Walczymy o TV Trwam na multipleksie
data:01 lipca 2012     Redaktor:

Konsultacje w sprawie uzupełnienia MUX -1 trwają do 2 lipca! Krajowa  Rada Radiofonii i Telewizji w dniu 30 marca 2012 r. przystąpiła do  kolejnego etapu cyfryzacji telewizji naziemnej. Od stycznia (lub  najpóźniej od końca kwietnia) 2014 r. KRRiT miała możliwość  umieszczenia, w bezpłatnym MUX-1, maksimum czterech nowych programów  cyfrowych. Na dole artykułu - instrukcja obsługi konsultacji.

Na podstawie dyrektywy 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 7 marca 2002 roku w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej oraz dyrektywami o komunikacji elektronicznej, ustawa z 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne w art. 15 nakłada na Krajową Radę Radiofonii i Telewizji obowiązek przeprowadzania postępowania konsultacyjnego w zakresie określonym w art. 10 ust. 3 przed podjęciem decyzji m.in. w sprawie analizy rynku oraz nałożenia, zniesienia, utrzymania lub zmiany obowiązków regulacyjnych w stosunku do przedsiębiorcy telekomunikacyjnego o znaczącej pozycji lub nieposiadającego takiej pozycji.

Dalsze regulacje dotyczące postępowania konsultacyjnego zawarte są w art. 16 i 17  ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Zasada konsultacji wynika też z zasad ogólnych określonych w ustawie Kodeks postępowania administracyjnego (Rozdział 2), jak również m.in. z ustawy z 30 maja 1989 roku (z późn. zmianami) o izbach gospodarczych.

Kolejne postępowania toczą się na podstawie ustawy o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej, która weszła w życie w sierpniu 2011 r. Stworzono w niej przepisy umożliwiające uzyskanie koncesji wprost do multipleksu cyfrowego, bez uprzedniej konieczności posiadania koncesji satelitarnej.

W poprzednim konkursie na cztery miejsca w MUX-1 zgłosiło się 17 zainteresowanych. Rozstrzygnięcie KRRiT zostało zaskarżone przez 2 uczestników postępowania.

KRRiT otrzymała wiele listów wyrażających potrzebę umieszczenia w naziemnej telewizji cyfrowej TV Trwam.

Głosy te zdecydowanie i dobitnie wyrażano w różnych formach debaty publicznej; manifestacjach, odezwach i rezolucjach różnych instytucji. http://solidarni2010.pl/n,2571,8,marsze-w-obronie-tv-trwam-i-wolnych-mediow.html

Dysponując w najbliższej perspektywie czterema wolnymi miejscami na multipleksie KRRiT jest zobowiązana uzyskaniem informacji (poprzez konsultacje) o potrzebach odbiorców i warunkach rynkowych dotyczących zagospodarowanie tego zasobu.

Każdy głos się liczy - wyraźmy swoje zdecydowane poparcie dla wolności słowa w mediach poprzez obecność  TV Trwam na bezpłatnym multipleksie cyfrowym MUX-1 !

Przed podjęciem decyzji w sprawie formuły Ogłoszenia o możliwości uzyskania koncesji w MUX-1, przewodniczący KRRiT poddaje pod konsultacje społeczne, skierowane do odbiorców i uczestników rynku mediów elektronicznych oraz wszystkich zainteresowanychrozpoczęciem takiej działalności, następujące kwestie:
1. Jakie programy w najpełniejszy sposób moga uzupełnić ofertę programową w naziemnej telewizji cyfrowej?

Odpowiedź jest dla nas oczywista !

Nie ulega wątpliwości, że tylko programy oferowane przez TV Trwam w najpełniejszy sposób nie tylko mogą ale w zasadniczy sposób uzupełniają ofertę programową naziemnej telewizji cyfrowej !

2. Które podmioty są zainteresowane wzięciem udziału w konkursie i jaką ofertę programową mają zamiar przedstawić?
3. Czy istnieje zainteresowanie umieszczeniem programów telewizyjnych w standardzie wysokiej rozdzielczości (HD TV)?Opinie i komentarze na zadane w treści konsultacji pytania (zobacz powyżej), do dnia 2 lipca 2012 r. należy kierować na:

adres mailowy: konsultacje_uzup_mux-1@krrit.gov.pl
lub
adres Biura KRRiT: Departament Regulacji, Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa
z dopiskiem "Konsultacje MUX1" do dnia 2 lipca 2012 roku.


Uwaga bardzo ważne:

W postępowaniach konsultacyjnych będą rozpatrywane wnioski zawierające następujące dane:
- nazwa firmy, adres siedziby - w przypadku osób prawnych;
- pełne imię i nazwisko, adres zamieszkania ? w przypadku osób fizycznych.


W publikacjach zawierających wyniki postępowań konsultacyjnych zamieszczone będą następujące dane osobowe uczestników postępowania:
- imię i nazwisko/nazwa firmy
- miejscowość siedziby/zamieszkania

Osoby fizyczne i prawne biorące udział w postępowaniach konsultacyjnych wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).


za: krrit.gov.pl


W konsultacjach odpowiadamy więc KRRiT w taki sposób - kopiujemy, wklejamy (do maila, pisma) i wysyłamy :
??????????.., dnia????????2012 r.


(miejscowość)

Pan


Jan Dworak


Przewodniczący Krajowej


Rady Radiofonii i Telewizji
Na podstawie Uchwały Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nr 649/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. w nawiązaniu do pisma Przewodniczącego KRRiT z dnia 30 marca 2012 r. dotyczącego konsultacji społecznych w sprawie możliwości umieszczenia 4 programów telewizyjnych w sygnale multipleksu pierwszego (MUX-1) oraz zmian w ustawie radiofonii i telewizji dotyczących nadawcy społecznego, uprzejmie informuję:


ofertę programową w naziemnej telewizji cyfrowej w sposób najpełniejszy może uzupełnić program o tematyce społecznoreligijnej, jakim jest program TV TRWAM, którego nadawcą jest Fundacja LUX VERITATIS.


Oświadczenie


Ja, (imię i nazwisko /albo nazwa firmy) ?????????????????.????????????????????????????


wyrażam niniejszym zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w celach związanych z postępowaniami konsultacyjnymi, przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).


??????????????????..             ???????????????.


(miejscowość i data)                            (czytelny podpis)
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.