Pisane z perspektywy milionerów
data:09 kwietnia 2017     Redaktor: ArekN

 
Jak tak można? Prawicowe i konserwatywne organizacje pozarządowe ośmieliły się upomnieć o inny podział tzw. funduszy norweskich, obsługiwanych dotąd przez Fundację Batorego.

 
Pieniądze- wcale niemałe- przeznaczane są na potrzeby organizacji zajmujących się prawami człowieka i budową społeczeństwa obywatelskiego.
Według obecnej słusznej narracji, "prawa człowieka" to dosyć jedno z klczowych zestaw pojęć, w którym akcenty przesunięte są w kierunku wspierania wszelkiego rodzaju mniejszości i negowania przestarzałych wartości. Społeczeństwo obywatelskie? Jak najbardziej, pod warunkiem, że owi uspołecznieni obywatele będą prezentowali odpowiednie poglądy- wszkak propagowanie postępu wymaga pewnego zaostrzenia rygorów.
 
Powyższe założenia na terenie polskim były i są sprawnie realizowane przez Fundację Batorego, która wygrała w konkursie. Na czele fundacji stoi Aleksander Smolar; w skład Rady wchodzi m.in. Agnieszka Holland, Helena Łuczywo (współzałożycielka "Gazety Wyborczej") czy Andrzej Olechowski. Ten w pełni pluralistyczny skład decyduje o tym, na co zostaną wydane pieniądze i jakie kierunki działań organizacji pozarządowych należy wesprzeć, co prowadzi do wzrostu samoświadomości obywateli i przyczynia się do unowocześnienia państwa.
 
Niestety, jakaś Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej ośmieliła się zaprotestować przeciwko monopolizacji dysponowania funuszami, zwracając uwagę na brak bezstronności Fudacji Batorego. Dodatkowo pod stanowiskiem Kofederacji podpisały się takie organizacje, jak Polska Jest Najważniejsza prof. Jana Żaryna, czy- o zgrozo- Solidarni2010 :
http://wyborcza.pl/7,75398,21592440,chetni-na-miliony.html#BoxGWImg
 
Bo jak w ogóle można walczyć o miliony, które od dawna mają właścicieli a z czym godziły się największe autorytety, łącznie z samym Adamem Michnikiem? Jak można dopuszczać się myślozbrodni sądząc, że jakieś inne organizacje mogą wiedzieć, jak rozwijać społeczeństwo obywatelskie?Kto ośmieli się reinterpretować pojęcie praktycznej obrony praw człowieka, ustalone przecież na zawsze i nieodwołalnie?
 
Strasznych czasów dożyliśmy... Aby oddać w pełni grozę sytuacji, zamieszczamy poniżej odezwę Konfederację Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej:
 
------------------------------
 

Stanowisko organizacji pozarządowych w sprawie funkcjonowania funduszy norweskich


Wyrażamy sprzeciw wobec obecnie przyjętego modelu wydatkowania środków z finansowanych głównie przez Norwegię funduszy EOG na działania organizacji pozarządowych. Ma on formę faktycznego monopolu jednego podmiotu, który został upoważniony do ich przekazywania innym organizacjom – założonej przez George’a Sorosa Fundacji im. Stefana Batorego współpracującej w ostatnich latach z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży. Środki, które Norwegia i inne państwa są zobowiązane przekazywać w zamian za dostęp do wspólnego rynku, są przez Fundację Batorego w znacznej części wykorzystywane do wspierania organizacji o wyraźnie ideologicznym profilu działania kwestionujących podstawy polskiego ustroju konstytucyjnego.

Jesteśmy zdania, że dysponowanie środkami publicznymi przeznaczonymi dla NGO powinno odbywać się z poszanowaniem zasad pluralizmu i bezstronności.


Wśród szeregu kontrowersyjnych inicjatyw, które uzyskały wsparcie, wymienić można projekt „Równość małżeńska dla wszystkich”, w ramach którego stworzona została strategia lobbingowa na rzecz podważenia przyjętej w polskiej Konstytucji tożsamości małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny. Wielokrotne dofinansowanie otrzymało warszawskie stowarzyszenie „Lambda” na cykl szkoleń i happeningów dla aktywistów LGBT.
Zaniepokojenie budzi dofinansowanie projektu Fundacji na rzecz Różnorodności Polistrefa, która jawnie zadeklarowała, że uzyskane środki przeznaczy na działania służące ograniczeniu realizacji konstytucyjnego prawa do edukacji religijnej w szkołach publicznych. Sprzeciwiamy się sytuacji, w której środki pochodzące z państw trzecich przeznaczane są na podważanie zasad ustrojowych i ograniczanie konstytucyjnych gwarancji podstawowych wolności człowieka.


Łącznie dysponujemy listą ponad stu silnie nacechowanych ideologicznie projektów otrzymujących dofinansowanie w kwocie od 50 do 350 tys. złotych. Przynajmniej kilkanaście milionów złotych zostało przeznaczonych na samo wspieranie pozbawionej naukowych podstaw ideologii gender oraz budzących społeczny sprzeciw kontrowersyjnych postulatów politycznych aktywistów LGBT. Kwotę tą należy uznać za zawrotną, biorąc pod uwagę niedofinansowanie pozostałych organizacji sektora pozarządowego.


Środki zostały rozdysponowane w sposób skrajnie scentralizowany i niewiele z nich trafiło do organizacji spoza Warszawy i kilku największych miast. Spośród 620 projektów zrealizowanych w całym kraju aż 245 (niemal 40%) zrealizowano w stolicy, dalszych 51 w Krakowie. Tymczasem w całym województwie opolskim pieniądze przyznano jedynie 2 projektom, w świętokrzyskim - 4, podkarpackim - 10, a w podlaskim - 14. Nawet biorąc pod uwagę niższą liczbę ludności w tych województwach proporcje są zaburzone kilkudziesięciokrotnie: gdy w Warszawie jeden projekt przypada na 7 121 mieszkańców, w województwie opolskim - na 498 000. Wiele organizacji w tej samej perspektywie kilkukrotnie otrzymało granty.
Jedną z kluczowych wartości, jaką powinien się charakteryzować sektor organizacji pozarządowych, jest pluralizm. To właśnie mnogość idei, koncepcji, pomysłów i rozwiązań jest tym, co definiuje organizacje pozarządowe oraz sprawia, że skutecznie realizują swój cel. Sytuacja, w której jeden monopolista dysponuje ogromną kwotą 150 milionów złotych, przeznaczając ją w przeważającej części na wsparcie wąskiej grupy beneficjentów, jest nie tylko sprzeczna z zasadą pluralizmu, ale w rezultacie szkodliwa dla rozwoju całego sektora i tym samym hamuje rozwój społeczeństwa obywatelskiego.


Dlatego utrzymanie status quo modelu wydatkowania środków pochodzących z Mechanizmu Finansowego EOG budzi nasz zdecydowany sprzeciw. W kolejnej perspektywie finansowej dysponowanie środkami powinno zostać zorganizowane w sposób dający gwarancje pluralizmu, bezstronności i poszanowania wartości konstytucyjnych. Oczekujemy stworzenia mechanizmów prawnych, które zapewnią transparentność wydatkowania środków i zagwarantują równe szanse w dostępie do nich organizacjom ze wszystkich obszarów kraju.

Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej (inicjator apelu)

Stowarzyszenie Odra-Niemen

Stowarzyszenie Młodzi dla Polski

Stowarzyszenie Inicjatywa Historyczna

Stowarzyszenie Trzy Kropki

Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej

Fundacja im. Janusza Kurtyki

Fundacja Służba Niepodległej

Fundacja Normalna Kultura

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

Fundacja Polska Jutra

Fundacja dla Rzeczypospolitej

Fundacja Kompania Kresowa

Fundacja Życie

Towarzystwo Przyjaciół Krzemieńca i Ziemi Wołyńsko–Podolskiej
Fundacja im. Kazimierza Wielkiego

Związek Żołnierzy NSZ

Stowarzyszenie im. Kazimierza Wielkiego

Fundacja Amor Patriae

Fundacja „Łączka”

Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny

Konfederacja Kobiet RP

Stowarzyszenie Solidarni2010

Stowarzyszenie Koliber

Zobacz równiez:

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.