organizacji mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce pragniemy wyrazić ogromne zaniepokojenie narastającą w społeczeństwie polskim falą agresji na tle narodowym, rasowym i religijnym.[...]
Nasze szczególne zaniepokojenie i sprzeciw budzą liczne i głośne przejawy antysemityzmu, których jesteśmy świadkami od tygodnia, gdy Sejm uchwalił nowelizację ustawy o IPN. Padają niegodne, podłe sformułowania, żywcem zaczerpnięte z repertuaru szowinistów najgorszego autoramentu. Głosy te brzmią szczególnie złowieszczo w przededniu 50. rocznicy Marca ’68 – jednej z najczarniejszych kart ze współczesnych dziejów Polski
 
Wzywamy władze Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta, Parlament i Rząd do respektowania tych fundamentalnych zasad i przeciwdziałania wszelkim formom ksenofobii, nietolerancji i antysemityzmu.
 
Sygnatariusze:
 
Mariola Abkowicz – przedstawicielka społeczności karaimskiej w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych
 
prof. zw. dr hab. Józef Ciągwa, przewodniczący Towarzystwa Słowaków
 
prof. Stefan Dudra – przedstawiciel społeczności łemkowskiej w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych
 
Artur Grzędzicki – przedstawiciel społeczności kaszubskiej w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych
 
Aldona Jurkun – przedstawicielka społeczności litewskiej w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych
 
Stefan Kłapyk – przewodniczący Zjednoczenia Łemków
 
Artur Konopacki – przedstawiciel społeczności tatarskiej w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych
 
Mirosława Kopystiańska – przedstawicielka społeczności łemkowskiej w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych
 
dr Grzegorz Kuprianowicz – przedstawiciel społeczności ukraińskiej w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych
 
Anna Makówka-Kwapisiewicz – przewodnicząca Żydowskiego Stowarzyszenia „Czulent”
 
Jolanta Malinowska-Wiaktor – przewodnicząca zarządu Wspólnoty Litwinów w Polsce
 
dr Ludomir Molitoris, sekretarz generalny Towarzystwa Słowaków, przedstawiciel społeczności słowackiej w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych
 
Zenon Sokołow – przedstawiciel społeczności rosyjskiej w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych
 
Piotr Tyma – Prezes Związku Ukraińców w Polsce, przedstawiciel społeczności ukraińskiej w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych
 
Algirdas Vaicekauskas – przewodniczący Stowarzyszenia Litwinów w Polsce
 
-------------------------------------------
 
Poprzednim aktualnym przykładem walki z polską racją stanu jest list opublikowany na stronie „Gazety Wyborczej”, w którym sygnatariusze protestują „przeciwko przyjętej przez parlament RP nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej”.
 
Zdaniem sygnatariuszy: „wprowadzone do ustawy o IPN nowe zapisy usankcjonują obecne w przestrzeni publicznej praktyki dyskryminacyjne i akty agresji, ułatwią stygmatyzację dowolnie wybranych osób i grup etnicznych, wzmocnią ksenofobiczne postawy, wygenerują kolejne przestępstwa z nienawiści, powiększą kryzys prawny, społeczny, polityczny, dyplomatyczny i informacyjny. Równocześnie solidaryzujemy się z osobami i instytucjami, które swój protest w związku z nowelizacją ustawy o IPN już wyraziły, szczególnie w kontekście zagrożeń dla edukacji, nauki, wolności wypowiedzi oraz stanu relacji polsko-żydowskich i polsko-izraelskich”.
 
Broniący prawa Ukraińców do nacjonalistycznych manifestacji w Polsce apel podpisali Adam Balcer, Bogumiła Berdychowska, Bogdan Białek, Krzysztof Bobiński, Michał Boni, Adam Borowski, Zbigniew Bujak, Wojciech Józef Burszta, Jacek Chmaj, Iza Chruślińska, Przemysław Czapliński, Agata Czarnacka, Krzysztof Czyżewski, Helena Datner, Anna Dąbrowska, Tomasz Dostatni OP, Anna Engelking, Krystyna Engelking, Mirosław Filiciak, Marcin Filipowicz, Władysław Frasyniuk, Andrzej Friszke, Beata Fudalej, Grzegorz Gauden, Kasia Gauza, Konstanty Gebert, Lucyna Gebert, Aleksander Gleichgewicht, Katarzyna Glinianowicz, Jan Goldstein, Magdalena Grudzińska, Włodzimierz Grudziński, Ryszard Grzesik, Jerzy Halbersztadt, Ola Hnatiuk, Agnieszka Holland, Jerzy Illg, Bożena Iwaszkiewicz-Wronikowska, Zbigniew Janas, Krystyna Janda, Tadeusz Janiszewski, Zofia Jankiewicz, Marcin Kęszycki, Jolanta Kilian, Jacek Kleyff, Michał Klinger, Małgorzata Korytkowska, Agnieszka Kościańska, Marcin Kula, Ewa Kulik, Danuta Kuroń, Jarosław Kurski, Andrzej Leder, Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Magdalena Łazarkiewicz, Helena Łuczywo, Marta Łukaszewicz, Anna Machcewicz, Wojciech Mądry, Piotr Niemczyk, Stanisław Obirek, Daniel Olbrychski, Joanna Olech, Janusz Onyszkiewicz, Jan Ordyński, Anna Osmólska-Mętrak, Adam Ostolski, Antoni Pawlak, Bartosz Piechowicz, Józef Pinior, Jacek Poniedziałek, Ksawery Piwocki, Józef Puciłowski OP, Katarzyna Rabanowska, Tomasz Rakowicz, Shoshana Ronen, Elżbieta Rojek, Paula Sawicka, Jacek Serwański, Andrzej Seweryn, Sławomir Sierakowski, Magda Smoczyńska-Winiarska, Aleksander Smolar, Paweł Smoleński, Piotr Sobotka, Elżbieta Smułkowa, Barbara Stanowska, Krzysztof Stanowski, Andrzej Stasiuk, Justyna Straczuk, Klementyna Suchanow, Jolanta Sujecka, Małgorzata Szczęśniak, Monika Sznajderman, Grażyna Staniszewska, Magdalena Środa, Jacek Taylor, Ewa Teleżyńska-Sawicka, Barbara Toruńczyk, Aleksandra Trzaska, Mikołaj Trzaska, Magdalena Tulli, Feliks Tuszko, Dorota Urbanek, Anna Wachowska, Judyta Wachowska, Krzysztof Warlikowski, Piotr Węgleński, Anna Wolff-Powęska, Ewa Wójciak, Katarzyna Winiarska, Paweł Winiarski, Henryk Wujec, Ludwika Wujec, Janusz Zaorski, Anna Zawadzka, Krystyna Zachwatowicz-Wajda.
 

 
Kolejnym przykładem zaangażowania wielu artystów w antypolskie działania jest list ”artystów” apelujących do prezydenta o nie podpisywanie ustawy o IPN (treść i podpisy sygnatariuszy opublikował między innymi portal TVN24).
 
Treść apelu została przez sygnatariuszy udostępniona po francusku, angielsku i hebrajsku. Pod apelem odpisały się takie osoby jak:
Anne Applebaum
Anna Barańczak
Maria Barcikowska
Witold Bereś
Bogdan Białek
Anna Bikont
Yael Birenbaum
Halina Birenbaum
Jacek Bocheński
Teresa Bogucka
Krzysztof Burnetko
Anna Dodziuk
Barbara Engelking
Zofia Floriańczyk
Andrzej Friedman
Beata Fudalej
Jolanta Gałązka-Friedman
Konstanty Gebert
Agnieszka Glińska
Jan Tomasz Gross
Irena Grudzińska-Gross
Mikołaj Grynberg
Jan Hartman
Jan Hertrich-Woleński
Agnieszka Holland
Krystyna Janda
Maria Janion
Zofia Jankiewicz
Jacek Kleyff
Sergiusz Kowalski
Stanisław Krajewski
Maria Kruczkowska
Krystyna Krynicka
Ryszard Krynicki
Ireneusz Krzemiński
Joanna Kurczewska
Jacek Kurczewski
Jarosław Kurski
Aleksander Kwaśniewski
Andrzej Leder
Wojciech Lemański
Paweł Liberski
Barbara Mechowska-Kleyff
Edward Mitukiewicz
Przemysław Nowacki
Stanisław Obirek
Janusz Onyszkiewicz
Piotr Pacewicz
Monika Płatek
Masza Potocka
Stanisław Radwan
Shoshana Ronen
Jacek Różycki
Andrzej Rzepliński
Paula Sawicka
Dorota Segda
Radek Sikorski
Marek Siwiec
Jarosław Sławek
Aleksander Smolar
Kazimierz Sobolewski
Piotr Sommer
Krystyna Starczewska
Andrzej Stasiuk
Dariusz Stola
Joanna Szczęsna
Kazimiera Szczuka
Monika Sznajderman
Piotr Szwajcer
Paweł Śpiewak
Frank Telling-Saphar
Róża Thun
Olga Tokarczuk
Joanna Tokarska-Bakir
Aleksandra Trzaska
Mikołaj Trzaska
Magdalena Tulli
Grzegorz Turnau
Marian Turski
Piotr Wiślicki
Krystyna Zachwatowicz-Wajda
Maja Zagajewska
Adam Zagajewski
Katarzyna Zimmerer
Jacek Żakowski
 

 
List dyplomatów w obronie polskiej racji stanu
Przebieg sporu z Izraelem, USA i innymi sojusznikami wokół ustawy o IPN dowodzi, że pozycja międzynarodowa Polski jest najgorsza od odzyskania niepodległości w 1989 roku. Polska przestała mieć zdolności wpływania na swych, nawet najbliższych, partnerów zagranicznych.
Jako byli dyplomaci ostrzegamy: obecna polityka Jarosława Kaczyńskiego oraz Prawa i Sprawiedliwość jest sprzeczna z polską racją stanu i wiedzie Państwo do katastrofy.
Niszczony jest dorobek pokoleń, które wywalczyły demokrację a potem skutecznie budowały pozycję międzynarodową wolnej Polski. W latach 1989-2015 Rzeczpospolita, pod rządami lewicy, prawicy i centrum, weszła do NATO i Unii Europejskiej, rozwijała się najszybciej w Europie, stała się bezpieczna i poważana, miała wpływ na kluczowe kwestie regionu i kontynentu.
 
Od 2015 roku polityka zagraniczna PiS kroczy od katastrofy do katastrofy. Polsce odmawia się przyjmowania wizyt wysokich przedstawicieli, regularnie krytykują ją sojusznicy, nasze gwarancje bezpieczeństwa stają się warunkowe. Zamiast – jak dotąd – być jednym z liderów wspólnoty Zachodu, Polska PiS-u staje się zależna od niepewnego wsparcia państw mniejszych.
 
Międzynarodową pozycję kraju osłabia też flirt obecnej władzy ze środowiskami szowinistycznymi.
 
Polska jest postrzegana – piszemy to z bólem – jako "chory człowiek Europy".
 
Ta sytuacja jest dla Państwa wielkim zagrożeniem, zwłaszcza w obecnym niestabilnym środowisku. Unię Europejską czekają ogromne przemiany. Agresywna Rosja okupuje terytorium naszego sąsiada i ingeruje w procesy polityczne Zachodu. USA zmieniają swą rolę w świecie. Rosną nacjonalizmy.
 
Tymczasem głosu Polski brakuje nawet w najważniejszych sprawach: przyszłości Unii i jej budżetu oraz kształtu wojskowej obecności sojuszniczej w Europie. Państwo PiS bojkotuje szansę, jaką jest Polak - przewodniczący Rady Europejskiej i marnuje miejsce w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, bo siła polskich argumentów - zwłaszcza w obszarze państwa prawa - jest żadna. Wiceprzewodniczącemu Parlamentu Europejskiego z PiS grozi odwołanie za skandaliczną wypowiedź. Stosunki z partnerami w UE są złe. Zniszczenie relacji z Ukrainą pozbawiło Polskę siły politycznej na wschodzie.
 
MSZ stał się zakładnikiem politycznych targów wewnątrz obozu rządzącego, w dyplomacji rządzi chaos.
 
Od dwóch lat wskazywaliśmy na te zagrożenia, niektórzy z nas - wewnątrz instytucji Państwa. Dziś robimy to w formie listu otwartego, wiedząc że te oceny podziela większość kolegów nadal pozostających w Służbie Zagranicznej.
 
W trosce o dobro Ojczyzny apelujemy:
Do polityków obozu rządzącego - o zmianę kursu, o powrót do polityki proeuropejskiej i prozachodniej, zakończenie sztucznych sporów z sojusznikami, przywrócenie wiarygodności Polski jako państwa prawa, o zaprzestanie polityki wspierania sił skrajnych.
 
Do Prezydenta RP - o zawetowanie ustawy o IPN.
 
Do Ministra Spraw Zagranicznych - o przywrócenie dyplomacji podmiotowości i profesjonalizmu, który polega też na mówieniu „nie” dla działań sprzecznych z interesem Państwa.
Do organizacji społeczeństwa obywatelskiego, samorządów oraz partii opozycyjnych - o aktywność w relacjach zagranicznych i stworzenie programu odbudowy międzynarodowej pozycji Polski. Zła polityka zagraniczna PiS, które zdobyło władzę dzięki głosom 18% proc. obywateli, nie ma poparcia
większości narodu i musi mieć alternatywę. Deklarujemy pomoc w jej stworzeniu.
Rodakom mówimy: polskiej racji stanu trzeba bronić. Polska, jak w latach 1989-2015, musi być europejska i odpowiedzialna. Musi realizować swe interesy we współpracy, a nie ciągłej wojnie z innymi.
Tylko taka Polska będzie bezpieczna i dostatnia.
Tylko taka Polska jest prawdziwa.
 
Marcin Bosacki, b. ambasador RP w Kanadzie
Iwo Byczewski, b. ambasador RP w Belgii oraz w Tunezji
Maria Krzysztof Byrski, b. ambasador RP w Indiach
Paweł Dobrowolski, b. ambasador RP w Kanadzie oraz na Cyprze
Grzegorz Dziemidowicz, b. ambasador RP w Egipcie oraz w Grecji
Urszula Gacek, b. ambasador RP przy Radzie Europy
Maciej Klimczak, b. ambasador RP na Łotwie
Maciej Kozłowski, b. ambasador RP w Izraelu
Jerzy Kranz, b. ambasador RP w Niemczech
Roman Kuźniar, b. dyplomata, b. doradca Prezydenta RP ds. międzynarodowych
Piotr Łukasiewicz, b. ambasador RP w Afganistanie
Agnieszka Magdziak - Miszewska, b. ambasador RP w Izraelu
Jacek Najder, b. ambasador RP przy NATO oraz w Afganistanie
Marek Nowakowski, b. ambasador RP na Łotwie oraz w Armenii
Piotr Nowina - Konopka, b. ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej
Piotr Ogrodziński, b. ambasador w Kanadzie
Ryszard Schnepf, b. ambasador RP w Stanach Zjednoczonych oraz Hiszpanii
Tadeusz Szumowski, b. ambasador RP w Australii, Irlandii oraz Indonezji

 
Zdjęcia do artykułu :
Zdjęcia do artykułu :
plakat Wojciecha Korkucia
plakat Wojciecha Korkucia

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.