NON STOP! MIASTECZKO PROTESTU przed Sądem Najwyższym "ZAMKNĄĆ MICHNIKA - UNIEWINNIĆ MIERNIKA!"( relacje od 28 lutego)
data:02 marca 2017     Redaktor: Redakcja

"ZAMKNĄĆ MICHNIKA - UNIEWINNIĆ MIERNIKA! " - Ruszyło oblężenie Sądu Najwyższego - powstało namiotowe Miasteczko Protestu przed SN . Tel. do koordynatora protestu: Adam Słomka (Niezłomni) tel. 503 814 900 -  cotygodniowe narady w Wozie Drzymały 2.0 na Pl.Krasińskich - czwartek godz. 17:00.

Relacje od 29.10.2016 - 28.02.2017

21.04.2017

ADAM SŁOMKA NA WOLNOŚCI!!!

 

Biuro Prasowe KPN-NIEZŁOMNI informuje, że dziś w godzinach porannych lider Konfederatów Adam Słomka został zwolniony z Aresztu Śledczego w Mysłowicach i pozostaje do dyspozycji zainteresowanych mediów pod nr tel. 601 64 60 80.

20.04.2017

Miasteczko Protestu pikietowało przeciw kaście sędziów od godz. 12.00 przed SN w Warszawie  - Miasteczko Namiotowe "Zamknąć Michnika. Uniewinnić Miernika" pod Sądem Najwyższym w Warszawie przywitało pod kierunkiem Pawła Zduna (Ruch Kontroli Wyborów) strajk kasty w południe 20.04.2017 r. przed wejściem do SN i SA na pl. Krasińskich 2/4/6 z życzeniem, by kasta strajkowała do końca świata.

---------------------------

Drugi protest miał miejsce pod przywództwem Zygmunta Miernika pod Sądem Okręgowym w Katowicach oraz w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej. Jednocześnie Zygmunt Miernik złożył skargę na dyrektora aresztu w Mysłowicach oraz odbył  rozmowę z Rzecznikiem Prasowym Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Katowicach. - video 3.


19.04.2017
Na 20.04.2017 r. część kasty sędziowskiej zapowiedziała półgodzinną "przerwę w pracy".
Zapraszamy uczestników i sympatyków Miasteczka Namiotowego "Zamknąć
Michnika. Uniewinnić Miernika" pod Sądem Najwyższym we czwartek
20 kwietnia 2017 r. na godz. 11:00 na pl. Krasińskich w Warszawie.
Wspólnie w samo południe powitamy akcję kasty, która powinna
powstrzymać się od pracy nie na pół godziny, ale chyba na zawsze.
 
Paweł Zdun
 
Ruch Kontroli Wyborów
Miasteczko Namiotowe "Zamknąć Michnika. Uniewinnić Miernika" pod Sądem Najwyższym
 
16.04.2017 r.
 
Areszt Adamowi Słomce został przedłużony przez zarządzenie odbycia kolejnej kary (tym razem z wyroku za maciejówkę) do 21 kwietnia. Jest to - jak się zdaje - działanie bezprawne, bowiem zdążył w terminie (do 25.04.2017) złożyć zażalenie do postanowienia o orzeczeniu kary. Przedłużenie aresztu dla Adama Słomki zbiega się z planowaną na 20.04.2017 r. akcją nieposłuszeństwa części sędziów protestujących przeciwko zmianom w KRS.
 
 
Z tego, czego dziś dowiedziałem się od Adama telefonicznie, odmówiono mu (zgłoszenie było wcześniejsze) wzięcia udziału w wielkanocnej mszy świętej sprawowanej w Areszcie. Zezwolono jedynie na wizytę duszpasterza (księdza Pileckiego) u osadzonego.
Dobra zmiana deklarowana przez kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości wolno dociera do części pracowników wymiaru sprawiedliwości.
 
 
Paweł Zdun
Ruch Kontroli Wyborów


14 kwietnia

14 kwietnia 2017 r., w godz. 13-14, przed siedzibą Sądu Okręgowego w Katowicach (ul. Andrzeja 16) odbyła się pikieta przedstawicieli różnych środowisk patriotycznych (m.in. KPN-Niezłomni, Miasteczko Namiotowe "Zamknąć Michnika. Uniewinnić Miernika" pod Sądem Najwyższym w Warszawie, Ruchu Kontroli Wyborów, Stowarzyszenia Solidarni 2010, Klubów Gazety Polskiej i innych) w obronie więźnia politycznego Adama Słomki. Wedle relacji protestujących budynek sądu był zamknięty.
Po pikiecie zebrani udali się do Aresztu w Mysłowicach (ul. Karola Szymanowskiego 6). Ponieważ nie udało się im uzyskać zgody na osobiste widzenie z Adamem Słomką, przekazali mu życzenia za pomocą megafonu (podobnie, jak pozdrawialiśmy przebywających w Areszcie Śledczym na ul. Rakowieckiej w Warszawie, w nocy z 12 na 13 grudnia 2016r.).
Najprawdopodobniej Adam Słomka nie wyjdzie z aresztu przed 19 kwietnia. Nie jest pewne, czy jego areszt nie zostanie jeszcze przedłużony.
 
 
Raz jeszcze apeluję o przesyłanie Adamowi Słomce kartek z życzeniami świątecznymi do Aresztu w Mysłowicach (ul. Karola Szymanowskiego 6).
 
 
Życzę wszystkim (zwłaszcza więźniom politycznym)
zdrowia i błogosławieństwa oraz wszelkich potrzebnych łask Bożych,
by Chrystus Umęczony, Zabity i Zmartwychpowstały
przyszedł do każdego z Was
z Dobrą Nowiną Pustego Grobu, bez względu na bariery, mury czy kraty.
 
 
 
Paweł Zdun, Ruch Kontroli Wyborów,
Miasteczko Namiotowe "Zamknąć Michnika. Uniewinnić Miernika" pod Sądem Najwyższym w Warszawie

13 kwietnia

Miasteczko Namiotowe "Zamknąć Michnika. Uniewinnić Miernika" pod Sądem Najwyższym w Warszawie przyłącza się do apelu o wysyłanie kartek świątecznych do więźnia sumienia, Adama Słomki, koordynatora naszego protestu.
Paweł Zdun, Ruch Kontroli Wyborów,
Miasteczko Namiotowe "Zamknąć Michnika. Uniewinnić Miernika" pod Sądem Najwyższym w Warszawie
 
 
 
 
12 kwietnia

POLECAMY INFORMACJE bieżące, aktualizowane NON STOP,
związane z uwięzieniem Adama Słomki oraz protestem KPN NIEZŁOMNI
pod linkiem:
http://solidarni2010.pl/34973-protest-uwiezienie-lidera-kpn-adama-slomki---aktualizcja-non-stop.html

CENTRUM ŚCIGANIA ZBRODNIARZY KOMUNISTYCZNYCH

I FASZYSTOWKICHnMIASTECZKO PROTESTU POD SĄDEM NAJWYŻSZYM

 

Warszawa, 10 kwietnia 2017 r.

 

Skandal w rocznicę katastrofy w Smoleńskum,- sądownictwo uwięziło lidera KPN Adama Słomkę!

Centrum Ścigania Zbrodniarzy Komunistycznych i Faszystowskich oraz Miasteczko Protestu pod Sądem Najwyższym informuje, że decyzją SSR Andrzeja Obcowskiego (pismo WPkz 99/2017) - skoligaconego z byłą szefowa Prokuratury Rejonowej w Katowicach Barbara Obcowska, która była tajnym współpracownikiem SB o pseudonimie „Maria” od lipca 1987 do stycznia 1990 r. - do Aresztu Śledczego w Mysłowicach trafił dziś lider KPN-NIEZŁOMNI Adam Słomka. Warto wspomnieć, że Adam Słomka jest jednym ze współinicjatorów inicjatyw dotyczących zmian w wymiarze sprawiedliwości. Dodajemy, że już 6 kwietnia 2012 roku lider KPN w sposób jednoznaczny odniósł się do wydarzeń z 10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku, vide:

http://slomka.bloog.pl/id,331005934,title,Adam-Slomka-Wszystko-wskazuje-na-zamach-w-Smolensku-,index.html?smoybbtticaid=618f24

Uwięzienia go w 7. rocznicę katastrofy w Smoleńsku jest szokująca, albowiem to wlaśnie on protestował przeciwko prowadzeniu tzw. śledztwa smoleńskiego przez prokuratorów byłej Naczelnej Prokuratury Wojskowej, np. komunistycznego zbrodniarza prok. Sławomira Gorzkiewicza (doprowadził do „ukręcenia” sprawy Józefa Oleksego - Olina). Członkowie postkomunistycznej nadzwyczajnej kasty chcą doprowadzić do obarczenia Rządu RP odpowiedzialnością za stosowanie putinowskich metod wobec działaczy opozycji.

Domagamy się wobec powyższego natychmiastowego wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec SSR Andrzeja Obcowskiego celem jego usunięcia z zawodu.

Za Biuro Prasowe CŚZKiF i Miasteczka Protestu

(-) Ireneusz Wolański


11 kwietnia

Wobec "nadgorliwego" zachowania policjantów wobec jednego z protestujących w dn.10 kwietnia
Warszawiaków i sympatyków przebywających w Warszawie prosimy o częstsze spacery przez Miasteczko lub choćby chwilowe zatrzymywanie się w nim w geście solidarności, także wieczorami (wtedy istnieje największe zagrożenie nieuzasadnionymi, ale dokuczliwymi interwencjami policji).

-----------------------------------------------------------------------

 
SKANDAL!!! Adam Słomka w więzieniu!
Cieszyn Zachodni, 9 kwietnia 2017 r.

Adam Słomka

zam. 40-877 Katowice

Koordynator Europejskiego
Centrum Ścigania Zbrodniarzy
Komunistycznych i Faszystowskich

Przewodniczący stowarzyszenia
Konfederacja Polski Niepodległej-Niezłomni

internowany oraz więzień polityczny PRL
w latach 1982, 1985-86, 1988

więzień polityczny III RP
w roku 2012 (proces WRON Jaruzelskiego)

obserwator przestrzegania praw człowieka
z ramienia Rady Europy w Strasburgu (1991-2001)
na terenie Białorusi, Albanii, b. Jugosławii.

Pani Prezes
Sąd Apelacyjny
w Katowicach

ODWOŁANIE (APELACJA/SKARGA)
Od decyzji „wezwania Pana/Pani” do cytuję: stawienia się 10 IV 2017r. u Dyrektora Aresztu Śledczego w Mysłowicach ul. Szymanowskiego celem odbycia kary”. Kuriozalne pismo WPkz 99/2017 sędziego Andrzeja Obcowskiego jest z wielu powodów absurdalne i nielegalne. Przy tym nie podano jakiejkolwiek podstawy prawnej i o jaką wielkość kary w sprawie: ”własnej” chodzi - ilu miesięcy aresztu tymczasowego? Kary odbywanej w areszcie? Czemu w Mysłowicach?

Brak również pouczenia o ewentualnym trybie skargowo-odwoławczym.
Nie znam faktycznego powodu wydania takiej decyzji. Byłem wielokrotnie bezprawnie więziony (np. internowany) i represjonowany (np. zaocznym wyrokiem o eksmisji z mieszkania czy skonfiskowaniem w trybie wykroczenia Fiata 126p mojej Mamy za przewożenie książek J.Piłsudskiego) i nie jestem w obecnej sytuacji zaskoczony działaniami przedstawicieli nadzwyczajnej kasty. Nikt z tych oprawców nie poniósł żadnej odpowiedzialności…

Można się domyślać, że chodzi dziś jedną z kilku prawdopodobnych okoliczności:

1/ Jak informuje naczelnik z archiwum IPN Andrzej Majcher, skoligacona z SSR Andrzejem Obcowskim - była szefowa Prokuratury Rejonowej w Katowicach Barbara Obcowska Była tajnym współpracownikiem SB o pseudonimie „Maria” od lipca 1987 do stycznia 1990 r. Współpracę podjęła dobrowolnie w okresie, gdy była prokuratorem Prokuratury Rejonowej PRL w Katowicach.

Barbara Obcowska pozostawała na stanowisku prokurator rejonowej do 2005 roku. Gdy sprawa trafiła do postępowania lustracyjnego, wyjaśniała, że spotykała się z oficerem SB „prywatnie”. Od 2011 roku Barbara Obcowska jest prokuratorem w stanie spoczynku i pobiera sowitą prokuratorską emeryturę

2/ Być może sprawa jest jeszcze prostsza. Wolności pozbawia mnie ten sam sąd w Katowicach, który odmówił ścigania zbrodniarzy komunistycznych, tuszujących zabójstwo mojej Mamy przez pułkownika Służby Bezpieczeństwa w 1986 roku.

Tylko z ostrożności procesowej piszę to zażalenie. Pozbawienie wolności 10 kwietnia poczytuję sobie za zaszczyt. Bowiem tego szczególnego dnia będę mógł spokojnie połączyć się pamięcią z moimi przyjaciółmi, którzy zginęli w Katyniu i Smoleńsku: z Prezydentem Ryszardem Kaczorowskim, Stefanem Melakiem i Sławomirem Skrzypkiem.

Osobiście nie mam nic przeciwko aresztowaniu przez wpływową u was w sądach Stalinogrodu zorganizowaną grupę przestępczą chroniącą zbrodniarzy komunistycznych itp. Przykładowo sędzią penitencjarnym będzie dla mnie Piotr Zapała z Sądu Okręgowego w Katowicach, ten sam który skazywał działaczy „Solidarności” na więzienie za strajk z 13 XII 1981 roku, ten sam sędzia skazał moich kolegów z Organizacji Młodzieżowej Konfederacji Polski Niepodległej na półtora roku więzienia za namalowanie znaku Polski Walczącej na bloku w Sosnowcu w PRL-u. Takie pozbawienie wolności szczególnie z udziałem „Terenowych Organów” jest ze wszech miar wskazane. Pod dowolnym pretekstem.

Co istotne, jako katowicki poseł na Sejm RP I,II,III kadencji w sposób istotny przyczyniłem się do uznania Stanu Wojennego za nielegalny i powołania IPN. Byłem sygnatariuszem pierwszego projektu ustawy „o Restytucji Niepodległości”, który miał uniemożliwić bezkarność komunistycznych sędziów i prokuratorów. Wieloletnia wendeta środowiska śląskich sędziów wobec mnie, jednego z tysięcy patriotów walczących z komunistyczną agenturą, np. poprzez sfingowany proces dotyczący próby zlecenia zabicia b. prezesa SR Katowice - Zachód Krzysztofa Hejosza, jest tylko potwierdzeniem, że sądownictwo musi być budowane „od zera”.

Putinowsko-białoruskie metody w toczeniu politycznych wojen przez sądownictwo III RP wobec opozycji w czasie rządów „dobrej zmiany” są dziecinne i wskazują, na brak podstawowych wartości moralnych tego ważnego dla Polski środowiska.

P.S. Oczywiście żadnych pieniędzy nie zamierzam krzywoprzysięskim przestępcom płacić.

/-/ Adam Słomka

Kopia:
Kancelaria Prezydenta RP
Minister Sprawiedliwości
Rzecznik Praw Obywatelskich
Prezes Sad Apelacyjnego
Prezes Sądu Rejonowego Katowice-Wschód
Rzecznik Praw Obywatelskich

10 kwietnia
Z Miasteczka wyruszył Marsz z Portretami Ofiar Smoleńska.
Organizatorzy Marszu Solidarni2010 - składają podziękowanie za pomoc okazaną przez Obywateli Miasteczka oraz za obecnośc Panu Zygmuntowi Miernikowi!

5/6 KWIETNIA
UWAGA! najbliższa otwarta narada w Miasteczku tym razem nie w czwartek, ale w
piątek, czyli 7 kwietnia godz. 17.30 - Wóz "Drzymała 2.0".
Obecność zapowiedział Adam Słomka i Zygmunt Miernik.
Zapraszamy!

30 MARCA
Cotygodniowa narada w Miasteczku Protestu - czwartek 17:00.

26 MARCA
Spotkania cotygodniowe w Miasteczku Protestu:
czas: czwartek 17:00 (termin czasami zmienny - warto upewnić się, dzwoniąc na podany telefon )
miejsce: "Drzymała 2.0" - wóz stojący po drugiej stronie pl. Krasińskich (przy tzw. pegazach)

22 MARCA
PRZYPOMINAMY!
Dziś, w środę 22 marca o godzinie 14:00 przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Mokotów przy ulicy Ogrodowej 51A (blisko ulicy Żelaznej) w sali numer 4 odbędzie się rozprawa w procesie przeciwko bezprawnemu zatrzymaniu działaczy patriotycznych przez agresywną grupę zamaskowanych funkcjonariuszy oddziału antyterrorystycznego. Do napaści doszło na ulicy Rakowieckiej, przed gmachem słynnego stalinowskiego aresztu mokotowskiego dnia 13 grudnia 2016 roku, w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego.

*
Weterani walk o niepodległość pan Krzysztof Bzdyl, pan Stanisław Zamojski, pan Adam Słomka i pan Zygmunt Miernik zapraszają media oraz publiczność na rozprawę w procesie pana dr Józefa Wieczorka
obwinionego o publikację filmu z jawnej rozprawy pana Adama Słomki.

Rozprawa pana dr Józefa Wieczorka odbędzie się dziś, w środę 22 marca o godzinie 12:00 przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia, przy ulicy Przy Rondzie 7 w sali numer B-125.


21 MARCA
Rozprawa przeciwko grupie antyterrorystycznej, która dokonała bezprawnego zatrzymania
Adama Słomki i innych protestujących Niezłomnych w więzieniu na Rakowieckiej w dniu 12/13 grudnia 2016 w 35. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Skarżącymi są Niezłomni!
Przyjdź na rozprawę!
22.03 ul. Ogrodowa 51A, godz. 14.00 sala 4 - Warszawa.

Przypominamy informacje o proteście:
http://solidarni2010.pl/34416-news-okupacja-aresztu-na-ulrakowieckiej-w-warszawie---aktualizacja-na-biezaco-z-video.html

20 MARCA

KOMUNIKAT

Rzecznik prasowy Sądu Najwyższego broni sędziów zbrodniarzy komunistycznych pracujących nadal w SN !

Dnia 2 marca 2017 podczas konferencji rzecznika Prasowego Sądu Najwyższego SSA Michała Laskowskiego padły pytania dalszą o pracę w sądzie Najwyższym zbrodniarzy komunistycznych w togach. Padły szokujące odpowiedzi rzecznika sądu.

Oczywiście media całkowicie ocenzurowały tę sprawę oto relacja video z najciekawszej części konferencji prasowej. Pytania zadaje Adam Słomka redaktor portalu Wolny Czyn i koordynator miasteczka protestu pod SN „Zamknąć Michnika – uniewinnić Miernika”!

POLECAMY NAGRANIE NA FB:

https://www.facebook.com/Kregi.Aktywne/videos/1261669110549121/

Rzecznik prasowy NIEZŁOMNYCH

Ireneusz Wolański

 

16 MARCA
POLECAMY dzisiejszy program Ewy Stankiewicz z MIASTECZKA PROTESTU!
"Otwartym Tekstem" Ewy Stankiewicz - dziś o 21.00 w TV Republika

8 MARCA
Kolejna odsłona procesu Panów Słomki, Miernika i Cysewskiego o "znieważenie" pomnika ruskich okupantów - Katowice, Sąd Rejonowy godz. 9.00. Na rozprawie będzie delegacja Miasteczka Protestu pod SN.

Sędziowie, jak długo jeszcze????

4 MARCA
Stowarzyszenie więźniów politycznych NIEZŁOMNI, z Adamem Słomką i Zygmuntem Miernikiem,
zorganizowało protest przeciwko powszechnemu bezprawiu i konferencji „Kryzys sądownictwa konstytucyjnego”, w sali koncertowej Instytutu Kultury im. Krystyny Bochenek w piątek 3 marca 2017 r. Plac Sejmu Śląskiego w Katowicach.
POLECAMY - VIDEO 2
--------------------
ZAPROSZENIE
http://solidarni2010.pl/34780-zaproszenie-wiec-przeciw-bezprawiu-i-kongresowi-kasty-sedziow-3-iii-katowice.html

2 MARCA
Czy pierwsza prezes Sądu Najwyższego, Maria Gersdorf, ma prawo do pełnienia funkcji?

Informujemy: W dniu dzisiejszym grupa parlamentarzystów PiS wystąpiła do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie zgodności przepisów, na podstawie których została powołana na funkcję pierwsza prezes Sągu Najwyższego, Maria Gersdorf. Posłowie PiS uważają, że „istnieją poważne wątpliwości co do ich zgodności z konstytucją”. Chodzi m.in. o zarzuty co do procedury wyboru pierwszej prezes SN oraz zakresu przedstawiania kandydata na prezesa. Podnosimy i mamy tu wątpliwości, czy tym aktem prawa wewnętrznego, a mianowicie regulaminem, który jest podejmowany przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego, można dokonywać procedury wyboru kandydata na prezesa SN, a następnie przedstawić go prezydentowi. Czyli aktem prawa wewnętrznego, który nie jest publikowany na zewnątrz, dokonuje się wyboru kandydata, którego skutki są istotne, ponieważ dotyczą zatwierdzenia tego kandydata przez prezydenta

Oczekujemy, że Trybunał Konstytucyjny uzna te przepisy za niezgodne z konstytucją. Co więcej, wnosimy, ażeby wyrok miał charakter aplikacyjny. To oznacza, że skutki tych czynności byłyby uznane za nieskuteczne. A zatem nie tylko wybór pani profesor Marii Gersdorf przez pana prezydenta Bronisława Komorowskiego byłby nieskuteczny, ale także czynności, które podejmowała w ciągu ostatnich lat byłyby nieskuteczne. Dlatego, że taka procedura wyboru, tryb, następnie przedstawienie panu prezydentowi, mają w naszej ocenie charakter niekonstytucyjny i powinny być wyeliminowane z obrotu prawnego - informował poseł A.Mularczyk z PiS.


28 LUTEGO

Pani Gersdorf - przedstawiciel kasty nietykalnych

- video "Akcja Miasteczka Protestu: Zielona wrona"

http://solidarni2010.pl/34771-pani-gersdorf---przedstawiciel-kasty-nietykalnych.html
Materiał filmowy 1 :

Materiał filmowy 2 :

Materiał filmowy 3 :

Zdjęcia do artykułu :
Zdjęcia do artykułu :
Zobacz równiez:

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.