Zwiększenie wydatków obronnych Polski
data:23 kwietnia 2017     Redaktor: ArekN

 
Ministerstwo Obrony Narodowej ujawniło projekt ustawy, zakładającej zwiększenie wydatków obronnych Polski do 2,2% PKB od 2020 roku i do 2,5% PKB do roku 2030.

 

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono projekt ustawy o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych RP oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zgodnie z treścią projektu ustawy na finansowanie potrzeb obronnych RP mają być przeznaczane wydatki państwa w wysokości nie niższej niż 2% PKB w roku 2018, 2,1% PKB w roku 2019, 2,2% PKB w latach 2020-2023, 2,3% PKB w latach 2024-2025, 2,4% PKB w latach 2026-2029, 2,5% PKB w roku 2030 i latach kolejnych. Jest to zgodne z założeniami Strategii Na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

 

Wartość PKB ma być obliczana w stosunku do produktu krajowego brutto na rok, którego dotyczy dana ustawa budżetowa, a nie na rok ubiegły, jak ma to miejsce w chwili obecnej. Przy dodatniej dynamice PKB, a taka występowała w ubiegłych latach, oznacza to zwiększenie wydatków na obronę.

Ustawa zakłada też zmianę zasad przyznawania zaliczek na poczet wykonania zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa. Górny limit zaliczki ma być zwiększony z 25% do 50% wartości wynagrodzenia wykonawcy. W założeniu ma to m.in. umożliwić przyśpieszenie procesu modernizacji technicznej armii.

 

Zgodnie z treścią dokumentu górny limit liczebności Sił Zbrojnych został wyznaczony na poziomie 200 tys. żołnierzy (obecnie jest to 150 tys.), z czego nie więcej niż 130 tys. stanowisk ma być przeznaczonych dla żołnierzy zawodowych. Zmiana ta jest związana z formowaniem Wojsk Obrony Terytorialnej.

Zapisy zakładające zwiększenie wydatków obronnych do 2,2% PKB do 2020 roku i do 2,5% PKB do roku 2030 znalazły się w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przyjętej przez rząd. Projekt ustawy wyznacza ścieżkę ich realizacji. Należy zauważyć, że podnoszenie wydatków obronnych powyżej 2% PKB jest koniecznym warunkiem w celu skutecznego dokonania przez polską armię generacyjnego skoku jeżeli chodzi o wyposażenie z uwagi na wieloletnie zaniedbania, przy jednoczesnym założeniu zwiększania jej liczebnego potencjału.

Dowodem na tezę o celowości zwiększania wydatków obronnych ponad 2% PKB jest choćby wykonanie budżetu obronnego z roku 2016. Zrealizowano wydatki w wysokości 1,99% PKB. Wprawdzie zawarto umowy na haubice samobieżne Krab, elementy modułów moździerzy Rak, uzbrojenie do F-16, zestawy przeciwlotnicze Piorun i Pilica, samoloty VIP (umowa z marca br. również wpływa na wykonanie ubiegłorocznego budżetu) czy sprzęt optoelektroniczny, to największy, spodziewany kontrakt, dotyczący zestawów rakietowych średniego zasięgu Wisła nie został dotąd zawarty. Pomimo faktu, że jeszcze na początku ubiegłego roku MON deklarował sfinalizowanie umowy w 2016 roku. Wartość tego programu ocenia się na około 30 mld zł (dla porównania tegoroczne wydatki obronne to około 37,4 mld zł).

 

W 2017 roku ma też zostać sygnowana umowa na system rakiet ziemia-ziemia Homar. Siły Zbrojne czekają też zakupy śmigłowców dla Wojsk Specjalnych, bezzałogowców różnych klas, a w dalszej perspektywie także nowych, bojowych wozów piechoty czy wreszcie samolotów wielozadaniowych. Bez znaczącego podwyższenia finansowania obronności realizacja tych priorytetów w realnej perspektywie czasowej w zasadzie nie byłaby możliwa, zwłaszcza jeśli brać pod uwagę plany wzmacniania potencjału liczebnego armii.

 

za: defence24.pl

 


Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.