16 dni promocji LGBT i prania mózgów uczniów...
data:05 grudnia 2016     Redaktor: Redakcja

.... czyli „16 dni przeciw przemocy ze względu na płeć”, także w polskich szkołach!

Dziś o tym także w Klubie Ronina - Grzegorz Strzemecki "PIS rządzi, GENDER atakuje" - o godz. 20.00 - bezpośrednia transmisja na blogpress.pl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zaprotestuj:
http://www.protestuj.pl/stop-promocji-homoseksualizmu-w-polskich-szkolach-,69,k.html
 
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Szanowna Pani
Elżbieta Rafalska
 
 
Szanowna Pani Minister,
 
zdecydowanie sprzeciwiam się wspieraniu przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kampanii, które zawierają elementy promujące homoseksualny styl życia i takie, które godzą w ważne dla Polaków wartości zapisane w naszej konstytucji. Najniebezpieczniejszy i wzbudzający ogromny niepokój wśród rodziców jest fakt, że część z zajęć organizowanych w ramach takich wydarzeń odbędzie się w szkołach!
 
Proszę zatem o zbadanie niepokojącej sprawy finansowania przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kampanii „16 dni przeciw przemocy ze względu na płeć”, a także wszystkiego, co może prowadzić do promowania przez Pani ministerstwo idei bliskich środowiskom LGBT.
 
Mój duży niepokój wzbudza również postać Agaty Teustch jako inicjatorki tej akcji, określanej mianem „trenerki antydyskryminacyjnej oraz działaczki lesbijskiej”, która znana jest ze współorganizowania tzw. marszy równości, będących czystą promocją homoseksualizmu.
 
Jak donoszą media, w kampanii „16 dni przeciw przemocy ze względu na płeć”, wśród wielu materiałów szkoleniowych, z których korzystać będą uczestnicy kampanii, w tym nasze dzieci, znajdują się także te, które promują idee środowisk homoseksualnych! Trzeba także zwrócić uwagę, że biorący udział w akcji będą mieli do dyspozycji materiały przygotowane przez feministyczną organizację „Feminoteka”, Fundację „Dzieci Niczyje” (sygnatariusza postulatu wprowadzenia permisywnej edukacji seksualnej), a także grupę tzw. edukatorów seksualnych „Ponton”.
 
Niestety wszelkie idee określane dziś mianem „antydyskryminacyjnych” we współczesnych realiach często okazują się być niczym innym, jak tylko elementem strategii mającej na celu narzucenie Polakom swoich poglądów przez prężnie działające homolobby. Za pomocą odpowiednich „słów kluczy”, liberalne organizacje forsują postawy sprzyjające groźnemu społecznie homoseksualnemu stylowi życia oraz idei LGBT.
 
Szanowna Pani Minister! Liczę, że podlegli Pani urzędnicy drobiazgowo zbadają te szokujące informacje i zapobiegną kolejnym skandalicznym aktom godzącym w ład konstytucyjny Państwa Polskiego oraz w dobro naszych dzieci.
 
Raz jeszcze apeluję o dokładne i rzetelne zbadanie całej sprawy.
Z poważaniem
 
..................................
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oto jakie materiały edukacyjne będą upowszechniać edukatorki tej akcji!
 
http://kampania16dni.pl/
 
Koordynatorki i organizatorki polskiej Kampanii zdecydowały się rozszerzyć ten zakres tematyczny by zwrócić również uwagę na szczególną sytuację kobiet i dziewcząt narażonych na przemoc i dyskryminację wielokrotną z uwagi na inne – poza płcią – cechy, które związane są z wychodzeniem poza dominującą normę – wiekiem, niepełnosprawnością, pochodzeniem, kolorem skóry, tożsamością płciową, orientacją seksualną, statusem ekonomiczno-społecznym, wyznaniem bądź bezwyznaniowością itp.
 
DZIŚ MAMY JASNOŚĆ CO DO REALIÓW DOSTĘPU DO EDUKACJI:
 
– Głęboko zakorzeniona strukturalna dyskryminacja i przemoc:
 
Dzieci i młodzież wszystkich płci mogą napotykać na dalsze utrudnienia spowodowane niepełnosprawnością, rasą, pochodzeniem etnicznym, sytuacją ekonomiczną czy obowiązkami powierzonymi im przez rodzinę oraz trudnym położeniem, w którym wiele z nich może się znaleźć – zarówno w obliczu konfliktów zbrojnych, katastrof ekologicznych, jak i w czasie     względnego pokoju.
Dziewczęta i młode kobiety spotykają się także z dyskryminacją ze względu na płeć: wczesne lub przymusowe małżeństwo może przerwać ich edukację; zagrożenie różnymi formami okołoszkolnej przemocy ze względu na płeć, takimi jak przemoc seksualna i molestowanie w drodze do oraz w samych placówkach edukacyjnych, a także dyskryminacja w formie braku dostępności koniecznej infrastruktury takiej jak odpowiednie i bezpieczne pomieszczenia higieniczno-sanitarne. Z tych powodów wiele rodzin powstrzymuje dziewczęta oraz młode kobiety od uczęszczania do szkoły i aktywnie stara się uniemożliwić im dalszą edukację.
– Niewystarczające reakcje i zaangażowanie władz państw oraz społeczności międzynarodowych na:
Niebezpieczne i niehigieniczne środowiska edukacyjne wskutek braku środków budżetowych lub dostrzegania problemu przez decydentów, brak wyznaczonych przestrzeni (klasy, toalety ) dla dziewcząt lub polityka i procedury wspierające lub usprawiedliwiające wartości i tabu kulturowe dotyczące funkcjonowania dziewcząt w środowisku szkolnym (zdobywania przez nie wykształcenia czy molestowania w szkole);
Nieadekwatne programy nauczania zbudowane na podstawie patriarchalnego pojmowania kwestii płci, oraz niedostateczny budżet przeznaczony na edukację oraz dostęp do niej.
 

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści na stronie, dostosowania ich do potrzeb użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych w plikach cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.