NEWS! Oskarżenia za korupcję w wyborach 2010 i 2014!
data:07 stycznia 2017     Redaktor: Redakcja

Drżyjcie dotychczas bezkarni prze-krętacze wyborczy! Fałszerstwa wyborcze po lupą prokuratury! Komunikat z 5.01.2017 jest jasnym ostrzeżeniem!

 
Prokuratura - z Nowym Rokiem żwawym krokiem!
 
Ruch Kontroli wyborów publikuje oficjalny Komunikat ze strony Prokuratury Krajowej, w nadziei, że także inne afery - szczególnie z 2014 roku, - zostaną ponownie poddane uczciwej analizie. Umorzono wówczas wiele spraw, co urągało standardom demokratycznym. W artykułach powiązanych przypominamy najgłośniejszą aferę ze sfałszowaniem 130 tysięcy glosów w Katowicach! Upór samotnie skażącej Doroty Stańczyk - członka komisji okręgowej - rozbił się o sędziowsko-prokuratorski układ osłaniający sprawców fałszerstwa.
Żadne publikacje żadnych fundacji, ośmieszające ostatni apel do władz wystosowany przez RKW z propozycjami zmian prawa wyborczego i sugerujące, że RKW zawarł tam "teorie spiskowe' na temat sfałszowanych wyborow 2014, nie są w stanie zasłonić faktów. One właśnie zaczęły być ujawnianie. Czekamy na kolejne działania prokuratury!
 
 
Prokuratura Krajowa
czwartek, 5 stycznia 2017
Prokurator z Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej skierował do Sądu akt oskarżenia przeciwko 16 osobom, w tym funkcjonariuszom publicznym. Oskarżone są one o przestępstwa przeciwko wyborom i referendum.
 
Burmistrz zasiądzie na ławie oskarżonych
 
W toku śledztwa ustalono, że Jerzy O. podczas drugiej tury wyborów samorządowych w 2010 roku przekazał trzem współoskarżonym butelki z alkoholem. W ten sposób chciał skłonić ich do oddania głosu na siebie, jako kandydata na stanowisko Burmistrza Pyrzyc. Odbyło się to za pośrednictwem innego oskarżonego – Marka L. W latach 2010-2014 Jerzy O. sprawował funkcję Burmistrza Pyrzyc.
 
Podczas drugiej tury wyborów samorządowych w 2014 roku Jerzy O. nakłaniał członków Obwodowych Komisji Wyborczych do bezprawnego przekazania mu informacji przed zamknięciem lokalu wyborczego o frekwencji wyborczej, wynikach głosowania oraz osobach, które nie przystąpiły do głosowania.
 
Skorumpowani mieszkańcy gminy
 
Prokurator oskarżył również dziewięciu mieszkańców Gminy Pyrzyce. Zarzucił im udzielanie lub przyjęcie korzyści majątkowej w postaci butelek z alkoholem, w celu skłonienia do oddania głosu na Jerzego O. Do czynów tych dochodziło w okresie poprzedzającym drugą turę wyborów samorządowych w 2010 i 2014 roku.
 
Na ławie oskarżonych zasiądzie również 2 członków Obwodowych Komisji Wyborczych. Prokurator zarzuca im bezprawne informowanie Jerzego O. o frekwencji wyborczej, liczbie osób, które głosowały oraz o wynikach wyborów. Miało to miejsce podczas drugiej tury wyborów samorządowych w 2014 roku.
 
Oskarżona została także Iwona S. To funkcjonariusz publiczny - referent w Urzędzie Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Sprawując tę funkcję nie dopełniła ona ciążących na niej obowiązków służbowych. Na jedenastu pełnomocnictwach do głosowania poświadczyła nieprawdę, co do faktu złożenia w jej obecności oświadczeń o upoważnieniu innej osoby do głosowania, podczas gdy wola ta nie została wyrażona przed nią. Przy pomocy tak wystawionych pełnomocnictw kolejnych troje oskarżonych wzięło udział w głosowaniu i oddało głosy w imieniu uprawnionych do głosowania.
 
Dział Prasowy
 
Prokuratura Krajowa
 
-------------------------------------------------------
RKW postuluje odzielić zainteresowanych [czyli samorządy] od organizacji wyborów, w których wyniku są osobiście [personalnie i politycznie] zainteresowane! Ponadto: Powołać nowe organy woborcze!
Przypominamy fragmenty Koncepcji RKW:
II Zastąpienie dotychczasowych państwowych, sądowych i samorządowych organów wyborczych – PKW, Krajowego Biura Wyborczego przy PKW (KBW) i podległych im komisji okręgowych oraz „delegatur KBW” (czyli organów de facto gminnych), przez społeczne komisje wyborcze składające się z przedstawicieli ugrupowań biorących udział w wyborach oraz, w drugiej kolejności, stowarzyszeń rejestrowych występujących w roli obserwatorów, przeprowadzające całość wyborów, przy merytorycznym nadzorze prawnym Sędziów Komisarzy.
[...]
VIII. Zakaz pracy w komisjach wyborczych osób pozbawionych zaufania społecznego, nie dających rękojmi uczciwości, jak osoby czynnie zaangażowane w instytucjach ustroju komunistycznego oraz przestępcy wyborczy.
 
IX. Wprowadzenie do Kodeksu Karnego katalogu przestępstw przeciwko wyborom zagrożonych karami jak za przestępstwa przeciwko porządkowi konstytucyjnemu, rozpatrywanych w trybie wyborczym.
 
X. Rozpatrywanie wszystkich protestów wyborczych w trybie wyborczym przez jeden sąd dla całego kraju i obowiązek powtórzenia wyborów w razie wystąpienia 5% głosów nieważnych lub istotnej liczby naruszeń procedur wyborczych.

POR. video

-------------------------------------------------------------------------
 
Prokuraturze polecamy ponowne rozpatrzenie kwestii afery katowickiej! poniżej fragment artykułu powiązanego:
 
Protest pani Stańczyk dotyczy posłużenia się przez Przewodniczącego PKW Stefana Jaworskiego (prokuratora stanu wojennego) danymi ze sfałszowanego w Katowicach protokołu Wojewódzkiej Komisji Wyborczej zawierającego dodane "fikcyjne" 130 tysięcy głosów. W praktyce prawdziwy protokół wyniku wyborów został zastąpiony falsyfikatem (Pani Dorota dysponuje fotokopią obu dokumentów !).
 
Dorota Stańczyk złożyła 8 wniosków dowodowych. Przede wszystkim o przesłuchanie S. Jaworskiego - w jaki sposób szef PKW wszedł w posiadanie fałszywych danych i po co przekazał je za pośrednictwem mediów na konferencji prasowej wprowadzając w błąd obywateli. Wnosiła o przesłuchanie członków Wojewódzkiej Komisji Wyborczej, gdyż nie dopuszczono ich do liczenia głosów (robili to jacyś anonimowi "informatycy" w zamkniętym pomieszczeniu!) oraz odebrania kart do głosowania z prywatnej drukarni... itp. Wnosiła o przesłuchanie pełmnomocnika wyborczego na Śląsku z ramienia opozycji niepodległościowej p. Adama Słomki (KPN-Niezłomni i Oburzeni).
http://solidarni2010.pl/29891-katowice-sad-okregowy-ucieka-przed-slusznym-oburzeniemnbspnbsppolakow---zobacz-wideo.html


Materiał filmowy 1 :

Zobacz równiez:

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.