Oświadczenie
data:04 czerwca 2011     Redaktor: Barbara Chojnacka

Dnia 4 czerwca 2011 roku,   solidarnie opuśćmy flagi  Polski przepasane kirem do połowy masztu, bo to nie święto, lecz dzień  ZDRADY i ŻAŁOBY NARODOWEJ.

Oświadczenie

 

Oświadczam, że dnia 4 czerwca 2011 roku świętować nie będę, bo nie świętuje się zdrady i oszustwa. Byłe bandyctwo przegrało wybory, Polacy potwierdzili to w pierwszych wyborach-referendum. Oszuści którzy namawiają dzisiaj do obchodów 22 rocznicy ,,Wolnej Polski" obalając wolę Polaków, ponownie ich do władzy przywrócili. Nie świętuje się dnia, kiedy pozwolono aktywnym komunistom, zbrodniarzom komunistycznym, agentom, donosicielom, tajnym współpracownikom na powrót do życia politycznego, do życia publicznego. Tego właśnie dnia, 19 lat temu dokonała się największa zdrada związkowców z NSZZ S, Polaków i  całego Narodu Polskiego na oczach Polski i  Świata.

Dnia 4 czerwca 2011 roku,   solidarnie opuśćmy flagi  Polski przepasane kirem do połowy masztu, bo to nie święto, lecz dzień  ZDRADY i ŻAŁOBY NARODOWEJ.

Grzegorz Michalski

były członek ZR Wlkp NSZZ S- pierwszej Solidarności

www.zolnierzesolidarnosci.com

czerwiec-03-2011

4 czerwca o godz. 10 rano minister Macierewicz przekazał do Sejmu przygotowane w MSW dokumenty. Szeregowi posłowie otrzymali jedynie ogólną informację o zasobach archiwalnych MSW, natomiast do rąk przewodniczących komisji i klubów poselskich trafiła lista 64 nazwisk posłów, senatorów i innych wysokich urzędników państwowych będących - według Macierewicza - tajnymi współpracownikami służb specjalnych PRL. Dodatkową listę z nazwiskami "o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa" otrzymali ponadto Prezydent Lech Wałęsa, marszałkowie Sejmu i Senatu, premier, I prezes Sądu Najwyższego i prezes Trybunału Konstytucyjnego. Ponizej publikujemy rozszerzoną wersję Listy Macierewicza wraz z późniejszymi modyfikacjami. 

 

Lista Macierewicza

 

Lista Macierewicza – dokumenty przygotowane w MSW związane z realizacją uchwały lustracyjnej Sejmu z 28 maja 1992 (zgłoszonej przez Janusza Korwin-Mikke), zobowiązującej rząd do ujawnienia osób, które w latach 1945-1992 współpracowały ze służbami specjalnymi PRL. Dokumenty te zostały dostarczone do Sejmu w dniu 4 czerwca 1992 roku przez ministra spraw wewnętrznych Antoniego Macierewicza.

 

Treść listy Macierewicza

 

LECH WAŁĘSA

 

TW „Bolek” Figuruje w KW MO Gdańsk oraz w kartotece informacyjnej wydz. II BEiA UOP i kartotece komputerowej ZSKO. Zarejestrowany 29.XII.70 r. pod numerem 12535 przez wydz. III KW MO Gdańsk. Akta archiwalne zachowane.

 

19 czerwca 1976 roku zaprzestano kontaktów z powodu niechęci „Bolka” do współpracy.

 

TW „Bolek” od 1970 do 76 r. przekazywał SB informacje dotyczące destrukcyjnej działalności niektórych pracowników stoczni. W styczniu 71 poinformował m.in. o tym, że jego koledzy z wydziału W-4: Jasiński, Kontor i Popielawski szykują akcje strajkową. W innym raporcie prosił, by SB wzięła go na przesłuchanie, co pozwoliłoby mu uwiarygodnić się przed kolegami. Za przekazane informacje „Bolek” był wynagradzany na łączna sumę 13100 zł. W czasie prezydenckiej kampanii – przed wynikami I tury – (gdy szefem UOP był Antoni Milczanowski) dokonano ekspertyzy zgodności pisma Lecha Wałęsy z raportami podpisanymi przez TW „Bolek”. Centralne Laboratorium Kryminalistyki, które wykonywało ekspertyzę, uchyliło się od wydania jednoznacznej opinii, ponieważ dostarczono mu jedynie kserokopie raportów, a nie oryginały.

 

Wśród dokumentów związanych z Lechem Wałęsą znajduje się notatka służbowa z 1992 r. podpisana przez dyrektora Zarządu Kontrwywiadu UOP Konstantego Miodowicza. Podajemy jej treść:

 

Podług kpt.xxx (pracownika merytorycznego byłego przedstawicielstwa KGB) oraz mjra yyy (rezydenta warszawskiej KGB), służba, którą reprezentują jest w posiadaniu materiałów świadczących o fakcie współpracyLecha Wałęsy z b.SB, MSW i PRL. Zdaniem mjra yyy, grafolodzy nie mieliby trudności z potwierdzeniem ich autentyczności.

 

Informacje agenturalne uzyskane w ostatniej dekadzie, w okolicznościach czyniących mało prawdopodobna tezę, iż stanowiły element zaplanowanych działań o charakterze inspirująco-dezinformującym.

 

WIESŁAW CHRZANOWSKI (ZChN, Marszałek Sejmu RP)

 

TW „Zuwak”, TW „Spółdzielca”. Figuruje w księdze inwentarzowej Wydz. III BEiA UOP oraz w kartotece ogólnoinformacyjnej Wydz. II BEiA UOP. Zarejestrowany najpierw w UBP Warszawa, następnie 13.03.74 pod nr 4976 przez wydz. III KWMO Warszawa oraz 11.06.86 pod nr 74495 przez wydz. IX Dept. I Warszawa. Nr arch. 1610/I; nr arch. 10530/I, data archiwizacji 8.11.89, nr mikrofilmu 22911/1. Miejsce złożenia akt wydz. III BEiA UOP. Akta archiwalne zachowane. Data zaprzestania kontaktów 22.06.76.

 

POSŁOWIE:

 

1. ALEKSANDER BENTKOWSKI /PSL/. Kategoria TW, kryptonimy „Arnold” i „Kamil”.

 

Figuruje w księdze inwentarzowej wydz. III BEiA UOP, księdze inwentarzowej WUSW Rzeszów nr 1, kartotece ogólnoinformacyjnej wydz. II BEiA UOP. Zarejestrowany 29.04.77 pod nr 11861 przez wydz. II WUSW Rzeszów. Data archiwizacji 31.10.91 pod nr arch. 24248/I, nr mikrofilmu 24248/1. Akta archiwalne zachowane. Materiały archiwalne zawierają dokumenty sygnowane przez Bentkowskiego.

 

2. MICHAŁ JAN BONI /KLD/. Kategorie TW-k, TW, kryptonim „Znak”.

 

Daty rejestracji: 15.02.88 przez wydz. III-2 SUSW Warszawa oraz 29.11.88 przez wydz. III-2 Warszawa. Nr rejestr. 54946. Materiały zniszczono w styczniu 90 r. (bądź nie odnalezione). Kontaktów zaprzestano 5 stycznia 90.

 

3. MAREK TADEUSZ BORAL /SLD/. TW „Klementyna”.

 

Figuruje w księdze inwentarzowej BEiA delegatury UOP Łódź oraz w kartotece ogólnoinformacyjnej wydz. II WEiA UOP. Zarejestrowany 11.07.75 pod nr 2272. Nr archiwalny 72/I, data archiwizacji 15.04.76. nr mikrofilmu 72/1, Miejsce archiwiz. WEiA del. UOP w Łodzi. Akta archiwalne zachowane, materiały archiwalne zawierają dokumenty sygnowane przez Borala. Kontaktów zaprzestano 15.04.76.

 

4. GEORG ROCHUS BRYLKA /Mniejszość Niemiecka/. TW „Feliks”.

 

Figuruje w księdze inwentarzowej. Zarejestrowany 9.07.75 przez Pion II RUSW Lubliniec pod nr CZ-464. nr arch. I-3638. Data archiwizacji 27.11.86. Miejsce archiwiz. WEiA del.UOP w Katowicach. Akta archiwalne zachowane. Kontaktów zaprzestano 17.11.86.

 

5. JÓZEF STANISŁAW BŁASZCZEĆ /ZChN/. TW „Józef”.

 

Figuruje w księdze inwentarzowej. Data rejestr.15.05.78. Nr rejstr. 2652, wydz. III-A

 

Częstochowa. Nr arch. I-1495, data archiwizacji 27.11.80. Nr mikrofilmu 232/1. Akta archiwalne zachowane. Data zaprzestania kontaktów 21.07.80.

 

6. WŁODZIMIERZ CIMOSZEWICZ /SLD/. KO/DI „Carex”.

 

Figuruje w archiwum Zarządu Wywiadu. Nr rejestr. 13613, data rejestr. 25.09.80. Organ rejestr. wydz. II dep. I Warszawa. Nr arch. J-8938, data archiwizacji 24.08.84.

 

7. JÓZEF CINAL /PSL/. TW „Józef Polak”.

 

Figuruje w księdze inwentarzowej i kartotece komputerowej ZSKO. Zarejestrowany 21.01.82 pod numerem 5739 przez wydz. IV Bielsko-Biała. Nr archiwalny I-3430, data archiwizacji 9.07.84, miejsce archiwiz. Wydz.”C” WUSW w Bielsku-Białej. Materiały zniszczono 1.12.89, bądź nie odnaleziono. Data zaprzestania kontaktów 9.07.84.

 

8. EUGENIUSZ CZYKWIN /bezpartyjny/. TW „IZYDOR”, „WILHELM”.

 

Figuruje w kartotece ogólnoinformacyjnej wydz. II BEiA UOP. Zarejestrowany 23.08.77 przez wydz. IV KW MO Białystok pod numerem 21661. Nr arch. I-8510. Miejsce archiwizacji WEiA del.UOP w Białymstoku. Akta archiwalne zachowane. Data zaprzestania kontaktów 13.09.89.

 

9. PIOTR STANISŁAW FOGLER /UD/. TW „Turysta”.

 

Figuruje w kartotece odtworzeniowej wydz. II BEiA UOP. Zarejestrowany dwukrotnie: 23.12.76 przez wydz.IV SUSW Warszawa pod nr 15579, nr arch.12970/I, miejsce archiwizacji wydz.VIII BEiA UOP oraz 29.03.80 przez wydz. IV dep.V Warszawa pod nr 59343, nr arch.17064/I. Data zaprzestania kontaktów 2.04.83.

 

10. ANTONI JAN FURTAK /PL/. TW „Jonatan”, „Platan”.

 

Nr rejestr. 42097, data rejestr. 31.12.81, organ rejestrujący wydz.IV KW MO Gdańsk.

 

11. ANDRZEJ TADEUSZ GĄSIENICA-MAKOWSKI /PChD/. TW „Andrzej II”.

 

Figuruje w księdze inwentarzowej. Zarejestrowany 26.12.81 przez wydz. V WUSW Nowy Sącz pod numerem NS-6251. Miejsce archiwizacji WEiA del.UOP w Krakowie. Akta archiwalne zachowane, materiały archiwalne zawierają dokumenty sygnowane przez w/w osobę. Data zaprzestania kontaktów 10.12.83.

 

12. TOMASZ HOLC /PPG/. TW „Zenek”.

 

Figuruje w kartotece ogólnoinformacyjnej wydz. II BEiA UOP. Zarejestrowany przez wydz. IV dep. II MSW Warszawa pod numerem 38119. Miejsce archiwizacji Biuro „C” Warszawa. Akta archiwalne zachowane. Materiały archiwalne zawierają dokumenty sygnowane przez w/w. Data zaprzestania kontaktów 16.07.76.

 

13. ROMAN JAGIELIŃSKI /PSL/. TW „Ogrodnik”.

 

Figuruje w kartotece odtworzeniowej wydz. II BEiA UOP oraz w kartotece komputerowej ZSKO. Zarejestrowany przez wydz. VI WUSW Piotrków Tryb. 25.03.81 pod numerem 5332.

 

14. ZBIGNIEW TADEUSZ JANOWSKI /SLD/. TW „Janek”.

 

Figuruje w kartotece ogólnoinformacyjnej wydz. II BEiA UOP. Zarejestrowany dwukrotnie: pod nr 12877 dn.13.02.88 przez wydz. V Warszawa oraz pod numerem 55956 dn.28.11.88 przez wydz. V-2 SUSW Warszawa.

 

15. JERZY JASKIERNIA /SLD/. KO/DI „Prym”.

 

Figuruje w archiwum Zarządu Wywiadu. Zarejestrowany pod nr 37279 dnia 4.12.73 przez wydz. XI dep.I Warszawa. Nr arch. J-7062, data archiwizacji 6.03.80, miejsce archiwiz. AZW UOP. Akta archiwalne zachowane.

 

16. EUGENIUSZ KIELEK /NSZZ?Solidarność”/. TW „Onyks”, TW-k.

 

Figuruje w wydz. V BEiA delegatury Radom oraz w kartotece ogólnoinformacyjnej wydz. II BEiA UOP. Zarejestrowany przez wydz. II Tarnobrzeg dnia 9.09.82 pod numerem 2254. Miejsce archiwizacji sekcja „C” WZO WUSW w Tarnobrzegu. Data zaprzestania kontaktów 10.09.82. Ponownie zarejestrowany jako TW-k przez wydz. V Tarnobrzeg, dnia 3.05.89 pod nr 11447.

 

17. ALEKSANDER KRAWCZUK /SLD/. KP „Aleksander”, PK „Chata”.

 

Figuruje w księdze inwentarzowej. Zarejestrowany przez Inspektorat I Kraków dn. 22.11.61 pod nr 2557/62. Miejsce archiwizacji WEiA del. UOP w Krakowie. Akta archiwalne zachowane. Materiały archiwalne zawierają dokumenty sygnowane przez w/w osobę. Data zaprzestania kontaktów 18.04.78.

 

18. TADEUSZ LASOCKI /ChD/. TW „Kamil”.

 

Figuruje w kartotece ogólnoinformacyjnej wydz. II BEiA UOP. Zarejestrowany 15.07.81 pod nr 4915 przez wydz. VI Łomża. Miejsce archiwizacji sekcja „C” WZO WUSW w Łomży. Data zaprzestania kontaktów 22.06.88.

 

19. JAN MAJEWSKI /PSL/. TW „Gucio”, „Jodła”.

 

Figuruje w księdze inwentarzowej i kartotece ogólnoinformacyjnej wydz. II BEiA UOP. Zarejestrowany trzykrotnie: pod nr 41678 przez wydz. V-2 SUSW Warszawa, pod nr TG-3761 przez PVI RUSW SB Opatów oraz przez wydz. IV Kraków. Archiwizacja: pod nr 18255/I dn. 26.08.86 pod nr 3969/I dn.27.05.88 oraz pod nr 41779/I dn.2.08.76. Miejsca archiwizacji wydz. II BEiA UOP i sekcja „C” WZO WUSW Tarnobrzeg. Akta archiwalne zachowane. Data zaprzestania kontaktów 27.05.88.

 

20. WIT WIKTOR MAJEWSKI /SLD/. KO/DI „Wito”, „Zev”.

 

Figuruje w księdze inwentarzowej wydz. III BEiA UOP, w kartotece ogólnoinformacyjnej wydz. II BEiA UOP, kartotece odtworzeniowej wydz. I BEiA UOP. Zarejestrowany przez wydz. I dep.I Warszawa dnia 25.08.79 pod nr 56953. Nr archiwalny 19352/I, data arch.19.03.86, nr mikrofilmu 19352/1. Akta archiwalne zachowane. Data zaprzestania kontaktów 6.03.86.

 

21. JANUSZ ROMAN MAKSYMIUK /PSL/. TW „Roman”.

 

Figuruje w kartotece ogólnoinformacyjnej wydz. II BEiA UOP. zarejestrowany pod nr 46734 dnia 15.07.83 przez Pion VI RUSW Oleśnica. Nr archiwalny 60430/I, nr mikrofilmu 60430/1. Miejsce archiwizacji WEiA del. UOP we Wrocławiu. Data zaprzestania kontaktów 27.09.89.

 

22. PIOTR MOCHNACZEWSKI /SLD/. TW „Michał”.

 

Figuruje w kartotece odtworzeniowej wydz. II BEiA UOP. Zarejestrowany pod nr 25515 dnia 27.01.83 przez wydz. III-1 Szczecin. Nr arch. 50535/I, data archiwizacji 22.11.89. Miejsce archiwiz.wydz.”C” WUSW w Szczecinie. Materiały zniszczono 25.03.90 (bądź dotychczas nie odnalezione). Data zaprzestania kontaktów 16.12.89.

 

23. LESZEK MOCZULSKI /KPN/. TW „Lech”.

 

Figuruje w kartotece ogólnoinformacyjnej wydz. II BEiA, komputerowej ZSKO i odtworzeniowej wydz. I BEiA UOP. Zachowała się teczka pracy i teczka personalna TW „Lech”. Zarejestrowany 29.08.69 pod numerem 4750 przez wydz. III-2 SUSW Warszawa. nr archiwalny 16526/I, data archiwizacji 09.07.84. Miejsce archiwizacji WIII BEiA UOP. Akta archiwalne zachowane, zawierają dokumenty sygnowane przez w/w osobę.

 

24. JERZY OSIATYŃSKI /UD/. TW „Osiatyński”.

 

Figuruje w księdze inwentarzowej wydz. III BEiA, kartotece ogólnoinformacyjnej wydz. II BEiA i odtworzeniowej wydz. I BEiA UOP. Zarejestrowany pod numerem 74164 przez wydz. II dep.MII MSW Warszawa, miejsce archiwizacji wydz. III BEiA. Jako TW-k zarejestrowany pod nr 34080. Akta archiwalne zachowane.

 

25. JACEK JAN PIECHOTA /SLD/. TW „Robert”.

 

Figuruje w kartotece odtworzeniowej wydz. II BEiA UOP. Zarejestrowany 3.05.84 pod nr 28853 przez wydz III-1 Szczecin. Materiały zniszczono 24.11.89 (bądź dotychczas nie odnalezione). Data zaprzestania kontaktów 24.11.89.

 

26. BOHDAN PILARSKI /PSL-”S”/. KIN „Ravel vel Surma”.

 

Figuruje w archiwum Zarządu Wywiadu. Zarejestrowany 8.04.65 pod numerem 6395 przez wydz. VIII dep. I Warszawa. Nr arch. J-1712, data archiwizacji 25.08.66. Miejsce archiwiz. AZW UOP.

 

27. WŁADYSŁAW REICHELT /KLD/. TW „Adam”.

 

Figuruje w kartotece ogólnoinformacyjnej wydz. II BEiA. Zarejestrowany 11.11.75 pod numerem 33437 przez wydz. III Poznań. Nr archiwalny 36162/I, miejsce archiwizacji wydz.”C” WUSW w Poznaniu. Materiały zniszczono dnia 14.12.89 (bądź dotychczas nie odnalezione). Data zaprzestania kontaktów 29.08.86.

 

28. WOJCIECH JAROSŁAW SALETRA /SLD/. TW „Tadeusz”.

 

Figuruje w księdze inwentarzowej WEiA del. UOP Radom. zarejestrowany 27.06.84 pod nr 23813 przez wydz. III KW MO Kielce. Nr arch. 39414/I, data archiwizacji 29.08.89, nr mikrofilmu 39414/1. Akta archiwalne zachowane, /w WEiA Del. UOP w Radomiu/ zawierają dokumenty sygnowane przez w/w osobę. Data zaprzestania kontaktów 29.08.89.

 

29. RYSZARD SMOLAREK /PSL/. TW „Monika”.

 

Figuruje w kartotece ogólnoinformacyjnej wydz. II BEiA oraz odtworzeniowej wydz. I BEiA UOP. Zarejestrowany 8.05.79 pod nr 3860 przez wydz. II KW MO Konin. Miejsce archiwizacji WEiA del. UOP w Poznaniu. Akta archiwalne zachowane, zawierają dokumenty sygnowane przez w/w osobę. Data zaprzestania kontaktów 18.07.83.

 

30. EWA TERESA SPYCHALSKA /SLD/. TW „Czuma”.

 

Figuruje w kartotece odtworzeniowej wydz. II BEiA. Zarejestrowana 20.06.88 pod nr 55153 przez wydz. V-2 Warszawa.

 

31. GRAŻYNA STANISZEWSKA /UD/. TW „Kowalska”.

 

Figuruje w księdze inwentarzowej i kartotece komputerowej ZSKO. Zarejestrowana 6.04.78 pod nr 2762 przez wydz. III KW MO Bielsko-Biała. Nr arch. I-1095, data archiwizacji 10.01.79, nr mikrofilmu 1095/1. Akta archiwalne zachowane, zawierają dokumenty sygnowane przez w/w osobę. Miejsce archiwiz. WEiA del. UOP w Katowicach. Data zaprzestania kontaktów 10.01.79.

 

32. MARIAN ROMAN STAROWNIK /PSL/. TW „Roman”.

 

Figuruje w kartotece odtworzeniowej wydz. II BEiA UOP. Zarejestrowany 10.12.84 pod nr 32171 przez wydz. VI WUSW Lublin. Nr arch. I/19920, data archiwizacji 30.10.89. Miejsce archiwiz. wydz.”C” WUSW Lublin. Materiały zniszczono 30.01.90 (bądź dotychczas nie odnalezione). Data zaprzestania kontaktów 30.10.89.

 

33. HERBERT SZAFRANIEC /KLD/. TW „Grażyna”.

 

Figuruje w księdze inwentarzowej. Zarejestrowany przez wydz. II KW MO Katowice. Nr archiwalny I-4307, data archiwizacji 15.05.70. Miejsce archiwiz. wydz.”C” KW MO Katowice. Data zaprzestania kontaktów 7.06.72.

 

34. BOGUMIŁ EDWARD SZREDER /PSL/. TW „Rolnik”.

 

Figuruje w kartotece komputerowej ZSKO. Zarejestrowany 25.05.84 pod nr 48203 przez wydz. III-1 Gdańsk. Nr archiwalny 26149/I, miejsce archiwizacji wydz.”C” WUSW w Gdańsku. Data zaprzestania kontaktów 10.07.89.

 

35. TADEUSZ SZYMAŃCZAK /PL/. TW „Dobrodziej”.

 

Figuruje w WEiA del. Łódź i kartotece komputerowej ZSKO. Zarejestrowany 28.12.81 pod nr 4537 przez wydz. IV WUSW Skierniewice. Nr arch. 880/I, data archiwizacji 16.02.83, miejsce archiwiz. sekcja „C” WZO WUSW w Skierniewicach. Materiały zniszczono w 89 r. (bądź dotychczas nie odnalezione). Data zaprzestania kontaktów 16.02.83.

 

36. JAN EUGENIUSZ ŚWITKA /SD/. TW „Jasio”.

 

Figuruje w księdze inwentarzowej i kartotece ogólnoinformacyjnej wydz. II BEiA UOP. Zarejestrowany 2.09.61 pod nr 934 przez wydz. III KW MO Lublin. Nr arch. 9846/I, data archiwizacji 16.08.62, nr mikrofilmu 2834/1, miejsce archiwizacji WEiA del. UOP w Rzeszowie. Akta archiwalne zachowane, zawierają dokumenty sygnowane przez w/w osobę. Data zaprzestania kontaktów 16.08.62.

 

37. MARIUSZ STEFAN WESOŁOWSKI /UD/. TW „Marek”.

 

Figuruje w kartotece ogólnoinformacyjnej wydz. II BEiA oraz odtworzeniowej wydz. I BEiA. Zarejestrowany 22.12.78 pod nr 4/550 przez WPG KW MO Olsztyn. Nr arch. 17257/Im, data archiwizacji 12.11.84, nr mikrofilmu 17257/1m. Miejsce archiwiz. w Prezyd. KWP w Olsztynie. Akta archiwalne zachowane, zawierają dokumenty sygnowane przez w/w. Data zaprzestania kontaktów 12.12.84.

 

38. Bogumił ZYGMUNT ZYCH /SLD/. TW „Konrad”.

 

Figuruje w kartotece odtworzeniowej wydz. II BEiA, kartotece ogólnoinformacyjnej wydz. II BEiA i kart.odtworzeniowej wydz. I BEiA UOP. Zarejestrowany 23.06.87 pod nr 10982 przez wydz III WUSW Wałbrzych. Nr arch. I-6059, data archiwizacji 16.11.88. Miejsce archiwiz. sekcja C WZO WUSW w Wałbrzychu. Materiały zniszczono 29.01.90 (bądź dotychczas nie odnalezione). Data zaprzestania kontaktów 16.11.88.

 

39. JAN ZYLBER /PPG/, TW „Roman”.

 

Figuruje w księdze inwentarzowej wydz. III BEiA, kartotece odtworzeniowej wydz. II BEiA UOP. Zarejestrowany 28.12.79 pod numerem 58115 przez wydz. IV dep. II Warszawa. Nr arch. 18140/I, data archiwizacji 10.11.84. Miejsce archiwiz. wydz. III BEiA UOP. Akta archiwalne zachowane. Data zaprzestania kontaktów 14.09.84.

 

SENATOROWIE:

 

40. GERHARD BARTODZIEJ /bezpartyjny/. TW „Agata”, OZ, KO/DI „Waris”.

 

Figuruje w kartotece ogólnoinformacyjnej wydz. II BEiA oraz w archiwum Zarządu Wywiadu. Zarejestrowany trzykrotnie: 24.02.77 pod nr 34942 przez wydz. III Katowice, 20.04.85 pod nr 91345 przez wydz. VII dep. I Warszawa, 16.04.85 pod nr 16333 przez wydz. VII dep. I Warszawa. Miejsca archiwizacji: W”C” WUSW w Katowicach, AZW UOP. Materiały archiwalne zachowane, zawierają dokumenty sygnowane przez w/w. Daty zaprzestania kontaktów – jako TW „Agata” 23.10.80, jako OZ 23.10.88, jako KO/DI „Waris” 4.01.90.

 

41. WŁADYSŁAW FINDEISEN /UD/. KIN „Wiktor”, „Vikers”.

 

Figuruje w Archiwum Zarządu Wywiadu. Zarejestrowany najpierw 04.06.60 pod nr 5928 przez wydz. II dep. II Warszawa, następnie 18.08.65 przez wydz. VII dep. I Warszawa. Miejsce archiwizacji W III BEiA UOP. Akta archiwalne zachowane. Data zaprzestania kontaktów 05.03.68.

 

42. KRZYSZTOF HORODECKI /bezp./. TW „Marek”.

 

Zarejestrowany 2.10.80 pod nr 3569 przez wydz. II Piła. Nr arch. 1248/I. Miejsce archiwizacji WEiA del. UOP w Poznaniu. Akta archiwalne zachowane, zawierają dokumenty sygnowane przez w/w osobę. Data zaprzestania kontaktów 17.10.84.

 

43. JAN JESIONEK /KPN/. TW „Skaut”, „Edmund I”, „Podróżny”, „Leon”.

 

Figuruje w księdze inwentarzowej. Zarejestrowany 03.05.72 pod nr XV-2/362/72 przez WPG Katowice oraz 09.02.82 pod nr 48362 przez wydz. III Katowice. Nr arch. I-8477, nr mikrofilmu 2994/1. Miejsce archiwizacji WEiA del. UOP w Katowicach. Akta archiwalne zachowane, zawierają dokumenty sygnowane przez w/w osobę. Daty zaprzestania kontaktów 11.01.82 i 03.01.83.

 

44. STANISŁAW KOSTKA /KPN/. TW „Kos”.

 

Figuruje w księdze inwentarzowej WEiA del.Rzeszow. Zarejestrowany 08.12.69 pod nr 4102 przez SB KP MO Jarosław. Nr arch. I-9348. Miejsce archiwizacji W”C” KW MO w Rzeszowie. Materiały zniszczono 30.06.82 (bądź dotychczas nie odnaleziono). Data zaprzestania kontaktów 10.04.72.

 

45. ANDRZEJ HENRYK KRALCZYŃSKI /NSZZ”S”/. TW „Terlecki”.

 

Figuruje w księdze inwentarzowej i kartotece komputerowej ZSKO. Zarejestrowany dwukrotnie: 6.04.78 pod nr BB-2765 przez wydz. III-A Bielsko-Biała i 19.06.81 pod nr BB-5191 przez wydz. V. Miejsce archiwizacji WEiA del. UOP w Katowicach. Akta archiwalne zachowane. Daty zaprzestania kontaktów 28.07.79 i 18.08.82.

 

46. Pod tym numerem figuruje osoba o nazwisku MAZUREK, która nie jest ani członkiem rządu, ani członkiem parlamentu i na liście znalazła się omyłkowo.

 

47. EUGENIUSZ WILKOWSKI /NSZZ”S”/. TW „Wiktor”.

 

Figuruje w kartotece komputerowej ZSKO. Zarejestrowany 21.02.80 pod nr 6438 przez wydz. III Chełm. Miejsce archiwizacji S”C” WZO WUSW w Chełmie. Akta archiwalne zachowane. Data zaprzestania kontaktów 22.11.84.

 

48. MIECZYSŁAW WŁODYKA /PSL/. TW „Rolnik”.

 

Figuruje w kartotece ogólnoinformacyjnej wydz. II BEiA UOP. Zachowała się teczka pracy i teczka personalna TW „Rolnik”. Zarejestrowany 5.02.80 pod nr 831 przez WPG Słupsk. Nr arch. Im/6265. Miejsce archiwizacji w Prezyd. KWP w Słupsku. Data zaprzestania kontaktów 31.05.89.

 

49. JAN TOMASZ ZAMOYSKI /ZChN/. KO „Hrabia”, TW „Hrabia”.

 

Zachowała się teczka pracy i teczka personalna TW „Hrabia”. Zarejestrowany pod nr 9470 przez wydz. V dep. II Warszawa, następnie 5.04.76 pod nr 15057 przez wydz. II SUSW. Nr arch. 8952/I, 12604/I, miejsce archiwizacji WIII BEiA. Akta archiwalne zachowane, data zaprzestania kontaktów 15.09.79.

 

50. STANISŁAW JÓZEF ŻAK. /UD/. TW „Piotr”, KO/DI „Piotr”.

 

Figuruje w kartotece odtworzeniowej wydz. II BEiA, archiwum Zarządu Wywiadu i kartotece komputerowej ZSKO. Zarejestrowany 18.10.67 pod nr 4070 przez wydz. II KW MO Kielce oraz 31.01.75 pod nr SMW-2/1362 przez dep. I MSW. Miejsce archiwizacji W”C” KW MO w Kielcach. Data zaprzestania kontaktów 22.05.70.

 

CZŁONKOWIE RZĄDU:

 

51. Michał ANDRZEJ JAGIEŁŁO /podsekretarz stanu w min. kultury i sztuki/.

 

Konsultant „Jot”.

 

Figuruje w kartotece odtworzeniowej wydz. II BEiA UOP. Zarejestrowany 2.01.80 pod nr 40745 przez wydz. V dep. II Warszawa.

 

52. WOJCIECH MARIAN MISIĄG /podsekretarz stanu w min.finansów/. Konsultant, TW „Jacek”.

 

Figuruje w kartotece odtworzeniowej wydz. II BEiA oraz w archiwum Zarządu Wywiadu. Zarejestrowany 25.07.88 pod nr 17272 przez wydz. VIII dep. I Warszawa oraz dnia 31.05.86 pod nr 96872 przez wydz. XI dep. II Warszawa. Miejsce archiwizacji AZW UOP.

 

53. JAN MARIAN KOMORNICKI /podsekretarz stanu w min.ochrony środowiska/ TW „Nałęcz”.

 

Figuruje w kartotece ogólnoinformacyjnej wydz. II BEiA. Zarejestrowany pod nr NS-7089 przez Pion VI RUSW SB Zakopane. Miejsce archiwizacji W”C” KW MO Nowy Sącz. Akta archiwalne zachowane. Data zaprzestania kontaktów 30.11.89.

 

54. ALEKSANDER KRZYMIŃSKI /podsekretarz stanu w MSZ

 

Oświadczenie Pana Krzymińskiego:

 

W maju 1992, gdy pełniłem funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych umieszczony zostałem na tzw. liście Macierewicza jako współpracownik wywiadu i kontrwywiadu wojskowego w okresie 13 miesięcy (4.12.1958-21.08.1960), co miały rzekomo wykazać materiały b. Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa. Od tego oskarżenia odwołałem się do ówczesnego Ministra Spraw Wewnętrznych A. Milczanowskiego, który w rozmowie ze mną oświadczył, że w aktach nie znalazł żadnych dowodów potwierdzających prawdziwość tego oskarżenia.

 

Po tej rozmowie wystąpiłem z pozwem do Sądu Wojewódzkiego w Warszawie o naruszenie mego dobrego imienia przez wskazanie mego nazwiska na liście współpracowników b. UB i SB. W wyniku rozprawy w Sądzie Wojewódzkim, III Wydz. Cywilnym w dniu 14.07.1993 r. Minister SW uznał, że nastąpiło naruszenie mego dobrego imienia i stwierdził, że posiadane przez MSW materiały nie potwierdziły faktu współpracy. Minister zobowiązał się jednocześnie do zamieszczenia tekstu przeproszenia mnie w kilku gazetach oraz w I programie TV w „Wiadomościach”. Tekst ogłoszono w Gazecie Wyborczej z dnia 17.08.1993 załączam oraz notatkę prasową z Życia Warszawy z dnia 15.07.1993 r.

 

Aleksander Krzymiński

 

55. JAN KAZIMIERZ MAJEWSKI /podsekretarz stanu w MSZ/. TW „Michalik”.

 

Figuruje w kartotece ogólnoinformacyjnej wydz. II BEiA UOP. Zarejestrowany 14.04.50 pod nr 13/44 przez wydz. III Zarządu I Szef. WSW Warszawa. Data zaprzestania kontaktów 21.04.55.

 

56. ANDRZEJ MARIAN OLECHOWSKI /minister finansów/. KO/DI „Must”.

 

Figuruje w archiwum Zarządu Wywiadu. Zarejestrowany 4.11.72 przez wydz. V dep. I Warszawa. nr arch. J-7588, data archiwizacji 25.06.81. Miejsce archiwiz. AZW UOP.

 

57. ANDRZEJ IRENEUSZ PODSIADŁO /podsekretarz stanu w min. finansów/. Konsultant „PA”, KO/DI „Bułgar”.

 

Figuruje w kartotece ogólnoinformacyjnej Wydziału II BEiA UOP oraz archiwum Zarządu Wywiadu. Zarejestrowany 24.10.85 pod nr 93 211 przez wydz. IV dep. V Warszawa oraz 20.09.76 przez wydz. V dep. I Warszawa. Miejsca archiwizacji W III BEiA UOP i AZW UOP.

 

58. ANDRZEJ ANTONI SICIŃSKI /minister kultury/. KO/DI „Sotos”.

 

Figuruje w archiwum Zarządu Wywiadu. Zarejestrowany 2.06.73 pod nr 9656 przez wydz. IV dep. I Warszawa. Nr arch. J-1236, data archiwizacji 30.05.75. Miejsce archiwiz. AZW UOP. Materiały zniszczono (bądź dotychczas nie odnalezione).

 

59. KRZYSZTOF JAN SKUBISZEWSKI /minister spraw zagranicznych/. TW „Kosk”.

 

Figuruje w księdze inwentarzowej wydz. III BEiA oraz w archiwum Zarządu Wywiadu. Zarejestrowany pod nr 6173/64/5242 przez dep. I Warszawa. Nr arch. 9669/I, data archiwizacji 3.10.69, nr mikrofilmu F-7974/1 oraz nr arch. J-1770. Miejsca archiwiz. WIII BEiA UOP oraz AZW UOP. Akta archiwalne zachowane.

 

60. JACEK MARIA STANKIEWICZ (sekretarz stanu w URM). TW „Jacek”.

 

Figuruje w kartotece ogólnoinformacyjnej wydz. II BEiA UOP oraz w kartotece komputerowej ZSKO. Zarejestrowany 16.10.68 przez wydz. V KW MO Bydgoszcz. Nr archiwalny 2866/I, data archiwizacji 6.07.74. Miejsce złożenia akt: wydz.”C” KW MO Toruń. Data zaprzestania kontaktów 6.07.74.

 

61. STANISŁAW EDMUND SZUDER (podsekretarz stanu w Ministerstwie Łączności). TW „Zeus”

 

Figuruje w kartotece odtworzeniowej wydz. II BEiA UOP zarejestrowany 11.05.87 pod numerem 42110 przez Wydz.Techniki Poznań

 

KANCELARIA PREZYDENTA:

 

62. LECH FALANDYSZ (podsekretarz stanu) TW-k, TW „Wiktor”

 

Figuruje w kartotece ogólnoinformacyjnej wydz. II BEiA UOP. Zachowała się teczka pracy i teczka personalna TW „Wiktor”. Zarejestrowany przez wydz. III KSMO Warszawa pod numerem 6995 i przez wydz. II SUSW pod numerem 15822. Nr archiwalny 9893/I-k, data archiwizacji 25.04.74; nr archiwalny 15783/I, data archiwizacji 15.04.83. Miejsce złożenia akt BEiA UOP. Akta archiwalne zachowane. Data zaprzestania kontaktów 25.04.74

 

63. JERZY JAN MILEWSKI (sekretarz stanu w BBN) TW „Franciszek”

 

Figuruje w księdze inwentarzowej wydz. III BEiA, w kartotece ogólnoinformacyjnej wydz. II BEiA UOP i kartotece ZSKO. Zarejestrowany przez wydz. III KW MO Gdańsk pod nr I-179. Nr archiwalny 21713/I, data archiwizacji 6.01.89. Miejsce złożenia akt BEiA W-wa. Akta archiwalne zachowane.

 

64. JANUSZ ALEKSANDER ZIÓŁKOWSKI (sekretarz stanu) TW

 

Figuruje w kartotece ogólnoinformacyjnej wydz. II BEiA UOP oraz w kartotece komputerowej ZSKO. Zarejestrowany przez wydz. II KW MO Poznań pod nr 9645. Nr archiwalny 30235/I, data archiwizacji 12.08.74. Miejsce złożenia akt wydz.”C” KW MO Poznań.

 

 

 

Przestali pełnić funkcję:

 

Nie znaleźli się na Liście Macierewicza, bo przestali pełnić wysokie funkcje państwowe, m.in:

 

MAŁGORZATA NIEZABITOWSKA, TW „Nowak”

 

WITOLD TRZECIAKOWSKI, TW „SAVOY”,

 

ANDRZEJ DRAWICZ, TW „Kowalski”, „Zbigniew”, kategoria informator data rejestr. 10 IX 1953, 23 VII 76, 30 XII 71 nr arch. 7638/1, m mikrofilmu – 7638/1.Trudne do ustalenia zniszczenie akt.

 

JAN STANISŁAW JANOWSKI, TW „Janek” nr arch. 19222/1-k, J-11088 data rejestr. 20 X 83.

 

MARIUSZ LEDWOROWSKI, „Ledwor” TW-k, KO/DI daty rejestr. X1.78, 28.1.80 materiał zniszczono w 85.

 

Upiekło się również kapelanowi Prezydenta RP księdzu FRANCISZKOWI CYBULI (TW „Franko”).

 

WYKREŚLENI W OSTATNIEJ CHWILI

 

Minister Antoni Macierewicz do ostatniej chwili weryfikował dane, które zgodnie z uchwałą „lustracyjną” miał dostarczyć Sejmowi. Na parę godzin przed ostatecznym przekazaniem „listy” Konwentowi Seniorów, usunął z niej – z powodu braku niepodważalnych dowodów – parę nazwisk. Z naszych informacji wynika, że byli to:

 

BRONISŁAW GEREMEK Figuruje tylko jako kandydat na tajnego współpracownika TW-k. Jego kartoteka jest wyczyszczona. Jako TW odnotowany jest jedynie w zapisie ZSKO. Występuje w Sprawie Operacyjnego Rozpoznania o kryptonimie „Lis”. Macierewicz wycofał Geremka z listy, ponieważ uznał zapis komputera za niewystarczający (udowodniono przypadek fałszowania zapisu komputerowego).

 

TADEUSZ MAZOWIECKI Jego kartoteka została wyjęta z archiwum centralnego UOP przed wyborami prezydenckimi. Informacje pracownika archiwum, który stwierdził, że widział kartę TW, Macierewicz uznał za niewystarczające.

 

JACEK MERKEL Figuruje jako TW-k. Nr rejestracyjny 4077-89445, nr archiwizacji l8432/I-k. Miejsce złożenia akt wydz. III BEiA UOP. Nr mikrofilmu 18432/1. Sprawa prowadzona przez KW MO Gdańsk oraz wydz. XI dep. I Warszawa Materiały i mikrofilmy zniszczone w styczniu 90r.

 

CI KTÓRZY ZAPRZECZAJĄ

 

Poniżej przedstawiamy opis pozostających w dyspozycji MSW dokumentów, które stały się podstawą do umieszczenia niektórych osób na liście Macierewicza. Wybraliśmy te osoby, które najbardziej starały się podważyć wiarygodność dokonanej przez Macierewicza lustracji.

 

LESZEK MOCZULSKI (TW „Lech”).

 

17 lipca 69r. – wniosek o opracowanie kandydata na TW, złożony przez por. Kijowskiego. Kandydata pozyskuje w charakterze TW ps. „Bar” Marian Barański. 29 sierpnia 69r. – pozyskanie w kawiarni „Stolica”. Notatka, że będzie utrzymywany kontakt telefoniczny z TW. W lutym 1917r. w wyniku kontroli operacyjnej „Lech” stwierdzono, że nie jest on lojalny w trakcie współpracy z SB. W związku z tym współpracę przerwano.

 

TW „Lech” objęto kontrolą-operacyjną w ramach sprawy operacyjnej o kryptonimie „Oszust” nr 4750. Arkusz wypłat i świadczeń:

 

- wartościowa paczka na sumę 306 zł., listopad 69, wypłacił por. Kijowski

 

- prezent w wys. 700 zł. (zapalniczka), wręczony I VI 70 przez Kijowskiego

 

- prezent w wys. 507 zł. (paczka konsumpcyjna) XII 70, wręczał Kijowski

 

- prezent imieninowy VI 71, wręczał Kijowski

 

- prezent imieninowy wartości 800 zł., VI 72, wręczał Kijowski

 

- upominek (paczka konsumpcyjna) wartości 500 zł., XII 73., wręczał Matulewicz.

 

Załączono rachunki sklepów, gdzie kupowano artykuły.

 

Podpisane przez Moczulskiego pokwitowanie odbioru 1000 zł., które wręczał Matulewicz. Zachowało się 119 notatek sporządzonych przez Moczulskiego podpisanych nazwiskiem lub pseudonimem „Lech”.

 

KRZYSZTOF SKUBISZEWSKI (TW „Kosk”).

 

Jego teczki pracy włączone do teczki personalnej przewija się w sprawie prof. Brzezińskiego jako osoba przygotowana przez Dpt.1 (wywiad) do dezinformacji Brzezińskiego podczas jego pobytu w PRL w 1966r. Nota bene wśród 5 osób zabezpieczających przyjazd Brzezińskiego (byli to Skubiszewski, Ryszard Frąckiewicz, Jan Szreniawski, Hieronim Kubiak i Karol Małcużyński) było trzech tajnych współpracowników. Do współpracy z wywiadem skusiły go paszport i możliwość kariery dyplomatycznej w ONZ. Starania Skubiszewskiego o stałą pracę w ONZ zakończyły się fiaskiem – jego kandydatura została odrzucona przez Zachód. Po powrocie do kraju sporządzał charakterystyki osób, członków własnej rodziny za granicą, pod kątem możliwości ich pozyskania przez SB. Po kilku latach wyeliminowany z „sieci”, pozostawiony na kontakcie SB w Poznaniu.

 

ANTONI FURTAK (TW „Jonatan”, „Platan”).

 

Dziennik korespondencyjny wydz. „C” Gdańsk WSW okres 87-88 pozycja 615/87. Informacja, z której wynika, że 8.IX.87 wydz. VI WUSW w Gdańsku za pośrednictwem wydz. „C” przekazał do inspektoratu II WUSW w Gdańsku materiały (1 teczka personalna i 3 teczki pracy) TW „Jonatan” nr rejestr. 42097 dotyczące A. Furtaka. Materiały znajdują się w wydz. ewidencyjnym i archiwizacji delegatury UOP w Gdańsku. Zarejestrowany w dn. 3l.XII.8l przez wydz. IV KW MO Gdańsk pod pseud. „Jonatan”. Następnie przejęty przez wydz. VI, 8.IX.87 TW został przekazany do Inspektoratu w Gdańsku j zmieniono mu pseud. na „Platan”. 10 lipca 89r. rejestrację wycofano, podając informację, że materiały zostały zniszczone. Brak tych materiałów w archiwum, brak protokołu ich brakowania i zniszczenia.

 

Raporty kasowe funduszu operacyjnego SB w Gdańsku z 85-89 dotyczące wynagradzania TW „Jonatan” i „Platan”:

 

Pierwsze wynagrodzenie wydz. VI 17.01.85. przekazywał mjr Zajerski. Zajerski przekazywał wynagr. 30 razy (do 17.XII.87). Z. Wyskiel przekazywał 12 razy (do 13.XII.89). J. Sitkowski 10 razy – ostatnie 21.03.89 50 tysięcy zł. Raporty kasowe są podpisane przez kierownictwo Inspektoratu oraz zatwierdzone przez zastępcę Szefa WUSW Gdańsk d/s SB. Major Zajerski był zastępcą naczelnika wydz. IV, a następnie z- cą naczelnika wydz. VI. Kpt. Wyskiel: kierownik sekcji III Inspektoratu II WUSW Gdańsk. Kpt. Jerzy Sitkowski: kier. sekcji I Inspektoratu II.

 

Wypłaty wynagrodzeń z funduszu O wydz. z 85r. oraz Inspektoratu II z 89r. Są raporty. „Jonatan” otrzymywał wynagrodzenie za przekazywanie informacji do sprawy nr rejestr. 39544 (akcja „Boryna”, rozpracowanie środowiska RI „S”).

 

Źródło: Gazeta Polska nr 4/93, czerwiec 1993


Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.