NEWS! Prezydent RP do prawników i skandaliczna reakcja "kasty" na list. Oświadczenie KPN-Niezłomni
data:20 maja 2017     Redaktor: Redakcja

Prezydent kieruje do uczestników kongresu słowa prawdy, wyważone, ale jasne. I jest reakcja "kasty" prawników - wybuczenie treści odczytanego listu! W reakcji na kongres i na ten skandal wydane zostaje oświadczenie środowiska KPN-Niezłomni, sygnowane przez Adama Słomkę.

 

„Sądy sprawne, bezstronne i szanowane to filar nowoczesnego państwa demokratycznego”

 

Uczestnicy i Organizatorzy

Kongresu Prawników Polskich

w Katowicach

 

Szanowni Państwo, Panie i Panowie Sędziowie!

Szanowni Państwo Adwokaci i Radcowie Prawni!

Szanowni Organizatorzy i Uczestnicy dzisiejszego spotkania!

 

Z satysfakcją i aprobatą witam każdą inicjatywę, która w zamyśle jej organizatorów ma służyć usprawnianiu funkcjonowania sądownictwa w Polsce. Ufam, że Państwa dzisiejsze spotkanie będzie forum rzeczowej i konstruktywnej wymiany myśli na ten temat. Ze swej strony chcę zwrócić uwagę na zagadnienia, które w tym kontekście uważam za pierwszoplanowe.

 

Konstytucja określa Rzeczpospolitą jako demokratyczne państwo prawne, którego suwerenem jest Naród. Racją istnienia wszelkich władz – w tym sądów – jest służba obywatelom.

 

Obywatel powinien mieć pewność, że w wypadku naruszenia jego praw niezwłocznie przyjdą mu z pomocą organy i instytucje powołane do ochrony tych praw. Musi też wiedzieć, że ma rzeczywisty dostęp do pomocy prawnej, realne prawo do obrony oraz do reprezentacji przed organami państwa. Dlatego wszystkich nas powinna niepokoić przewlekłość postępowań, liczba przedawnień spraw o przestępstwa i wykroczenia, a w konsekwencji bezkarność sprawców. Cóż bowiem znaczą przyznane prawa, jeśli droga ich egzekwowania pozostaje niepewna lub nadmiernie długotrwała.

 

Istotna jest również budowa zaufania obywateli do trzeciej władzy. Powszechnie wyrażanym społecznym oczekiwaniem jest, aby środowisko sędziowskie zdecydowanie i konsekwentnie potępiało wszelkie, choćby incydentalne, nieetyczne działania swoich przedstawicieli. Pozytywnego wizerunku trzeciej władzy nie buduje też nazbyt emocjonalna reakcja sędziów na krytykę ani też zbyt pochopne, a przez to nieprzekonujące kwalifikowanie krytycznych komentarzy jako ataków na zasadę niezależności sądów.

 

Warto natomiast przypomnieć, iż z gwarancją niezawisłości sędziowskiej ściśle wiąże się nakaz apolityczności. Konstytucja zakazuje sędziom przynależności do partii politycznej oraz prowadzenia działalności publicznej, której nie można pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Uważam, że w ślad za doktryną prawa konstytucyjnego zakaz ten należy rozumieć rozszerzająco. Sędzia nie powinien recenzować działalności innych organów władzy publicznej oraz występować jako strona debaty religijnej, etycznej, światopoglądowej czy politycznej.

 

Przypominam o tym, ponieważ nadwątlone zaufanie obywateli do rzetelności i bezstronności procedur sądowych oraz do standardów etycznych i zawodowych korporacji prawniczych, a także utrudniony dostęp do pomocy prawnej dla osób niezamożnych i mniej wykształconych jest potencjalnym źródłem patologii i zagrożeniem dla porządku publicznego. Skłania do poszukiwania zastępczych środków ochrony swoich praw i uzasadnionych interesów.

 

Ufam, że reprezentowane na tym Kongresie środowiska zawodowe gotowe są wesprzeć wszelkie działania zmierzające do zapobieżenia tym groźnym zjawiskom.

 

Szanowni Państwo, sądy sprawne, bezstronne i szanowane to filar nowoczesnego państwa demokratycznego i warunek jego niezakłóconego rozwoju. Życzę, aby obrady dzisiejszego Kongresu umocniły Państwa przekonanie o konieczności istotnych zmian w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości w Polsce.

 

Wyrażam też nadzieję, że nie zabraknie głosów odnoszących się do ram ustrojowych, w którym osadzone jest sądownictwo, to znaczy do norm konstytucyjnych. Moje zaproszenie do debaty nad nową Konstytucją skierowane jest do wszystkich Polaków. W sposób naturalny opinie znawców prawa będą przedmiotem szczególnie wnikliwych analiz. Z zainteresowaniem oczekuję na konkluzje Państwa dyskusji dotyczących również tej materii.

 

Życzę Państwu udanych, owocnych obrad.

 

Andrzej Duda

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

---------------------------------------------------------------------------

KONFEDERACJA POLSKI NIEPODLEGŁEJ - NIEZŁOMNI

Warszawa, 20 maja 2017 r.; godz.. 13:30

OŚWIADCZENIE o łamaniu Konstytucji RP przez inspiratorów "Kongresu Prawników Polskich" w Centrum Kongresowym  

w Katowicach przy Placu Sławika i Antalla 1

Konfederacja Polski Niepodległej - NIEZŁOMNI oczekuje zainicjowania postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów i prokuratorów, którzy zorganizowali jawnie polityczny zjazd "Partii Nadzwyczajnej Kasty" (nazywany dla kamuflażu Kongresem Prawników Polskich) w sobotę 20 maja  2017 r. w Centrum Kongresowym przy Placu Sławika i Antalla 1. Organizatorami zjazdu byli: Krajowa Rada Radców Prawnych, Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia i Naczelna Rada Adwokacka.

Ponadto uważamy, że "wybuczenie" przez zebranych sędziów, prokuratorów i innych przedstawicieli zawodów prawniczych listu Prezydenta RP dra Andrzeja Dudy (podzielającego nasze stanowisko o politycznym zaangażowaniu części tego środowiska wbrew trojpodziałowi władz i nawet obecnej Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku)  powinno dać kolejny argument do oczyszczenia wymiaru sprawiedliwości z osób mentalnie tkwiących w komunizmie. To skandal, że pozostający obecnie poza jakąkolwiek realną kontrolą społeczną i nie podlegający wyborowi w żadnych wyborach  - sędziowie i prokuratorzy wprost manifestują swoje poglądy polityczne, np. poprzez publiczną obrazę Głowy Państwa wybranej w demokratycznych, powszechnych wyborach. Takie obraźliwe zachowania wynikają z zagrożenia "sądokracji" wprowadzeniem demokratycznych zmian, których elementem jest dekomunizacji i lustracja wymiaru sprawiedliwości.

Tymczasem Trybunał Konstytucyjny w wyroku podjętym w pełnym składzie z 24 czerwca 1998 roku, sygn. K 3/98 stwierdził wyraźnie, że "(…) Poszanowanie i obrona tych wszystkich elementów niezawisłości są konstytucyjnym obowiązkiem wszystkich organów i osób stykających się z działalnością sądów, ale także są konstytucyjnym obowiązkiem samego sędziego. Naruszenie tego obowiązku przez sędziego oznaczać może sprzeniewierzenie się zasadzie niezawisłości sędziowskiej, a to jest równoznaczne z bardzo poważnym uchybieniem podstawowym zasadom funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. (…)”.

Przepisy nie stanowią o możliwości organizowania kongresów z udziałem politycznie aktywnych sędziów, a zwołanie w/w spotkania ma charakter udziału w walce politycznej. Zatem można się zastanawiać nad tym, czy sędziów obecnych na na tej politycznej imprezie nie powinno się pociągnąć do odpowiedzialności dyscyplinarnej za bezpośrednie złamanie art. 195 Konstytucji RP i w/w wyroku TK.

W art. 182 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej udzielono Polakom gwarancji sprawowania wymiaru sprawiedliwości. Zmiany zaproponowane przez resort sprawiedliwości są zbyt płytkie i nie są w stanie przywrócić Polakom poczucia, że dramatyczne oderwanie się wymiaru sprawiedliwości od zasady z art. 2 Ustawy Zasadniczej zostanie ostatecznie zakończone. Nasze środowisko proponuje wprowadzenie systemu tzw. „ław przysięgłych”, które funkcjonowały w II RP. Przede wszystkim chcemy zakończyć „sabat sądokracji”, kasty dla której za 10 tys. złotych można żyć na prowincji.

Uważamy też za niedopuszczalne, aby uczestniczący w zjeździe "Partii Nadzwyczajnej Kasty" prezes Trybunału Sprawiedliwości UE Koen Lenaerts formułował pod adresem Polski uwagi o stanie naszej demokracji oraz Państwa Polskiego ... skoro niedawno jego macierzysty kraj (Belgia) nie mógł nawet wyłonić konstytucyjnego rządu (541 dni)! Prezes Lenaerts na dzisiejszym zjeździe w Katowicach sam uwikłał się w polityczną hucpę i naruszył niezależność jaką powinien się kierować!

Liczymy, że nowy projekt Konstytucji RP będzie skutecznie chronił polskich obywateli przed podobnymi praktykami politycznego zaangażowania w walkę polityczną ze strony licznych sędziów i prokuratorów!

Przewodniczący KPN-NIEZŁOMNI, poseł na Sejm RP I,II,III kadencji, b. członek Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego(-) Adam Słomka

***

W załączeniu zdjęcia z wiecu środowisk patriotycznych pod "Kongresem Prawników Polskich"

 

Zdjęcia do artykułu :
Zdjęcia do artykułu :

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.