NON STOP! MIASTECZKO PROTESTU przed Sądem Najwyższym "ZAMKNĄĆ MICHNIKA - UNIEWINNIĆ MIERNIKA!"( relacje od 28 lutego)
data:02 marca 2017     Redaktor: Redakcja

"ZAMKNĄĆ MICHNIKA - UNIEWINNIĆ MIERNIKA! " - Ruszyło oblężenie Sądu Najwyższego - powstało namiotowe Miasteczko Protestu przed SN . Cotygodniowe narady w Wozie Drzymały 2.0 na Placu Krasińskich - czwartek godz. 17:00.
Kontakt: 505 770 567 (Zygmunt "TORTOWY" Miernik) ; 601 646 080 (Adam Słomka) ; 604 583 535 (Paweł Zdun) ; 501 100 475  (Paweł Lenartowicz)

 
23 czerwca
Różne służby miejskie nękają uczestników protestu Miasteczko Namiotowe "Zamknąć Michnika. Uniewinnić Miernika" pod Sądem Najwyższym grożąc wywiezieniem elementów składowych protestu rzekomo w związku z przygotowaniami do wizyty prezydenta USA Donalda Trumpa, ale u nas życie toczy się normalnym trybem.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 czerwca
Pięciodniowy areszt Adama Słomki zakończony.
 

13 czerwca
 
Komunikat z 13 czerwca 2017 r. na podstawie mojej dzisiejszej krótkiej rozmowy telefonicznej z Adamem Słomką przebywającym
w Areszcie Śledczym w Katowicach:
 
Adam Słomka za moim pośrednictwem dziękuje Solidarnym 2010 za zainteresowanie i publikowanie informacji o jego areszcie i o Miasteczku na portalu S2010. Nota bene, prawie we wszystkich mediach (także uważanych za patriotyczne) nadal jest bardzo szczelna blokada informacyjna wokół aresztu Adama Słomki. Temat nie istnieje.
Z informacji bieżących: Zgodnie z art. 107 par. 1. Adam Słomka przebywa nadal w osobnej celi, ma osobne spacery (nie z kryminalistami), ograniczony (ale istniejący) dostęp do telefonu.
 
 
Paweł Zdun, Ruch Kontroli Wyborów, Miasteczko Namiotowe "Zamknąć Michnika. Uniewinnić Miernika" pod Sądem Najwyższym w Warszawie.
 
 
Prosimy o dopisywanie się do listu oraz popieranie petycji
 
 

Pan Prezydent RPdr Andrzej Duda

Pani Prezes Rady Ministrów RPBeata Szydło

 

LIST OTWARTY

Szanowny Panie Prezydencie!Szanowna Pani Premier!

 

My, niżej podpisani uczestnicy opozycji antykomunistycznej, domagamy się na podstawie art. 19 Konstytucji RP od Państwa Polskiego rzeczywistej ochrony weteranów walki o niepodległość przed działaniami komunistycznych zbrodniarzy, którzy obecnie nadal funkcjonują w kluczowych instytucjach wymiaru sprawiedliwości. Korzystając z efektów walki o demokrację kolejnych pokoleń bohaterów Polskiego Państwa Podziemnego, np. z ROPCiO, NSZZ „Solidarność”, Konfederacji Polski Niepodległej, Niezależnego Zrzeszenia Studentów, Solidarności Walczącej i in., „nadzwyczajna kasta” represjonuje NIEZŁOMNYCH weteranów zmagań o wolną Polskę.

9 czerwca 2017 r. Adam Słomka – więzień polityczny PRL, b. poseł na Sejm RP, członek Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, założyciel Centrum Ścigania Zbrodniarzy Komunistycznych i Faszystowskich, lider Konfederacji Polski Niepodległej - Niezłomni oraz protestu MIASTECZKO NAMIOTOWE: "Zamknąć Michnika. Uniewinnić Miernika" pod Sądem Najwyższym – został po raz kolejny aresztowany w III RPRL i osadzony w Areszcie Śledczym w Katowicach za walkę z reliktami sowieckiej okupacji oraz z arogancją sędziów, którzy nadal chronią zarówno te świadectwa zniewolenia, jak i zbrodniarzy komunistycznych. Więzienie za pomocą kar porządkowych staje się niebezpiecznym precedensem podobnym do praktyk stosowanych w schyłkowym PRL i obecnie na Białorusi.

Uważamy, że Adam Słomka przez działania „nadzwyczajnej kasty” po raz kolejny stał się więźniem politycznym (art. 107 kkw). W tym celu nadużywa się art. 50 § 1. ustawy o z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2016.0.2062), postanowienia tego typu są natychmiast wykonalne, pomimo że są nieprawomocne! Ten przepis został wprost zaimplementowany z czasów PRL i mimo że jest niezgodny ze standardami Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (nikt nie może być sędzią we własnej sprawie, zob. wyrok ETPC Kyprianou kontra Cypr, aplikacja 73797/01 z 15.12.2005) to używany jest wobec nas - weteranów. Niedawno Adam Słomka został ukarany karą porządkową przez sędziego Sądu Rejonowego Katowice – Zachód Michała Fijałkowskiego za noszenie czapki legionowej, tzw. „Maciejówki”. Kara więzienia została wykonana represyjnie w czasie ostatnich Świąt Wielkanocnych. Tym razem – 9 czerwca Adam Słomka trafił „za kraty” z inicjatywy sędziego Fijałkowskiego za porównanie w czasie procesu o „znieważenie” monumentu Armii Czerwonej , iż „sędzia zachowuje się dziś tak, jak sędziowie w PRL-u".

Zamykanie w więzieniu kogokolwiek za słowne opinie samo w sobie jest kuriozalne. Zatem jeżeli dany sędzia czuje się obrażony to ma pełne prawo dochodzić swoich praw w procesie cywilnym – tak uważa Sąd Najwyższy i Trybunał w Strasburgu.

Okazujmy naszą solidarność z Adamem Słomką, który także w naszym imieniu walczy o uwolnienie Polski z pozostałości komunistycznego systemu. Również w sposobie funkcjonowania licznych instytucji państwowych. Przypominamy, że Adam Słomka jest pomysłodawcą przywrócenia do polskiego systemu prawnego tzw. „ław przysięgłych” jako realizacji uprawnień obywateli Polski gwarantowanych art. 182 Ustawy Zasadniczej.

Dotychczas żaden z oprawców Adama Słomki nie poniósł jakiejkolwiek odpowiedzialności za swoje czyny. Ani ten, który zabił mu Matkę Krystynę Słomka (płk SB Z.Zygadło), ani sędziowie i prokuratorzy chroniący Z.Zygadłę przed odpowiedzialnością, ani ten kto internował go w wieku 17. lat, ani ten kto relegował go z wilczym biletem z liceum w 1982 roku, ani ten kto nakazał wyrzucenie go z pracy, ani ten kto nakazał jego zaoczną eksmisję z mieszkania, ani ten kto uwięził go na 2 lata na Rakowieckiej (sędzia Andrzej Kryże), ani ci którzy pobili go w szpitalu gruźliczym aresztu do nieprzytomności (funkcjonariusze ZOMO przebrani przez SB w mundury Służby Więziennej PRL), ani ten kto nakazał konfiskatę jego samochodu za przewożenie „nielegalnych” książek Miłosza i Piłsudskiego ...

ŻADEN komunistyczny siepacz nie został pociągnięty do JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności - ani karnej, ani nawet dyscyplinarnej. Bezkarność tamtych zbrodni rodzi kolejne patologie w III RP, rozzuchwala zarówno tzw. kastę jak i środowisko byłych utrwalaczy tzw. władzy ludowej.

Domagamy się:

- przyznania Adamowi Słomce statusu więźnia politycznego (art. 107 kkw);
- natychmiastowego uwolnienia bohatera walki o wolną Polskę Adama Słomki;
- rozliczenia winnych łamania prawa i elementarnych standardów europejskiej praworządności;
- oczyszczenia polskiego sądownictwa ze zbrodniarzy komunistycznych oraz z sędziów i prokuratorów wciąż ochraniających PRL’owskich zbrodniarzy i relikty sowieckiej okupacji.
 
 
JÓZEFA ŻYCIŃSKA z Wołowa w gminie Bliżyn (Świętokrzyskie)
Żołnierz AK i WIN - ps.”Zośka”, aresztowana razem z mężem przez UB. W śledztwie płk Humer połamał jej żebra. Pomimo ciąży została skazana na karę śmierci. Wyrok śmierci na męża Aleksandra wykonano. W kieleckim więzieniu urodziła im się córka pogrobowiec. Założyła „Solidarność” w skarżyskiej PKS. Radna gminy.
Na początku lat 90 oskarżyciel posiłkowy w procesie płk Humera. Działa w Światowym Związku Żołnierzy AK, NSZ, Związku Więźniów Politycznych, Związku Inwalidów. Założyła jednostkę „Strzelca”.

NINA MILEWSKA - Gdańsk

Uczestnik Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO), odczytała akt założycielski KPN przed Grobem Nieznanego Żołnierza 1 września 1979 r. Stowarzyszenie Więźniów Politycznych GODNOŚĆ, publicystka.
Nurt Niepodległościowy, ROPCiO, założyciel KPN i Komitetu Katyńskiego
Nestor opozycji. Znany grafik.
ROPCiO, założyciel KPN. Nestor antykomunistycznej opozycji. Lekarz.
ROPCiO, założyciel KPN, Światowy Związek Żołnierzy AK. Więzień polityczny PRL.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzysztof_Bzdyl

STANISŁAWA KOROLKIEWICZ - Białystok

Konfederacja Polski Niepodległej. Kieruje stowarzyszeniem represjonowanych w PRL
ROPCIO, KPN, patron stowarzyszenia tzw. "III Konspiracji" w Łodzi
Prezes Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w PRL "Przymierze"
ZYGMUNT KORUS - Chorzów
Uczestnik Międzyuczelnianego Komitetu Strajkowego w 1968 r. w Krakowie.
Więzień polityczny PRL. Prowadzi Klub Gazety Polskiej w Chorzowie, literat.
http://naszeblogi.pl/blog/42

ANDRZEJ SOBIERAJ - Radom

Szef regionu NSZZ „Solidarność”, Komitet Obrony Więzionych za Przekonania (KOWzaP) i KPN. Współzałożyciel Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Osób Represjonowanych
w Stanie Wojennym.
KPN, NZS, PPS, założyciel Ruchu Wolność i Pokój oraz Polskiej Sekcji Ligii Obrony Praw Człowieka. Animatorka ruchu ekologicznego.
Wygrała precedensowy proces cywilny przeciwko SB w PRL.
Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Pamięci Narodu Polskiego "Pro Patria, Pro memoria".
 
 
 
 
ADAM GIERA - Olkusz
Wywołał bunt w jednostce LWP podczas napaści na Czechosłowację w 1968 roku.
Za udział w protestach na Wybrzeżu w 1970 r. więziony dwa lata w Rawiczu. Wiceprzewodniczący NSZZ Solidarność Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Internowany dwa razy. Organizator górniczych strajków 1988 r. Postawił pomnik ofiar komunizmu w Olkuszu.
 
 
 
 
PIOTR HLEBOWICZ - Barwałd Górny
Ogólnopolski Komitet Oporu Rolników, Solidarność RI, Autonomiczny Wydział Wschodni "Solidarności Walczącej" oraz oddział Kraków SW.
 
 
 
 
JÓZEF PINTERA - Bydgoszcz
KOWzaP, Solidarność Walcząca.
Przewodniczący Stowarzyszenia Osób Internowanych "Chełminiacy 1982".
 
 
 
 
JANUSZ SZKUTNIK - Rzeszów
NSZZ „S” RI, KOWzaP, PSL Solidarność, Solidarność Walcząca.
 
 
 
 
LECH OSIAK - Jastrzębie
NSZZ Solidarność, Solidarność Walcząca, przywódca strajków.
 
 
 
 
JANUSZ OLEWIŃSKI - Siedlce
We władzach regionalnych NSZZ „Solidarność” .
Pobity podczas pacyfikacji internowanych w Kwidzynie 14.VIII.1982 r.
Przewodniczący Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych
oraz Federacji Stowarzyszeń Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym
NSZZ Solidarność, internowany. Zwolniony z pracy.
Radny Zamościa (PiS). Przewodniczący Stowarzyszenia Internowanych Zamojszczyzny.
 
 
 
 
MARIA WIĄCEK - Kraków
Porucznik WiN-u, odznaczona krzyżem Virtuti Militari.
Córka kapitana WiN-u Mieczysława Wiącka - ps. "Sztylet" bestialsko zamordowanego przez UB w 1946 r., miejsce pochówku ojca nieznane.
 
 
 
 
RYSZARD ŚWITOŃ - Katowice
Więzień polityczny PRL, syn założyciela Wolnych Związków Zawodowych Kazimierza Świtonia.

JAROSŁAW ROLEWSKI - Poznań

Konfederacja Polski Niepodległej, Strzelec. Więzień polityczny PRL.
 
 
 
 
HERBERT KOPIEC - Katowice
W opozycji związany z KPN i SW, założyciel NSZZ „Solidarność” w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego, były dziekan GWSP, relegowany z uczelni, publicysta.
 
 
 
 
ELŻBIETA POSTULKA - Bukowno
Uczestnik Szarych Szeregów, KPN.
Przewodnicząca Krajowego Porozumienia Emerytów i Seniorów II RP.
 
 
 
 
HALINA GAŁUSZKA - Cieszyn
Córka oficera zamordowanego przez NKWD w 1940 roku w ZSRR.
Rodzina Katyńska w Cieszynie.
 
 
 
 
MARIUSZ CYSEWSKI - Piekary Śląskie
KPN, więzień polityczny PRL i ZSRR (również psychuszek), publicysta, tłumacz literatury angielskiej, społecznie tłumaczył dokumenty Rodzin Katyńskich przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu w procesie przeciwko Rosji.
http://naszeblogi.pl/blog/3329

ZYGMUNT MIERNIK - Dąbrowa Górnicza

NSZZ „Solidarność”, zbiegł z internowana w Zabrzu-Zaborzu.
Koordynator Stowarzyszenia Byłych i Obecnych Więźniów Politycznych „Niezłomni”. Znany z „protestu tortowego” na procesie Kiszczaka
Organizacja Młodzieżowa, KOWzaP, więzień polityczny PRL.
Radny PiS, Prowadzi Klub Gazety Polskiej.
 
 
 
 
ARTUR ROGALA - Kraków
NZS, Ruch Wolność i Pokój (odmówił służby wojskowej w sojuszu z ZSRR).
Współorganizator Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w parafii św. Maksymiliana Kolbego w Krakowie. Liga Republikańska, ROP, PiS i Solidarna Polska.
NSZZ „Solidarność”, PC i ROP. Założyciel Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym w Koszalinie
 
 
 
 
MARIAN STACH - Kraków
W 1977 uczestnik „Czarnego Marszu” po śmierci Stanisława Pyjasa.
Działacz KPN, KOWzaP i Solidarności. Więzień polityczny stanu wojennego.
W 2012 uczestnik głodówki w kościele św. Stanisława Kostki w Krakowie przeciwko degradacji historii w polskiej edukacji.
Historyk, działacz PPS i KPN (kierownik referatu Międzymorza), ROP i LPR.
Obecnie Przewodniczący Stowarzyszenia na rzecz Tradycji i Kultury "Niklot".
 
 
 
 
ADAM WĘDRYCHOWICZ - GLIWICE
Przewodniczący Rady Politycznej Ruch Odbudowy Polski, Stowarzyszenie Polska Racja Stanu.
Poseł na Sejm RP III kadencji z listy ROP, lekarz.
Konfederacja Polski Niepodległej, Prezes „Sokoła”.
Poseł na Sejm RP I kadencji KPN.
 
 
 
 
ANDRZEJ KAŹMIERCZAK - Rzeszów
KPN, Komendant Strzelca, Prezes Podkarpackiego Związku Piłsudczyków.
Poseł na Sejm PR II kadencji KPN.
Postawił Pomnik Ofiar Komunizmu i odbudował pomnik płk POW Lisa-Kuli.
KPN i NSZZ „Solidarność”, LPR. Poseł na Sejm III i IV kadencji.
 
 
 
 
MIROSŁAW BORUTA - Kraków
Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Przedstawiciel Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy. Prowadził Klub Gazety Polskiej w Krakowie. Radny PiS.
 
 
 
 
JERZY BUKOWSKI - Kraków
Rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie,
b. reprezentant płk. Ryszarda Kuklińskiego w Polsce, filozof, publicysta.
 
 
KRZYSZTOF CIESIELSKI - Lublin
KPN, analityk gospodarczy i ekonomiczny.

MONIKA BIENIEK - Kraków

Wykładowca akademicki, regionalny lider Stowarzyszenia Byłych i Przyszłych Więźniów Politycznych "Niezłomni",
Koordynatorka Ruchu Kontroli Wyborów. Ukarana przez sąd w Krakowie karą grzywny za obronę dobrego imienia Polski przeciwko zniesławianiu, pt. „polskie obozy”.
 
 
 
 
BOGUSŁAW CEBULSKI - Ostrów Wielkopolski
Założyciel Klubu Gazety Polskiej. Antykomunista. Organizator marszy w obronie TV Trwam. Autor wielu znanych piosenek. Prowadzi „Kapelę znad Baryczy”. Członek PiS.
 
 
 
 
ZENON FABIANOWICZ - Krzeszyce k. Gorzów Wielkopolski
NZS, KPN, Prowadzi Klub Gazety Polskiej, Radny PiS
 
 
 
 
ANDRZEJ ŚNIEGULA - Sieradz
Solidarność Rolników Indywidualnych.
Walczy nadal w obronie polskiej ziem. Współpracownik Kazimierza Świtonia.
Uczestnik Strzelca.
KPN, założyciel ruchu MRN, działacz społeczny i samorządowy, radny I i VII kadencji

JANUSZ SZEJA - Tarnowskie Góry

KPN, " Strzelec" i Grupa Patriotyczna Tarnowskie Góry

DARIUSZ PIOTR MATUSZEWSKI - Gryfice

Konfederacja Polski Niepodległej, szef okręgu.
 
 
 
 
MACIEJ LISOWSKI - Warszawa
Twórca i dyrektor Fundacji walki z bezprawiem LEX NOSTRA.
Prezes i współwłaściciel firmy prawniczej Kancelaria LEX NOSTRA,
Wiceprezes Stowarzyszenia Liga Konsumentów Energii,
Członek-Założyciel Spółdzielni "Świetlik- reaktywacja".
Przedsiębiorca od 1992 r. W latach dziewięćdziesiątych właściciel firmy komputerowej.
Z-ca Redaktora Naczelnego czasopisma "Psychologia w Teatrze Życia" (studiował także psychologię społeczną).
W przeszłości Dyrektor Ośrodka Badawczo-Rozwojowego, firmy konsultingowej i jednego z największych wydawnictw.Dziennikarz, autor lub współautor wielu książek i publikacji.
Wyróżniony odznaką „Człowieka Wolności i Niepodległości”.
http://fundacja.lexnostra.pl/

LESZEK ANDRZEJ MROCZKOWSKI - Warszawa

Żołnierz Zrzeszenia "Wolność i Niepodległość". Odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (2009)
Działacz związkowy i poseł na Sejm RP I kadencji
- wnioskodawca votum nieufności dla rządu Hanny Suchockiej. 13-15.12.1981 uczestnik strajku na KWK Manifest Lipcowy, internowany w stanie wojennym. Szef Regionu Śląskiego NSZZ "Solidarność" w latach 1990-92. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008).
 
 
 
 
BARBARA BUTLER - BŁASIŃSKA - Warszawa
Córka powstańców warszawskich. Emerytowany nauczyciel akademicki (relegowana z liceum w 1968 r.). Kierujaca Stowarzyszeniem Kombatantów
- Duszpasterstwa Weteranów Kawalerii i Artylerii Konnej II RP.
Działacz opozycji z Gdańska i Warszawy.
 
 
 
 
EUGENIUSZ SZOSTAK - Warszawa
Działacz antykomunistyczny. Więzień polityczny PRL od 1964 roku.

TADEUSZ DUDKIEWICZ

Działacz NSZZ "S".
Delegat na I Krajowy Zjazd Solidarności - Gdańsk 1981, internowany, więziony, represjonowany, wielokrotnie pozbawiany pracy. Odznaczony Medalem Regionu Śl. - Dąbrowskiego „Za Opór p-ko Stanowi Wojennemu”,
Założyciel i Przewodniczący Towarzystwa Patriotycznego Radomsko.

PAWEŁ ZDUN – Warszawa

Przewodniczący Krajowej Rady Koordynatorów Ruchu Kontroli Wyborów,
współ-koordynator Miasteczka Namiotowego "Zamknąć Michnika. Uniewinnić Miernika"
pod Sądem Najwyższym w Warszawie.

JÓZEF WIECZOREK – Kraków

Dysydent akademicki, usunięty z UJ podczas politycznej weryfikacji kadr akademickich 1986/87 z wilczym biletem aktualnym do dnia dzisiejszego. Działa na rzecz lustracji i dekomunizacji środowiska akademickiego, dokumentalista wielu procesów sądowych, manifestacji patriotycznych i działań na rzecz oczyszczenia przestrzeni publicznej z reliktów komunizmu i dominacji sowieckiej.

ALEKSANDER SZUMAŃSKI

Dziennikarz niezależny.
Kombatant, osoba represjonowana,
nr legitymacji - B 18668 / KT3621
zaświadczenia o uprawnieniach Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Publicysta światowej prasy polonijnej, b. korespondent "Naszej Polski", "Warszawskiej Gazety".

WOJCIECH POPIEKWICZ

Dr socjologii kultury. Reżyser telewizyjny. Członek Solidarni 2010.
 
 
JERZY BIELASIŃSKI
Działacz opozycji antykomunistycznej - Solidarność Walcząca Wrocław.

WŁADYSŁAWA KACZMARCZYK

Ruch Obrony Bezrobotnych.

 

DOPISZ SIĘ - POZOSTAŃ W KONTAKCIE: pokoleniekpn@wp.pl

Zygmunt Miernik - 505 770 567, tel. MIASTECZKO NAMIOTOWE POD SN - Paweł Zdun - 604583535

 

9 czerwca

9 czerwca 2017 r. więzień polityczny PRL, Adam Słomka, b. poseł na Sejm RP, członek Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, założyciel Centrum Ścigania Zbrodniarzy Komunistycznych i Faszystowskich, lider Konfederacji Polski Niepodległej - Niezłomni oraz protestu Miasteczko Namiotowe "Zamknąć Michnika. Uniewinnić Miernika" pod Sądem Najwyższym w Warszawie – został po raz kolejny aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Katowicach za walkę z reliktami sowieckiej okupacji oraz z arogancją sędziów którzy nadal chronią zarówno te świadectwa zniewolenia, jak i zbrodniarzy komunistycznych.Dzisiejsze aresztowanie Adama Słomki ma miejsce dokładnie dwa miesiące po areszcie wielkanocnym (kiedy to został on osadzony w areszcie w przeddzień 7 rocznicy Tragedii Smoleńskiej). Więzienie za pomocą kar porządkowych staje się niebezpiecznymprecedensem podobnym do praktyk stosowanych zarówno w schyłkowym PRL i jak np. obecnie na Białorusi.

Solidarność z uwięzionym Adamem Słomką można okazać m.in. poprzez wysyłanie kart pocztowych na adres:

Adam Słomkawięzień politycznyAreszt Śledczy w Katowicachul. Mikołowska 10A40-957 Katowice

 
 
 
 
Pytania i koordynacja protestu:Zygmunt Miernik tel. 505 770 567e-mail Biura prasowego KPN-Niezłomni: pokoleniekpn@wp.pl,w Miasteczku pod Sądem Najwyższym Paweł Zdun tel. 604 58 35 35

 

 

7 czerwca

Zapraszamy na wiec

DOŚĆ WIĘZNIÓW POLITYCZNYCH !

Wiec odbędzie się w piątek 9 VI w Katowicach przed Sądem Okręgowym ul. Andrzeja 16 godzina 14.00

 

Adam Słomka został ukarany (nieprawomocną) karą porzadkową przez sędziego K.Fijałkowskiego za... wypowiedz podczas procesu o rzekome znieważenie pomnika ruskich okupantów, iż zdaniem lidera KPN-Niezłomni "sędzia zachowuje się dziś tak jak sędziowie w PRLu". W tym samym procesie o pomnik ruskich okupantów sędzia Fijałkowski pozbawił już wolności A.Słomkę podczas ostatnich świąt (5 dni w areszcie sledczym Mysłowice) za noszenie czapki legionowej oficera Związku Strzeleckiego.

ZapraszaStowarzyszenie byłych i przyszłych więzniow politycznych NIEZŁOMNI

Miasteczko protestu "Zamknąć Michnika" pod Sądem Najwyższym

/-/ Zygmunt Miernik tel. 505 770 567

 

1 czerwca

Dwa zarzuty usłyszał w czwartek mężczyzna, który w środę, w Sądzie Najwyższym próbował wyjąć broń z kabury policjanta - powiedział rzecznik Komendanta Stołecznego Policji Mariusz Mrozek. Zarzuty to: naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza i użycie przemocy w celu zmuszenia go do zaniechania czynności służbowych. Mężczyźnie grozi kara do trzech lat więzienia. Materiały tej sprawy zostały przekazane do analizy Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Śródmieście, a mężczyzna został zwolniony do domu.[za wpolityce.pl]

 

Oświadczenie na temat orzeczenia wydanego przez kilku sędziów Sądu Najwyższego 31 maja w Warszawie
 
31 maja 2017 r. w Sądzie Najwyższym #dzikakasta po raz kolejny zademonstrowała swoją arogancję, stawiając się ponad prawem, ponad Konstytucję, której ponoć broni.
Wydaje się, że Orzeczenie grupy 7 sędziów SN, którzy twierdzą, że są władni do samowolnej nadinterpretacji Art. 139 Konstytucji ("Prezydent Rzeczypospolitej stosuje prawo łaski. Prawa łaski nie stosuje się do osób skazanych przez Trybunał Stanu.") jest tyle warte, co papier, na którym zostało zapisane.
Być może członkom #dzikakasta czy to z SN, czy innych sądów, wydaje się, że Preambuła do Konstytucji brzmi:
"Prawo do dowolnej interpretacji i ostatecznej wykładni Konstytucji przynależy jedynie członkom #dzikakasta. Konstytucja bez wykładni wyjaśniającej przez #dzikakasta jest nieważna."
 
 
 
 
Protest wielu środowisk, szczególnie od wielu lat KPN-Niezłomni, a od 25 sierpnia 2016 r. także Miasteczka Namiotowego "Zamknąć Michnika. Uniewinnić Miernika" pod Sądem Najwyższym wyrósł z niezgody przedstawicieli wielu środowisk patriotycznych na zawłaszczenie instytucji Państwa przez zorganizowaną przez przestępców komunistycznych grupę, której członkowie przypisują sobie nienależne i niełączliwe prerogatywy władzy sądowniczej powiązanej z władzą wykonawczą.
Mamy nadzieję, że ten kolejny akt nieposłuszeństwa #dzikakasta wobec Narodu i Państwa wzmocni determinację kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości do oczyszczenia środowiska sędziowskiego z pozostałości komunistycznych. Domagamy się usunięcia z polskiego sądownictwa wszystkich sędziów orzekających w procesach o charakterze politycznym na niekorzyść obywateli w latach tzw. PRL.
Polskie sądownictwo musi zostać zwrócone wolnemu Narodowi. Suwerenem bowiem jest cały Naród, a nie ta czy inna korporacja.
 
Adam Słomka, KPN Niezlomni, Miasteczko Namiotowe "Zamknąć Michnika. Uniewinnić Miernika" pod Sądem Najwyższym w Warszawie
Paweł Zdun, Ruch Kontroli Wyborów, Miasteczko Namiotowe "Zamknąć Michnika. Uniewinnić Miernika" pod Sądem Najwyższym w Warszawie
 
 
 
 
 
 
 
 
Relacja z przebiegu zdarzeń podczas protestu w SN:
 
 
 
 
1. Osoba opisywana przez część mediów jako mężczyzna 33-letni obserwator środowej rozprawy w SN ani nie jest znana ani związana z Miasteczkiem Namiotowym "Zamknąć Michnika. Uniewinnić Miernika" pod Sądem Najwyższym w Warszawie. Nie są mi znane ani motywy, ani cele działań tej osoby.
2. Akty agresji skierowane przeciwko funkcjonariuszom Policji uznać trzeba za niedopuszczalne. Bez względu na to, czy autorem takich aktów jest prowokator, czy człowiek psychicznie niezrównoważony.
3. Protest przedstawicieli Miasteczka miał charakter pokojowy, opór przed interweniującymi policjantami - bierny.
4. Za zachowanie innych obserwatorów na sali reprezentanci Miasteczka odpowiedzialności brać nie mogą.
5. Poza indywidualną odpowiedzialności opisywanego w relacjach mężczyzny, zwrócić należy uwagę na ciąg zdarzeń, które poprzedziły to zachowanie (chociaż go nie usprawiedliwiają) oraz nastąpiły po nim:
- prowokacyjny charakter zachowania sędziów SN, którym była próba ingerencji SN w zapis Konstytucji poprzez uzurpowanie sobie prawa przez organ nieuprawniony do oceny zakresu prerogatyw Prezydenta RP;
- zarządzenie sądu wydane policji usunięcia z sali obrad pokojowo protestujących obywateli;
- dopuszczenie na salę obrad policjantów uzbrojonych w broń palną, mimo braku zagrożenia czyjegokolwiek życia;
- nazbyt jak się zdaje nerwowe zachowanie policjanta bezpośrednio wykonującego brutalne zatrzymanie Adama Słomki;
- nieuprawnione i brutalne użycie przemocy fizycznej wobec Adama Słomki przy jednoczesnym zadziwiająco łagodnym potraktowaniu obywatela, który dopuścił się (z takich czy innych powodów) napaści na tego funkcjonariusza policji w trakcie przymusowego wyprowadzania Adama Słomki;
- wyprowadzenie przez policję z sali rozpraw kilku innych protestujących i przeprowadzanie dalszych czynności poza salą rozpraw;
- zablokowanie przez ochronę sądową wejścia na salę rozpraw dla tej części publiczności, która wyszła w czasie zarządzonej przerwy.
 
W związku ze zdarzeniami nasuwa się wiele pytań. Oto niektóre z nich:
Czy przebieg zdarzeń zdaje się wskazywać na wcześniej przygotowany ciąg przyczynowo skutkowy?
Czy w trakcie szkolenia policjanci są uczeni tego, by w czasie interwencji ilość środków przymusu bezpośredniego dostosowywać do okoliczności?
Dlaczego interweniujący policjanci nie przerwali akcji skierowanej wobec Adama Słomki mimo aktu jak się zdaje agresji wobec jednego z funkcjonariuszy?
Jaka była rola ochrony sądowej, która uniemożliwiła po przerwie powrót na salę rozpraw części publiczności nieuczestniczącej w proteście Adama Słomki?
Policjanci proszeni o pomoc w powrocie na salę, mimo tego, że wiedzieli, kto był z sali wyprowadzony, a kto nie, nie byli w stanie umożliwić przedostania się przez kordon ochrony sądowej.
Czy chodziło o to, by zradykalizować postawy obserwatorów społecznych i sprowokować do kolejnych interwencji policji?
Dlaczego wokół sali rozpraw rozlokowano parę grup policjantów z różnych jednostek, także uzbrojonych? Czemu miała służyć demonstracja siły i na czyj rozkaz to się działo?
Czy 31 maja 2017 r. w budynku Sądu Najwyższego w Warszawie mieliśmy do czynienia arogancką demonstracją uzurpującej sobie nienależne prawa części środowiska sądowniczego?
 
Paweł Zdun, Ruch Kontroli Wyborów, Miasteczko Namiotowe "Zamknąć Michnika. Uniewinnić Miernika" pod Sądem Najwyższym w Warszawie

 

Protest weteranów w Sądzie Najwyższym - video 6. na dole strony

DOŚĆ BEZKARNOŚCI ZBRODNIARZY !

Film z protestu weteranów w Sądzie Najwyższym domagających się usunięcia ze składu sędziów zbrodniarzy PRL - policja pacyfikuje działacza opozycji antykomunistycznej Adama Słomkę, targa go, wykręca mu ręce, przewraca, wlecze po ziemi. A prowokatora zrzucającego czapkę policjantowi zostawia samemu sobie, i potem spokojnie wyprowadza - gdzie powinna zostawić Pana Adama Słomkę, natychmiast zareagować wobec prowokatora!

Kto i po co wprowadził dużą grupę uzbrojonych policjantów na salę, by brutalnie pacyfikować spokojny protest weteranów z papierowym napisem: „Usunąć sędziów zbrodniarzy komunistycznych”…

Zamiast usunąć z sądów dyspozycyjnych sędziów usunięto patriotów ze stowarzyszenia weteranów opozycji NIEZŁOMNI !

Zatem nie ma się czemu dziwić, że wydano tak absurdalne orzeczenie, iż Prezydent RP nie może korzystać ze swojego konstytucyjnego uprawnienia do aktu łaski.

Wybrana kasta po raz kolejny pokazała swoje prawdziwe oblicze. Policja/milicja niestety też.

Ireneusz Wolański - Warszawa 31 V 2017

Miasteczko Protestu przed Sądem Najwyższym: „Zamknąć Michnika – Uniewinnić Miernika”

https://www.facebook.com/Kregi.Aktywne/videos/1338942472821784/

----------------------------------------------------

Polecamy relacje video z wczorajszych wydarzeń w Sądzie Najwyższym oraz komentarze do nich.

Prowokacja w SN mężczyzny z widowni, bliżej nieznanego organizatorom protestu weteranów [strącenie czapki policjanta oraz próba wyrwania broni z kabury], jest najlepiej widoczna na poniższych filmach:

https://www.facebook.com/Kregi.Aktywne/videos/1339343832781648/

https://www.facebook.com/Kregi.Aktywne/videos/1339436859439012/

Cytujemy komentarz administratora strony Kręgi Antysystemowe:

Przekaz TVN: grupa (Słomkowców) która rzucała tortem, teraz zaatakowała Policjanta.
Oglądając TVN zadałem sobie takie pytanie:Czyżby zajście z czapką Policjanta i jego pistoletem było wyreżyserowane na potrzeby walki z reformatorami sądownictwa ? Tych, którzy chętnie za taki teatr zapłacą jest całkiem sporo:

1. Złe frakcje służb, typu WSI, SB, tracący emerytury.2. Nadzwyczajna zielona UFO-KASTA sędziowska.3. Konkurencyjne partie, a najbardziej Platforma Obywatelska.4. Pookrągłostołowe mainstreamowe media takie, jak TVN, Polsat i Gazeta Wyborcza.

5. Przeróżni złodzieje i aferzyści, którzy mają wielkie brudne pieniądze, a STAJNIA AUGIASZA w sądownictwie jest ich jedynym środowiskiem w jakim umieją bogato funkcjonować.

31 maja

W związku z incydentem na sali Sądu Najwyższego publikujemy komunikat

Biura Prasowego KPN-NIEZŁOMNI

 
 
 
 
Kuriozalna uchwała SN

Sąd Najwyższy przekroczył swoje kompetencje i nadużył swoich uprawnień; kompetencje do zajmowania się decyzjami prezydenta ma Trybunał Konstytucyjny, a nie Sąd Najwyższy – tak rzecznik Prawa i Sprawiedliwości odniosła się do udzielenia przez Sąd Najwyższy odpowiedzi na pytanie prawne związane z ułaskawieniem w 2015 r. przez prezydenta Andrzeja Dudę Mariusza Kamińskiego i innych byłych szefów CBA.

 
 
 
 
Według Sądu Najwyższego, prawo łaski, jako uprawnienie prezydenta RP określone w konstytucji, może być realizowane wyłącznie wobec osób, których winę stwierdzono prawomocnym wyrokiem sądu (osób skazanych). „Zastosowanie prawa łaski przed datą prawomocności wyroku nie wywołuje skutków procesowych” – wskazał SN w uchwale powszechnie ocenianej jako podjęta bezprawnie.
 
 
 
 
W oparciu o art. 139 konstytucji Prezydent mógł zastosować prawo łaski. Artykuł ten mówi, że „Prezydent Rzeczypospolitej stosuje prawo łaski. Prawa łaski nie stosuje się do osób skazanych przez Trybunał Stanu”.

Jesteśmy przekonani, że akt ułaskawienia ministra-koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego przez prezydenta Andrzeja Dudę jest skuteczny i jest cały czas w mocy. Sąd Najwyższy nie ma uprawnienia do badania aktów urzędowych głowy państwa – mówi wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha. [za: niezależna.pl]

 

30 maja

 

JUTRO - 31 maja przyjdź na proces - Sąd Najwyższy30 maja

godz. 10.00 [przyjdż wcześniej!], sala Dąbrowskiego, piętro 3.

Kasta przeciwko ułaskawieniu Mariusza Kamińskiego przez Prezydenta!

ZAPRASZA Miasteczko Protestu z Adamem Słomką

 

Z a p r o s z e n i e

W imieniu MIASTECZKA PROTESTU POD SĄDEM NAJWYŻSZYM oraz środowiska NIEZŁOMNYCH zapraszamy jutro - 31 maja (środa) godz. 10:00, sala im. Stanisława Dąbrowskiego - do Sądu Najwyższego w Warszawie przy Pl. Krasińskich 2/4/6, sygn. I KZP 4/17.Jutro "nadzwyczajna kasta" będzie sądziła konstytucyjną prerogatywę Prezydenta RP, tzw. "ułaskawienie", sygn. jw. Przypominamy, że w Sądzie Najwyższym orzekają do dziś komunistyczni zbrodniarze skazujący działaczy opozycji w czasach PRL na bezwarunkowe więzienie, np. za kilka ulotek. Tym razem na ich "celowniku" znalazł się minister Mariusz Kamiński, który był współinicjatorem m.in. ustawy lustracyjnej autorstwa AWS."Nadzwyczajna kasta" występuje jawnie przeciwko "ułaskawieniu" Mariusza Kamińskiego - działając wprost i politycznie przeciwko władzy wykonawczej i ustawodawczej wykorzystując do tego swoją pozycję ustrojową.

Zatem zapowiadamy WIDOWISKOWY PROTEST.

Po proteście, zapraszamy do odwiedzenia WOZU DRZYMAŁY II, który stoi na terenie MIASTECZKA PROTESTU POD SN: ZAMKNĄĆ MICHNIKA - UNIEWINNIĆ MIERNIKA!

Biuro Prasowe "NIEZŁOMNYCH"

(-) Ireneusz Wolański

28 maja

28 maja 2017r. o godz. 16.00 Msza Święta W ARCHIKATEDRZE ŚW. JANA w Warszawie

Będziemy się modlić w intencji ODBUDOWY DUCHA NARODU POLSKIEGO.

PO MSZY ŚW. KONCERT PATRIOTYCZNY W WYKONANIU WARSZAWSKIEGO CHÓRU PAPIESKIEGO IM. JANA PAWŁA II

Pozdrawiam serdecznie,

Paweł Zdun Ruch Kontroli Wyborów

PO MSZY

KONCERT PATRIOTYCZNY W WYKONANIU WARSZAWSKIEGO CHÓRU PAPIESKIEGO IM. JANA PAWŁA II

ORGANIZATORZY: Harcerze z stowarzyszenie Szarych Szeregów Pokolenia Niepokornych

27 maja

sobotę 27 maja o godz. 16:00 początek Marszu Pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego.

 

Początek pod pomnikiem Komendanta przy Belwederze.

 

Marsz pamięci marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie

 

„Od pomnika do pomnika” 27 maja ulicami Warszawy pójdzie marsz pamięci, mający przypomnieć zasługi Pierwszego Marszałka Polski J.Piłsudskiego jako twórcy państwa polskiego. Organizatorzy zapraszają do udziału wszystkich tych, którzy chcą oddać hołd jednemu z twórców Niepodległej. Uczczenie marszałka Józefa Piłsudskiego ma związek z przypadającą w 2017 r. 150. rocznicą urodzin.

 
 
 
 
W Roku Józefa Piłsudskiego, uchwalonym przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, zapraszamy na marsz, który ma na celu oddać hołd twórcy państwa polskiego, ale także przypomnieć związki pierwszego marszałka Polski z Warszawą

 

Tym przedsięwzięciem pragniemy wyrazić swoje przywiązanie do idei, jakie reprezentował komendant Legionów i do imponderabiliów, którymi żył. Chcemy także przypomnieć całej Polsce, jak bardzo postać Marszałka wpłynęła na dzieje naszej ojczyzny i jak wpływa nadal.

Marsz rozpocznie się w sobotę o godz. 16 przed Belwederem, gdzie przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego odbędzie się uroczystość inauguracyjna. Trasa obejmować będzie: Aleje Ujazdowskie, pl. Trzech Krzyży, Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście, Uniwersytet Warszawski (od 1935 r. Uniwersytet Józefa Piłsudskiego) i pomnik komendanta przy placu jego imienia w centrum Warszawy.

 
 
 
 
Organizatorzy spodziewają się, że w marszu weźmie udział kilka pokoleń Polaków.

 

Każda generacja rodaków znajduje w osobie Józefa Piłsudskiego coś, co jest dla niej ważne, jest punktem odniesienia. To jest dowód, że takie spotkanie pokoleń piłsudczyków z okazji 150-lecia urodzin Ziuka jest potrzebne. To będzie dowód na to, że myśl Józefa Piłsudskiego jest nadal aktualna

Marsz organizowany jest przez stowarzyszenia m.in.: Pokolenia Niepokornych wraz ze stowarzyszeniem Solidarność Walcząca, Związkiem Strzeleckim „Strzelec” Rzeczypospolitej Polskiej, Instytutem Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz Grupą Historyczną Zgrupowanie „Radosław”.

 
 
 
 
Patronat nad wydarzeniem objęli Weterani zmagań o Niepodległośc Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej oraz Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

 

-------------------------------------------------------------------

 

Pozdrawiamy piłsudczyków i do zobaczenia na Marszu,

 

Adam Słomka (Niezlomni) i Paweł Zdun

 

RKW oraz Miasteczko Protestu: ZAMKNAC MICHNIKA - UNIEWINNIC MIERNIKA !

 

 

26 maja

Polecamy relację video ze spotkania lidera KPN-Niezłomni z mieszkancami Łodzi

(11 V 2017 aula ksiegarni wojskowej) - video 5.

 

24 maja

W Dniu Wymiaru Sprawiedliwości 23 maja 2017 r. w Sądzie Okręgowym w Warszawie odbyć się miała kolejna rozprawa przeciwko Zygmuntowi Miernikowi, jedna z bocznego cyklu tortowego (za rzucenie na rozprawie 01.10.2015 r. prawdopodobnie pod adresem SSR Joanny Dryll wyrażenia: "czerwona szmato").Rozprawa 23.05.17 trwała kilkanaście minut, o ile można uznać, że się odbyła. Do salki nr 209 poza sędzią, protokolantką, "ukaranym", obrońcą i prokuratorem zaczęła wchodzić publiczność (w dużej części reprezentanci Miasteczka Namiotowego "Zamknąć Michnika. Uniewinnić Miernika" pod Sądem Najwyższym w Warszawie, m.in. z Ruchu Kontroli Wyborów, Stowarzyszenia Solidarni 2010, KPN-Niezłomni, ruchy ojcowskie), w sumie ok. 15 osób oraz jeden reporter z kamerą TVN24.Tłok prawie jak w jednym z środków komunikacji miejskiej w godzinach szczytu. Sędzia chciała rozprawę odroczyć, ale sprzeciwił się temu podsądny podnosząc argument, że dla niego, człowieka ubogiego, wydawanie pieniędzy na próżno na kolejne przyjazdy ze Śląska do Warszawy jest zbyt wielkim wysiłkiem finansowym. Zygmunt Miernik dodał, że nie może podjąć pracy, bo sądy wzywają go na ok. 10 rozpraw miesięcznie do różnych miast.Sędzia oznajmiła, że ponieważ sąd nie spodziewał się takiego zainteresowania publiczności, wyznaczono b. małą salkę (ok. kilkanaście m2) mieszczącą jedynie stół sędziego i protokolanta, dwie 2-3 osobowe ławeczki dla stron i kilka miejsc stojących - stąd propozycja odroczenia. Po wymianie zdań z Zygmuntem Miernikiem, który wniósł o to, by rozprawy nie odraczać, ale o zarządzenie przerwy na znalezienie większej sali do odbycia tej rozprawy, sąd postanowiłrozprawę odroczyć do 12 lipca w większej sali. Trudno takiego postępowania sądu nie uznać za kolejny przykład na dręczenie schorowanego i ubogiego weterana walki o sprawiedliwość w Polsce. Zarówno przydzielenie do jego rozprawy małej sali, odraczanie kolejnych rozpraw, wyznaczanie mu wielu rozpraw w różnych miastachPolski zdaje się być bezprzykładnym nękaniem Zygmunta Miernika przez część wymiaru sprawiedliwości.Zupełnie niewiarygodnym zdaje się być przedstawione przez sąd opinii, że nie zdawał sobie on sprawy z zainteresowania społecznego, bowiem np. na rozprawę Zygmunta Miernika w tym samym sądzie 20.04.2016 r. bezskutecznie próbowało się dostać kilkudziesięciu obserwatorów, w tym kilku dziennikarzy. Osadzeniem Zygmunta Miernika sądy zrobiły wokół jego spraw wystarczającą reklamę, by spodziewać się dużego zainteresowania publiczności możnością śledzenia rozprawy osobiście. Z niecierpliwością oczekujemy, że zapowiadane przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmiany w sądownictwie szybko wejdą w życie, by obywatele mogli z pełnym przekonaniem mówić, że mają do czynienia z wymiarem sprawiedliwości, a nie jawnej niesprawiedliwości i kpiny z praworządności. Wspomnianym postanowieniem odroczenia rozprawy sędzia warszawskiego Sądu Okręgowego z ogłoszonego na 23 maja Dnia Wymiaru Sprawiedliwości uczyniła w tej jednej sali rozpraw Dzień Wymiaru Niesprawiedliwości.

[relacja - Paweł Zdun Ruch Kontroli WyborówMiasteczko Namiotowe "Zamknąć Michnika. Uniewinnić Miernika" pod Sądem Najwyższym w Warszawie]

23 maja

NIEZŁOMNI - MIASTECZKO PROTESTU POD SN

Warszawa, 23 maja 2017 r.

Z a p r o s z e n i e

W imieniu MIASTECZKA PROTESTU POD SĄDEM NAJWYŻSZYM oraz środowiska NIEZŁOMNYCH zapraszamy jutro, 24 maja (środa) godz. 11:30, sala 14 do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie przy ul. Terespolskiej 15a.

Jutro rusza proces lidera KPN-NIEZŁOMNI Adama Słomki i Zygmunta Miernika ("protest tortowy") o rzekome znieważenie monumentu ruskich okupantów w warszawskim Parku Skaryszewskim.

NIKT NIE POWINIEN BYĆ SAM W OBLICZU BEZPRAWIA!

Przyjdź i zawiadom patriotów!

Poniżej pod linkiem - właśnie opublikowana odpowiedź wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego na zapytanie nr 2491 posła na Sejm RP dra hab. Józefa Brynkusa w sprawie represji skierowanych wobec Adama Słomki. Ministerstwo przestało uważać obiekty "wdzięczności" Armii Czerwonej za "pomniki" (minister Jaki w/w obiekty określa jako monumenty - pomnik kojarzy się bardziej z miejscem czci, podczas gdy monument raczej z rzeźbą, obeliskiem, etc.), ale MS nie jest też w stanie podać danych na temat kosztów postępowań i konsekwencji służbowych jakie były efektami sztucznie wykreowanych spraw i oskarżeń p-ko Adamowi Słomce ...

Biuro Prasowe "NIEZŁOMNYCH"

(-) Ireneusz Wolański

http://solidarni2010.pl/35102-policja-napadla-na-wiec-dot-zbrodni-armii-czerwonej-adam-slomka-zatrzymany-relacja-z-foto-i-video---aktualizacja.html

 

22 maja

NIEZŁOMNI MIASTECZKO PROTESTU POD SN

Warszawa, 22 maja 2017 r.

Z a p r o s z e n i e

W imieniu MIASTECZKA PROTESTU POD SĄDEM NAJWYŻSZYM oraz środowiska NIEZŁOMNYCH zapraszam jutro, 23 maja (wtotek) godz. 12:00, sala 209 do Sądu Okręgowego w Warszawie przy Al. Solidarności. Sędzia, która broniła komunistycznego zbrodniarza Czesława Kiszczaka ukarała Zygmunta Miernika (tortowy protest) grzywną, która jutro ma być zamieniona na areszt.

NIKT NIE POWINIEN BYĆ SAM W OBLICZU BEZPRAWIA!

Przyjdź i zawiadom patriotów!

Lider MIASTECZKA PROTESTU "ZAMKNAĆ MICHNIKA - UNIEWINNIĆ MIERNIKA";

Koordynator Centrum Ścigania Zbrodniarzy Komunistycznych i Faszystowskich (-) Adam Słomka

***

Kontakt: 505 770 567 (Zygmunt Miernik) ; 601 646 080 (Adam Słomka)

 

16Materiał filmowy 1 :

Materiał filmowy 2 :

Materiał filmowy 3 :

Materiał filmowy 4 :

Materiał filmowy 5 :

Materiał filmowy 6 :

Zdjęcia do artykułu :
Zdjęcia do artykułu :

Na skróty
Nasz Facebook


Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.