RKW: Czego NIK oczekiwał od Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego?
data:30 listopada 2017     Redaktor: Redakcja

Zadajemy pytanie: Co KBW zrealizowało w ciągu dwu lat z zaleceń Najwyższej Izby Kontroli z marca 2015r. ? Dlaczego nadal to Beata Tokaj odpowiada za Zespół „Wsparcie Organów Wyborczych” (WOW)? Dlaczego przewodniczący PKW Hermeliński nie wyciągnął wniosków z "lekcji wyborczej " w 2014r.?

 
Zespół „Wsparcie Organów Wyborczych” (WOW), który wciąż od lat " pracuje nad skuteczną i sprawną realizacją przyjętych założeń do terminowego i prawidłowego przygotowania systemu informatycznego" – jak zapewnia Krajowe Biuro Wyborcze.
Według szefowej KBW Beaty Tokaj główne cele, na których powinna się skupić grupa działająca w KBW, to kwestie bezpieczeństwa informatycznego oraz autentyczności, integralności i niezaprzeczalności dokumentów elektronicznych. Hm... ta informacja pochodzi z lutego bieżącego roku!
za: http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/172322/WOW-dziala--Zespol-Wsparcie-Organow-Wyborczych-w-KBW-przygotowuje-system-informatyczny
 
Raport NIK:
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli, wnosi o:
 
1) opracowanie i wdrożenie wieloletniej strategii informatycznej obsługi wyborów obejmującej m.in. wykorzystanie infrastruktury informatycznej do przeprowadzania wyborów;
2) prowadzenie projektów informatycznych z wykorzystaniem sprawdzonych metodyk zarządzania projektem oraz metodyk wytwarzania oprogramowania;
3) przygotowanie planów awaryjnych na wypadek niesprawności oprogramowania i infrastruktury obsługującej wybory;
4) przygotowywanie z odpowiednim wyprzedzeniem projektów wzorów dokumentów związanych z wyborami, umożliwiając w ten sposób ich odwzorowanie i sprawdzenie działania w systemie informatycznym;
5) wzmocnienie nadzoru nad pracownikami wykonującymi czynności w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych;
6) umożliwienie pracownikom wykonującym czynności w postępowaniach o udzielenia zamówień publicznych uczestniczenia w szkoleniach w zakresie stosowania ustawy PZP;
7) rozważenie sporządzenia odpowiednich procedur w zakresie dokumentowania pracy biegłych w zakresie oceny ofert w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych oraz składania oświadczeń, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy PZP;
8) podjęcie stosownych czynności, które umożliwią publikowanie ogłoszeń w siedzibie KBW, zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie PZP;
9) rozważenie przygotowywania zamówienia i odbioru zamówionych instruktażowych spotów wyborczych, przeznaczonych do prezentacji w mediach, w porozumieniu ze specjalistami w zakresie prawa wyborczego, językoznawstwa i komunikacji społecznej oraz w połączeniu z badaniem rozumienia spotów przez docelowe grupy odbiorców;
10) podjęcie realnych działań, mających na celu zapłatę kar umownych przez wykonawcę umowy zawartej 19 sierpnia 2014 r. na zaprojektowanie  48 Dz.U. z 2012 r., poz.82 ze zm. Uwagi dotyczące badanej działalności Wnioski pokontrolne 52 i wykonanie modułów do wyborów samorządowych w 2014 r. wraz z administrowaniem i utrzymaniem; 11) uporządkowanie prac zespołu ekspertów dokonujących audytu oprogramowania wykorzystywanego w wyborach samorządowych w 2014 r. w zakresie celów audytu, zakresu merytorycznego, terminów zakończenia prac, wynagrodzenia ekspertów, a także organizacji pracy między ekspertami;
12) rozważenie powierzenia bezpośredniego nadzoru merytorycznego (kierowania projektem) nad programistami tworzącymi nowe oprogramowanie wspomagające proces wyborczy osobie posiadającej stosowne wykształcenie i doświadczenie w tym zakresie.
 
Jednocześnie:
Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, iż bezpośredni nadzór merytoryczny, nad programistami tworzącymi nowe oprogramowanie wspomagające proces wyborczy pełni osoba, która nie posiada ani wykształcenia informatycznego, ani doświadczenia w zakresie programowania, tj. Szef KBW Pani Beata Tokaj. NIK zauważa, że taka organizacja pracy programistów nie gwarantuje zapewnienia prawidłowego procesu wytwórczego, a przede wszystkim poprawnego i autentycznego nadzoru nad ich pracą, która sprzyjałaby uzyskaniu wysokiej jakości produktu. Dotychczasowy sposób zarządzania projektami informatycznymi oraz przygotowywania i przeprowadzania zamówień publicznych przez KBW rodzą ryzyko niepowodzenia zarówno w zakresie zamówienia sprawnego systemu do obsługi wyborów, jak i w zakresie podejmowanych prób samodzielnego udoskonalenia lub wytworzenia oprogramowania. (dowód: akta kontroli str. 3243, 3246)
 
 
Aby przeczytać cały raport NIK kliknij TUTAJ

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.