RKW: Zostań komisarzem wyborczym! Zgłoś się do 19 lutego!
data:07 lutego 2018     Redaktor: Redakcja

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło nabór kandydatów na komisarzy wyborczych. Jeśli skończyłeś prawo, możesz zostać komisarzem wyborczym.  Aby ułatwić procedurę obsługi zgłoszeń kandydatów na komisarzy wyborczych, MSWiA na swojej stronie internetowej zamieściło kwestionariusz aplikacyjny.

MSWiA rozpoczęło rekrutację kandydatów na komisarzy. Na chętnych czeka 100 takich stanowisk.
Zgodnie z nowymi przepisami 100 komisarzy powoła na 5-letnią kadencję Państwowa Komisja Wyborcza spośród osób przedstawionych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Do podstawowych zadań komisarzy wyborczych należy m.in. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego, powoływanie terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych, czy przedkładanie sprawozdania z przebiegu wyborów, wraz z ich wynikami, Państwowej Komisji Wyborczej.
 
Szczegóły:https://www.mswia.gov.pl/
 
 
Do wypełnionego formularza należy dołączyć:
podpisane oświadczenia;
kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie wyższego wykształcenia prawniczego.
 
 
Zgłoszenia elektroniczne, wraz z wymaganymi dokumentami, należy wysłać najpóźniej do 19 lutego br. na adres komisarzwyborczy@mswia.gov.pl, natomiast zgłoszenia i dokumenty w postaci papierowej muszą wpłynąć najpóźniej do 21 lutego br. na adres:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
ul. Stefana Batorego 5
02-591 Warszawa
z dopiskiem na kopercie „Rekrutacja - komisarz wyborczy” (decyduje data wpływu aplikacji do urzędu).
 
Kandydaci na komisarzy wyborczych muszą spełniać następujące kryteria:
posiadać wyższe wykształcenie prawnicze, obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych;
dawać rękojmię należytego pełnienia funkcji komisarza wyborczego;
nie mogą być skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
nie mogą być członkami partii politycznej;
nie mogą być kandydatami w wyborach, pełnomocnikami wyborczymi, pełnomocnikami finansowymi, mężami zaufania, urzędnikami wyborczymi, członkami komisji wyborczej;
nie mogą prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z funkcją komisarza wyborczego.
 
 
Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne, wezmą udział w szkoleniu zorganizowanym przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego (w dwóch terminach: 24 lub 25 lutego 2018 r.). Szkolenie zakończy się egzaminem ze znajomości prawa wyborczego (3 marca br.). Szkolenie i egzamin zostaną zorganizowane w Warszawie. Spośród osób, które przejdą proces rekrutacji, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przedstawi Państwowej Komisji Wyborczej kandydatów, z których Państwowa Komisja Wyborcza powoła nowych komisarzy wyborczych w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie ustawy.


Z rozmowy z szefem PKW sędzią Hermelińskim dziennika.pl:
Na jakie zarobki mogą liczyć komisarze wyborczy?
Dotychczas komisarze sędziowie zarabiają około 4 tys. zł. Ale kto wie, być może te stawki zostaną jeszcze zmienione.
 
To są stałe zarobki czy uzależnione od przeprowadzonych akcji wyborczych?
To jest stała funkcja, więc mówimy o comiesięcznym wynagrodzeniu.
Zobacz równiez:

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.